Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

 


ADVENT
1. vasárnapja

Közös ima: az idei adventben legalább hetente egyszer együtt imádkozom a családommal, hetente egyszer  pedig közösségemmel.

12.03.
hétfő

Kritizálás, pletykálkodás, megszólás helyett ma a jót keresem mindenkiben:

dicséret, köszönet, elismerés

12.04.

kedd

Átgondolom, neheztelek-e valakire, vagy rám valaki, imádkozom érte és keresem a kibékülést vele.

12.05.

szerda

Ma Isten szeretetének közvetítője leszek minél több  felebarátom és családtagom számára.

12.06.

csütörtök

Ma ajándékozzak: időmet, kétkezi segítséget, egy jó szót, odafigyelést, megbocsátást.

12.07.
péntek

Ma különösen is tudatosítom, hogy Jézus jelen van az Oltáriszentségben. Részt veszek a ma esti elsőpénteki szentmisén és szentségimádáson.

12.08.

szombat

A Szeplőtelen fogantatás ünnepén Mária életéről elmélkedem és igyekszem Máriát követve ma én is „szeplőtelenül” (bűn nélkül) élni.

ADVENT
2. vasárnapja

Összeszedetten, minden más tennivalót félretéve részt veszek plébániánk lelki napján. Testvéreim felé

irgalommal és megértéssel fordulok.

12.10.
hétfő

Bűnbánat – alaposan felkészülök és a hét során elvégzem karácsonyi szentgyónásomat, keresem a hibáim, bűneim konkrét jóvátételének lehetőségét.

12.11.

kedd

Milyen aggodalmak, félelmek élnek bennem? Imában az Úr szerető gondviselésére bízok mindent.

12.12.

szerda

Ma felhívok vagy meglátogatok egy idős rokont vagy magányos testvért - érdeklődöm utána, odafigyelek rá.

12.13.

csütörtök

Átgondolom mit jelent számomra a hitem. Ma tudatosan keresem a jót embertársaimban és hálát adok érte.

12.14.

péntek

Imádkozom és böjtölök, és ezt a napot felajánlom     közösségünk egy konkrét tagjáért.

12.15.

szombat

Hogyan tudnék jót tenni a rászorulókkal? Élelmiszer, vagy ajándék csomagot készítek a szegények számára.

ADVENT
3. vasárnapja

Pihenéssel és családomra való odafigyeléssel, közös családi imával ünneplem az öröm vasárnapját.

12.17.

hétfő

Bizalommal, türelemmel, figyelmes szeretettel         fogadom a hozzám fordulókat.

12.18.

kedd

Ma egész nap ez az öröm visszhangozzék bennem: „Velünk az Isten.” Okozzak ma örömet valakinek!

12.19.

szerda

Időt keresek és találok a csendre, hogy az Úr elő-készítse bennem az ünnepet.

12.20.

csütörtök

A tavalyinál szerényebben költekezem: ajándékok, ételek, díszítés. Amit így megspóroltam, abból        adakozok a szegények javára.

12.21.

péntek

Ma türelmesen és örvendezve végzem a dolgom, nem idegeskedem. Elimádkozom egy tized rózsafüzért.

12.22.

szombat

Megváltoztatom gondolkodásomat: tudatosítom    magamban, hogy jó és rossz tetteim is hatással vannak egyházam minden tagjának életére.

ADVENT
4. vasárnapja

Imádkozom az egyedülállókért, özvegyekért:          nehézségeikben kapjanak hitet, reményt és bátorítást.

Imádkozom plébániai közösségünkért.

12.24

hétfő

Mai napom felajánlom azért, hogy közösségünk     minden tagjának szép ünnepe legyen, valódi találkozás legyen a közénk jött Istennel.