Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

2021.

Jan. 24.
1. Isten Igéjének vasárnapja van. De. 9 órától folyamatosan olvassuk a Szentírást, majd a szentmisére ki-ki hozhatja Bibliáját, vásárolni is lehet… melyeket ünnepélyesen megáldunk.
2. Ma ér véget az Imahét a keresztények egységéért. Természetesen folytathatjuk az imádkozást e célra, és tehetünk is sok mindent Jézus leghőbb vágyának megvalósulásáért: „Legyenek mindnyájan egy!”
3. Katekumenek online összejövetele hétfőn, Életige összejövetel pedig csütörtökön lesz, 19.00 órai kezdettel.

Jan. 17.
1. Ma kezdődik az Imahét a Krisztus-hívők egységéért. A járványhelyzet miatt – a megszokottól eltérően - csak egy közös összejövetel lesz, január 19.-én este 6-kor a Fasori Evangélikus templomban. Az Imahét témája/anyaga honlapunkon is letölthető. Tanulmányozzuk, imádkozzunk, kapcsolódjunk be! http://meot.hu/dokumentumok/2020keresztyen/ImahetiFuzet2021.pdf
2. Templomunkban a miserend változatlan lesz. De pl. a hétfői online felnőtt hittanon is az Imahét lesz a téma - zoom-on.
3. Hétfőn Árpád-házi Szent Margit ünnepe lesz.
4. Egy hét múlva: Isten Igéjének Vasárnapja (Szentírás-vasárnap). Templomunkban a délelőtti mise előtt, 9 órától folyamatos szentírásolvasás lesz. A szentmisében pedig Bibliák megáldása lesz, lehet hozni! Vásárolni is lehet! 
5. Elkezdődött a főoltár mögötti Oratórium felújítása. Köszönjük híveink hozzájárulását/adományait!
6. A horvátországi földrengés áldozatai számára országos gyűjtés nem lett meghirdetve, de aki szeretne e célra adakozni, kész-pénzben az irodánkban, vagy a templomi nagyperselyben elhelyezheti, és együtt továbbítjuk… Aki utalni szeretne e célra, megteheti plébániánk bankszámlaszámára (CIB 10701049-47209503-51100005) "Horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére" megjelöléssel.

Jan. 10.
1. Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük. A 10 órai szentmisében keresztelő is lesz…
2. Hétfőn Katekumenek (hittel ismerkedők), kedden babákmamák, szerdán ifjúsági, pénteken pedig jegyesek-fiatal házasok összejövetele lesz.
3. Öröm, hogy már két hónapja, minden este, szép számmal együtt imádkozzuk a rózsafüzért (zoom-on).
4. Köszönjük, hogy már többen elkezdték befizetni az ez évi egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó).

Jan. 3.
1. Az elsővasárnapi közös rózsafüzér, kitett Oltáriszentség előtt, de. 9.00-kor kezdődik.
2. Hétfőn jegyesek, fiatal házasok összejövetele.
3. Vízkereszt ünnepe következik január 6-án, kötelező szentmisével: templomunkban 18.00-kor, vízszenteléssel.
4. Csütörtökön, január 7-én az esti mise után szentségimádás lesz templomunkban, melyen hálát adunk Istennek Chiara Lubich centenárium lezárásaként az egység karizmájáért. – És kérjük a Szentlélek működését a Fokolare Mozgalom Nagygyűléséhez (mely január 24-én kezdődik), és imádkozunk azokért, akik szenvednek a világjárványban.
5. A jövő vasárnapi 10 órai szentmisében keresztelő lesz…
6. Az Új Ember és a Keresztény Élet újságokat hétfőtől lehet vásárolni. De a Rózsafüzér Királynéja újságunk karácsonyi számából még lehet vételezni! – Egyházmegyénk újságját és a többi ingyenes kitett lapot terjesszük, vigyük a postaládákba… Apostolkodjunk!

2020.

Dec. 27. 
1. A Szent Család vasárnapja van. A szentmise kapcsán a családok külön áldásban részesülhetnek.
2. Hétfőn Aprószentek ünnepe (Heródes betlehemi gyermekgyilkosságaira emlékezünk és az abortusz áldozataira…).
3. Szerda este 7-től Életige
4. Az év végi hálaadó szentmise csütörtökön este 6-kor kezdődik templomunkban – Szent Szilveszter pápára is emlékezve.
5. Január 1. péntek: Újév – Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe, a Béke világnapja. A szentmisén való részvétel kötelező!
6. Elsővasárnapi rózsafüzér 9.00-től, kitett Oltáriszentség előtt.
7. Január 6. Vízkereszt, kötelező szentmisével.

Dec. 20.
1. Minden szónál többet mond a látvány: templomunk "kész" a karácsony ünneplésére. Hála Istennek és a szombati dolgos kezeknek, az adományozóknak, imádkozóknak… (A karácsonyfákat szülőfalumból kaptuk).
2. Hajnali misék még hétfőn, kedden, szerdán lesznek, 6.00 órai kezdettel.
3. Hétfőn online Felnőtt hittan lesz 19.00 órai kezdettel.
4. Karácsony ünneplése több helyen ki van írva.
Csütörtökön, 24-én du. 3-kor nyitjuk a templomot, lehet jönni a Betlehemhez: imádkozni, énekelni… - Pásztorjáték és Éjféli mise a járványhelyzet miatt nem lesz! Viszont lesz Vigília mise, du. 5 órakor
Pénteken, Jézus születése ünnepén és szombaton, Karácsony másnapján 10.00-kor és 18.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
5. Egy hét múlva Szent Család vasárnapja. A délelőtti szentmisén a családok külön áldásban részesülhetnek.
6. Ajánlom a Rózsafüzér Királynéja plébániai újságunk karácsonyi számát. Ugyancsak az Új Embert, a Keresztény Életet – értékes olvasmányokkal!

Dec. 13.
1. Az öröm vasárnapján, a 10 órai szentmise után Engesztelő imaóra lesz.
2. A vasárnap esti szentmise Füri Gábor lelki üdvéért, templomunk volt kántoráért lesz felajánlva, születésnapján (75 éves lenne).
3. Ferenc pápa december 8-án SZENT JÓZSEF ÉV-et hirdetett meg. Honlapunkon már olvashatunk róla, de a következő egy évben még közösen is többször visszatérünk Szent József személyéhez. Egyénileg pedig minden nap ott lehet imáinkban, olvasmányainkban…
4. A hajnali 6-os misék folytatódnak: hétfőn, kedden, szerdán.
5. Az online hittanórák is zajlanak! Hétfőn a katekumenek, szerdán az ifjúság jön össze 18.45-kor. A babák-mamák kedd estéken 21.30-kor, a jegyesek, fiatal házasok pedig pénteken 20.45-kor. A gyermekhittanokról a szülők mindig kapnak külön értesítést.
6. Szombaton du. 2-től lesz a karácsonyfák állítása és a templomunk nagytakarítása. Nagy szükség van dolgos női és férfikezekre. – Ez egyben adventi jócselekedet, áldozathozatal, de ajándék is lehet közösségünknek!
7. Öröm, hogy nem csak a templomunkban van közös rózsafüzér ima, hanem már több mint egy hónapja az online felületen is, minden este 20.30-kor. Ebbe bárki bekapcsolódhat közösségünkből, aki kéri a linket.

Dec. 6.
1. Elsővasárnap lévén, kitett Oltáriszentség előtt közösen imádkozzuk a rózsafüzért, 9 órai kezdettel.
2. Istennek hála adventi lelki-napunkért, a résztvevőkért…!
3. Istennek hála a hajnali misék résztvevőiért, az ott kapott kegyelmekért!
4. Istennek hála mindazoknak, akik bekapcsolódtak közös adventi programunkba: együtt olvassuk, tanulmányozzuk a Katolikus Egyház Katekizmusát…
5. Istennek hála a rózsafüzért imádkozók csapatáért. A templomi imádkozókon kívül már közel egy hónapja, minden este – általában 20 fő – együtt imádkozunk (zoom). Bárki bekapcsolódhat még!
6. Istennek hála a mindennapos, sokrétű szolgálatért..., akik plébániai közösségünkért élnek, önként, tevékenyen dolgoznak, tesznek…
7. Istennek hála az adományokért, az egyházi adó lelkiismeretes fizetőiért – így év végén főleg!
8. Fiatal házasok összejövetele lesz hétfőn 20.45 órai kezdéssel. Szerdán 18.45-kor az ifjúságnak. Mindezek zoom-on.

Nov. 29.
1. Az adventi koszorúk megáldása és közös gyertyagyújtás a 10 órai szentmisében lesz. Kellékeket és még egy pár koszorút lehet vásárolni templomunkban.
2. Adventi miserend templomunkban, mint a múlt évben: hajnali misék hétfő, kedd, szerda 6 órakor, esti misék csütörtök, péntek 18 órakor, reggeli mise szombat 7 órakor. Vasárnap változatlan, 10 és 18 órakor.
3. Az idei adventi programunk a KEK (Katolikus Egyház Katekizmusa) napi olvasása a táblázat szerint (ld. faliújságon és plébániai újságunk előző, Veni Sancte számában). Mindenki magának választhat ki egy-egy gondolatot, üzenetet, amit aznap próbál szem előtt tartani. De a faliújságon kész program is van, onnan is meríthetünk ötleteket.
4. Az egész advent egy nagy lelkigyakorlat (az adventi program élése, hajnali misék, szentgyónás, jócselekedetek, stb.), de külön alkalom is lesz! - Adventi lelkinapunk szombaton 10-12-ig online, zoom-on – mivel összejönni most nem lehet. Már ott is megoszthatjuk adventi tapasztalatainkat, a heti termést. A belépéshez linket a rokimindenki levelező listán küldünk. Aki nincs rajta és szeretne részt venni a lelkinapon, szóljon és küldjük.
5. A „Szállást keres a Szent Család” ájtatosságot is lehet kezdeni. Most fizikailag nem látogatjuk egymást, de pl. telefonon, stb. lehet egymást keresni egy rövid, közös imára, beszélgetésre.
6. Megjelent a Rózsafüzér Királynéja újságunk 100. száma, mely az életünkről szól. Ez is segítség lehet az adventi készületben.

Nov. 22.
1. Hála a szombati „világméretű szentségimádás”-ért! Örülök, hogy tőlünk is sokan részt vettek, bekapcsolódtak! 

 https://www.youtube.com/watch?v=6ESJ6Y6r9M4&t=81s

2. Ma országos gyűjtés van a Katolikus Karitász javára. Kérjük és köszönjük a kedves hívek adományait!

3. Hétfőn hittel ismerkedők találkozója, kedden babákmamák, szerdán ifjúsági, csütörtökön pedig életige-találkozó. Mindezek online (zoom).
4. Egy hét múlva Advent első vasárnapja. Az idén – a járványhelyzet miatt – elmarad a közös koszorúkötés, de otthonainkban megtartható! Tartozékok templomunkban is vásárolhatók. A koszorúk megáldása és a közös gyertyagyújtás a vasárnapi, 10 órai szentmise előtt lesz.
5. Adventi miserendünk (úgy, mint az előző évben) a következő lesz: hajnali misék hétfőn, kedden és szerdán 6-kor lesznek. Esti misék csütörtökön és pénteken 18.00 órakor. Reggeli mise szombat reggel 7-kor. Vasárnap változatlan, 10.00 és 18.00 órakor.

Nov. 15.
1. Ma van a szegények világnapja. Következő vasárnap a Karitász javára lesz gyűjtés.
2. Csütörtökön Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Érkezik majd a „Szent Erzsébet kenyere is”. A szombati szentségimádáson kaphatunk belőle (és még ha marad, vasárnap a 10-es szentmisén is!).
3. Felnőtt hittan lesz hétfőn, 18.45-től, Babák-mamák minden kedd este fél 10-től, ifjúsági hittan szerdákon 18.45-től - zoom-on.
4. A NEK-ra készülve a világméretű közös szentségimádásba mi is bekapcsolódunk. Templomunkban, szombaton 17.00 órai kezdettel. Aki tud, interneten regisztráljon is! https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/335
5. Egy hét múlva már az egyházi év utolsó vasárnapja következik: Krisztus Király ünnepe.
6. Két hét múlva kezdődik az Advent. Közös koszorúkészítés nem lesz, viszont templomunkban is lehet alapanyagokat vásárolni, és az otthon elkészített adventi koszorúkat advent I. vasárnapján a 10 órai mise kapcsán – közös gyertyagyújtással – megáldjuk.
7. Az Új Ember újságban féloldalas beszámoló, van a templomunkban lezajlott Chiara Luce ünnepről.
8. A múlt vasárnapi hirdetés eredményeként összegyűlt az érintésmentes kézfertőtlenítő ára, melyet már üzembe is tudtunk helyezni, sőt egy másodikat is meg tudtunk rendelni! Isten fizesse meg kinek-kinek a hozzájárulását! Kb. 15-20 ember (család) járult eddig hozzá, van aki igen mélyen a zsebébe nyúlt. Akik eddig még nem adakoztak e célra, megtehetik még, hiszen a fertőtlenítő folyadék, szappan és papír kéztörlő ára is jelentős és folyamatos extra költséget ró ránk. Jó lenne megvalósítani plébániánkon is a "közös teherviselést".

Nov. 8.
1. Örülök, hogy szombaton együtt levegőzhettünk, imádkozhattunk a Fiumei úti temetőben, meglátogatva hírességeinket, nagyjainkat…
2. A 10 órai szentmisén tartjuk a „Mindenki névnapja” ünnepet! Együtt, egymásért imádkozunk. Az agapé, koccintás most elmarad…
3. Figyelembe véve a Képviselőtestületünk tagjai, és híveink javaslatait, valamint az Érsekség felhívását, a járványhelyzet folyamatos rosszabbodása miatt ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet a legfontosabb megelőzési szabályokra.
Kérem, hogy mindenki Isten előtti felelőssége tudatában vegye komolyan a szabályokat, tartsa be maradéktalanul a kért intézkedéseket. Vigyázzunk magunkra, és egymásra!
- A szájat és orrot teljesen eltakaró maszk használata a plébánián, plébániakertben, templomban és misék előtt/után a templom előtti beszélgetések alkalmával is! 
- A felolvasók/imádkozók az ambónál se vegyék le a maszkot!
- A templomban úgy üljünk le, hogy minden irányban legalább 1,5 méterre legyünk egymástól (családtagok természetesen nem kell, hogy távolságot tartsanak egymástól).
Ennek érdekében minden második padot lezártunk. Körben a falak mentén elhelyeztünk plusz padokat és székeket is, hogy több ülőhely legyen.
Érkezzünk időben a szentmisére, hogy legyen idő megtalálni a helyünket és elhelyezkedni.
- Áldozásnál, kifelé vonulásnál is figyeljünk a védőtávolság megtartására, ne tömörüljünk össze!
- A templomba és plébániára érkezéskor fertőtlenítsük a kezünket a saját vagy a kihelyezett fertőtlenítővel. 
Megrendeltünk egy "érintésmentes", szenzoros érzékelővel ellátott kézfertőtlenítő adagolót, és a szükséges mennyiségű fertőtlenítőszert, mely remélhetőleg jövő héten megérkezik. Mindez jelentős költség plébániánknak, ezért erre külön adományokat elfogadunk. "Adomány kézfertőtlenítésre" néven kérjük az átutalásnál jelezni az adomány célját. Az irodában kártyával ill. a sekrestyében és az irodában készpénzzel is fizethetünk. Isten fizessen meg az adományozóknak!
Természetesen nagyon fontos, hogy még komolyabban vegyük vallásunk gyakorlását, többet imádkozzunk, többet tegyünk lelki üdvösségünkért - a Gondviselő Istenre bízva egymást és magunkat!
4. A hittanórák a plébánián egyelőre szünetelnek. A Gizella kör, és a Biblia óra elmarad. Viszont más összejövetelek zoom-on (internet) meg lesznek tartva. A csoportok e-mailen értesítve lesznek. Így pl. a hétfői hittel ismerkedők és a szerdai csoportok…

Nov. 1.
1. Mindenszentek ünnepe van… - Reggel 9-től elsővasárnapi rózsafüzér imádkozás! Templomunk ma is egész nap nyitva!
2. Holnap, hétfőn Halottak napja. Szentmise az esti 6-oson kívül, déli 12 órakor is lesz. Templomunk reggel 8-tól lesz nyitva.
3. November hónapban búcsúnyerési lehetőség van. Honlapunkon és a faliújságon olvashatók a részletek. Első lépés a szentgyónás, hogy a kegyelem állapotában legyünk.
4. Több éves szokás, hogy megholt szeretteinkért misét mondatnunk. Az év folyamán lehet egyénileg is, külön időpontot kérve… és lehet közösen is. A Jézus Szíve oltárnál van papír, írószerszám, boríték. Ott fel lehet írni miseszándékainkat: kikért szeretnénk felajánlani szentmisét. – Az elmúlt évi („borítékos”) befizetett felajánlásokból eddig 20 közös szentmisét mutattunk be.
5. Fiatal házasok, jegyesek, együtt járók összejövetele lesz hétfő este 18.45-től. Szerdán gyermek és ifjúsági hittanok. 
6. Elsőpéntek következik. Ekkor van közösségünk havi szentségimádása az esti szentmise kapcsán.
7. Gyalogtúrát tervezünk szombatra. Jelentkezés csütörtök estig.
8. Mindenki névnapja ez évben jövő vasárnap, 8-án lesz. A 10 órai szentmisén imádkozhatunk együtt-egymásért. – A járványhelyzet miatt a szeretetlakoma elmarad…
9. A most megjelent Chiara Luce könyvből már sok elfogyott, de még vásárolható.

Okt. 25.
1. Hittel ismerkedők összejövetele hétfőn, Életige csütörtökön este lesz.
2. Templomunkban Chiara Luce emlékhely van. Halálának 30. boldoggá avatásának 10. évfordulója alkalmából ünnepi szentmise lesz 29-én, 18.00 órakor. Ezzel együtt az Új Város kiadó bemutatatja új könyvét Chiara Lucéről: https://ujvarosonline.hu/konyvek/konyvek/15-nap-imadsag-chiara-luce-badano-gondolataival 
A mise után az új könyvet és más könyveket is meg  lehet vásárolni a szokásos 20% kedvezménnyel.
3. Jövő vasárnap Mindenszentek ünnepe. De. 9-től elsővasárnapi rózsafüzér ima.
4. A közelgő Halottak napjával kapcsolatban közöljük templomunk nyitvatartási rendjét.
Okt. 31. szombat: 7:00 - 18:00-ig. Szentmise reggel 7 órakor.
Nov. 1. vasárnap: 9:00 - 19:00-ig. Szentmise 10 és 18 órakor.
Nov. 2. hétfő: 8.00 - 19:00-ig. Szentmise déli 12 órakor és este 6-kor.
5. Ilyenkor búcsúnyerési lehetőség is van: Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára. Ezen felül szükséges, hogy az illető egyáltalán ne vonzódjék semmi bűnhöz, még a bocsánatos bűnhöz se. - Aki halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel...
6. Több éves szokás, hogy megholt szeretteinkért misét mondatnunk. Lehet egyénileg is, külön időpontot kérve… és lehet közösen is. A Jézus Szíve oltárnál van papír, írószerszám, boríték. Ott fel lehet írni miseszándékainkat: kikért szeretnénk felajánlani szentmisét.
7. A Rózsafüzér Királynéja Plébánia öko-köre használt telefonokat gyűjt jótékony célra. A Plébánián lehet leadni.
8. A rendelt almák szombaton 11-kor vehetők át.

Okt. 18.
1. Ma van a Missziók vasárnapja. Imádkozzunk a missziókban szolgálókért… és Országos gyűjtés is van a missziók javára…
2. A 10 órai szentmisén lesz a gyermekek elsőáldozása. Imádkozzunk értük!
3. Bizonyára többen olvasták a remek kezdeményezést: Rózsafüzér kilenced indul hétfő estétől fél 10-es kezdéssel, online, Zoomon. A szándék pedig főként az, hogy Máriára bízzuk újra Magyarországot, elsősorban a fiataljainkat és a gyerekeinket, akikre egyre több lelki-erkölcsi veszély leselkedik. Kérjük a magyarok megtérését, és Isten dicsőségének megnyilvánulását ebben az országban. És emellett egyéni szándékokat is belevehetünk persze! A technikai részletek később! – Természetesen bárki, bármikor bekapcsolódhat. Minden esti szentmise előtt 5 órai kezdéssel templomunkban is van közös ima!
4. Felnőtt hittan lesz hétfőn este a mise után, a nyugdíjasoknak pedig kedden délután 15.30-kor.
5. Lehetséges tiszta szerelem? - Október 21-én, szerda este 20.00-kor a Bonum Tv élő adásban fog közvetíteni szentmisét az Örökimádás templomból, félóra szentségimádással kiegészítve - mindezt természetesen a fiatalokért, a tisztán megélt kapcsolatért imádkozva.
6. Termelői almavásárt szervez Plébániánkon a Karitász csoport. A részleteket elküldtük e-mailen, de a szentmise után Bettynél, a Karitász csoportvezetőnél is lehet érdeklődni. – Őrölt paprikát is lehet rendelni: 1 kg: 4 ezer; fél kg 2 ezer Ft.

Okt. 11.
1. A 10 órai szentmisét Gyurász Krisztián újmisés mutatja be (primícia), majd újmisés áldást is ad. Sokan ismerjük: volt nálunk gyakorlaton…
2. Az Etalon kiadó akciós film-vásárt tart a délelőtti szentmise után.
3. Hétfőn 18.45-kor a hittel ismerkedőknek lesz összejövetel, kedden bibliaóra, szerdán ifjúsági hittan, csütörtökön film-klub, pénteken 19.30-kor fiatal házasok összejövetele.
4. A következő vasárnap a missziók javára lesz gyűjtés.
5. Templomunkban jövő vasárnap a 10 órai szentmisén lesz a gyermekek elsőáldozása.

Okt. 4.
1. Az elsővasárnapi közös rózsafüzér imánk 9 órakor kezdődik, kitett Oltáriszentség előtt.
2. Terménybetakarítási hálaadást tartunk a 10 órai szentmise keretében.
3. Ma van a Péter-fillér gyűjtés a szentatya karitatív céljaira. Szentmiséről kifelé menet lesz a perselyezés. -- https://katolikus.hu/
4. A fiatal házasok hétfő este 18.45-kor találkoznak.
5. Jegyesek, házasságra készülők összejövetele kedden este lesz.
6. Szerdán lesz a Rózsafüzér Királynője ünnepe… templomunk névnapja. Szentmise este 6 órakor lesz. Ifjúsági hittan 18.45-kor.
7. Csütörtökön Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe lesz.
8. Egy hét múlva Gyurász Krisztián újmisés - aki volt nálunk „gyakorlatozni” is - a 10 órai szentmisén primíciázik… nálunk is „újmisét” mutat be, és újmisés áldást ad!
9. Az elsőáldozás két hét múlva lesz templomunkban.
10. Hála a templombúcsúnk ünnepéért, az országos találkozóért – minden érte dolgozóért, a jelenlétért, szolgálókért, az adományozókért…

Szept. 27.
1. Ma még megemlékezünk a Szentírás vasárnapjáról, de jövőre már – Ferenc pápa rendelete szerint – január második felében, Isteni Igéjének vasárnapja néven lesz ünnepelve a Szentírás.
2. A múlt évhez hasonlóan de. 9 órakor folyamatos szentírásolvasás lesz templomunkban. A szentmise kapcsán pedig Bibliák megáldása is lesz!
3. A 10 órai szentmise után rövid hárfa, fuvola koncert lesz templomunkban, Nizalowski Fanni és Deák Júlia előadásában.
4. Ma van az Elvándorlók és menekültek világnapja. Imádkozzunk értük. – Ferenc pápa üzenete honlapunkon olvasható.
5. Hétfő este Hittel ismerkedők (katekumenek) összejövetele lesz.
6. Elsőpéntek következik. Az esti szentmise után közösségünk havi szentségimádása, mely szép nyitánya lehet a másnapi templombúcsúnknak.
7. Október 3. Templomunk felszentelésének 105. évfordulója és egyben a Rózsafüzért Imádkozók XI. Országos Találkozója. – A vírushelyzetre való tekintettel rövidített lesz a találkozó, közös étkezés nélkül. - A részletes program faliújságunkon és honlapunkon olvasható. Szombat de. 9-kor kezdjük közös rózsafüzérrel, az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik Erdő Péter bíboros úr vezetésével. Szentmise után szentségimádásos rózsafüzér ima, majd kb. fél 1-kor szentségi áldással zárunk.
8. Köszönöm, hogy a búcsúi készületbe már többen is beneveztek: munkájukkal, adományaikkal… A legfontosabb készületet se felejtsük el: szentgyónás!
9. Egy hét múlva elsővasárnap. Közös rózsafüzér imánk 9 órakor kezdődik!
10. Ahogy már hirdettük is, az idei Péter-fillér gyűjtés, egy hét múlva, október 4-én lesz.
11. A Rózsafüzér Királynéja újságunk legújabb száma megjelent, már lehet vételezni és gyümölcsözően forgatni!

Szept. 20.
1. A 10 órai szentmise után az ovisoknak, iskolásoknak „Játékos közösségépítő összejövetel” lesz. – Ez természetesen a felnőtteknek is alkalom egy kis beszélgetésre, ismerkedésre.
2. Felnőtt hittan lesz hétfőn, IFI hittan pedig szerdán 18.45-kor.
3. Egy hét múlva lesz a Szentírás vasárnapja, valamint az Elvándorlók és menekültek világnapja.
Jövő vasárnapra ki-ki hozhatja kedvenc bibliáját, melyet a szentmisében megáldunk.
4. A jövő vasárnap délelőtti mise után rövid koncert lesz (hárfa, fuvola).
5. Templomunk búcsúja (felszentelésének 105. évfordulója) október 3-án, szombaton lesz. – Ez szokás szerint a RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZÓK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA is.
De. 9-kor rózsafüzér imával kezdjük, majd 10 órakor Erdő Péter bíboros vezetésével lesz az ünnepi szentmise. Egész napos találkozó szokott lenni, de minden a az akkori járványhelyzettől függ…

Szept. 13.
1. Tartsuk be a járványügyi intézkedéseket! Templomunkban is kötelező a maszk viselése, a 1,5-2 m távolság betartása, kézfertőtlenítés, nincs kézfogás, az áldoztatás kézben történik, perselyezés kifelé menet az ajtónál (de lehet csekken, vagy banki átutalással is).
2. A mai perselyadományokat országosan a Szentföldi keresztények megsegítésére küldjük!
3. Hétfőn a Szent Kereszt felmagasztalása, kedden a Fájdalmas Szűzanya ünnepe lesz.
4. Megkezdődtek a hittanórák! Faliújságjainkon, honlapunkon is olvasható az „órarend”. – Holnap (hétfő) este pl. a hittel ismerkedőket várjuk, kedden este indul a jegyesek felkészítése, szerda este 18.40-kor az ifi hittan kezdődik. A gyermekeket szerda du. 5 órára várjuk.

Szept. 6.
1. Az elsővasárnapi közös rózsafüzér imánk, kitett Oltáriszentség előtt, 9 órakor kezdődik.
2. Az új hittanos év megnyitása a 10 órai szentmisében lesz. – Egyébként az elmúlt napokban a Gizella kör és az Életige kör már tartott összejövetelt! Holnap este, mise után pedig a Fiatal házasokkal folytatjuk. Kedden még nem lesz Biblia óra…  
A gyermekeket szerda du. 5 órára a templomba várjuk!
3. A hittanórák rendje a faliújságokon és honlapunkon olvasható.
4. Kedden Kisboldogasszony (Szűz Mária születésnapja) ünnepe.
5. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata hogy az év első felében elmaradt országos gyűjtések közül a Szentföld javára tartandó gyűjtés időpontja szeptember 13-ra (jövő vasárnap!), a Péterfillérek gyűjtéséé pedig október 4-re módosult.
6. Amint mindannyian halljuk a hírekből, elkezdődött a Covid-járvány második hulláma, egyre több a fertőzött az országban, azon belül is nagy számmal Budapesten. 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 4-i intézkedését is figyelembe véve, plébániánkon és templomunkban 2020. szeptember 6. vasárnaptól a következő szabályok lépnek életbe:
TEMPLOM:
- kötelező a maszkviselés - szentmisén és azon kívül is minden esetben
- a templomba lépve fertőtlenítsük a kezünket (az áldoztatók áldoztatás előtt is)
- 1,5-2 méteres távolságtartás (a fehér címkével megjelölt helyekre üljünk - természetesen az egy háztartásban élők ülhetnek szorosan egymás mellé, de nagyobb létszámú családok esetén mögöttük hagyjunk egy üres sort)
- az áldozósorban is tartsuk egymás mögött a távolságot
- továbbra is csak kézbe áldoztatunk (az áldozón is legyen maszk, amikor kézbe veszi az Eucharisztiát, majd két lépést oldalra lépve áldozzon meg.) 
- továbbra sincs kézfogás, szenteltvíz
- perselyezés a szentmise végén, kifelé menet lesz – de többen élnek az átutalásos, ill. a csekkes befizetésekkel is. Isten fizesse meg!
PLÉBÁNIA:
- kötelező a maszkviselés (bármilyen célból is érkezik valaki: irodai ügyintézés, hittanóra, gyóntatás, várakozás stb.)
- a plébániára belépve fertőtlenítsük a kezünket
- hittanokon is tartsuk meg lehetőség szerint a 1,5-2 méteres távolságot egymástól
 
Betegen, „köhögő, tüsszögő ember” és egyéb szóba jöhető tünetekkel senki se jöjjön a misére, közösségbe!
Ezek a megelőző intézkedések az egymás iránti szeretetünkből fakadnak! Vigyázzunk egymásra!
Köszönöm mindenki felelős viselkedését, elővigyázatosságát!

Aug. 30.
1. A „Mindenki születésnapja” a 10 órai szentmisén lesz megtartva. Imádkozzunk egymásért. A járványhelyzet miatt a szentmise utáni szeretetlakoma elmarad.
2. A csütörtök esti szentmise után lesz az Életige összejövetel.
3. Elsőpéntek következik. Az esti szentmise után közösségünk szentségimádása.
4. Vasárnap 9 órakor kezdődik az elsővasárnapi közös rózsafüzér, kitett Oltáriszentség előtt!
5. A hittanévnyitó szentmise egy hét múlva, 6-án lesz a 10 órai szentmisével. Még mindig lehet jelentkezni! 

Aug. 23.
1. Istennek hála plébániai lelkigyakorlatunkért. Úgy tűnik, hogy nagyon sok fény, kegyelem érkezett… További szép folytatást!
2. A szokásos „Mindenki születésnapja” egy hét múlva, 30-án lesz a délelőtti szentmise kapcsán, szeretetlakomával a plébánián.
3. A hittan évnyitó szentmise két hét múlva, szeptember 6-án a 10 órai szentmisén lesz. Még lehet jelentkezni, gyerekeknek, felnőtteknek – minél előbb, az órarend összeállítása miatt.

Aug 16.
1. Az „Egy templom – egy család” plébániai lelkigyakorlat a meghirdetett időpontban, e héten lesz. Kérjük mindazok imáit, akik valamilyen oknál fogva, nem tartanak velünk.
2. Csütörtökön lesz Szent István király, Magyarország fővédőszentje ünnepe. Szentmise de. 10-kor és este 6-kor lesz templomunkban.
3. A Szent István Bazilikánál – az Érsekség közleménye szerint – a következőkre számítsunk: „A hagyományosan a bazilika előtti téren, több tízezer zarándok részvételével megtartott szertartást idén a koronavírus-fertőzés elleni hatósági korlátozások miatt a bazilikában, szigorú egész-ségügyi szabályok betartása mellett rendezzük meg, és azon csak meghívottak vehetnek részt.
A délután 5 órakor kezdődő szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezeti, a homíliát Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondja.
A szentmisét a Duna Televízió és a Magyar Katolikus Rádió élőben közvetíti.
A mise után szokásos Szent Jobb-körmenet helyett - ugyancsak a bazilikában - a magyar nemzetért könyörgő liturgiát tartunk. Utána a bíboros a Szent Jobb-ereklyével áldást ad a templomban lévőkre és mindazokra, akik a televízión vagy a rádión keresztül kapcsolódnak be az ünnepbe.
A Szent Jobb a szokott módon, 10 és 13 óra között látogatható a bazilikában.”

Aug. 9.
1. Hétfőn 10.30-kor szentmise lesz a Peterdy Otthonban.
2. Szerdán du. 2-kor a Dózsa Otthonban lesz szentmise.
3. A héten három temetés is lesz templomunkban!
4. Szombaton Nagyboldogasszony ünnepe. A szentmisén való részvétel kötelező. Templomunkban reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise.
5. Gyalogtúrás zarándoklat lesz szombaton Márianosztrára. Jelentkezés csütörtök estig!
6.Öröm, hogy már többen érdeklődtek az új tanév hittanóráival kapcsolatban. Minden korosztály hivatalos! Ahhoz, hogy az órarendet össze tudjuk állítani, legkésőbb augusztus 20-ig kérjük írásban jelentkezni, gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt! Jelentkezési lapot is lehet kérni!
 

Aug. 2.
1. Az elsővasárnapi rózsafüzér 9 órakor kezdődik.
2. Jegyesek, ifjú házasok összejövetele lesz a hétfő esti szentmise után.
3. Egész napos szentségimádás lesz templomunkban kedden reggel 8 órától, az esti 6 órai szentmiséig. Jézus mindenkit vár!
4. Szerdán Havas Boldogasszony emlék napja.
5. Csütörtökön Urunk színeváltozásának ünnepe lesz
6. Elsőpéntek következik. Az esti szentmise után szokás szerint közös    szentségimádás!
7. Szombaton Szent Domonkos emléknapja.
8. Gyalogtúra lesz szombaton.

Júl. 26. 
1. A délelőtti szentmise kapcsán külön áldásban részesülhetnek a nagyszülők.
2. A szerda esti szentmise után Életige összejövetel lesz a plébánián.
3. Plébániánk képviselőtestülete csütörtök este 19.30-kor „zoom”-os összejövetelt tart. Fő témája az augusztusi lelkigyakorlatunk. – De bárki javaslatát is szívesen fogadjuk a lelkigyakorlattal kapcsolatban!
4. Az „Egy templom – egy család” lelkigyakorlatra júl. 31-ig kértük a jelentkezést. A sekrestyében, ill. az irodában lehet jelentkezési lapot kérni. De interneten is lehet jelentkezni: https://forms.gle/57RejVPELFhJ5UKy9
5. Egy hét múlva az elsővasárnapi rózsafüzér imádságunk 9 órakor kezdődik.
6. Augusztus 4-5-6 bringatúra lesz a Balaton körül. Júl. 31-ig lehet jelentkezni!

Júl. 19.
1. Egy hét múlva a 10 órai szentmisén a Boldogságos Szűz Mária szüleire – Jézus nagyszüleire emlékezünk. Ebből az alkalomból a nagyszülők külön áldásban részesülhetnek!
2. Plébániánk újságjának nyári száma vételezhető.
3. Az augusztusi lelkigyakorlatra jelentkezési lap kérhető a sekrestyében, vagy a plébánián. De interneten is lehet jelentkezni. https://forms.gle/57RejVPELFhJ5UKy9  - Jelentkezési határidő július 31. 

Júl. 5.
1. Plébániai közösségünk elsővasárnapi rózsafüzér imája 9 órakor kezdődik.
2. A 10 órai szentmisén a két hete felszentelt Forgács Balázs  diakonus szolgál, prédikál… Majd a szentmise után a plébánián szeretetvendégség keretében ünnepeljük, találkozhatunk vele.
3. Az ilyenkor szokásos éves „Péter-fillér gyűjtés” október 4.-én lesz.

Jún. 28.
1. A de. 10 órai szentmisét a Duna TV közvetíti templomunkból (de csak 11 órakor kerül adásba).
2. Holnap, hétfőn Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe.
3. Háromszor egy napos bringatúra lesz kedden, szerdán, csütörtökön. Még lehet csatlakozni.
4. Csütörtökön Sarlós Boldogasszony ünnepe.
5. Elsőpéntek következik, közösségünk szentségimádása az esti szentmise után.
6. Plébániai újságunk nyári száma már vételezhető!
7. Egy hét múlva a délelőtti szentmisén lesz a most diakonossá szentelt kispapunk, Forgács Balázs ünnepélyes szolgálata templomunkban. Ő fog prédikálni is. – Szentmise után pedig a plébánián szeretetvendégség lesz. Kérjük hozni a finom falatokat, hogy egymást meg tudjuk kínálni, otthon már ne kelljen ebédelni.

Jún. 21.
1. A kormány a veszélyhelyzettel összefüggő szabályok módosításáról döntött a héten. Ennek értelmében az emberek közötti másfél méteres távolságot már nem írják elő kötelezően, és a maszk viselete sem kötelező templomainkban. A kézbe áldozás fenntartása és a szenteltvíztartók üresen tartása egyelőre még marad. – Természetesen tartsuk tiszteletben kinek-kinek döntését, vigyázzunk egymásra és magunkra.
2. Hálaadó szentmisére hívunk mindenkit hétfő este 6 órára a 2019-2020-as gyűjtésünk eredményéért, amivel 97 pakisztáni gyermeket tudtunk beiskolázni a 2020. április 1-jén kezdődő tanévre. (Ebből plébániai közösségünk 10 gyermeket vállalt).
3. Hétfő este a jegyesek összejövetele, csütörtök este pedig az életige már a hittanteremben lesz. 
4. Jövő vasárnap (28.-án) a 10 órai szentmisét a Duna TV közvetíti templomunkból (mely 11 órától kerül adásba).
5. Kerékpár túrát hirdettünk levelező listánkon, - és most itt is - mely június 30. júl. 1. és   júl. 2.-án lesz – 3x1 napos! 
6. Istennek hála, a járvány Magyarországon megszűnőben van, így állami és egyházi szinten is engedélyezték, hogy minden 500 fő alatti közösségi esemény újra megrendezhető. Ezért örömmel hirdetjük meg az "Egy Templom - Egy Család" lelkigyakorlatunkat plébániai közösségünk minden tagja számára („0-100 éves korig”), melyre augusztus 20-23 között kerül sor a tavalyról már ismerős piliscsabai Iosephinum Kollégiumban. Lehetőség lesz már augusztus 19-én estétől is elfoglalni a szállást. - A részvételi díj kalkulációja folyamatban van, néhány napon belül vételezhető lesz a jelentkezési lap is. - Az idő rövidsége miatt online jelentkezési lap is készül, melyet a rokimindneki listára fogunk elküldeni és átutalással is lehet majd az összeget a plébániára eljuttatni. - Jelentkezési határidő július 31.

Jún. 14.
1. Istennek hála a tegnapi NEK-szentségimádásért. Köszönet a résztvevőknek!
2. Úrnapja van, Krisztus Testének és Vérének ünnepe. A 10 órai szentmise kapcsán körmenet is lesz!
3. A 10 órai szentmise Lőw Gergely primíciája lesz – akit tegnap szenteltek pappá. Újmisés áldásban is részesülhetünk!
4. Szombaton, 20.-án pedig Forgács Balázs kispapunkat szentelik diakonussá.
5. Pénteken Jézus Szíve ünnepe lesz – litániával, szentségimádással.

Jún. 7.
1. Az elsővasárnapi rózsafüzér de. 9 órakor kezdődik – kitett Oltáriszentség előtt.
2. A 10 órai szentmisén adunk hálát a hittanos évért.
3. Hétfő este 7 órakor Hittel ismerkedők (katekumenek) „zoom”-os összejövetele!
4. Júniusban minden péntek este – a szentmise után – Jézus Szíve litániával kezdjük a szentségimádást.
5. Szombaton 10.30-kor papszentelés lesz Esztergomban – köztük Lőw Gergely is, aki másnap – vasárnap - de. 10-kor templomunkban primíciázik (elsőmise).
6. A NEK-ra készülve világméretű szentségimádás lesz szombaton, Úrnapja előtt. Templomunk is bekapcsolódik, 17-18 óráig.
7. Egy hét múlva Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe, körmenettel! Aki csak teheti, jöjjön – vigyük körbe Jézust a környező utcákon!

Máj. 31.
1. Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának, az Egyház születésnapjának ünnepe…
Az esti szentmise után imádkozzuk az utolsó májusi litániát.
2. Holnap, hétfőn Mária, az Egyház Anyja ünnepe.
3. Június, Jézus Szíve hónapja. – Az elsőpénteki szentségimádás keretében közösen imádkozzuk a Jézus Szíve litániát. YouTube csatornánkon (és imakönyvekből) viszont minden nap imádkozhatjuk egyénileg és családi liturgia keretében is!
4. Június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 100., szomorú évfordulóján délután fél 5-kor az egész Kárpát-medencében megszólalnak a harangok. Csendesedjünk el, s legalább egy Miatyánkot mindannyian imádkozzunk el ebben az időpontban nemzetünkért.
5. Egy hét múlva, június 7.-én lesz a hittan évzáró szentmise.
6. Szeretnénk, ha a gyerekek számára a hittanóra minél inkább a keresztény közösség megtapasztalása lehetne, ha a hittani ismeretek mellett a közösség építésére helyezhetnénk a nagyobb hangsúlyt.
Ezért szeretnénk a szülőkkel közösen újragondolni a gyerekhittanok időpontját. Pl. számos előnnyel járna egy esetleges vasárnapi hittanidőpont is. A 10-es mise előtt/vagy után, a szülőknek kényelmes lehetőség lehetne a beszélgetésre, míg a gyerekek is együtt vannak, így felszabadulna a szerda délután. Gondolja át ki-ki, neki mi a jobb, várjuk a szavazatokat a rokiszülők listán!
7. Két hét múlva az Oltáriszentséget ünnepeljük - Úrnapja, körmenettel!
8. Tájékoztatjuk híveinket, hogy plébániánkon falvizesedés dugulás-elhárítás, és vízelvezetés munkálatai zajlanak. Komoly kiadások! – Viszont bevételeink csökkentek, mivel sokan nem tudták a perselypénzt fizetni. Másrészt köszönet mindazoknak, akik átutalással, vagy más módon eljuttatták az egyházi adót, adományaikat és a perselypénzt is a karanténos időben… Isten fizesse meg!

Máj. 24.
1. Urunk mennybemenetelét – mivel nálunk nem munkaszüneti nap, mint sok országban – a mai vasárnapon ünnepeljük.
2. Hétfőtől már templomunkban is elkezdődtek a nyilvános misék. Kérjük a járványügyi rendelkezéseket betartani a továbbiakban is…
3. A 10 órai szentmise még követhető YouTube csatornánkon. – Este 6-kor gitáros mise lesz.
4. Hétfőn online felnőtt hittan, csütörtökön életige összejövetel lesz, a már jól bevált módon.
5. Egy hét múlva Pünkösdvasárnap. A májusi litániák kapcsán (az esti misék után) már elkezdtük a Szentlélek-kilenced imádkozását is. 
6. A hittan évzáró szentmise (Te Deum) két hét múlva 10 órakor lesz templomunkban.
7. A miserendünkben változás áll be. Minden nap este 6-kor van szentmise, kivéve szombat: reggel 7-kor. Vasárnap: 10 és 18 órakor.
8. Honlapunkon a májusi litániáknak és szentségimádásnak már négy változata található a YouTube csatornánkon. Ajánljuk mindenki figyelmébe!

Máj. 17.
1. Hazánkban a Tömegtájékoztatás világnapjára emlékezünk. Ajánlott olvasmány Ferenc pápának e napra írt levele! https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-tomegtajekoztatas-54-vilagnapja-alkalmabol
2. Hétfőn jegyesek, kedden nyugdíjasok összejövetele - online!
3. Folytatódnak a májusi litániák. Honlapunkon a YouTube csatornán már három változatból lehet válogatni. https://www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg/videos
4. Két hét múlva Pünkösd ünnepe. Szentlélek-kilencedet is lehet kezdeni.
5. 2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén. – Részletek olvashatók a rokimindenki levelező listán.
6. Hétfőtől minden hétköznap este 6 órakor lesz szentmise, majd litánia (templomnyitás du. 5-től). Vasárnap szokás szerint de. 10-kor és este 6-kor.

Máj. 10.
1. A 10 órai szentmise YouTube csatornánkon élőben lesz követhető!
2. Hittel ismerkedők (katekumenek) online összejövetele lesz hétfő este 18.50-től.
3. Ne felejtsük el a napi májusi litániákat! YouTube csatornánkon két változat is fel van kínálva! https://www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg/videos
4. Szerdán, 13.-án lesz Szűz Mária fatimai jelenésének emléknapja.
5. Jövő vasárnap tartjuk a Tömegtájékoztatás világnapját. Imádkozzunk a tömegtájékoztatásban dolgozókért is…

Máj. 3.
1. A papi hivatások vasárnapja van. Imádkozzunk papokért, papi hivatásokért! A 10 órai szentmisén - mely YouTube csatornánkon követhető - kispap vendégünk/tanúságtevőnk is lesz Túri Gellért személyében.
2. Anyák napja alkalmából a szentmisében külön áldásban részesítem az édesanyákat.
3. Május a Szűzanya hónapja! Segítségül honlapunkon, a YouTube csatornánkon követhető a litánia + szentségimádás is! Eggyel több lehetőség az otthoni liturgia végzéséhez…
4. Az állami rendelkezések alapján május 4-e hétfőtől Budapesten és Pest megyében továbbra is érvényben marad a kijárási korlátozás. Mivel ez az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területének legnagyobb részét érinti, ezért a nyilvános szentmisék – az egység kedvéért – a Főegyházmegye teljes területén továbbra sem kerülnek bemutatásra. Újabb intézkedésig a korábban kiadott rendelkezések érvényben maradnak.
5. Istennek hála és köszönet:
-hogy minden nap bejöhetünk templomunkba (16-18 óráig),
-hogy eddig még mindig voltak jelentkezők (1-1 órára) a templomőrzésre,
-hogy minden nap vannak, akik élnek/élhetnek a szentáldozás és szentmise lehetőségével,
-hogy gyónók is jelentkeznek (főleg azokat várom, akik még az idén nem gyóntak, vagy súlyos indok miatt szeretnének),
-hogy vannak online lehetőségek a lelki táplálkozásra, egymás hitének erősítésére, közösségünk építésére (roki-misékbe bekapcsolódva, májusi litániák, szentségimádás, hittanos összejövetelek, stb.),
-hogy törődnek egymással a testvérek: telefonok, e-mailek, karitászos segítségek, stb.
-hogy vannak, akik fizikailag is tevékenykednek templomunk, plébániánk körül (takarítás, szerelések, fertőtlenítés, misék előkészítése, oltár-díszítés, stb.).

Ápr. 26.
1. Ma könyörgő nap van a jó termésért… Búzaszentelés… - A szentmisét a YouTube csatornánkon és a Kossuth, valamint a Katolikus Rádión élőben is követhetjük!
2. A hittanok továbbra is folytatódnak – online. Lehet bekapcsolódni! Hétfőn felnőtt hittan, csütörtökön életige…
3. Elsőpéntek következik. A kilencedet végzők folytathatják: a tökéletes bánat felindítása és a lelkiáldozás imáival. Aki pedig teheti, szentmisét, szentáldozást is beiktathat. Sőt, aki nagyon szükségét érzi, gyónási alkalmat/időpontot is kérhet. – A májusi Adoremus végén van egy jó lelkitükör (honlapunkon pedig több is)!
4. Májusra létrehozunk Youtub csatornánkon egy lehetőséget: litánia+szentségimádás.  Ennek segítségével is bekapcsolódhat bárki, bármikor…
5. Május a Szűzanya hónapja. Minden nap imádkozzuk a Loretoi litániát egyénileg, vagy a YouTube csatornánk segítségével (ld. az Adoremus elején, és egyéb imakönyvekben). 
6. Május 1. Szent József, a munkás emléknapja. Róla se feledkezzünk el.
7. Egy hét múlva, Húsvét IV. vasárnapja: könyörgő nap a papi hivatásokért. – Már ezekben a napokban kezdhetjük is a papi hivatásokra, papjainkra irányítani a figyelmet. 
8. Amint a híradásokból már hallhattuk, a NEK egy évvel el lett halasztva. A készületet viszont ne halasszuk el… az Eucharisztiával való kapcsolatunkat mélyítsük tovább!

Ápr. 19.
1. Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja van. – Az Apostoli Penitenciaria 2002. június 29 - én kelt dekrétuma szerint teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a szokásos feltételeket teljesítik. (gyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékára. Ezen felül szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is).
2. A Katolikus Rádió 10.04-től templomunkból közvetíti a szentmisét. Youtube csatornánkon is élő közvetítés lesz! - Egy hét múlva a Kossuth Rádió is közvetíti!
3. Jövő vasárnap, könyörgő nap lesz a jó termésért.
4. Templomunk továbbra is nyitva van du. 16-18 óráig.
5. Köszönet a beérkező perselypénzekért, adományokért.

Ápr. 12.
1. Húsvétvasárnap 10.00 órakor kezdjük a szentmisét, mely szintén követhető honlapunkon. Sajnos az idei hagyományos húsvéti körmenet elmarad! De testvéreink egyénileg, vagy családilag megtarthatják… körbe sétálva, (kerékpározva) imádkozva egy-egy utcát, lakótömböt – a Feltámadottal a szívükben!
2. A járvány-vírusos helyzet sem akadályozott meg bennünket sok mindenben! – Természetesen igyekezzen mindenki betartani a járványügyi intézkedéseket, előírásokat. Vigyázzunk egymásra!
3. Örömmel olvasom, hallom, hogy szép egyéni és családi liturgiák vannak híveink otthonaiban… Örülök, hogy nagyon sokan bekapcsolódtak/nak honlapunkon a youtube csatornánkon keresztül (köszönet a "stábnak") https: //www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg?view_as=subscriber közösségünk életébe, a szertartásokat, plébánosi gondolatokat követve. Nagyon sok köszönetet kaptam szerte az egész országból (külföldről is!). – Sokak számára nagy ajándék az áldozási lehetőség is! Örülök, hogy az új, vagy ritkábban gyónók is megtaláltak/nak!
4. Külön köszönetet mondok templomőrző testvéreinknek, akik lehetővé teszik, hogy minden nap be lehessen jönni a templomba – legalább 16-18 óráig.
5. Köszönetet mondok a karitászos lelkületű testvéreinknek, akik sok szép szolgálatot vállalnak. A szükséget szenvedőknek, a szobafogságban lévőknek segítenek (bevásárlás, ételhordás, stb.). – De az is szép, hogy sokan telefonon, e-mailen „nyitnak be” egymáshoz! Igen, „Szeressétek egymást!”
6. Mivel nincsenek misék, nincs perselyezés, ami komoly anyagi kiesés. Ugyanakkor már többen megtalálták a módját, hogyan pótolják. Banki átutalással, templomi perselybe, borítékban átadva… érkezik a perselypénz, az egyházi adó, külön adományok…
7. Sokan nem látták még a megújult plébániai folyosót, átalakított új helyiségeket, új konyha… legutóbb pedig a lépcsőház rendbetétele (sok villanyszerelési munka, festések, stb.), pincétől a padlásig… Még nincs is minden befejezve. Jó pár millió ezekre is ment a tartalékolt és újabb adományokból, bevételekből. Isten fizesse meg sokak hozzájárulását. – És talán majd hozzáfoghatunk az Oratórium felújításához is!? Ehhez is kérjük a kedves hívek adományait!
8. Húsvéti jókívánságaim a szentmisék áldásaiban szoktam közvetíteni. És, mint plébános a kötelező napi imáimban (zsolozsma) is hordozom híveinket!

Ápr. 5.

1. Virágvasárnap – Urunk szenvedésének vasárnapja van. Kezdődik a Nagyhét.

2. A Húsvéti Szent Háromnap ünneplésének időpontjai a szokott rendben lesznek. Nagycsütörtökön 18 órakor, Nagypénteken 15 órakor, Húsvéti vigília Nagyszombat 20.00 órakor.  Húsvétvasárnap pedig 10.00 órakor. – A szertartások plébániánk youtube csatornáján lesznek követhetők:  https://www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg/videos
3. Örülök, hogy sokan követik plébániai honlapunkat, valamint a rokimindenki levelező listát. Így is kapcsolatban tudunk lenni egymással.
4. Örülök, hogy az elmúlt héten minden nap volt szentáldozási lehetőség, amellyel többen is éltek!
5. Köszönet a naponkénti bejelentkezett (du. 4-6-ig) templomőrzőknek!
6. Köszönet az eddig beérkezett adományokért, perselypénzekért. Banki átutalás, csekk, borítékban bedobva, stb. Ki, hogy tudja megoldani.
7. A Keresztény élet, Új Ember újság templomunkban (irodában) továbbra is vásárolható.
8. Plébániai újságunk húsvéti száma is 1-2 napon belül vételezhető!
9. Kérések, kérdések továbbra is jöhetnek a mobil telefonomon. Amit tudunk, igyekszünk megoldani.

Márc. 29.

1. Az éjszaka óraátállítás volt. Egy órával előbbre (kevesebbet alhattunk!).

2.Sokan köszönetet mondtak már, hogy honlapunkon is – youtube csatornánkonhttps://www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg?view_as=subscriber kapcsolatban lehetünk egymással. A 10-es mise ismét rajta lesz! Annak is örülök, hogy sokan telefonon, e-mailen keresik/segítik egymást, stb. Hála a sokféle kapcsolatért!
3. Ma a Szentföld javára van gyűjtés. Ki, hogy tudja… Banki átutalással, csekken, borítékban a postaládába, stb. – A perselypénzt, adományt ugyanígy (nem fontos hetente, lehet havi tételben is). Isten fizesse meg az eddigieket is! – Aki viszont rászorul segítségre, forduljon bizalommal hozzám!
4. A Kijárási korlátozásról szóló kormányrendeletet átküldtem a rokimindenki levelező listára. Vegyük komolyan. „Mindenki maradjon otthon!” – Mindezeket figyelembe véve, aki mégis a templomunk felé jár, az üvegajtóig be tud térni templomunkba. Egyelőre du. 16-18-ig az üvegajtó is nyitva. Köszönet a templomőrzőknek! Még lehet jelentkezni! https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DL7FY4q1Nh-NbF1MA2CnQCxB4-c3YNW2RPFllFDu4uM/edit#gid=0
5. Egy hét múlva Virágvasárnap, kezdődik a Nagyhét! – Milyen jó, hogy az Adoremus-ból tudjuk követni a szertartásokat! Ez ügyben még lesz tájékoztatás!

Márc. 22.
1. A járvány miatt egyelőre nem lesznek szentmisék templomainkban. Viszont annál inkább törődjünk lelkünkkel. Erről már sok híradást adtunk és adunk honlapunkon és minden nap ajánljuk a Magyar Kurir honlapot is nézegetni.
2. Most, hogy nem lesznek nyilvános szentmisék, továbbra is biztosítani szeretnénk a lehetőséget, hogy bekapcsolódhassunk majd a templomunkból közvetített vasárnapi szentmisékbe, 10.00 órai kezdettel. A rokimindenki levelező listán küldtünk egy linket.  Aki nincs rajta e levelező listán feliratkozhat  a csatornánkra (egyszerűen a FELIRATKOZÁS vagy SUBSCRIBE gomb megnyomása), így mindig e-mail értesítést fog kapni, amikor új tartalom érhető el a csatornán. Ide teszünk fel egyéb videó üzeneteket is. 
3. Templomunk minden nap nyitva lesz 16-18 óráig – szentségimádási lehetőség.  De lehet jelentkezni templomőrzésre is a küldött táblázaton keresztül.
4. Fontosabb ügyeket iroda időben, lehetőleg telefonon intézzünk. Misét is lehet „rendelni”, mivel a plébános minden nap misézik (hívek nélkül).
5. Szerdán Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, Urunk születésének hírüladása. Ezen a napon főleg a gyermekre vágyókért és a gyermeket várókért imádkozunk…
6. Jövő vasárnap a Szentföld javára van gyűjtés. Banki átutalással, vagy a Szent Antal perselybe lehet e célra adakozni – megjelölve az adományt: Szentföld!

Márc. 15.
1. Márc. 15. templomunkban egész napos szentségimádás! Van miért, kikért imádkoznunk az Oltáriszentség előtt! De. 9-kor kezdjük, majd a 10 órai szentmise után az esti 6-os miséig folytatjuk…
2. A mára tervezett krumpli leves ebéd elmarad!
3. Csütörtökön Szent József ünnepe lesz. 
4. Pénteken folytatjuk a közös keresztút imákat, az ideiglenesen felhelyezett „élő képek” előtt (egy fiatal fotóművész jóvoltából – faliújságunkon olvashatunk róla).
5. Szombaton gyalogtúrára megyünk.
6. Jövő vasárnap a Betegek kenete szentségében lehet részesülni a 10 órai szentmisén. A sekrestyében, vagy az irodánkban lehet feliratkozni. Szentgyónással, a szentséggel kapcsolatos tudnivalókkal készüljünk.
7. Örömmel jelenthetem, hogy a hívek jóvoltából az új tanévre eddig újabb 9 pakisztáni gyermek iskoláztatására jött össze adomány (a mostani tanévben 4 gyermekünk van). https://www.fokolare.hu/hirek/10137
8. A járvánnyal kapcsolatban naponta hallhatunk/olvashatunk híreket. A sok internetezés helyett olvassuk naponta a Magyar Kurirt! https://www.magyarkurir.hu/ Vegyük komolyan. Püspökeink üzenete: https://katolikus.hu/
Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra. 
9. Bíboros atyától: 
Főtisztelendő paptestvérek!
A COVID-19 járvány kapcsán, a liturgikus programok tekintetében egyelőre továbbra is a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 5-én kiadott intézkedései vannak érvényben:
a szenteltvíztartók használatának mellőzése
a békeköszöntés elhagyása
és a kötelező kézbe áldoztatás.
Ismételten, nyomatékosan kérjük, hogy ezeket és a más javasolt óvintézkedéseket mindenki kötelezően tartsa be (testi érintések, pl. „kis kereszt osztása” mellőzése; alapos kézmosás mise előtt és után). 
Mindezek mellett:
Mivel az idősebb testvérekre, a 60 év felettiekre, valamint a súlyos és krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent a vírusfertőzés, ők jogosan félnek attól, hogy részt vegyenek közösségi liturgikus alkalmakon. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint  a megyéspüspök ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.). Ezt a felmentést – a veszélyes fertőzés elkerülésének céljából – Erdő Péter bíboros úr, mint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora, a területére nézve megadja. Kérjük tehát a Paptestvéreket, hogy nyugtassák meg az idősebb testvéreket, akik nem mernek a járvány idején templomba menni, hogy ezzel nem követnek el bűnt! Arra viszont hívjuk fel figyelmüket, hogy ettől még az Úr napjának megszentelése ugyanúgy parancs számukra: próbáljanak többet imádkozni, s rádión, vagy TV-n keresztül szentmise közvetítésbe bekapcsolódni.
A tegnapi napon Miniszterelnök Úr bejelentette, hogy március 16-a hétfőtől a diákok nem fognak bejárni az iskolákba, hanem a tanítás digitális módon, távoktatásként fog folytatódni. Ez természetesen érvényes az iskolai hittanórákra is, vagyis lehetőség szerint digitális oktatással kell megoldani a vírus idején a tananyag átadását. Ezen kívül kérjük, hogy ebben az időszakban hagyják el a plébániai hittanokat és katekéziseket is, s minden közösségi összejövetelt! Egyéni szentségimádásra és egyéni imádságra biztosítsunk lehetőséget templomainkban!  
Köszönjük a megértést és a közreműködést, s mindezek mellett is kegyelmekben gazdag, imádságos nagyböjtöt kívánunk!
Paptestvéri szeretettel:
Kelemen Imre
irodaigazgató
A Katolikus Karitász idén is meghirdeti a nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtését. Ehhez templomunk is csatlakozik. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy március 15. és 22. között gondoljanak a rászoruló, nélkülöző testvéreinkre, akiknek azonnal elfogyasztható, tápláló élelmiszereket gyűjtünk. Így például májkrémek, készétel konzervek, leszek, csokoládék. Nagyon örülünk a cukor, kifőzni való tészta, pudingpor adománynak is, de azt továbbítjuk a központnak, mert ezeket nem mindenki tudja elfogyasztani. Gondoljunk erre, amikor adományozunk. Ezeket a szokott helyen a baloldali (Szent Domonkos) oltár előtt gyűjtjük. Természetesen pénzt is elfogadunk e célra (így pl. nem kell menni vásárolni). Isten fizesse meg kinek-kinek adományát. 

Márc. 8.
1. Főegyházmegyénkben minden nap van valamelyik templomban egész napos szentségimádás. Nálunk márc. 15. és augusztus 4. – Ezért egy hét múlva reggel 9-től az esti szentmiséig nyitva lesz a templom, vár bennünket Jézus! Kérjük, hogy akik előre tudnak fix időpontot vállalni, azok iratkozzanak fel.
2. Továbbra is minden péntek este közösen imádkozzuk a Keresztutat!
3. Már hirdettük is, de honlapunkon/interneten, faliújságon is olvasható püspökeink intézkedése a járvánnyal kapcsolatban. Amit kiemelnénk: a szenteltvíz tartót egyelőre ne használjuk, mellőzzük a mise közbeni kézfogást és a szentáldozás kézbe történik!
4. A hittanórák rendjében változás történt! Felnőtt hittan minden hónap 4. hétfőjén lesz. A 2. hétfőn (így holnap is) a Hittel ismerkedőknek  (Katekumen)  van.  Pl. felnőtt keresztelésre, elsőáldozásra készülőknek…
5. Egy hét múlva, március 15-en szervezzük a már hagyománnyá vált nagyböjti krumplileves ebédünket. Ilyenkor lemondunk a vasárnapi finom ebédről, helyette az árát felajánljuk a Karitász javára. Jelentkezni lehet interneten vagy a sekrestyében, illetve az irodában. Mindenkit várunk szeretettel. 
6. A Katolikus Karitász idén is meghirdeti a nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtését. Ehhez templomunk is csatlakozik. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy március 15. és 22. között gondoljanak a rászoruló, nélkülöző testvéreinkre, akiknek azonnal elfogyasztható, tápláló élelmiszereket gyűjtünk. Így például májkrémek, készétel konzervek, leszek, csokoládék. Nagyon örülünk a cukor, kifőzni való tészta, pudingpor adománynak is, de azt továbbítjuk a központnak, mert ezeket nem mindenki tudja elfogyasztani. Gondoljunk erre, amikor adományozunk. Ezeket a szokott helyen a baloldali (Szent Domonkos) oltár előtt gyűjtjük. Természetesen pénzt is elfogadunk e célra (így pl. nem kell menni vásárolni). Isten fizesse meg kinek-kinek adományát. 
7. Templomunkban kivételesen 14.-én, szombaton du. fél 5-kor is lesz szentmise. A fokoláre lelkiség ( www.fokolare.hu ) Chiara Lubich halálának 12. évfordulója alkalmából kérte (2008. március 14.). Mindenkit szeretettel várunk.
8. Már most hirdetjük, hogy 19.-én, Szent József ünnepén Férfi est lesz a plébánián.
9. "Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” Mt 18.19-20
Imádkozzunk együtt a világméretű járvány és annak minden következményének megoldásáért SZERDÁNKÉNT 20.00-kor a Fájdalmas Rózsafüzér elmondásával!
(Imádkozás módja: Mindenki az otthonában mondja, de mégis lelki egységet képezve egymással. Ha valaki nem tudja elmondani abban az órában, akkor a nap folyamán is bármikor megteheti.)
Jó tudni egymásról, hogy kik vagyunk akik együtt imádkozunk, ezért aki szeretne ebben részt venni feliratkozhat a következő táblázatba:

Márc. 1.
1. Elsővasárnapi rózsafüzér imánk – kitett Oltáriszentség előtt – 9.15-kor kezdődik!
2. Istennek hála a tegnapi lelki-napért! Köszönet minden résztvevőnek, szolgálónak! És azoknak is örülök, akikkel hamvazószerdán együtt kezdhettük az idei nagyböjtöt!
3. Film klub lesz csütörtökön, az esti szentmise után.
4. Elsőpéntek következik… Az esti szentmise után közös Keresztút ima, a kitett Oltáriszentség előtt.

Febr. 23.
1. Ma a katolikus iskolák javára van gyűjtés. A 326 katolikus oktatási intézmény 715 intézményegységgel van jelen a magyar köznevelésben. Az idei tanévben 171 óvodát, 254 általános iskolát, 101 gimnáziumot, 27 szakközépiskolát, 50 szakgimnáziumot, 11 gyógypedagógiai intézményt, 57 kollégiumot és 44 alapfokú művészeti iskolát tart fenn 15 egyházmegye, 27 szerzetesrend és három egyéb egyházi szervezet. A Magyar Katolikus Egyház a 2019/20-as tanévben összesen 135 074 fiatal oktatásáról gondoskodik, 13 324 pedagógus közreműködésével. https://www.magyarkurir.hu/hirek/vasarnap-orszagos-gyujtest-tartanak-katolikus-iskolak-javara
2. A Játékdélután 3 órakor lesz a plébánián.
3. A Roki Öko Csoport találkozója kedden este a szentmise után lesz.
4. Hamvazószerda következik. Kezdődik a Nagyböjt! Ezen a napon szigorú böjt van. Plébániai újságunkban részletesen olvashatunk róla. Szentmise reggel 7-kor és este 6-kor is lesz, hamvazkodási lehetőséggel
5. A Képviselőtestületünk szerda este tartja zárszámadó ülését.
6. Nagyböjti lelkinapunk szombaton a plébánián szentmisével kezdődik, 9 órakor. Ezen a napon nem lesz 7 órai szentmise! Tervezett program a faliújságon…
7. Egy hét múlva az elsővasárnapi rózsafüzér 9.15-kor kezdődik, kitett Oltáriszentség előtt.
8. Akik mézet rendeltek, átvehetik a plébánián.

Febr. 16.
1. Ma zárul a Házasság hete. A 10 órai szentmisén külön áldásban részesülhetnek a házaspárok.
2. A czestoshowai Mária kép – a lengyel-magyar barátság erősítésére - szerda reggelig van nálunk, aztán vándorol tovább. Ki, hány tized rózsafüzérrel, fohásszal köszöntötte?
3. A Nyugdíjas hittan kivételesen egy héttel később lesz…
4. Gyalogtúra lesz szombaton.
5. Egy hét múlva gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. 
6. Jövő vasárnap 3 órakor kezdődik a Játékdélután.
7. A Nagyböjti lelkinapunk két hét múlva lesz (29-én, szombaton).

Febr. 9.
1. A mai nappal kezdődik a Házasság hete. A 10 órai szentmise plébániai közösségünk házaspárjaiért van felajánlva.
2. Hétfő este a szentmise után a plébánián házaspárok, jegyespárok találkozója lesz.
3. Febr. 11.-én kedden lesz a Szűzanya lourdesi jelenésének ünnepe és a betegek világnapja.
4. Ugyancsak február 11-én, kedden 17 órákor, a szentmise előtt, a częstochowai Szűzanya képmása előtt imádkozzuk a rózsafűzért, amelyet Budapesten bocsájtanak útjára, a Kőbányai lengyel templomból kiindulva, a lengyel-magyar barátság napja alkalmából.
5. Szombaton lesz plébániánkon a Gyerekek farsangja
6. Mint ismert ebben a tanévben 4 gyermekünk van, akiket Pakisztánban támogatunk. Szép történet, ahogy összejött… Az új tanévre (ápr. 1-én kezdődik) már is befizetett 2 személy 1-1 gyermeket! Akik szívesen adnak – bármilyen összeget is - örömmel fogadjuk, lehetőleg március elejéig (irodában, vagy nekem átadhatják, vagy egy borítékban megjelölve a Szent Antal perselybe is)… Olvashatunk is e témában: https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-fokolare-mozgalom-nyomorban-elo-pakisztani-gyerekek-megsegitesere-gyujt
Az iskolákban tanuló gyerekek képzési költsége egy tanévben nagyjából 65 ezer forint. Ezért az összegért ruhát, cipőt, iskolatáskát, tankönyveket, füzeteket kapnak, és ez fedezi a havi tandíjat is. Ezen felül a napközi költségét is fedezi, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyerekek az egész napot az iskolában töltsék.

Febr. 2.
1. Az elsővasárnapi rózsafüzér ima, kitett Oltáriszentség előtt 9 órakor kezdődik.
2. Urunk bemutatásának ünnepe van (Gyertyaszentelő Boldogasszony).  A de. 10 órai szentmisét gyertyaszenteléssel, körmenettel kezdjük. Gyertyát lehet vásárolni a helyszínen, de lehet hozni is. – A gyermekeket külön áldásban részesítjük!
3. Hétfőn Szent Balázs ünnepén, az esti szentmisén Balázs-áldásban lehet részesülni.
4. Egy hete elindult a Vándor Biblia. Minden vasárnap más-más (család) viheti haza, hogy a közös Szentírás és annak olvasása is kössön össze bennünket… A sekrestyében és az irodánkban lehet jelentkezni: ki, mikor szeretné haza vinni.
5. Jövő vasárnap, 9.-én kezdődik a Házasság Hete. A 10 órai szentmise közösségünk házaspárjaiért lesz felajánlva.

Jan. 26.
1. Ferenc pápa rendeletének értelmében ma van – az eddigi Szentírás vasárnapja helyett – az ISTENI IGE VASÁRNAPJA.
2. Felelevenítjük a már évekkel ez előtti gyakorlatot, elindul a VÁNDOR BIBLIA. Vasárnaptól vasárnapig más-más család (egyén) viheti haza olvasásra közös bibliánkat. Már ma is lehet jelentkezni érte! Jó lenne, ha minden családban közösen (is) olvasnák a Bibliát, beszélgetnének róla: mit üzen, és hogyan válthatjuk életre… - E célt szolgálja pl. a havonkénti Életige összejövetel is.
3. Szombaton du. 3-kor kezdődik plébániánkon a Felnőttek Farsangja. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk…
4. Egy hét múlva kitett Oltáriszentség előtt imádkozzuk az elsővasárnapi rózsafüzért.
5. Az idén vasárnapra esik Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe.  A 10 órai szentmisét gyertyaszenteléssel kezdjük, körmenettel… Kisgyermekek „bemutatása”/megáldása, és keresztelő is lesz.

Jan. 19.
1. Ma kezdődik az IMAHÉT a Krisztus-hívők egységéért. Templomunkban ezért hétfőn du. 5-kor lesz a szentmise, majd 6 órakor Imaest. Igét hirdet dr. Mészáros Kálmán baptista lelkipásztor.
Kedden a fasori evangélikus templomban, szerdán a reformátusoknál folytatjuk, minden alkalommal 6 órai kezdettel.
2. Jövő vasárnap du. 3 órakor Játékdélután a plébánián.
3. Két hét múlva, február 1.-én du 3 órától felnőttek farsangja lesz a plébánián. – A gyermek-farsang febr. 15.-én lesz.

Jan. 12.
1. A két pápa c. filmet lehet nézni és beszélgetni róla a plébánián, délután ½ 3 órai kezdéssel.
2. Egy hét múlva kezdődik az Imahét a Krisztushívők egységéért. Részletes tudnivalók a plébániai újságunkban, ill. honlapunkon olvashatók.
3. A Karitász Központ informatikai képzést - word és excel oktatást szervez a tavasz folyamán, 3 alkalommal. Akit érdekel, jan. 14-ig jelentkezzen karitász vezetőnknél, M. Bettynél.

Jan. 5.
1. Plébániai közösségünk elsővasárnapi rózsafüzér imája ¼ 10-kor kezdődik.
2. Öröm, hogy elsőpénteken sokan elkezdték a püspökeink által kért Nagykilencedet…
3. Hétfőn lesz Vízkereszt ünnepe, a szentmisén való részvétel kötelező. Templomunkban este 6-kor lesz szentmise, és a szenteltvíz készítése…
4. Elkezdődtek az ilyenkor szokásos lakásszentelések. Személyesen, vagy telefonon lehet időpontot egyeztetni! De az év folyamán bármikor is…
5. Plébániánk Képviselőtestülete szerda este 6 órai kezdettel ülésezik.
6. Film klub lesz csütörtökön este a szentmise után.
7. A két pápa c. filmet 12-én, ½ 3 órai kezdettel a plébánián is meg lehet nézni, és beszélgetni róla.