Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

KARITÁSZ MUNKACSOPORT PLÉBÁNIÁNKON
Célja: Egyházközségünk, illetve plébániánk területén élő
idős, beteg, magányos illetve
más módon rászoruló hívek felkarolása, segítése.
Elérhetőségek:
E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bokros Vera 30/298-2088
Bőjthe Balázs 30/546-9820

----------------------
"Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!''
"Mert éhes voltam és ti ennem adtatok;
szomjas voltam, és ti innom adtatok;
idegen voltam, s ti befogadtatok;
ruhátlan voltam, és ti betakartatok;
beteg voltam, és ti fölkerestetek;
börtönben voltam, és ti meglátogattatok!''
(Mt 25, 31)
---------------------------------------
Egész évben, minden nap szeretettel várjuk adományaikat:
- tartós élelmiszert, amit nem kell főzni (pl. konzerv),
- a templomban lévő Szent Antal perselybe,
- irodánkba vagy a plébánosnak - "Karitász célra" megjelölve...
- Rászoruló testvéreink mindezekből viszont nyugodtan kérjenek!

Adatlapok

Készült két adatlap. Egyiken ("Segíthetünk?") azt szeretnénk felmérni, hogy a Karitász miben tud segíteni! A másikon ("Segítene?") pedig azt lehet jelezni, hogy ki mit tud felajánlani, hiszen a szeretetszolgálat minden keresztény feladata, így alkalmanként vagy rendszeresen az is tud segíteni, aki konkrétan nem tagja a munkacsoportnak.
A kitöltött adatlapot kérjük dobják be a templomban található Karitász dobozba, vagy adják oda munkatársainknak, illetve online módon honlapunkon is kitölthetők az alábbiakban:
Segíthetünk? online adatlap ---- Segítene? online adatlap

------------------
Egy mozgássérült kisfiú műtétjét elősegítendő műanyag kupakokat gyűjtünk, melyek leadhatók a sekrestyében.
------------------

Betegek látogatása  Mindig van kit! Erre is várunk jelentkezőket!


2014. évi Szent Erzsébet-napi körlevél
Kedves Testvérek!
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe minden évben arra szólít fel bennünket, hogy ne csak ünnepeljük és csodáljuk benne a szolgáló szeretet példáját, hanem kövessük jótékonykodó útmutatását is. A mindössze 24 évet élt magyar királylány felismerte és radikálisan megvalósította az evangéliumi felebaráti szeretetparancsot. Példája azért tűnik ki a jótékonykodó szentek sorából, mert a saját történelmi korában az uralkodók között nem volt példa arra, ahogyan ő a rászorulókat minden téren segítette. 
Számunkra a példája útmutatás és személye égi közbenjárást is jelent, hiszen a Katolikus Karitásznak, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének a védőszentjeként tekintünk rá. Amikor közbenjárását kérve emlékezünk rá, tettekre sarkallnak Erzsébet szavai: „Tegyétek boldoggá az embereket!”
Világunkban számos olyan kihívással találkozunk, mint Árpád-házi Szent Erzsébet a maga korában, hiszen egyre több család került nehéz anyagi helyzetbe, sokan szorultak egzisztenciálisan az élet peremére.
Szentatyánk, Ferenc pápa arra szólítja fel az egyház tagjait, hogy induljunk el feléjük. „Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy tekintsünk testvéreink nyomorára, érintsük meg, vegyük magunkra és tegyünk konkrétan azért, hogy könnyítsünk rajtuk. 
E nyomor láttán az Egyház felkínálja szolgáló szeretetét, a diakóniát, hogy segítsen a szükségben, begyógyítsa ezeket a sebeket, amelyek elcsúfítják az emberiség arcát. A szegényekben és a legutolsókban mi Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük és segítjük a szegényeket, akkor Krisztust szeretjük és szolgáljuk.” (2014 Nagyböjti üzenete)
Az Egyház a szolgáló szeretetét sokféle módon teszi a világban, de leginkább a hivatalos segélyszervezetén, a Karitászon keresztül valósítja meg. A Karitász az egyik legnagyobb világméretű segélyszervezet, hiszen 165 országban van hivatalos szervezete és 200 országban segít éves szinten 24 millió emberen. Ezt a nagy munkát 625.000 önkéntese és 440.000 ezer munkatársa végzi. Ennek a világméretű karitatív szolgálatnak része hazánkban a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica, amely 800 településen, közel 10.000 önkéntessel teszi a jót.
Magyarországon a Karitász munkája során kiemelten foglalkozik az idősekkel és betegekkel, a gyermekes családokkal, a hajléktalanokkal, a szenvedélybetegekkel, a testi-szellemi fogyatékkal élőkkel, a nemzeti kisebbségekkel, a menekültekkel és a bevándorlókkal.
Negyedik éve működik a Karitász Krízissegély programja, amellyel az egzisztenciálisan kritikus helyzetbe került családokat támogatják gyógyszerrel, élelmiszerrel, ruhával, bútorokkal, rezsi hozzájárulással, lakbérrel, fűtéssel, lakhatással. Ott van a katasztrófáknál, hogy segítsen az életkörülmények helyreállításán. Mindezt az Egyház nevében és az evangélium szellemében teszi.
Ez a nagy kihívást jelentő munka azért valósulhatott meg, mert az elmúlt évben a templomi adománygyűjtések alkalmával híveink nagylelkűen támogatták a Karitász szolgálatát. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva Egyházunk külön is háláját fejezi ki a Katolikus Karitász minden munkatársának, önkéntesének és támogatójának. Ha valaki önkéntesként szeretne kapcsolódni ebbe a nemes munkába, a plébániákon érdeklődhet a helyi lehetőségekről. 
Különös értéke hazai egyházunknak, hogy plébániáinkon önálló karitász-csoportok működnek, melyek a plébániák területén élő rászorulók önkéntes segítését szervezik és végzik nagy szeretettel és figyelemmel.
Bizalommal kérjük híveinket, hogy november 23-án, vasárnap perselyadományaikkal is segítsék Egyházunk karitatív szolgálatát és munkáját. 
Amikor megköszönjük a testvérek adományait, Árpád-házi Szent Erzsébet közbenjárását kérjük mindnyájunkra, hogy lelkesítsen és erősítsen bennünket a jóban!
Budapest, 2014. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén  - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Nov. 8. A karitász az egész keresztény közösség feladata
Az európai püspöki konferenciák karitatív tevékenységért felelős püspökei és megbízottai november 4-6. között Triesztben tanácskoztak a hit, a karitász és az evangelizáció kapcsolatáról.
A Giampaolo Crepaldi érsek meghívására Triesztben megrendezett találkozót a „Cor Unum” Pápai Tanácsa és a CCEE Caritas in Veritate bizottsága szervezték. A résztvevők meghallgatták a helyi Caritas igazgatójának tanúságtételét és ellátogattak a városi szegénykonyhára.  A látogatáson a városi hatóságok magas rangú képviselői is részt vettek, és elmondták, milyen nagyra értékelik az egyház szolgálatát a szükséget szenvedők iránt.
A tanácskozás résztvevői hangsúlyozták: a karitász és a hit egymástól elválaszthatatlan dolgok. A hit cselekedeteket igényel. Az Egyház szeretetszolgálata az egész keresztény közösségre tartozik, nem pedig egy-egy meghatározott szervezetre. A karitász a közösségben élhető meg, hogy ne vesztítse el egyházi jellegét, szerves része legyen a keresztény ember hitének. Az egyes plébániák helyi adottságaiknak megfelelően más-más módon élik meg a szeretetszolgálatot, ugyanakkor fontos, hogy a püspök össze tudja hangolni a karitász-szervezetek tevékenységét.
XVI. Benedek motu proprio-ja kapcsán a püspökök elmondták, hogy a dokumentum egyre inkább irányadóvá válik a szeretetszolgálatot végző szervezetek számára. Különösen fontos utat mutat arra vonatkozóan, hogyan válik a szeretetszolgálat az evangelizáció fontos eszközévé. Karitatív közösségnek lenni azt jelenti, hogy közösségileg befogadunk másokat, nemcsak aktuális szükségleteiket elégítve ki, hanem teljes lényük növekedését szolgálva. A közösség segít kiemelkedni az elszigeteltségből, a magányból, és ami a legfontosabb, magában hordoz egy többletet: az Istenben való hitet – zárul az az egyház szeretetszolgálatával megbízott püspökök által kiadott, tanácskozást záró sajtóközlemény.
Magyar Kurír

MKPK körlevele a 2014. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről
Kedves Testvérek!
Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gondoskodjék a szegényekről. Szentatyánk, Ferenc pápa is gyakran kiemelt feladatként beszél a karitatív munkáról, idei nagyböjti üzenetében így fogalmaz: 
„Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy tekintsünk testvéreink nyomorára, érintsük meg, vegyük magunkra és tegyünk konkrétan azért, hogy könnyítsünk rajtuk. A nyomor nem egyenlő a szegénységgel. A nyomor olyan szegénység, amelyben nincs bizalom, szolidaritás, remény. Háromfajta nyomort különböztethetünk meg: anyagi, erkölcsi és lelki nyomort. Az anyagi nyomor az, melyet általában szegénységnek hívnak, és azokat érinti, akik nem emberhez méltó körülmények között élnek: alapvető jogok nélkül, elsődleges anyagi szükségletek hiányában, mint az étel, a víz, a higiéniai körülmények, a munka, a fejlődés és a kulturális növekedés lehetősége. E nyomor láttán az Egyház felkínálja szolgáló szeretetét, a diakóniát, hogy segítsen a szükségben, begyógyítsa ezeket a sebeket, amelyek elcsúfítják az emberiség arcát. A szegényekben és a legutolsókban mi Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük és segítjük a szegényeket, akkor Krisztust szeretjük és szolgáljuk.” (Ferenc pápa 2014. évi nagyböjti körleveléből)
Ebben a szellemben kérjük a testvérek segítségét, amikor az immár hagyományossá vált nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtést meghirdetjük. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk.
Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. 
Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon,  március 23-től 30-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat! Ferenc pápa sorai biztassanak bennünket a nagyböjti időben a megújulásra és mások megsegítésére:
„A Szentlélek … tartsa meg ezeket az elhatározásainkat, és erősítse bennünk az emberi nyomor iránti figyelmet és felelősséget, hogy könyörületessé váljunk és gyakoroljuk az irgalmat.” (Ferenc pápa 2014. évi nagyböjti körleveléből)
Budapest, 2014. nagyböjt -- a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Szent Erzsébet-napi körlevél 2013
Kedves Testvérek!
A hétköznapi események nap mint nap szembesítenek mindannyiunkat azzal a kereszttel, amit családok milliói hordoznak a világon és a neve: szegénység. Olyan időket élünk, amikor nem csak Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe figyelmeztet bennünket a felebaráti szeretet jótékonykodó példájának a követésére. Egyházunk segélyszervezete a Katolikus Karitász – amely az Egyház nevében és az evangélium szellemében teszi a jót több mint 80 éve hazánkban – Árpád-házi Szent Erzsébet oltalma alatt áll. Az ő közbenjárását kéri az a közel tízezer önkéntes, akik több mint 800 plébánián segítenek a rászorulókon.
Sok országra, így hazánkra is érvényesek a Szentatya szavai: a gazdasági világválság sokakat sodort a munkanélküliség által a nélkülözésbe, a szegénységbe, a hajléktalanságba. Másokat azok a természeti katasztrófák tettek kiszolgáltatottá, amelyek idén sem kerültek el bennünket és nagy erőpróba elé állították nemzetünket. Természeti katasztrófák idején mindig elsőként van ott a Karitász a segítők között. Idén a tavaszi rendkívüli hideg időjárásnál, földrengésnél és a történelmi árvíznél is jelen voltak, jelenleg is tart még az árvíz sújtotta otthonok felújítása.
A Karitász munkája során kiemelten foglalkozik az idősekkel és betegekkel, a gyermekes családokkal, a hajléktalanokkal, a szenvedélybetegekkel, a testi-szellemi fogyatékkal élőkkel, a nemzeti kisebbségekkel, a menekültekkel és a bevándorlókkal.
- Harmadik éve működik a Karitász Krízissegély programja, amellyel az egzisztenciálisan kritikus helyzetbe került családokat támogatják gyógyszerrel, élelmiszerrel, ruhával, bútorokkal, rezsi hozzájárulással, lakbérrel, fűtéssel, lakhatással.
- A megszületendő életet támogatva inkubátorokat ajándékoztak kórházainknak, súlyos beteg gyerekeket támogattak, steril szobát építettek az otthoni felépüléshez.
- Szegénysorban élő családok gyermekeinek ezreit táboroztatták a nyáron és több ezer családot segítettek iskolakezdési támogatással. Megváltozott munkaképességűeknek munkalehetőséget teremtettek saját intézményeinkben.
- Országszerte nyolc központban segítik a szenvedélybetegeket és családjaikat a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálataikon keresztül, és felvilágosító-megelőző munkával vigyáznak fiataljainkra a kábítószerek csábításai közepette.
- Fedél nélkül élő embertársainkat támogatják, étkeztetik, segítve őket visszatalálni a normális életbe. Önfenntartó programokat szerveznek: országszerte vetőmagokat adva a rászoruló családoknak.
Még sokáig folytathatnánk a felsorolását mindannak, amit az Egyház tesz a Katolikus Karitász által. 
Ez a nagy kihívást jelentő munka azért valósulhatott meg, mert az elmúlt évben a templomi adománygyűjtések alkalmával híveink nagylelkűen támogatták a Karitász szolgálatát. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva Egyházunk külön is háláját fejezi ki a Katolikus Karitász minden munkatársának, önkéntesének és támogatójának. Ha valaki önkéntesként szeretne kapcsolódni ebbe a nemes munkába, a plébániákon érdeklődhet a helyi lehetőségekről.
Ismét bizalommal kérjük híveinket, hogy november 24-én, vasárnap perselyadományaikkal is segítsék Egyházunk karitatív szolgálatát és munkáját. Ezekből az adományokból tudjuk segélyszervezetünk által támogatni a rászoruló magyar családokat.
Az idei esztendőben advent 3. vasárnapján, december 15-én „Jónak lenni jó” mottóval a közmédia egész napos adománygyűjtéssel támogatja a Karitász rászorulók megsegítéséért végzett munkáját. Kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak a jótékonysági naphoz.
A köszönet és hála szavai mellett, a Szentatya szavai kísérjék jótetteinket és adományainkat, amelyeket a rászorulók megsegítésére ajánlunk fel: „Assisi szent Ferenc nevében ezt mondom: nem tudok adni nektek sem aranyat, sem ezüstöt, de tudok adni valamit, ami ezeknél sokkal értékesebb, Jézus evangéliumát… Az evangéliummal a szívetekben és kezetekben legyetek a hit tanúi. Vigyétek el Krisztust az otthonokba, hirdessétek őt társaitoknak, fogadjátok be és szolgáljátok a szegényekben. Legyetek az élet, a béke és a remény hírnökei.” (Ferenc pápa az umbriai fiataloknak, 2013. október 4.)
Budapest, 2013. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Kedves Apák és leendő Apák!
A Katolikus Karitász Rév Szolgálata újra
„Apacsoport”-ot indít kiskorú gyermeket nevelő
apák és leendő apák részére.
A csoport, többek között, az alábbi témákat járja körbe:
- hogyan válunk az apává,
- az atyai szigor helye a mai családokban,
- apa és anya feladatmegosztása a gyermeknevelésben,
- részvevők által hozott kérdések megbeszélésére is lesz lehetőség.
Az „APACSOPORT” megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztérium támogatja a KAB-ME-12-7871 azonosító számú pályázat alapján, így a résztvevőknek ingyenes.
A foglalkozások helyszíne:
Budapest XI. kerületi Katolikus Karitász Rév Szolgálat Bartók Béla út 96. szám alatti helyiségében tartjuk.
Az első alkalmat személyes, egyéni megbeszélés előzi meg, ahol az érdeklődők találkozhatnak a csoportvezetőkkel.ozni.
Érdeklődni a következő telefonokon lehet:
Katolikus Karitász Rév Szolgálat: 06 1 466 44 55
Márton Andrea, szociológus, szakvizsgázott szociális munkás, csoportterapeuta: 06-30-553-63-75
Miklósi Judit, családterapeuta: 06-30-553-70-16
Kovács Péter, pedagógus: 06-30- 553-66-79
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Márton Andrea
Intézményvezető

Az országos katolikus karitász honlapja: www.karitasz.hu


 
Az egyházmegyei karitász, a Szent Erzsébet Karitász Központ honlapja: www.karitaszkozpont.hu