Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

2018.

Szept. 18. EGY TEST – SOK TAG
Öröm számomra, hogy Krisztus – Roki – Titokzatos Testében (1Kor 12,12-14.27-31a) az elmúlt napokban beindult az új tanév… az élet. A teljesség igénye nélkül:
- Keresztelések, esküvő… Képviselőtestületi gyűlés…
- Az első Felnőtt (65 év alatti) hittanra sokan eljöttek.
- Beindultak a BabákMamák, a Jegyesek-Ifjú házasok is, szép számmal…
- Az Eucharisztiáról nyílt kiállításon is volt egy kis csapatunk, ma pedig Kecseti Gabi hívünk kiállítására is három autóval mentünk…
Istennek legyen hála!

Szept. 16. ÉRTEM, AZ EVANGÉLIUMÉRT, A MENNYORSZÁGÉRT
A Plébánosi gondolatokat a szentmisén elmondtam. Remélem, mielőbb visszahallgatható és élhető lesz?
A NEK-re készülve pedig ismétlésül:
- Aki a KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ TARTOZIK, vasárnap lehetőleg a de. 10-es szentmisére jöjjön! Hogy együtt legyünk, találkozzunk, együtt hallgassuk a „tanárbácsit”= Jézust!
- Legalább a vasárnapi szentmiséről ne késsünk el!
- A szentáldozást ne hagyjuk ki (természetesen fontos hozzá a rendszeres, 1-2 havi szentgyónás).
- A Hittanok között lehet bőven válogatni, de elsőbbséget élvez a Rokimindenki - havi 1. hétfő! E tanév fő témája (NEK) a KÖZÖSSÉG! Köszönet mindenkinek, aki ezt tartja szem előtt, építő jelenlétével, szolgálatával…

Szept. 15. FÁJDALMAS ANYA
„Jézus keresztje mellett ott állt anyja…” (Jn 19,25-27)
Jézus mellett állni – örömben, fájdalomban – Máriával, máriásan = nagy hittel, a feltámadás reményében… Jézusra figyelve, és azt tenni, amit Ő mond… - "Segíts Anyánk, mindig bátorítsd hitünk..." https://www.youtube.com/watch?v=BbvGiEkazqs

Szept. 14. SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA
Megalázta magát, ezért az Isten felmagasztalta őt. 
- Mikor leszünk mi is felmagasztalva? Ha Jézushoz hasonlók leszünk: kiüresítette önmagát, szolgál, alázatos, engedelmes…  (Fil 2,6-11)

Szept. 13. TÖBBET VÁR
„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom…” (Lk 6,27-38) 
– Van, akiknek ez már sok! Ezeket megérteni, elfogadni, élni, bizony nem könnyű, nehéz! Ez már radikális Krisztus-követés! Azért próbálgassuk minden nap, sok-sok újrakezdéssel. Ne elégedjünk meg a hagyományos, langyos keresztény élettel! Tartozzunk azok közé, akik már jobban elköteleződtek Jézus mellett!

Szept. 10. JÖJJ SZENTLÉLEK
"Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek" (1Kor 5,1-8)
- Új tanév, új élet! - Hívogassuk tovább a Szentlelket, hogy vezessen bennünket!
Ismét működik a rokimindenki lista. Azok vannak rajta, akik újra kérték felvételüket. Jóval kevesebben, mint eddig... de még lehet jelentkezni!
A rokihittanos listát is meg fogjuk újítani. Azok lesznek rajta, akik ténylegesen járnak hittanra.

Szept. 9. KÖSZÖNÖM
Köszönöm, hogy az évek során már többen megragadták az alkalmat (nemcsak szept. 9-én), többféle formában. Isten fizesse meg!

Szept. 8. KISBOLDOGASSZONY
Íme, az első írott beszámoló a mai napról:
"Kedves Károly atya, kedves Rokis testvérek! Nemrég értem haza a  mogyoróhegyi kirándulásról. Hálásan köszönõm ezt a Veletek eltöltött szép, tartalmas napot. jó volt gyõnyõrkõdni a tájban,  jó volt részt venni a szentmisén a szabadban, jó volt játszani, finom és bőséges volt az ebéd, kellemes volt a túra, amit mi  korábban születettek is meg tudtunk tenni. Jó volt látni a sok kis gyereket, nagy gyereket. Egyszóval boldog vagyok, hogy részt vehettem a mai programon. Köszönet és hála!"

Szept. 7. ÚJ
- „…Az új bor új tömlőbe való…” (Lk 5,33-39) – Ne foldozgassuk életünket! Merjünk teljesen új életet kezdeni! - Jöjj Szentlélek!
- Ma elsőpénteki, közös szentségimádás!
- Plébániai újságunk legújabb száma már vételezhető!
- Holnap Kisboldogasszony ünnepe. Szentmise reggel 7-kor.
- A „0-100 éves” kirándulásra fél 9-kor indul a buszunk. Ott is lesz szentmise.

Szept. 6. ENGEDELMESSÉG – ALÁZATOSSÁG
A mai evangéliumból (Lk 5,1-11) Imre atya e két erényt emelte ki ma esti prédikációjában… Érdemes gyakorolnunk!

Szept.5. KALKUTTAI SZENT TERÉZ
Minden nap elimádkozta: 
„Drága Jézus, segíts nekem, hogy a Te illatodat vigyem mindenhová, amerre csak járok. Áraszd el lelkemet a Te lelkeddel és szereteteddel. Járd át és vedd birtokodba egész lényemet teljesen, hogy egész életemen csak a Te életed ragyogjon át. Ragyogj át rajtam, és legyél annyira részemmé, hogy minden lélek, akivel csak kapcsolatba kerülök, érezze a Te jelenlétedet lelkemben. Emeljék fel fejüket, és többé már ne engem lássanak, hanem csak Jézust. Maradj velem, és ragyogni fogok, ahogy te ragyogsz, fényként mások számára. Ámen.”

Szept. 3. IGEKÖR
„Jézus… Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” …(Lk 4,16-30)
- Jézus Szentírást olvasott! – Olvassuk mi is minél többet, többször!
- A ma esti Igekörön is ezt tettük, közösen olvastuk és beszélgettünk róla, beirányoztuk a szeptember hónapot… Örülök, hogy sokan eljöttek!

Szept. 1. TALENTUMOK
Köszönet mindazoknak, akik plébániai közösségünkben kamatoztatják talentumaikat! Építik közösségünket… - „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” (Mt 25,14-30)
Meghívás, újrakezdési lehetőség mindazok felé, akik eddig még „szerénykedtek”, vagy lustálkodtak! – Új tanév, új szívekkel!

Aug. 30. LELKIGYAKORLAT
„Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól! … szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek...” (1Kor 1,1-9)
- A mai szentlecke szavaival adok hálát a lelkigyakorlatunkért (elsősorban a résztvevőkért, de az értünk imádkozókért is) - benne a "Mindenki születésnapjáért"...
- Már érkeznek a visszajelzések… Köszönöm!

Aug. 26. KEMÉNY BESZÉD
- Ld. mai evangélium (Jn 6,60-69), illetve honlapunkon a Prédikációk ablak.
- Házaspároknak (jegyeseknek is!) nagyon ajánlom átbeszélgetni a mai szentleckét (Ef 5,21-32)!

Aug. 25. SZENT IX. LAJOS

1214-ben született, és már 22 éves korában Franciaország királya lett. Házasságot kötött, 11 gyermeke volt, akiket gondosan nevelt. Kitűnt a bűnbánat és az imádság szellemében, a szegények iránti szeretetben. Országa kormányzásában nemcsak a népek békéjére és alattvalói anyagi jólétére volt gondja, hanem lelki szükségletükről is gondoskodott. – Könyörögj érettünk, légy példaképe az édesapáknak (is)! – Ld. még az OLVASTAM ablakunkat!

KALAZANCI SZENT JÓZSEF

Rómában a szegény gyermekek nevelésével foglalkozott. 1617-ben megalapította a piaristák rendjét, amelynek ugyanez a célja. Sokat tűrt, irigyeinek rágalmaitól is szenvednie kellett. Rómában halt meg 1648. augusztus 25-én. – Köszönjük a sok, híres piarista diákot! Segíts bennünket a gyermekek nevelésében!


Aug. 24. BERTALAN
„Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel (Bertalan) megkérdezte: „Honnan ismersz engem?”... (Jn 1,45-51) 
- Jézus engem is ismer! Vajon hogy vélekedik rólam?

Aug. 23. AZ ATYA HÍV ÉS VÁR
„… Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre! De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett...”
- Lelkigyakorlatra megyünk… majd hamarosan kezdődnek a hittanok… Ne utasítsuk vissza a meghívást, az Atyával és egymással való közösséget! 
A visszautasítások ellenére „A lakodalmas ház megtelt vendégekkel...  Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!” (Mt 22,1-14)
- Isten a kövekből is tud fiakat támasztani! – Mindig öröm, hogy vannak új jelentkezők! Pl. már most is vannak érdeklődők az új hittanos évre! – Imádkozzunk, apostolkodjunk, hogy még többen legyenek… és persze mi se maradjunk ki! 

Aug. 21. OTTHAGYNI - JÉZUSÉRT
A gazdag ifjú nem merte, nem tudta otthagyni, amit Jézus kért tőle…
- Még mindig lehet jelentkezni a hétfőn kezdődő lelkigyakorlatra! Merj otthagyni bármit is… Jézusért, lelki épülésedért!
 „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” 
- Mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. …(Mt 19,23-30)

Aug. 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY
„Légy áldott, Szent István király!”
- Ajánlom az OLVASTAM és a Prédikációk ablakokat megnyitni!

Aug. 19. AKI ESZI AZ ÉN TESTEMET
- Ld. honlapunkon:  - Jn 6,51-59 --- Prédikációvázlatok --- Pédikációk
- A Szentlecke is megszívlelendő! - Gondosan ügyeljetek arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt… Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek… inkább teljetek el (Szent)lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. Ef 5,15-20
- Mindnyájunk számára meghívás, megújulási, újrakezdési lehetőség!

Aug. 18. GYERMEKEK
„…gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük…ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek… rájuk tette kezét…” Mt 19,13-15 
- Örülök, hogy templomunkba (és hittanra) is sokan hozzák gyermekeiket.
- A Városligetbe és egyéb játszóterekre még többen – sokan minden nap – viszik gyermeküket… A templom felé is lehetne kanyarodni, legalább 5 percre beköszönni Jézusnak!
- Közeledik a tanév, már lehet készülődni a hittanos évre! Imádkozzunk, apostolkodjunk, hogy minél több szülő törődjön a saját és gyermekei lelkével is… keressék és megtalálják Jézust!

Aug. 17. HÁZASSÁG
A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek (Mt 19,3-12)
- A házasságban élőknek naponta fő kérdés és feladat: hogy lehetünk „eggyebbek”?!
- A másik nem könnyű kihívás: helyes elszakadás a szülőktőlelső helyen a házastárs! Szülők: ebben segíteni gyermekeiteket… nem állandóan beleszólni életükbe… 

Aug. 16. MEGBOCSÁTÁS
- Hányszor kell? Jézus szerint: hetvenszer hétszer = számolatlanul! 
- Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? … Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. (Mt 18,21-19,1)
- Már/még lehet jelentkezni a szept. 8-i autóbuszos kirándulásra!

Aug. 12. SZENT LECKE
A mai vasárnapon ismét kaptunk „szent leckét”… El ne felejtsük megcsinálni a házi feladatot!
- Félre tenni a negatívumokat… - „Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. 
- A pozitívumokra helyezni a hangsúlyt… - Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket…”- Ef 4,30-5,2
- Az Élet Kenyerével, Krisztussal táplálkozni (szentáldozások+élni az Igét!) - Jn 6,41-51 
- Ld. még a Prédikációk...!

Aug. 11. ZARÁNDOKLAT
Nagyboldogasszony ünnepével kapcsolatosan elzarándokoltunk Máriabesnyőre. Voltak, akik végig gyalog tették meg a kb. 30 km-es távot (az úriakhoz csatlakozva), mások kerékpárral, több állomást is beiktatva (lépésszámláló: 58 837), de végül a gyalogosokhoz csatlakozva együtt vonultunk be a kegytemplomba, köszönteni égi édesanyánkat... Istennek legyen hála! És külön örülök a rokis zarándokoknak!

Aug. 10. LŐRINC 
Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.” (Jn 12,24–26)
- "Amint Krisztus életét adta értünk, úgy nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért (vö. 1 Jn 3, 16). Megértette ezt, testvérek, Szent Lőrinc, megértette, és meg is tette. Az áldozati oltáron is azt vette magához, amit ő készített elő. Szerette Krisztust e földi életében, és utánozta őt halálában is. Testvérek, ha igazán szeretünk, akkor mi is őt utánozzuk."  (Szent Ágoston)

Aug. 8. NAGY A TE HITED
Jézus jelenti ki a mai evangéliumban egy asszonynak (Mt 15,21-28).
- Az én hitem milyen? Élő, erős, személyes…? Tettekben megnyilvánuló? Mennyire merek, tudok Istenre hagyatkozni, ráépíteni? Mennyire látszik meg életem alakításában?
- Uram, növeld, erősítsd hitemet!

Aug. 7. ÉN VAGYOK!
- Bátorság! Ne féljetek! – Jézus sokszor, minden élethelyzetben bátorít bennünket. Ő is látja a vihart, a hullámokat… ki, mikor, mivel küzd… És már hányszor bizonyította szeretetét, nyújtotta ki kezét… Köszönöm Jézus!
- Eléje hoztak minden beteget… (Mt 14,22-36) – És, ne csak magunkkal törődjünk! Minden nap odavihetjük Jézus elé szeretteinket, felebarátainkat  (imáinkban, a szentmisében…).

Aug. 4. EGÉSZ NAP
Este 6-ig vár bennünket (mindenkit!) az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus. Templomunk nyitva… ki, mennyi időt, percet szeretne Jézus társaságában eltölteni. A kisgyermekekkel is szabad elsétálni ("gyere, meglátogatjuk Jézust..."!). Van miért hálát adnunk, van mit megköszönnünk, és van bőven, amit még eléje tehetünk… Ki, miben szenved hiányt...

Aug. 1. ALFONZ
Már 16 éves korában a római és a kánoni jog doktora. Ügyvédként látta, ha igazi keresztény akar lenni, váltania kell, 30 évesen!  Pap lett, és megalapította a Megváltóról elnevezett társulatot, az úgynevezett redemptoristákat. 
- Megtalálta az igazi kincset, gyöngyöt… Ld. mai evangélium (Mt 13,44-46)
Nekem mit kell otthagynom, másként csinálnom, hogy igazi keresztény legyek?

Júl. 31. IGNÁC
Hogy lett szent? Az üres, haszontalan lovagregények után kezébe került Krisztus és a szentek élete. Ezek olvasása elkezdték átalakítani gondolkodásmódját, életét. „Mi történne, ha éppen én cselekedném azt, amit ők…?”-  Felfigyelt egy nagy különbségre: nevezetesen, ha a világias gondolatok töltötték be lelkét, nagy érzelmi szenvedély ragadta el; amikor pedig már belefáradt ezekbe, szomorúnak és nyomorultnak érezte magát. Viszont amikor arra gondolt, hogy miképp követhetné a szenteknél megfigyelt erényes életet, nemcsak akkor érzett valami egészen felszabadult lelki gyönyörűséget, amikor közvetlenül foglalkozott ezekkel, hanem akkor is boldog és vidám volt, amikor már nem is gondolt azokra. – Otthagyta a katonáskodást, világi karriert, majd később Rómában megalapította a Jézus Társaságot (jezsuita rend)…

Júl. 28. KONKOLY
„… eljött ellensége, konkolyt hintett a búza közé… Hagyjátok, hadd nőjön fel mindkettő az aratásig! Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön. A búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!” - Mt 13,24-30
- Isten végtelenül türelmes, irgalmas… Mindenkinek ad esélyt, hogy megváltozzon. Ne halogassam… és másokat is így nézzek, segítsek: megmentő szeretettel – az üdvösségre! 

Jún. 26. JOACHIM ÉS ANNA
Ma Szűz Mária szüleit, Jézus Krisztus nagyszüleit ünnepeljük.
- Köszönöm Istenem szüleimet, nagyszüleimet. Jutalmazd meg őket mindazért, amit értem tettek!
- Szülők, nagyszülők! Óriási felelősség a gyermeknevelés, annak helyes változata… Pl.:
- Ma este Ige kör

Júl. 24. KINGA
IV. Béla királyunk lánya, Szent Margit testvére… 
- Szüzességi fogadalom… házastársával együtt („József-házasság”)… - Napjainkban is van ilyen, de sajnos sokkal több a szentségi házasság nélkül együtt élők száma. Erre viszont nem adhatja áldását az Egyház, sőt nem is gyónhatnak, nem is áldozhatnak…
- A szentmisében imádkoztuk: Jézus, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét. – Hála Istennek erre is van bőven példa!

Júl. 23. BRIGITTA
Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Belépett Szent Ferenc harmadik rendjébe. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult, vezekelt, szerzetesrendet alapított, mindenki előtt például szolgált kiváló erényeivel... Európa társvédőszentjévé nyilvánította II. János Pál pápa.
- Kedves feleségek, édesanyák, és mindnyájan: sokat tanulhatunk tőle!

Júl. 15. HÁLAADÁS
"Áldott legyen az Isten..." (Ef 1,3-14)
Érdemes a mai szentleckét többször is átimádkozni, hogy minél jobban felfogjuk: mennyire szeret minket az Isten!
- Imádkozhatjuk a mai nap könyörgését is, az újrakezdés szándékával: "Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá."


Júl. 13. HENRIK
Boldog Gizella bátyja. A földi uralkodás gondjai közül szívét az égiek felé irányította. Nagyon sokat tett az Egyházért.
A mi életünkben is fontos - az ezer gond közepette - a lényegre: az odafönt valókra figyelni, a lelkünkkel törődni, az egyházért, közösségünkért élni!


Júl.7. ÚJAT
"Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad.” (Mt 9,14-17)
- Tömlő csere! Időnként ki kell dobni a régit, a rosszat... Szükség van a megújulásra. Sok lehetőségünk van... minden nap van újrakezdési lehetőség (bűnbánat, szentgyónás, komoly elhatározás...)!
- Isten segít, rajta nem múlik, csak fogadjuk be! - "Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek." (Ezekiel 36,26)

Júl. 2. LÁTOGATÁS-TALÁLKOZÁS
- Örülök, hogy az elmúlt években már sokan meghívtak, sok látogatásban… találkozásban volt részem. – Nem unatkozom, nem vagyok magányos, de örömmel megyek! Lakásszentelés, beszélgetés, „vendégség”, családcsoport találkozó, vagy éppen beteglátogatás, stb.… Sok helyre vihettem már Jézust! Vannak, akikhez havonta is…
- Örülök, amikor a hívek egymást is hívogatják, látogatják… vihetik egymáshoz Jézust, vagy éppen a kölcsönös szeretetükben születik meg. 
- Annál is fontosabbak ezek a látogatások, találkozások, mert a NEK 2. évének egyik központi gondolata a KÖZÖSSÉG. Fontos építenünk plébániánkon is!
Mária és Erzsébet találkozása indítson bennünket is!
- A vasárnapi evangéliumhoz pedig még: https://www.youtube.com/watch?v=YOKaLp89j2s

Jún. 28. EGYSÉG
A mai nap könyörgéséből: „…add, hogy hitben és szeretetben megújulva, mindig nagy gonddal ápoljuk az egységet és az egyetértést.” – Törekedjünk rá!
- Ma este Ige kör! Szeretettel hívunk mindenkit egy kis nyári „lelki-táplálkozásra”, közösségépítésre…

Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ
ünnepén örülök, hogy öt férfi is volt a reggeli szentmisén! – Ajánlom életrajzát http://www.katolikus.hu/szentek/0627-92.html vagy a http://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-laszlo-kiraly elolvasni minden magyarnak, de a Zsolozsma mai olvasmányait is… Honlapunkon  az OLVASTAM ablakban is olvasható!

Jún. 23. SZENTELÉSI ÉVFORDULÓ
Tegnap a kartali templomban ünnepeltem paptestvéreimmel a 44. évfordulót... ma reggel a mi templomunkban, a hívek körében. Köszönöm a jelenlétet,  az imahátteret! 

Jún. 22. KINCSEK
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön… Gyűjtsetek inkább kincseket a
 mennyben…” (Mt 6,19-23)
- Ma Kartalon adtunk hálát pappá szentelésünk 44. évfordulóján az Istentől kapott KINCSEKÉRT! Minden évben közösen találkozunk, beszélgetünk a mögöttünk lévő évről, évtizedekről…Szép ünnepben volt részünk… a kartali hívek kitettek magukért… 
- Pappá szentelésem: Vác, 1974. jún. 23. – Ezért a holnap reggeli szentmisében külön is hálát adok! 

Jún. 19. MI AZ, AMIVEL TÖBBET TESZTEK?
… Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!" (Mt 5,43-48) – Tehát: Jézus többet vár a tanítványaitól (tőlünk), mint másoktól!
- Ma jegyesek összejövetele! De jöhetnek a Fiatal házasok is – tanúságos filmet nézünk!

Jún. 18. NAGYLELKŰSÉG
Jézus: … ha valaki arcul üt… ha valaki… menj vele kétannyira. (Mt 5,38-42) – Nem könnyű, de ezt (is) jelenti Krisztus tanítványának lenni!
- Üdvözöljük a Szent Mihály és Boldog Mór nevét viselő Elek-babát!

Jún. 16. BRINGATÚRA
Vácott kezdtük, ahol engem is pappá szenteltek 44 éve (jún. 23.). Tíz óra előtt felsorakoztunk a székesegyháznál, bringás ruhában, előttünk vonult a sok pap, a szentelendők és Beer püspök… kezdték a papszentelési misét… Természetesen én is hálát adtam… Majd Nagymaros, dunai fürdőzés… Szob, ahol kedves vendéglátásban részesültünk… Jók ezek a közös túrák! Közel negyven km-t kerekeztünk (voltak, akik többet is!). Istennek legyen hála! - Egy kis képes beszámoló is a Fotóalbum 2018-ban!

Jún. 15. NE TÖRJ HÁZASSÁGOT
Mai evangélium: Mt 5,27-32 
Érdemes áttanulmányozni a Katolikus Egyház Katekizmusából a 6. és 9. parancsolatot! - Az Alapozó hittan témája is a tizparancsolat volt a tanévben... és személyesen is fontos ezekről beszélni, gyónásokban kitérni...

Jún. 14. ÉN VISZONT
…azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. … menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza,hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny…” (Mt 5,20-26)
- Mindig az számít, amit Jézus mond!
Ma Film klub! – A rózsafüzér imának milyen nagy ereje van (Fülöp-szigeteki történet)

Jún. 13. PÁDUAI SZENT ANTAL
Aki eltelik Szentlélekkel, az különféle nyelveken beszél. A sokféle nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel: mint az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban másoknak megmutatjuk.
- Gyakoroljunk az ilyen fajta nyelveken beszélést!

Jún. 10. TE DEUM
- Köszönet mindazoknak, akikkel ma délelőtt együtt adhattam hálát a hittanos év kegyelmeiért… Köszönet a hitoktatóknak, hittanosoknak: a sok közös élményért, ajándékért…
- Köszönet mindazoknak, akik elfogadták az ebédmeghívást: együtt ünnepelhettünk a plébánia udvarán…
- És még egy pár gondolat a Prédikációvázlatok-ban (ill. a Prédikációk-ban), és ami  ma hangzott el a Duna TV-ben: https://www.mediaklikk.hu/video/igy-szol-az-ur-2018-06-10-i-adas/

Jún. 9. SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE
„Szavait anyja mind megőrizte szívében. (Lk 2,41-51a)… Szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott rajtuk…”
- Mária az első keresztény = Krisztus-követő! Példaképünk lehet, követhetjük… mi is véssük szívünkbe  Jézus szavait, gondolkodjunk rajta és váltsuk tettekre!
Vasárnap de. közös hittanévzáró szentmise… 0-100 évesekig közösen adjunk hálát… majd mise után közös szeretetvendégség (agapé)… Ünnepeljünk együtt = a „KÖZÖSSÉG”!

Jún. 8. JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE
„…az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle…"Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak." (Jn 19,31-37)
- Ma este 6-kor mise, Jézus Szíve litánia, szentségimádás!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint!

Jún. 6. BIBLIA
"Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az Írásokat… Így tehát nagy tévedésben vagytok!" (Mk 12,18-27)
- Ismered a Bibliát? Olvasod minden nap?

Jún. 3. ÚRNAPJA - OLTÁRISZENTSÉG
A plébánia – az egyház tanítása szerint – eucharisztikus közösség. Ezért örülök, és köszönet mindazoknak, akik a tegnapi szentségimádáson… a ma délelőtti szentmisén és körmeneten(!) résztvettek. Így is kifejezték közösségünkhöz való tartozásukat… A templom falain kívülre is vihettük – közösségbe tömörülve – a köztünk lakó Jézust. Tanúságot tettünk: ez Jézus - Roki - népe!
Köszönet a sokféle előkészületért, szolgálatért is!
És köszönet a rendőrségnek is, akik biztosítottak bennünket, vigyáztak ránk…

Jún. 1. SZENVEDSZ?
„Ne ütközzetek meg a szenvedések tüzes kohóján, amelyen próbaképpen át kell jutnotok! Nem mintha valami hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is ujjongva örülhessetek. (1Pét 4,7-13)
- Ma öt lakásba vittem el Jézust (elsőpéntekesek), akik „részt vesznek Krisztus szenvedéseiben”… Örültek!
Ma esküvő is volt és szép elsőpénteki szentségimádás! Öröm, köszönet a résztvevőknek!

Máj. 31. MIRE VAN SZÜKSÉGED?
- "Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!" – Minden nap rászorulunk Isten irgalmasságára!
- "Mit akarsz, mit tegyek veled?" – Te mit válaszolnál? Mire van szükséged? Izgalmas, el ne szúrd a választ!
- "Mester, hogy lássak." (Mk 10,46-52) – Bizony, milyen fontos minden helyzetben látni, hogy mi Isten akarata!
Ma lesz az utolsó májusi litánia!
Ige-kör is lesz! Remek alkalom beirányozni a következő hónapunkat... – Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Máj. 30. SZENT ISTVÁN KIRÁLY
https://lh.kbs.sk/hu/default.htm -- A Zsolozsmában a 2. Olvasmány
Honlapunkon ld. az Imák ablakban (3.).

Máj. 29. SZÁZANNYI
- Nem is tudom, mikor voltunk annyian hétköznapi szentmisén, mint tegnap este! Látványnak is szép volt!
- Annak is örülök, hogy több házaspár szentmise keretében szokta megünnepelni/meghálálni házassági évfordulóját. Tegnap is így volt!
- Annak is örülök, hogy már sokszor tapasztaltam (egyfolytában!) a mai evangélium igazságát: „aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet - bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet… (Mk 10,28-31). – Ki lehet próbálni, ki milyen mértékben „meri”!

Máj. 28. ÖRÖK ÉLET
Ma: Mk 10,17-27
- Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? – Minden nap aktuális megkérdeznünk Jézust!
- Valami hiányzik még belőled. – Keressem meg, Jézus mit hiányol bennem, mit kellene tennem?! 
- Elszomorodott, és leverten távozott… - Nagy kár, tragédia, ha nem azt teszem, amit Jézus mond!

Máj. 27.TANÍTSÁTOK
„… menjetek el, és tegyetek tanítványommá … Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek…” (Mt 28,16-20)
- A mai evangélium kapcsán – most így tanév vége felé - örülök mindazoknak, akik hagyják magukat tanítani: hallgatják prédikációim, járnak hittanra, honlapunkon követik üzeneteim… érdekli őket, hogy mi a plébános szándéka… és igyekeznek „tanítvánnyá” lenni!

Máj. 25. HÁZASSÁG
Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét." … "Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságtörést követ el." (Mk 10,1-12)
- Első helyen a házastárs!
- Hűség… és annak ápolása – kölcsönös szeretetben!
- „Máshoz megy…” – házasságtörésben él… nem gyónhat, nem áldozhat!
- Házassági problémák, azok „kivizsgálása”: keresd gyóntatód, lelkivezetőd!

Máj. 23. APOR VILMOS
Aki tehát tudna jót tenni, és nem teszi, az vétkezik. (Jak 4,13-17) 
- Apor Vilmos ezt tette egész életében …felkarolta a szegényeket, ápolta az ökumenikus kapcsolatokat. .. 1945 nagypéntekén, amikor a püspökségre menekült lányokat és asszonyokat védelmezte, egy szovjet katona golyója halálosan megsebesítette. A kórházban megoperálták. Életét felajánlotta áldozatul Egyházunkért, hazánkért és megbocsátott gyilkosainak, 1945. április 2-án, húsvéthétfőn halt meg… Csak 1986. május 23-án kerülhetett sor arra, hogy hamvait a győri Bazilikában eltemessék…
- Minden nap tegyünk valami jót! Ma is!

Máj. 22. RITA
Született, 1381 körül. Csak szülei unszolására ment férjhez, mert szerzetesnővér szeretett volna lenni. Durva természetű, italozó férjét állhatatos imádsággal és béketűréssel átformálta. Sokat böjtölt, imádkozott, és segítette a szegényeket. Férje és gyermekei halála után Casciában az Ágoston-rendi apácák kolostorába lépett. Ott is a szegénység, fegyelem, szeretet, hősies tűrés, szolgálat és betegápolás mintaképe volt. Szívesen elmélkedett Jézus szenvedéséről, és vállalta a szenvedő Jézussal való azonosulást. Hosszú, fájdalmas betegség után, amelyet engesztelő áldozatul vállalt, mennyei boldogságtól ragyogó arccal tért meg az Atyához, 1447. május 22-én. Nagy közkedveltségnek örvend, nehéz ügyekben sokszor tapasztalt közbenjárása miatt.
Szent Rita, segíts nekünk, hogy a nehéz ügyekben, helyzetekben is helyt tudjunk állni! - Feleség, édesanya...
- Ki a nagyobb köztetek? - Mai evangélium: Mk 9,30-37

Máj. 21. MÁRIAREMETE
- Örülök, köszönet minden testvérünknek, akik részt vettek (0-100 évesekig) Főegyházmegyénk közös ünnepén.
- Külön köszönet mindazoknak, akik segítettek, készültek plébániánk tizenegy évét áttekinteni és hozzájárultak közösségünk bemutatásához (még ha annak csak egy darabkáját sikerült is) a színpadon… - A hallgatóság soraiból többen jöttek köszönetet mondani, gratulálni… egy párunkkal interjút is készítettek (rádiók, Tv)…
- Bizonyára sokan, sokféle kegyelemmel, élménnyel gazdagodtak… Istennek hála! - Lehet mindezeket megosztani egymással az e-mail listáinkon is!
- Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja, könyörögj érettünk!

Máj. 20. PÜNKÖSD
- Többünknek nagy ajándék volt tegnap az Uránia moziban megnézni/átélni a Most és halálunk óráján – A rózsafüzér ima ereje c. filmet. Felrázott bennünket, újrakezdésre hívott a rózsafüzérrel kapcsolatban… - Ld. a LEVELEK ablakunkban!
- Máriaremetére vagyunk hivatalosak hétfőn. Plébániai közösségünk is fel van kérve, hogy beszéljünk közösség-építésünkről… Jöjj Szentlélek! És jöjjünk minél többen, egy szív-egy lélekként!

Máj. 19. TE CSAK KÖVESS ENGEM!
- "Uram, hát ővele mi lesz?" Jézus így felelt: "Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!" (Jn 21,20-25) – Kíváncsiság, aggódás mások iránt? Negatíve, pozitíve?... A lényeg: én kövessem Jézust!
- A mai nap könyörgése: Mindenható Istenünk, a húsvéti szent idő végén kérünk, segíts, hogy kegyelmedből a feltámadás hite szerint alakítsuk erkölcseinket és életünket.

Máj. 18. „VERSENYEZHETÜNK”
„…jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" (Jn 21,15-19) - Nem csak arról van szó, hogy szeretem-e Jézust, hanem, hogy jobban, mint mások! – Ezt persze a tetteimmel kell megmutatnom!

Máj. 17. GYÓNÁS
„…Mivel pedig az egyházi embernek választania kell a bűnök között, hogy melyeket kell megbocsátania vagy megtartania, szükséges ismernie a bűnök nemét és körülményeit, mert egyébként nem tud választani közöttük. Tehát szükséges, hogy a bűnös ember megvallja és elsorolja bűneit, amelyek lelkiismeretét furdalják.
Tagadhatatlan, hogy az emberi szemérmességnek gátlása van a gyónásban, ezért a néma ördög sokaknak száját befogja az oktalan szeméremmel, hogy meg ne gyónjanak. De hiszem, hogy jobb egy ember előtt örök titok pecsétje alatt megvallani a szégyent, mintsem, hogy az ítélet napján az egész világ előtt kitudódjék, örök gyalázatunkra és kárhozatunkra…” (Pázmány Péter bíboros)
- Pünkösdre is ajánlatos gyónni, nem csak húsvétra!
- Ld. még honlapunk Gyónás ablakát!

Máj. 16. NEPOMUKI
Az Egyház jogait erélyesen védelmezte IV. Vencel királlyal szemben, aki elfogatta, és kegyetlenül megkínoztatta, hogy a gyónási titoktartás megszegésére kényszerítse. A feldühödött király 1393. március 20-ának estéjén a Moldva folyóba dobatta.
- De jó, hogy van egy fórum (személy) – a gyónás, ahol mindent őszintén lepakolhatok (gyónási titok!), Isten irgalmasságába helyezhetek, külső kontroll, tanácsot kérhetek, Isten üzenetét hallhatom a papon keresztül és megkaphatom az újrakezdés lehetőségét…
- Titoktartás! Mindenki gyakorolhatja, sőt lelkiismeretbeli kötelessége! Félre tenni a pletykát, mások hibáinak kibeszélését, stb.

Máj. 15. SZENTLÉLEK
„…a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom. Nem becsülöm sokra életemet; csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról...” (ApCsel 20,17-27)
- Mindig, mindenben figyeljek a Szentlélek indításaira, és bátran cselekedjem, akkor is, ha „megpróbáltatás” vár rám!
- Tegnap a Szent István Gimnáziumban szülőértekezlet volt, tájékoztató a jövő tanévre beíratkozó gyermekeknek és szüleiknek. Ott voltunk, "kampányoltunk" a hitoktatás mellett. Kérjük a Szentlelket, hogy a szülők merjenek a hitoktatás mellett dönteni - a többi iskolában is... 

Máj. 14. NEM VAGYOK EGYEDÜL
„Eljön az óra - már el is jött -, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. … bízzatok! Én legyőztem a világot." (Jn 16,29-33)
- Jöjj Szentlélek! Add nekünk is ezt a jézusi biztonságot, Jézus örömhírét…

Máj. 12. AZ ÉN NEVEMBEN
- …Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. – Kérni sokszor szoktunk, csak nem Jézus nevében! Az „külön műfaj!”… Azonosulva Jézussal, akaratával, tanításával, az evangélium szerinti élettel…
- Eljöttem az Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához... (Jn 16,23b-28) – Mennybemenetel… Jó, ha mi is így gondolkodunk! Istentől jöttünk, hozzá megyünk (ez a halál).
- Nagyon örülök, hogy ma sokan (férfiak, nők) megmozdultak és tettek közösségünkért! Templomban, plébánián sok munka el lett végezve… Aztán pedig „mesés délután”!

Máj. 11. BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA
- Istennek szentelte életét...

Máj.10. AZ ATYÁHOZ MEGYEK
Ment helyet készíteni nekünk... és elküldeni a Szentlelket!
Pénteken lehet kezdeni a Szentlélek-kilencedet! Ld. Programjaink!

Máj. 7. DERÉK ASSZONY
- Boldog Gizella emléknapja van. Az olvasmány (Péld 31,10-13.19-20.30-31) így kezdődik: „Derék asszonyt ki talál?” – Kedves férfiak! Találtatok derék asszonyt? Derék asszonyt találtatok? – Kedves asszonyok! Derék asszonyok vagytok (a szentírás szellemében!)?
- Csoda történt! Egy anyuka részt vett gyermekeivel a májusi litánián!

Máj. 6. ÁLHÍREK
- Első gondolatom a Prédikációban elhangzott (visszahallgatható...).
- Második: Nagyon kell vigyázni magunk között is és természetesen széles körben is, nehogy „álhíreket” közvetítsünk/adjunk tovább… 
Erről szól többek között Ferenc pápa üzenete a TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI VILÁGNAP-ra…

Máj. 4. SZERESSÉTEK EGYMÁST
amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. (Jn 15,12-17)
- Szombaton gyalogtúra! Ez is alkalom a jézusi parancs megélésére…
- Ma: Elsőpénteki közösségi szentségimádás!

Máj. 2. AZ EGYHÁZ EGYSÉGE
„… közösen elhatározták… Pál és Barnabás meg még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében… az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket… az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására…” (ApCsel 15,1-6) 
- Pál és a többiek nem a saját fejük után mentek, hanem felkeresték az egyház vezetőjét/vezetőit, az „első pápát”… - Ma is fontos, hogy a vitás ügyekben, egységben lássunk az egyház vezetőivel

Ápr. 29. SZŐLŐVESSZŐK
„…Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz… Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. (Jn 15,1-8)
- Közünk van egymáshoz! Sőt! Mindannyian egy tövön, egy szőlőtőn. Ugyanabból a Krisztusból táplálkozunk… Így nézzük, így szeressük egymást!

Ápr. 26. ENGEM FOGAD BE
"Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem." (Jn 13,16-20).
- Magamra (is) vettem! - Immár tizenegyedik éve szolgálok a Rokiban... Köszönetet mondok mindazoknak, akik befogadnak/befogadtak... akik nem csak egy embert, papot látnak bennem, hanem az evangélium szellemében látnak...

Ápr. 24. KRISZTUSIAK

„A tanítványokat először Antióchiában nevezték el krisztusiaknak, azaz keresztényeknek.” (ApCsel 11,19-26) – Legyünk mi is „krisztusi”, Krisztus életét élő keresztények!

- Szent György ünnepe van… Földi katonatiszti beosztását a krisztusi katonáskodás szolgálatára cserélte fel… szabad szívvel, minden akadály nélkül, egyedül a hit pajzsával felvértezve, Krisztus bátor harcosaként indult a nehéz, küzdelmes harcba. – Nekünk is minden nap meg kell vívnunk harcunkat! Sokféle "ellenfél", kihívás... Szent György, segíts győzelmeket aratni…


Ápr. 23. ADALBERT (Béla)
- Főegyházmegyénk védőszentje… Ő bérmálta meg első szent királyunkat, Istvánt. 997 ápr. 23-án szenvedett vértanúságot…
- Prohászka Ottokár mondja róla: „Ha Adalbert nem imádkozik, ha nem sír, nem szenved, ha szíve alázatosságában meg nem törődik az Isten keze alatt, Magyarországnak nincs Istvánja! Ha Adalbert nincs, hol vagy, István király?”
- Közbenjárását kérve imádkozzunk hazánkért, a magyar kereszténységért, kereszténységünkben való megújulásunkért!

Ápr. 20. MICSODA ÍGÉRET!
„Ha nem eszitek az Emberfia testét… nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem valóban étel… az bennem marad és én őbenne…” (Jn 6,52-59) 
- A szentáldozás mellett maga Jézus érvel! Ha ennyire létkérdés a szentáldozás, testvérem, miért nem élsz Vele? – Köszönjük Jézus ajándékodat, Téged magadat!
Este szentségimádás! Ismét együtt „ücsöröghetünk” Jézus társaságában!

Ápr. 19. ÖRÖK ÉLET
„…Aki hisz bennem, annak örök élete van… Aki e kenyérből eszik, örökké él ..." (Jn 6,44-51)Milyen fontos Jézussal táplálkozni!
- A mai ev-hoz ld. még az e havi életige magyarázatát! http://www.fokolare.hu/hirek/9497

Ápr. 17. SZENTÁLDOZÁS
"...az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből, és életet ad a világnak." "Uram - kiáltották -, add nekünk mindig ezt a kenyeret!" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem." (Jn 6,30-35)
- Jézus minden nap kínálja az "élet kenyerét", csak érte kell jönni! Minden nap van szentmise, szentáldozási lehetőség! - Ugye, milyen nagy ajándék?!
- Igen, nagyon hasznos volt a tegnap esti hittan - ld. Levelek. Újabb meghívás, új lendületvétel az eucharisztikus Jézussal való kapcsolat mélyítésére!

Ápr. 16. KERESNI JÉZUST
„…nem azért kerestetek, mert… Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre… "Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?" "Istennek az tetszik… (Jn 6,22-29) – Te keresed? Miért? Hányszor? Hogyan?...
- Ma este felnőtt hittan! Őt, a Vele való kapcsolatot keressük! https://www.iec2020.hu/kapcsolodj-be/otletfuzet/

Ápr. 15. NEK
Minden vasárnap (van, aki minden nap) imádkozzuk a NEK-imát, készülve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.
- Kérdezte valaki, hogy ezen kívül még mit lehet, ill. mit kellett volna tenni? – Sokszor előkerült a különböző felnőtt hittanokon… füzetet is osztogattunk (rengeteg ötlet benne!)… de még be lehet nézni az alábbi linkbe is:

Ápr. 14. JÉZUS BÁTORÍT
- …Jézus bátorította őket: "Én vagyok, ne féljetek!"… (Jn 6,16-21) – Minket is! Fontos, hogy vele tartsunk!
- Fiatalok, szülők… Jó tudni! Ilyen is van! Ld. az Olvastam ablakunkat!

Ápr. 13. FILM KLUB
A 12 dühös ember c. filmet néztük. Néztük? Elmélkedtük! S aztán átbeszélgettük, közösbe tettük gondolatainkat, így egymást is jobban megismerve! – Mennyivel gazdagítóbb együtt „mozizni”! Kösz a résztvevőknek!
- "Van itt egy fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?" Jézus meghagyta: "Telepítsétek le az embereket!" …vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek; ugyanígy (adott) a halból is… (Jn 6,1-15) – Igen. Amim van, adjam… a többit Jézus hozzáteszi!
- Este szentségimádás. Ott is lesz mit átbeszélgetni – Jézussal! Kérdezgetni, meghallgatni…

Ápr. 12. ISTEN AZ ELSŐ HELYEN
„…Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek...” (ApCsel 5,27-33)  Minden döntésünkben tartsuk szem előtt!
- Ma este Film klub!

Ápr. 11. KÖLTÉSZET NAPJA
- A rokimindenkire elküldheti ki-ki legkedvesebb versét!
- Az Apostolok Cselekedeteiben (5,17-26) olvastuk ma: „…féltékenységből elfogatták az apostolokat, és nyilvános börtönbe vetették őket…”
- Szent Szaniszlót pedig (ma van az emléknapja) a király meggyűlölte, megölette embereivel a Szent Mihály-templom oltáránál. Sőt, meg is csonkították, levágták kezét, lábát.
- Sajnos ma is létezik emberek között: féltékenység, irigység, gyűlölet, bosszú… Köztünk ne így, ne ez legyen!
- Isten pedig szeret! „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön általa a világ. (Jn 3,16)

Ápr. 9. GYÜMÖLCSOLTÓ
- Nem kötelező ünnep volt ma. Látszott is. Hiányoztak a „vasárnapi keresztények”.  - Nagyon örültem viszont azoknak, akik ott voltak. Különösen megható volt számomra, hogy voltak, akik felsorakoztak: gyermeket várók, gyermekre vágyók… és hívhattam rájuk/számukra Isten áldását. 
- Nem kötelező ünnep… Ismét elgondolkodtatott, hogy mennyien nem értékelik az Eucharisztiát, az Egyház/Jézus által felkínált kegyelmeket, még ünnepeken sem. Hát még hétköznapokon!
- Nem kötelező ünnep… Pedig lenne miért közösen imádkozni! Rengetegen izgulnak, sírnak gyermekáldás témában is, de nemzetünk/hazánk témában és még sok más területen. Nem ártana hinni a közös ima/szentmise = Jézus erejében!
- Alleluja, alleluja... továbbra is!
- További gondolataim a tegnapi prédikációban hallgathatók még.

Ápr. 7. GYALOGTÚRA
- A Bükkben, csodálatos időben, tizenheten adhattunk hálát  - „szép Magyarország, édes hazánk” – a virágos rétekért, hegyekért-völgyekért, hófödte tájért is, én a megtett 25199 lépésért, a 949 méteres magasságért/friss levegőért… a szentgyónásokért, rózsafüzér imáért, zsolozsmázásért… a sok kapott kegyelemért, és még sok-sok mindenért! Istennek hála! - Jó pár kép már honlapunkon!
- Mint tudjuk, vasárnap országunkban választások lesznek. Ezzel kapcsolatban az Egyház - a II. Vatikáni Zsinat - tanításából idézek: Ne feledjék az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és egyben kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni. – Részletesebben honlapunkon és a faliújságon olvasható.

Ápr. 6. EGYSÉG – FELISMERTÉK
1. Elmegyek halászni… Mi is veled megyünk (Jn 21,1-14)
- Péter, az Egyház feje. Már a kezdeteknél „igazodtak hozzá”, élték az egységet apostol-társai. – Ma is fontos, hogy azzal, azokkal tartsunk, akiket Jézus kijelöl(t)… pápa, püspök, plébános… Ez az egyház egységének biztosítéka.
2. Az Úr az!
- A csodálatos halfogás után felismerték a feltámadt Jézust… Simon Péter… beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával... – Ismét azonnal követték Pétert… azonnal siettek  a Jézussal való találkozásra! Én is?
3. Jézus hívta őket: Gyertek, egyetek!
- Jézus minket is hív, minden nap… táplálni akar…(Testével a szentáldozásban… igéjével – hallgatni és tettekre váltani…). 

Ápr. 4. NŐI EST
Fő téma a Biblia egy pár női szereplőjének „kitárgyalása” kiscsoportokban, forgószínpad szerűen. Előnyös tulajdonságai... Hátrányos tulajdonságai... Lehet-e számodra ő példakép? Miért igen? Miért nem?
- Sok-sok üzenet érkezett tőlük és rajtuk keresztül Istentől! És arra is jó volt az est, hogy egy nagy, közös szentírásolvasás/tanulmányozás, megosztás volt…

Ápr. 3. MIÉRT SÍRSZ?
hátrafordult …Jézus állt előtte… megkérdezte: "Asszony, miért sírsz? Kit keresel… menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik!?"…  "Láttam az Urat." - És elmondta, amit az Úr üzent. (Jn 20,11-18)
- Ne csak egy irányba nézzünk, elkeseredve! Keressük! Ő jelentkezik… sőt küld másokhoz is, hogy vigyük az Örömhírt!
- Chiaráék szószerint akarták élni az evangéliumot. Egyiküknek a szomszédos kapucinus templomban tartott szentmise közben eszébe jutott, hogy összekülönbözött az egyik társával, aki odahaza maradt. Eszébe jutott az ige, fölállt és hazament kibékülni. – Így is lehet a húsvétot folytatni, s lesz belőle alleluja!

Ápr. 2. MIÉRT NEM VOLTÁL VELÜNK?
- Örülök mindazoknak, akikkel az elmúlt napokban együtt ünnepelhettük Húsvét ünnepét. Sok-sok kegyelem érkezett. Pl. írta valaki a Nagyszombatról: „Köszönöm (gondolom, mások nevében is beszélhetek) a ma esti misét, csodás volt és megható!” - A rossz idő ellenére is!
- EGYÜTT! Ezen van a hangsúly! Én ehhez a családhoz tartozom
- Voltak, akik őszintén bevallották: lusta voltam… rossz idő volt… másik templomba mentem… 
- Folytassuk együtt, egy családként – építve közösségünket! Alleluja, alleluja!

Ápr. 1. HÚSVÉTVASÁRNAP
Mit, kit ünneplünk? – Hallgasd vissza a mai Prédikációt!
- Istennek hála a ma délelőttért, az esőmentes, tanúságtevő körmenetért… Köszönet a résztvevőknek!
- És kezdhetjük átelmélkedni és életre váltani az áprilisi életigét!

Márc. 31. NAGYSZOMBAT
"Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa...Világ Üdvözítője, üdvözíts minket! Istenünk, aki véreddel és kereszthaláloddal megváltottál, segíts meg minket... add, hogy megpróbáltatásainkat szenvedésedben osztozva viseljük... add, hogy mindazok, akik a bűnök sírjában fekszenek, meghallják szavadat, és életre keljenek!" (mai zsolozsma)!
- Köszönet a Szentsírnál imádkozóknak, templomunk őrzőinek...
- Szép készületet az esti 8-as ünneplésre!

Márc. 30. NAGYPÉNTEK
Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot: minket, engem is!
Istennek legyen hála:
- a 10 első gyónó gyermekért (akik most már bármikor részesülhetnek a bűnbocsánat szentségében), a hozzájuk csatlakozó családtagokért. Nagy ünnep egész plébániai közösségünknek a +10!
- a délutáni szertartásért, Urunk szenvedését ünnepelve. „Megható volt… szép ünnep volt… rendezett volt…” – Ilyen és hasonló visszajelzések jöttek már is.
Szombat reggel 8-tól (Reggeli dicséret, gyónási lehetőség)… és este 8-kor (Húsvét éjszakájának ünneplésével) folytatjuk, immár a „III. felvonással”…

Márc. 29. NAGYCSÜTÖRTÖK
- Köszönöm a papi rend alapítására emlékezve az értem mondott imákat!
- Az esti szentmisével elkezdtük Húsvét ünneplését. Örülök mindazoknak, akikkel együtt ünnepelhettük az Eucharisztiát, a papságot, az új parancsot… az együtt-virrasztást… a közös agapét… és a nagy létszámú keresztút imát!
- Holnap délelőtt tíz gyermek végzi első gyónását, imádkozzunk értük!
- A nagypénteki szertartás du. 3 órakor kezdődik!!! 

Márc. 28. KÉSZÜLET
„…a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?"   (Mt 26,14-25) – Nekünk is ez legyen legfőbb gondunk! Amennyire lehet, tegyünk félre minden mást… első helyre tegyük: hogy szeretné Jézus, mi tetszene neki… Együtt ünnepelni Jézussal, akár már mától kezdve is hangolódni a lényegre… a szertartásokra...
- Ezért örülök, hogy tegnap pl. a „babákmamák” álltak sorba gyónni, de mások is.. ma is…
- Örülök, hogy sokan jelentkeztek a „szent háromnap” ünnepi szolgálataira is, hogy sokan sokat tesznek, „ajándékoznak” közösségünknek/ért…
- Ajánlom az OLVASTAM ablakot is kinyitni!

Márc. 27. ÁRULÁS
"Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem. …Bizony, bizony,
mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem." (Jn 13,21-33.36-38)
Sokféle árulás, megtagadás van a mi életünkben is!
- Amikor nem éljük Jézus új parancsát: szeressétek egymást
- Amikor Jézus leghőbb vágyát – legyenek mindnyájan egy – nem építjük, hanem romboljuk…
- Amikor nem éljük az evangéliumot
Húsvét előtt különösen is figyeljünk mindezekre! - További szép készületet!

Márc. 25. ELJÖTT
Jézus megérkezett, bevonult Jeruzsálembe… bevonult a ROKI-ba is. – Örülök, hogy ma délelőtt sokan, együtt ünnepelhettük Jézust… együtt kezdhettük a Nagyhetet. – Folytassuk együtt, jobban, többet ráfigyelve, együtt menetelve (hűséges tanítványként) vele húsvét felé…
- Akik még nem gyóntak húsvétra, jöjjenek a misék kapcsán (de lehet időpontot is kérni), hogy Nagycsütörtökre, az utolsó vacsora asztala körül mindannyian tiszta lélekkel járulhassunk a szentáldozáshoz.
- Az OLVASTAM ablakunkban az APÁK szerepéről (Szent József kapcsán) találunk megfontolandó gondolatokat!

Márc. 24. NAGYTAKARÍTÁS

"Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?" (Jn 11,45-57) – Takarítunk (templomot és lelkünket) mert biztos el jön, itt lesz Jézus! Főleg, ha „ketten-hárman együtt leszünk az Ő nevében”, az ő szeretetével!

- Köszönet az ünnep előkészítőinek!

- Ajánlom a Rózsafüzér Királynéja újságunk most megjelent húsvéti számát!


Márc. 22. MEGTENNI
- "Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre…." – Óriási örömhír! Ezért érdemes élni!
- „én ismerem az Atyát, és megteszem, amit mond.”… (Jn 8,51-59) – Jézus követése ezt (is) jelenti! Azt tenni, megtenni, amit az Atya mond… ami Isten akarata!
- Ma este Ige-kör!

Márc. 21. HŰSÉG ISTENHEZ
„… van-e olyan isten, aki kezemből megszabadít titeket?...  A mi Istenünk, akit tisztelünk, ki tud szabadítani minket az égő tüzes kemencéből és a te kezedből. De ha nem akarná is, tudd meg, király, hogy isteneidet akkor sem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állítottál, nem imádjuk:” … Ők csak benne bíztak egyedül, és nem hallgattak a király szavára. Kockára tették életüket, hogy az igaz Istenen kívül ne kelljen más istent imádniuk és szolgálniuk!”  (Dán 3,14-20.91-92.95)
- Ma is van bőven kínálat, kísértés, hogy a bálványokat imádjuk, hogy elhagyjuk Istent. Tanuljunk az ifjaktól bátorságot, hűséget, hitet!
"Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim…” (Jn 8,31-42)

Márc. 20. BIZTONSÁG
„… Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja…" (Jn 8,21-30) – A Krisztust követő embernek is ez ad igazi biztonságot, nyugalmat!
- Örültünk a tegnapi Férfi-estnek! Kiderült, hogy micsoda válogatott férfi csapat van plébániánkon! Nem is annyira „passzívak” (ez is téma volt)… Az aktív folytatás reményében!
- Örülök az újabb és újabb gyónóknak, életrendezőknek
- Örülök, hogy többen követik és teszik nagyböjti programunk napi meghívásait…

Márc. 19. SZENT JÓZSEF
„…igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni… úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki... (Mt 1,16.18-21.24a)
- De jó lenne, ha mi is így cselekednénk… nem megszégyenítve másokattenni Isten akaratát
- Józsefet ünnepeljük a ma esti misén – mindnyájan, de különösen a férfiak tölthetnék meg templomunkat… mise után pedig a plébánián Férfi-est!
- Hogy mi volt a zánkai Máriapolin és Castelgandolfoban? Csütörtök este az Ige-körön meséljük el!

Márc. 14. FOKOLARE
- "Az én Atyám szüntelenül munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is." (Jn 5,17) – Reméljük és kérjük ma is… Plébániánkról huszonvalahányan indulunk egy 6-700 fős lelkigyakorlatra (Máriapoli). Köszönjük az imatámogatásokat!
- Ma van Chiara Lubich halálának 10. évfordulója. Sokan, sokat kaptunk tőle! Boldoggá avatása már folyamatban! - Ferenc pápa üzenetében arra buzdít, hogy Isten népével ismertessék meg Chiara Lubich életét és működését. Ő az Úr hívását befogadva új fényt lobbantott fel az egység felé vezető úton...

Márc. 13. FERENC PÁPA
- Isten éltesse Ferenc pápát, megválasztásának 5. évfordulóján. A szentmisén is imádkoztunk érte…
- Nincs emberem, aki…” (Jn 5,1-16) – Felvehetném a negatív szemüvegem is a mai evangélium kapcsán, de inkább most a pozitívat teszem fel, annál is inkább, mert a nagyböjti programunkban mára a „dicséret, köszönet…” van!
- Van emberem! Először is Jézus! Rá mindig számíthatok… De a mai napomat nézve is fel sem tudom sorolni, mennyi emberem volt! Csak egy pár példa… Délelőtt a Babákmamák keresztút a Városligetbe… gyónások… majd egy sosem látott anyukát küldött Jézus, akinek segíthettem… aztán az aranyos nyugdíjas hittanosok… szentmise(!)… fiatal házasok… - Istennek hála!

Márc. 10. SZÉP TELJESÍTMÉNY
- "Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van..." (Lk 18,9-14) - Kár, hogy így, ilyen lelkülettel tálalja! 
- Kinek, milyen a nagyböjtje? - Pl. Újságunk nagyböjti száma, programja "átrágva", megélve?
- Köszönet a tegnapi "virrasztóknak" (szentségimádás, szentmise, keresztút...), hogy a "24 órából" jutott az Úrnak is!

Márc. 9. „24 ÓRA AZ ÚRNAK”
A mai napon mi is bekapcsolódunk! Du. fél 4-től este 9-ig nyitva a templomunk!

Márc. 6. MEGBOCSÁTÁS
- „… hányszor kell megbocsátanom? … hetvenszer hétszer! … - Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének." (Mt 18,21-35)
- Tegnap „Női est” (minden korosztály) – nagy siker volt! Egy hónap múlva folytatás! Fontos témák átbeszélgetése (kimondása… szemnyitogatás… szembesülés… önismeret…, stb.), nagy- és kiscsoportokban… Örülök a résztvevőknek!

Márc. 2. ELSŐPÉNTEK
"A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és
szemünkben csodálatos ez!" (Mt 21,33-43.45-46). - Sokan elvetik, sokan értékelik Jézust, rá építenek!...
- Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik szeretnének templomba járni, de nem tudnak kimozdulni otthonaikból! - Ma öt testvérünknek vittem el Jézust...
- Este elsőpénteki mise és a kitett Oltáriszentség előtt Keresztút!

Márc. 1. POKOL
"...Nem teszik, atyám... Van Mózesük... Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek." (Lk 16,19-31)
- Hallgatni az Isten által küldött pásztorokra (pápa, püspök, pap)... az Egyház tanítására!

Febr. 26.

Febr. 24. MÁTYÁS
„… akik mindig velünk voltak…” (ApCsel 1,15-17.20-26). - Fő szempont a választásnál…
- Köszönetet mondok mindazoknak, akik mindig velünk/velem voltak, vannak… Az Egyház ereje: az egység… (ott van Jézus!).
- Az evangélium pedig: Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.  (Jn 15,9-17)

Febr. 23. ÉN VISZONT AZT MONDOM
"... a régieknek ezt mondták... Én viszont azt mondom nektek..." (Mt 5,20-26)
- Vevő, nyitott vagyok az újra? Pl. a Zsinat, az Egyház mai tanítására. Olvasom, hallgatom, megszívlelem a prédikációt? Felnőtt hittanok (Alapozó, Felnőtt, Ige-kör, Nyugdíjas...) valamelyikére járok? - Vagy maradok a "régieknél"?

Febr. 22. PÉTER
„…te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is… (Mt 16,13-19) - Hűség Péterhez=a pápához… az Egyházhoz
- Holnap imanap a békéért!

Febr. 21. MEGTÉRÉS
Már egy hét eltelt a nagyböjtből… Történt életemben „változás, változtatás”? Tettem lépéseket?
- „Isten látta a bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. Ezért nem is bocsátotta rájuk azt a pusztulást, amelyet büntetésükre tervezett." (Jón 3,1-10)
- „…mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak…” (Lk 11,29-32)

Febr. 20. MEGBOCSÁTANI
- Mert ha nem, akkor jaj nekünk (Mt 6,7-15)!
- Imádkozni! Ahogy Jézus tanította! „Mi Atyánk…”

Febr. 19. JÉZUSNAK TESZEM
- E szerint leszünk megítélve (Mt 25,31-46)... "Amit egynek tesztek... vagy nem tesztek..."
- Ma este felnőtt hittan "vendég előadóval"... Folytatjuk a szentmise, Eucharisztia témát!

Febr. 17. LELKINAP
- "Kövess engem!" Az fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. (vö. Lk 5,27-32)
- Örülök, hogy ennyien meghallották és követték Jézus hívását! Lelkinapon még soha ennyien nem voltak! Pedig egy pár igazolt hiányzó is volt! -  Istennek legyen hála a mai napért!

Febr. 16. HÁZASSÁG HETE KERESZTÚT
- Köszönet minden házaspárnak, házaspárt képviselőnek és természetesen mindenkinek, akik részt vettek a mai – idei első - keresztúton. Nagyon építő, elgondolkodtató imádságok /meghívások hangzottak el egy-egy állomásnál. Fontos volt mindezt együtt, egységben Isten elé tenni
- Szombaton pedig folytatjuk együtt, 9 órakor szentmisével: nagyböjti lelkinapunkon, együtt kezdve a „negyvennapos” lelkigyakorlatot…
- Nézegessük és éljük napról napra az újságunkban lévő "nagyböjti programunkat" is!

Febr. 15. NAGYBÖJT
Ajánlom honlapunkról a Lelki táplálékok alatt:
- Böjt, bűnbánati napokGyónásKeresztút… és a Lelkitükrök ablakokat…
Újságunkból pedig a Nagyböjti programjavaslat oldalakat (minden napra van!)

Febr. 14. HAMVAZÓSZERDA
- Újságunk a mai napra javasolta: "A Nagyböjtöt szentmisével kezdem, egyben tudatosan megtervezem készületemet, lemondásaimat, szentgyónásomat."
- Ferenc pápa: "Főként az Egyház tagjait hívom, hogy lendülettel vágjanak neki a nagyböjt útjának..."
- Örülök, hogy a mai szentmiséken sokakkal együtt kezdhettük a "negyvennapos lelkigyakorlatot", a szent negyvennapot!
Szép, gyümölcsöző folytatást mindenkinek!

Febr. 13. ÉRTENI JÉZUST
„Még most sem értitek, és nem fogjátok föl?” (Mk 8,14-21) – Az apostoloknak csak pár évük volt „hittanra járni”. Nekünk sokkal több lehetőségünk van! Örülök, hogy közösségünkben többen élnek ezzel a lehetőséggel. Jó volt pl. tegnap este az "Alapozó"-n, ma délelőtt a „babákmamákkal” komoly témákról beszélgetni…
- Holnap hamvazószerda! Kezdődik a Nagyböjt! Mindenki kész a „start”-ra?!

Febr. 10. MARADJUNK KERESZTÉNYEK
A mai olvasmány (1Kir 12,26-32;13,33-34) mondanivalója: a politikai szakadást vallási elkülönülés követi: az új király az elszakadt országban aranyborjúkat készíttet… 
Az evangéliumban (Mk 8,1-10) Jézus sajnálja a népet, törődik vele…
- Maradjunk hűségesek Jézushoz, a keresztény értékekhez… Ma is kínálnak sokféle „bálványt”, nem keresztény nézeteket, a nem keresztény erkölcsöt, hamis gyöngyöket… Jöjj Szentlélek, vezess bennünket!

Febr. 9. NYÍLJ MEG
- Isten előtt...
- őszinte gyónásokban...
- egymás előtt...
Őszinteség! Jézus meg tud gyógyítani!
Febr. 2. TALÁLKOZÁSOK
- A 2000 évvel ezelőtt élt gyermek Jézussal… a felnőtt (30-33 éves) Jézussal…
- A ma élő, köztünk, bennünk újra és újra megszülető Jézussal…
- Az Egyházban, szentségekben (pl. gyónás, áldozás), igéjében… jelenlévő Jézussal…
- Fel szoktad ismerni: embertársaidban, a különböző élethelyzetekben…
A ma esti liturgiában (gyertyaszentelési körmenet, gyermekek megáldása), szentmisében, szentségimádáson…
A holnapi farsangunkon…
Köszönöm Jézusom, hogy velünk vagy a világ végezetéig!

Febr. 1. ELKÜLDTE ŐKET
- Nagy kaland Jézus küldetésében járni! (Mk 6,7-13) – Nemcsak az apostolok, hanem bizonyos értelemben mindannyian küldve vagyunk, ki-ki a maga területén, hivatásában. Fontos, hogy Jézust hirdessük, adjuk…
- Dávid „végrendelete” is megszívlelendő: …Tartsd meg a te Urad, Istened előírásait! Járj az ő útjain; tartsd meg rendelkezéseit, parancsait, végzéseit és intelmeit, ahogyan meg van írva… (1Kir 2,1-4.10-12)

Jan. 31. DÁVID
Számláljátok meg a népet, hogy tudhassam, hányan vannak! - Átadták a királynak a népszámlálás eredményét: Izraelben nyolcszázezer a hadköteles, kardfogásra alkalmas férfi, Júdában pedig ötszázezer. Ám a népszámlálás után nyugtalan lett a király lelkiismerete…
– Néha a plébános is kíváncsi, hány alkalmas embere van… Örülök is sokaknak, a „hadra foghatóknak” (és köszönöm!)… De Dáviddal együtt be kell látni (újra és újra): nem a létszám, a mennyiség számít… Isten az, aki szüntelenül munkálkodik… Örüljünk ennek együtt!
- Ld. még az OLVASTAM ablakunkat (Bosco Szent János)

Jan. 30. TALITA KUM
A mai evangéliumot (Mk 5,21-43) megzenésítette a fokoláre mozgalom zenekara (Gen Rosso). A kislány feltámasztása… Íme: https://www.youtube.com/watch?v=YOKaLp89j2s

Jan. 29. TANÚSÁGTÉTEL
"Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!" (Mk 5,1-20)
- Magunk számára is érdemes összeszedni, látni és másokkal is megosztani, hogy Isten mennyire szeret! 

Jan. 27. SZENT ANGÉLA
- Ma is aktuális, megszívlelendő életműve! Ld. az Olvastam ablakunkat!
- Az év első téli túrája! Istennek legyen hála! – Csodálatos napsütéses téli táj, friss levegő, és a szokásos: gyónások, elmélkedések, jó beszélgetések, remek hangulat…

Jan. 26. IGE-KÖR
- Örültem és örülök a tegnap esti Ige-körnek. Minden alkalom a keresztény élet „sava-borsáról” szól. Most is sok-sok tapasztalat elhangzott: ki, hogyan próbálja élni a keresztény életet. És közösen gondolkodva, egymással megosztva (egymást segítve) irányozhattuk be már a február hónapot is!
- „Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt…” (Lk 10,1-9) - Örülök, hogy a Roki-ban is vannak, akikre lehet számítani... (72 tanítvány?) Köszönöm!

Jan. 25. PÁL-FORDULÁS
Minden nap lehet, de ma különösen aktuális, hogy új életet kezdjünk, újra kezdjünk… Istent választani, szeretni – még teljesebben! Vagy éppen életünk valamelyik területén radikálisan (az evangélium is segít) változtatni…
Idézetek a mai zsolozsmából:
- Tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, mert az igazság Bírája elég hatalmas ahhoz, hogy rábízott kincsemet megőrizze az ítélet napjáig.
- Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.
- Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség; Urunk, Jézus Krisztus keresztjével akarok dicsekedni.
- Krisztus igazságára mondom: Isten evangéliumát hirdettem köztetek. Hiszen nem embertől kaptam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.

Jan. 22. BOLDOG BATTHYÁNY-SRATTMANN LÁSZLÓ
Feleségével a vallás gyakorlásában is társak, tizenegy gyermek, a szegények szeretete… Mint orvos megszámlálhatatlan szemműtét, ingyenes orvosi ellátás… naponta szentmise, zsolozsma, rózsafüzér… Élt 61 évet.
- Istennek hála a mai ökumenikus ima-estért! Nemcsak a templomban, hanem a hittantermi találkozáson is épülhettünk/építhettünk! Köszönöm, hogy sokan értik, magukévá teszik, élik Jézus, egyházunk szándékát, egységre törekvését. Köszönöm sokak, sokrétű szolgálatát.

Jan. 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT
Ajánlom honlapunkon az Imák ablakot. Ott található Margittal kapcsolatos is (38)…

Jan. 17. DÁVID ÉS GÓLIÁT
- Hányszor tapasztaltuk már, hogy milyen gyengék vagyunk, kevesek vagyunk, milyen megoldhatatlannak tűnő feladatok, élethelyzetek vannak előttünk… De Isten segítségével, erejével minden a helyére került! Ma is valóság, hogy Dávid győzedelmeskedni tud – Isten erejével! (1Sám 17,32-33.37.40-51)
- A zsoltárválasz éppen ezért: „Áldott legyen az Úr, * ő az én segítségem.”  (Zsolt 143,1.2.9-10)

Jan. 14. SZÓLJ URAM
- Többre volt igényük, nemcsak keresztelkedni. Elkötelezettebb élet, tanítvánnyá válni… 
- Mikor kezdtem/kezdem követni Jézust?
- Aznap nála maradtak… vendégségben Jézusnál… időzni, beszélgetni Jézussal… Te miről?
- Apostolkodás. Te már kiket vittél Jézushoz?  (Jn 1,35-42)

Jan. 13. KÖVESS ENGEM
- Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte. – Azonnal igen-t mondani! Ne tétovázzak, ne alkudozzak… Örüljek, ha valamire hív Jézus!
- Jézus elment vendégségbe…  (Mk 2,13-17) - Nálad volt már Jézus vendégségben? Szoktad hívni? Be szoktad fogadni? 
- Köszönet mindazoknak, akik ma templomunkban, templomunkért, közösségünkért
dolgoztak...
- Ma nálunk volt több plébániás találkozó azoknak, akik elkötelezettebb módon akarják Jézust követni. Öröm volt sok tanúságtételt hallgatni: kik, hol, hogyan követik Jézust, élik az evangéliumot…

Jan. 12. NAPKÖZI
- Ma délelőtt együtt imádkoztam paptestvéreimmel a Napközi imaórát. Jó volt olvasni, feleleveníteni (plébániai közösségünkre is gondolva): „Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek, és közös lelkesedéssel ugyanarra törekesztek. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból. Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem másét is.” (Fil 2, 2b-4)
- Már sok örömet, kegyelmet hordoztak/adtak az idei lakásszentelések. Jó volt Jézust vinni és jelenlétét megtapasztalni az otthonokban!
- Ajánlom az OLVASTAM ablakot is…
- Jézus fontossági sorrendje (ld. mai evangélium Mk 2,1-12): először a lelket gyógyítja ("feloldozza" bűneiből a bénát), aztán jön a testi gyógyulás... Elgondolkodtató!

Jan. 11. AKAROM, TISZTULJ MEG!
Térdre borult előtte, és így kérlelte: "Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!"… (Mk 1,40-45)
- Kérjem Jézust, van mitől megtisztulnom!
- Hála a megtisztulásokért! Pl. most év elején, akár egy életgyónást is beiktatni… tisztán kezdeni az évet!

Jan. 10. KÉSZSÉG
Itt vagyok.”… „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!(1Sám 3,1-10.19-20)
- Az ébredés pillanatától egy nap alatt is hányszor kimondhatom, kifejezhetem készségemet Isten felé. Itt vagyok, rendelkezz velem!... Szólj, azt akarom tenni, amit Te akarsz! – Segíts így élnem Istenem!

Jan. 9. JÉZUS ÉS ÉN
"Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?” (Mk 1,21-28)
- Jó kérdés! Érdemes rajta elgondolkodni… Nekem mi közöm Jézushoz? Jézusnak mi köze hozzám? Mi van köztünk? Milyen a Jézussal való kapcsolatom? Stb…

Jan. 8. ÚJ ÉV
Jézus a mai napon minket is meghív: „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." (Mk 1,14-20)
- Megtérés = Isten választása mindenben! Változni, változtatni mindazon területeken, ami nem az üdvösségem szolgálja! – „Bennem kedve telik Istennek?”
- Hinni az evangéliumban = olvassam, hallgassam, értsem és váltsam tettekre, amit Jézus mond!  Mert az számomra a jó hír, az örömhír, a megoldás! Ebben segít pl. a havi Életige...

Jan. 6. URUNK MEGJELENÉSE
Indulj te is Jézus keresésére, Jézushoz! A bölcsek közé tartozz!
Szenteltvizet lehet hazavinni...
Kötelező szentmise!

Jan. 5. VÍZKERESZT
- A liturgiában már ma este elkezdtük az ünneplést (zsolozsma, szentmise)… Holnap de. 10 vagy este 6-kor kötelező szentmise! - A "bölcsek" már elindultak, hogy Jézussal legyenek! - Nálunk is: pl. a ma esti szentségimádás!
- Elkezdődtek a lakásszentelések is. Mi is az, mire jó? Ld. OLVASTAM ablakunkat!

Jan. 4. MESTER HOL LAKSZ?
- Már az is izgalmas, hogy Jézus közeledik! Észreveszem-e? – Felebarátaimban, a különböző helyzetekben…
- És még meg is hív! Nála, vele lehet maradni! Mennyi kegyelemmel járhat! – Pl. szentmise, szentáldozás, szentséglátogatás, szentségimádás, az evangélium olvasása/elmélkedése…
- És közöljük másokkal is: Megtaláltuk! – Apostolkodjunk, segítsünk másoknak is rátalálni Jézusra! - (Jn 1,35-42)

Jan. 1. BÉKE VILÁGNAPJA
Legyen békesség köztünk…” - Szívünkben, családjainkban, plébániai közösségünkben, hazánkban… és az egész világon!
Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget!”
Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj érettünk!

Dec. 30. HÁLAADÁS
Év vége… Készíthetünk egy nagy leltárt, visszatekintve a mögöttünk lévő évre. Mennyi mindent köszönhetünk Istennek! – „Mindannyian az Ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva”.
- „...Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mindaz, ami a világban van: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától való, hanem a világtól. De elmúlik a világ és minden bűnös kívánsága. Aki pedig Isten akaratát teljesíti, az örökké él.” (1Jn 2,12-17)

Dec. 28. VÉDJÜK MEG JÉZUST
"Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját…” (Mt 2,13-18).
Jézus ugyan meg tudja védeni magát (ma is – amikor akarja), de fontos, hogy tegyük meg mi is a részünket! A bennünk, köztünk megszületett Jézusra sokféle veszély leselkedik. Nagyon résen kell lennünk!...
- A mai napon különösen előtérben van az élet védelme... az abortuszok áldozatai (élők és holtak). Legyen ott imaszándékainkban ez is!
- Ma este Ige-kör!

Dec. 24. ADVENT IV. VAS.
„Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr: holnap pedig meglátjátok dicsőségét!”
- Az „örömhír vasárnapján” kívánom minden „jóakaratú embernek” a zsolozsma mondatának örömét, megtapasztalását!
- A délelőtti nagyszerű pásztorjáték már megajándékozott, hangolt bennünket ma estére és az ünnepre… További szép folytatást: a szenteste átélése, éjféli ill. karácsonyi mise…

Dec. 23. HÁLA
- Hála, hogy az utolsó hajnali misén (és egész ádventben) sokan részt vettek!
- Hála a gyónókért, újrakezdőkért!
- Hamarosan belép szentélyébe az Úr! – Egész ádventben, de még most is: készítsük „testünk templomát”, a szentélyt! 
- Emeljétek föl fejeteket és nézzetek az égre, * megváltástok napja közel van! (Vö. Lk 21,28) …–  Fontos, hogy a nagy készületben a lényegről meg ne feledkezzünk!

Dec. 21. VÁRJUK
- Mint Mária: indulok szeretni, szolgálni…
- Mint Mária: Jézust hordozva, Jézust „viszem magammal”…
- Mint Erzsébet: felismerve Jézust a felebarátban…
- Mint Mária: hittel – „Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!" (Lk 1,39-45)… hiszek a szentírásban, Isten szavában…
- Köszönjük a FEFO-reggelit!

Dec. 20. ÉBREDJ EMBER MÉLY ÁLMODBÓL
- Már csak 3 hajnali mise lesz! – Örülök a sok virrasztónak, akik jöttek a hajnali misékre, áldozatokat vállalva, lustaságot félretéve, napi/munkarendjüket átszervezve… Persze tudom, van, aki nem tehette meg…
- A mai nap örömhíre: „…Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"… (Lk 1,26-38)
- Holnap közös reggeli!!!

Dec. 19. NE FÉLJ
- Könyörgésed meghallgatásra talált. – Türelem… néha sokat kell várni!
- Mivel nem hittél szavamnak, amely majd valóra válik annak idején – A hitnek, Istenre hagyatkozásnak, a belé vetett bizalomnak óriási szerepe van!
- Így tett velem az Úr (Lk 1,5-25) – Hányszor? Mennyi mindenben! Legyek hálás!

Dec. 18. ÖRÖM HETE
„… A férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni… - Legyünk mi is igazak… „rágalmazásmentesség”!
- "Velünk az Isten." – Öröm vasárnap után is!
- Úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki” (Mt 1,18-24) – Éljünk mi is Isten üzenete szerint… éljük az Igét!
Ma Felnőtt hittan!
- Mai ádventi programunk?...

Dec. 16. HOGY SZABADOK LEGYÜNK
A mai hajnali misén imádkoztuk: „Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. … jöjj, hogy megszabadíts minket!… fordulj hozzánk, … Védd meg, amit jobbod ültetett… Nem hagyunk el többé, éltess bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet.” (Zsolt 79.)  - Bűnbánat, gyónás, újrakezdés!
- Hajnali mise után pedig "nagy erőkkel" elkezdődött a fenyőfa állítása, templomunk és plébániánk takarítása... - Még lehet jönni!  :)

Dec. 14. KERESZTES SZENT JÁNOS
- A mai hajnali misén (ismét sokan voltunk) ismerkedtünk a kereszttel, annak értelmével, miértjével… - Finom volt a reggeli is: köszönjük FIHÁ!
- „Nagyon szép és megható, elgondolkodtató volt a ma esti film”! Remek hangolódás a Karácsonyra!
- Este megérkeztek a fenyőfák (voltak segítő kezek a bepakoláshoz is): karácsonyi „ajándék” – jótevőinknek köszönhetően! Isten fizesse meg!

Dec. 13. KÉPMÁS
- Nem reklám, de sok, jó cikk van a Képmás újság decemberi számában. Tegnap este a Fiatal házasokkal kettőt vettünk alapul a beszélgetéshez: 1. Hogyan élje túl a házasságunk (családunk) a Karácsonyt? 2. Decemberi ajándékhegyek – Kis és nagycsoportban sok minden előkerült. A lényeg: Jézus legyen a középpontban (karácsonykor is), hogy születhet meg Jézus köztünk… hogy lesz szent a szenteste…?
- Egyébként pedig: Képmás - Jézus képmásai kell, hogy legyünk
- Ma pedig Jézus arra hív, hogy: "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek:..." (Mt 11,28-30) – Gyónás, szentségek, igéje…
- Újságunkban pedig a napi ajánlat: „Ma felhívok egy…”

Dec. 11. FŐ AZ EGÉSZSÉG?
Mai evangélium, fontossági sorrend… Jézus először a „lelki bénaságot” gyógyítja meg: „…bocsánatot nyertek bűneid…” (Lk 5,17-26). - Jézus ajándéka a bűnbocsánat szentsége, a gyónás! Erre mi is figyeljünk! – Ld. „…Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, két lábbal az örök tűzre kerülnöd…” (Mt 18.)
- Ugyanakkor ajándékba kaptuk a betegek szentségét, a testi-lelki gyógyulás lehetőségét is. Éljünk vele!

Dec. 10. KÉSZÍTSÉTEK
A 10 órai szentmise után voltak, akik 
- 1 órás Engesztelő imaórát tartottak,
- mások átjöttek a Récsei centerbe apostolkodni,
- és voltak, akik….?
Folytassuk (kezdjük!): „Készítsétek az Úr útját”!

Dec. 9. LELKINAP
Köszönet a lelkinap résztvevőinek. Rekordot javítottunk. Eddig ezen a lelkinapon voltunk a legtöbben! Istennek hála a kapott kegyelmekért! – Már érkeznek a levelek… Ld. a LEVELEK ablakban!

Dec. 8. SZEPLŐTELEN
- Máriával, szeplő nélkül, bűntelenül szeretnék ma élni… törekedve az életszentségre, hogy „szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt”… (Ef 1,3-6.11-12)
- Köszönöm, hogy egyik „önkéntes” hívünk a járdánkat is „szeplőtelenítette”= felsöpörte a faleveleket - már nem először!
- Holnap hajnali mise nem lesz. Helyette 9-kor lesz szentmise, ezzel kezdjük ádventi lelki napunkat a templomban, majd a plébánián folytatjuk…

Dec. 7. ISTEN AKARATA
"Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! - jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja…" (Mt 7,21. 24-27)
- Akkor ma különösen is figyeljünk erre! - Ma is volt, aki megkérdezte, hogy számára ma mi Isten akarata... döntenie kellett valamiben.
- És… haladjunk ádventi programunkban is!  - Ma pl. közös családi rózsafüzér!
- Örültem a mai közös reggeli résztvevőinek!

Dec. 6. LAKOMA
„A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek… Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról… Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának!” (Iz 25,6-10a)
- A jövendölés beteljesedett… Minden nap tapasztalhatom Isten szeretetét, Jézus Krisztus által… Ádventi, karácsonyváró örömeink alapja!
- Ma Szent Miklós és küldöttjei által (Mikulások)… Induljunk, vigyük Isten szeretetét!
- Holnap reggel, a hajnali mise után szeretet-lakoma a plébánián. Menü: lehet egymást szeretni… és még ez-az…

Dec. 5. AHOGY JÉZUS
- „…Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem…” (Iz 11,1-10) – Érdemes ezt jól megtanulni!
- Ma: Átgondolom, van-e haragosom, imádkozom érte és keresem a kibékülést vele.

Dec. 4. DICSÉRET
Plébániai újságunk mai adventi programjában olvastam: „dicséret, köszönet, elismerés”… - Már is teljesítem! Az első hajnali misén 40 körül voltunk. Öröm volt így kezdeni, folytatni ádventünket. Köszönet a "negyveneknek" ("ifjak-vének", munkába sietők, kisgyermekes apuka, anyuka... minden korosztály!
- Már templomunk ádventi faliújságján is vannak levelek (nemcsak az utcán!)…
- Már visszahallgatható a tegnapi prédikáció is!
Jöjj el édes Üdvözítőnk!

Dec. 3. ÁDVENT
Testvérem! Elkezdted már? 
- Minden családban át lett tanulmányozva ádventi programunk? Ld. plébániai újságunk!
- Már vannak lépések? Minden családban meg lett már gyújtva az 1. gyertya?
- Ne találjon alva benneteket… Virrasszatok! Mk 13,33-37

Dec. 2. VIGYÁZZATOK
hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap… (Lk 21,34-36).
- Köszönjük Jézusunk féltő, szerető figyelmeztetésedet. Segíts, hogy félre tudjuk tenni a közömbösséget, lustaságot, hogy „el ne nehezedjék szívünk!”
- Ádvent… alkalom, hogy új lendületet vegyen kereszténységünk. Téged, a Veled való találkozásokat várjuk minden nap. Segíts, hogy kihasználjuk a lehetőségeket! – Most pl. már is a közös koszorúkötés, közös gyertyagyújtás, stb…

Dec. 1. NÉZZETEK FÖL
és emeljétek föl fejeteket * mert elérkezett megváltástok ideje. Lk 21,28
- Holnap du. adventi koszorú készítése a plébánián, 6-kor közös gyertyagyújtás a templomban… és kezdetét veszi az Ádvent!
- Már vételezhető plébániai újságunk ádventi száma, benne minden napra egy gondolat!

Nov. 29. VÁLASZ
- Tegnap előtt írtam a „Bedobni” gondolatot. Rögtön jött is rá egy válasz: „Dicsértessék a Jézus Krisztus! A pénteki Szentségimádásra szolgálatra jelentkezem.” - Más valaki video kazetták másolására jelentkezett. Egy nő (!) hívünk egy csomó ajtózárat olajozott be, hogy könnyebben működjön… és még kellene sorolni, nehogy megsértődjön valaki, hogy kimaradt…Valahogy így működik… Így kellene.
- Mai Olvasmányban: „…megsértetted gőgödben az ég Urát. … Közben pogány isteneket dicsőítettetek; arany, ezüst… nem dicsérted az egy igaz Istent, aki kezében tartja sorsodat, és vezet életednek minden útján…” (Dán 5.)Köszönöm Istenem, hogy kezedben tartod sorsom, hogy vezetsz életemnek útján… Téged akarlak választani, nem a pogány dolgokat, gondolkodást, életet, stb…

Nov. 28. M. JAKAB
Szülei 18. gyermeke, ferences szerzetes lesz, Magyarországon is szolgál. Meghalt: 1476. nov. 28.
Megszívlelendő gondolat írásából: Amint a hanyag magvető itt-ott elhullatja, elveszti a magvakat, éppúgy tesz az Isten szavának hanyag hallgatója. Erre mondja Ágoston: „Újra csak megkérdezlek benneteket, testvéreim és nővéreim, mondjátok csak: igazán mit tartotok többre: Krisztus testét vagy Isten szavát? Ha igazán feleltek, akkor be kell vallanotok, hogy nem kisebb az Isten szava, mint Krisztus teste. Nem kisebb annak vétke, aki hanyagul hallgatja Isten szavát, mint aki Krisztus testét hanyagságból a földre ejti.”
- Eucharisztia és Isten Igéje! Éljük az Igét (Jézust)! – Csütörtök este Ige-kör lesz. Ott éppen ezt tanuljuk, gyakoroljuk!

Nov. 27. BEDOBNI
"Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más”. (Lk 21,1-4)
- Köszönöm, hogy plébániai közösségünkben jó páran vannak, akik „bedobják”! – Nemcsak anyagiakról van szó. Ötleteiket, sokféle szolgálatukat… Önként jelentkezések… Hála Istennek lehetne bőven sorolni. De még bizonyára sok talentum rejlik testvéreinkben, várom a továbbiakat, újakat is!

Nov. 25. BELEBETEGEDETT
- „…Ágynak dőlt és beteggé lett, mert nem az történt, amit ő akart. … eszembe jutnak gonosztetteim…” (1Mak 6,1-13) – Napjainkban is sokan betegszenek bele, boldogtalanok, mert… Az igazi boldogság, ha nem a saját, hanem Isten akaratát keressük, elfogadjuk és tesszük!
- Köszönöm a mai szentségimádáson való népes részvételt. Várakozáson felül! – Igaz, a fokoláre mozgalom is „besegített”, több tagja is a mi templomunkba jött… Köszönöm sokak tevékeny szolgálatát is!

Nov. 24. TEMPLOM
"Írva van: Az én házam az imádság háza. … az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta (tanítását)” - Lk 19,45-48
- Örülök, hogy sokan regisztráltak a szombati szentségimádásra!!! – Még mindig lehet! -  https://krisztuskiraly.iec2020.hu/#/jelentkezes/50
- Már ma, péntek este is - szokás szerint – összejövünk az imádság házába, hallgatni ŐT!

Nov. 23. FELISMERNI
„Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Azután ezt mondta: "Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!...”   (Lk 19,41-44)
- Hányszor… és mennyi mindent nem ismerek fel… Jézus miattam is sír!

Nov. 22. MA ESTE
- Vajon hogy van megelégedve velem a „gazdám”? Ezt hallom? "Jól van, derék szolgám!”
- „Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van.” – Ma sikerült… van valamim? Mi szépet tettem? (Lk 19,11-28)

Nov. 21. SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
A keleti keresztényekkel együtt ünnepeljük azt a felajánlást, amelyet a gyermek Mária Istennek tett a Szentlélek indítására, akinek kegyelme eltöltötte őt szeplőtelen fogantatása pillanatától kezdve. - http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-boldogsagos-szuz-maria-bemutatasa-templomban
- Bemutatni, felajánlani magunkat Istennek… Vagy egészen neki szentelni magunkat? Ma is vannak olyanok, akik szüzességi fogadalmat tesznek… És olyanok is, akik legalább a házasságig őrzik tisztaságukat!
- Örülök, hogy már sokan jelentkeztek (regisztrálták magukat) a szombati szentségimádásra! Ez is lehet egyfajta „bemutatás”…, de minden szentmise, szentségimádás, stb.

Nov. 20. JÉZUS IMA
"Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!""Dávid fia, könyörülj rajtam!" (Lk 18,35-43) – Ez a két mondat is elég akár egy (vagy több!) órás szentségimádásra! 

Nov. 17. BALGA
- Vasárnap a balga szüzekről hallottunk, a mai olvasmányban: „Mind balga ember, akiben nincs istenismeret” (Bölcs 13,1)Ne legyünk balgák!
- Ajánlom Ferenc pápa üzenetét (A SZEGÉNYEK I. VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL) átelmélkedni, s aztán a tettek mezejére lépni! – Ne legyünk balgák!

Nov. 16. SKÓCIAI SZENT MARGIT
- Szent István királyunk unokája. Magyarországon, Mecseknádasd mellett született 1046 körül, amikor atyja ott élt száműzetésben. III. Malcolm skót királyhoz adták feleségül, akinek nyolc gyermeket szült. Az igazi édesanya és királyné példaképe. Edinburgban halt meg 1093. november 16-án. – Édesanyák! Szabad az ő segítségét, közbenjárását is kérni hivatásotok (feleség, édesanya, szülő) igazi keresztény megéléséhez.
- Ajánlom az OLVASTAM ablakot honlapunkon. Fontos kérdésekre kapunk választ…

Nov. 13. MAGYAR SZENTEK
A mai napon mindazokra a szentekre emlékezünk, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek a magyar földön, akár a honfoglalás előtt, akár utána. Névtelen magyar szentek ők, egyháziak és világiak, férfiak és nők, akik hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Vannak köztük olyanok, akiket népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei (ismerőseink, rokonaink?), a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből sarjadtak, és így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt.
„Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!”

Nov. 12. OLAJ A LÁMPÁSBA
- Mai evangélium: „…A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek … Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! (Mt 25,1-13) - Minden nap készüljek a Jézussal való találkozásra… töltsem fel a lámpásomat (szentségek, ima, szeretet-tettek, stb.).
- Istennek hála: ma tízen sorakoztak fel templomunkban, bemutatkozva… elsőáldozók szeretnének lenni! Imádkozzunk értük! 

Nov. 11. SZENT MÁRTON
"Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; … beteg voltam, és ti fölkerestetek; … "Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!" (Mt 25,31-40).
Örülök, hogy közösségünkben is sok „szentmártonlelkületű” – evangéliumi életre törekvő testvér van! – Neked Jézus, Érted Jézus, irántad való szeretetből Jézus…!

Nov. 10. ADJ SZÁMOT
- Örülök a tegnap esti Film klubnak, a jó beszélgetésnek. Egy valaki pl. így reagált rá ma: A "Miatyánk....." teljesen új értelmet nyert számomra. Most érzem igazán imának, eddig leginkább egy kötelező szövegként mondtam.
- Mai ev.:  „Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról…”   (Lk 16,1-8) – Izgalmas! Hogyan élek, hogyan gazdálkodom a kapott kegyelmekkel, stb…

Nov. 7. MEGHÍVÁS – LAKOMA
- "Egy ember nagy lakomát rendezett. Sokakat meghívott… Az első azt üzente: "Földet vettem. El kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!" A másik azt mondta: "Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!" Egy további így szólt: "Most nősültem, nem mehetek."…(Lk 14,15-24). Ez történt vasárnap is, a „Mindenki névnapján”, annyi különbséggel, hogy sokan szó nélkül távol maradtak… - De mindig azoknak örülünk, akik vannak!
- Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk: éljünk keresztény hivatásunknak megfelelően! Hogyan? – Ld a mai Szentlecke (Róm 12,5-16a)

 Nov. 6. SZOLGÁLAT
- Tegnap mások szolgálatára, szeretetre kaptunk meghívást. Eltelt egy nap! Hogy megy?
- Mennyei Atyánk! Segíts minket, gyermekeidet, hogy a te igéd elfogadása jó cselekedetekben nyilvánuljon meg bennünk! Krisztus, a mi Urunk által.

Nov. 5. KÖZÖSSÉG
- Ajánlom a Levelek ablakot, melyben bíboros úr a közösségi életet szorgalmazza…
- Köszönet a mai „közösségért”: közös rózsafüzér, mindenki névnapja-mise + szeretetlakoma…

Nov. 1. MINDENSZENTEK
Közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel.
Énekeljük, imádkozzuk:
- / Ha jön az Úr, ha visszatér /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha jön az Úr, ha visszatér.
- / Ha minden szent, életre kél /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha minden szent, életre kél.
- / Ha zengik mind, halleluja /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha zengik mind, halleluja.
- / Ha ég és föld új arcot önt /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha ég és föld új arcot önt.

Okt. 31.  Boldog Romzsa Tódor vértanú
- A második világháború után megkezdődött a keleti rítusú katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomainak elvétele. Mivel paptársaival együtt elutasította azt a manifesztumot, amely azt kérte, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához csatolják, és nem volt hajlandó elhagyni a katolikus egyházat (Rómát), elkezdődött a papok üldözése. Közülük sokakat letartóztattak. Őt, mint a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspökét és kísérőit 1947. október végén, a lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve teherautóval elgázolták. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították, ahol az államrendőrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-én megmérgezte. A hitben való állhatatossága példaként szolgál a papság és hívek számára. - 28 görög katolikus vértanútársával 2001. június 27-én Lvovban (Ukrajna) II. János Pál pápa Aranyszájú Szent János liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta.
- Hűség a katolikus egyházhoz, egységben a pápával

Okt. 30. ÖRÖMHÍR
"...Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. (Róm 8,12-17) - A mai szentleckéből jó ezt tudatosítani Mindenszentek és Halottak napja előtt!
- Már csak ma és holnap vehetünk részt rózsafüzér hónapjában templomunkban a közös rózsafüzér imában (du. 5-től)! Ki, hányszor volt?

Okt. 28. ZARÁNDOKLAT
A Rózsafüzér Királynéja indított bennünket (közel száz zarándokot) a pásztói Szűzanyához (a könnyező szobrokhoz). Aztán a Mátraverebély-Szentkút-i Mária, a Nemzeti Kegyhelyen várt bennünket szentmisére. Közös ebéd, majd következett a „második felvonás”: szabadon, együtt és külön-külön részesültünk sok-sok ajándékban! Kicsik és nagyok együtt imádkozhattunk-énekelhettünk a remete barlangokban, séták a gyönyörű őszi színek között (pl. Szent László királyunk lábnyomaiban), majd ismét a kegytemplom: közös elmélkedés, ima-ének. Innen mágnesként vonzott bennünket a máriabesnyői Szűzanya, ahol csodálatos vezetést kaptunk, egy kis „lelkigyakorlatban” lehetett részünk. - Na, és az autóbuszos együttlét: rózsafüzér, énekek, tapasztalatok megosztása minden zarándoklat külön ajándéka! - Itthon pedig, a Rózsafüzér Királynéja plébánián „vacsora” várt bennünket: finom falatok – sokféle péksütemény, szeretetlakoma – készítve az itthon maradt testvéreinknek is! Istennek hála, a Szűzanyának köszönet a kapott kegyelmekért, az együtt töltött napért, a sok szeretetért… - Képek majd a Roki fotóalbumban - de a jelenlétet nem tudják visszaadni!

Okt. 27. KÜZDELEM
"...a jót akarni ugyan kész volnék, de arra, hogy a jót meg is tegyem, nem vagyok képes. Hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, a jót; hanem a rosszat teszem, amit nem akarok... Én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg ettől a halálra szánt testtől? Istennek adjunk hálát, aki megszabadít minket Urunk, Jézus Krisztus által! (Róm 7,18-25a)
- A zarándoklatunk - az autóbusz - szombat reggel 8-kor indul a templom elől. Az előző gondolat is "anyaga", miértje lehet zarándoklatunknak... Szép készületet és gyümölcsöző zarándoklatot!
- Szombaton reggel nem lesz mise templomunkban!

Okt. 25. BOLDOG MÓR
Ismerkedjünk a magyar szentekkel, boldogokkal. Adjunk hálát értük: sokat tettek azért, hogy országunkban még vannak keresztények! És: "hadd legyünk mink is, tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!"

Okt. 23. IMA HAZÁNKÉRT
Honlapunkon az Imák ablakban találunk imákat hazánkért… a himnusz teljes szövegét is érdemes átimádkozni…

Okt. 22. MISSZIÓS VILÁGNAP
- Ajánlom Ferenc pápa üzenetének olvasgatását, és majd honlapunkon a ma de.-i Prédikáció hallgatását, átelmélkedését…
- Örülök a mai, szülőkkel való találkozásnak. Termékeny volt. Remélem, szépen a helyére kerül minden – a párbeszédet folytatva. Mennyi „misszionárius”! Köszönöm.

Okt. 21. BOLDOG IV. KÁROLY
Szerelmi házasságot kötött Zita hercegnővel. Mariazellben kérte meg Zita kezét – a Szűzanyára bízták magukat, jegygyűrűjükbe ezt vésették: „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője”. Közös életcéljukat Károly így fogalmazta meg eljegyzésükkor: „Mostantól egymást kell kölcsönösen az égbe vezetnünk!”
Nyolc gyermekük született. Halálos ágyán a király ezt mondta hitvesének: „Végtelenül szeretlek téged.”
és

Okt. 20. UTÁNFUTÓ
- Valamelyik hittanórán említettem, hogy „utánfutóval nem lehet a mennyországba menni”. – Megtetszett valakinek, ezért is idézem… - És ehhez kapcsolom, hogy egy idős bácsi hét számjegyű adományt adott plébániánknak-templomunknak! Felesége már urnatemetőnkben volt, ő pedig várta, hogy „mikor kerül sorra”. Várta, de okosan gondolkodva: még életében „átutalta az adományt a mennyországba”, mert halála után (az utánfutóba) már nem tehette volna meg! – És nem sokára, - a közelmúltban - ő is költözhetett, és bizonyára a mennyei takarékban átvehette a jó befektetését!
- Mai ev.: „Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék.” (Lk 12,1-7).

Okt. 19. TISZTASÁGI IMAEST

- A szentmisében nagyon hasznos előadást hallgattunk Imre atyától! Köszönjük a zenei szolgálatot is… - A Mária Rádió is felvette, reméljük egyszer hallható lesz!
- A hittanteremben folytattuk a beszélgetést, őszinte tanúságtételekkel (ifisek, házasok).

Okt. 18. ARATNI VALÓ
"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek!...” (Lk 10,1-9)
- Bizony, nagy szükség van ma is, közösségünkben, környezetünkben is „munkásokra”…  - Missziós vasárnap következik!
- Köszönet a már munkálkodóknak!

Okt 16.
HEDVIG -  II. Endre királyunk feleségének, meráni Gertrúdnak nővére. A sziléziai herceg felesége lett, akit hét gyermekkel ajándékozott meg. Bensőséges életet élt, a szegények és a betegek iránt bőkezű volt…
MARGIT - a tökéletesség útján csodálatosan haladt előre, és misztikus kinyilatkoztatásokat is kapott, főleg a Jézus Szíve tisztelettel kapcsolatban.  Sokat fáradt e kultusznak az Egyházban való bevezetéséért.  – Jézus Szíve tiszteletünk? Elsőpéntekek?
FELNŐTT HITTAN – Ma is a szentmisét próbáljuk jobban érteni…

Okt. 15. MENNYEGZŐ
Testvérem! Mindig elfogadod a meghívást? Vagy vannak kifogások, mondva csinált alibik? Van rajtad menyegzős ruha? – Ld. még honlapunkon a Prédikációk ablakunkat!

Okt. 13. FATIMA-100
- Plébániánkról is többen elzarándokoltunk Soroksár-Újtelepre, az országos ünnepre. Örültem neki, hogy nem csak egyedül voltam...
- Mai evangélium: "...Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór..." - Köszönet mindazoknak, akik egységben vannak velem, akikre számíthatok...

Okt. 12. TERÉZ
A szeretet kis útja c. filmet néztük ma este. A művet II. János Pál pápa is megnézte, s azonnal vatikáni ajánlást kapott.
- Gyermeki lelkület (Mk 10,14), alázatos szolgáló szeretet… „a legnagyobb gyakran a legkisebb dolgokban nyilvánul meg, és a kis dolgok legalább annyira jelentősek, mint a látszatra nagynak tűnőek…”
- A modern kor egyik legnagyobb szentje – kövessük!

Okt. 11. SZENT XXIII. JÁNOS PÁPA
"Isten tudja, hogy létezem, nekem ez elég."
- Ld. még az OLVASTAM ablakunkban...

Okt. 9. IRGALMASSÁG
A mai ev.: (Lk 10,25-37) irgalmasságra hív bennünket…
- nemcsak az útszélén…, sőt!
- kezdődik a családban: házastársak között, szülő és gyermekek, családtagok között, munkahelyen, plébániai közösségben…
Jézus: "Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!"

Okt. 7. ÜNNEPÜNK
Istennek hála...! Köszönet a Rózsafüzér Királynéjának…, köszönet a „72 tanítványnak” (aktív híveink jelenlétének)… az "Ígéretet tevőknek"... Öröm, hogy 57 plébániáról regisztráltak (Erdélytől Nagykanizsáig… Kaposvártól Nagyrédéig!), jöttek a zarándokok búcsúnkra, az Országos Találkozóra!
- Ld. még LEVELEK ablakunkat!

Okt. 6. KÉSZÜLET
Öröm számomra, hogy sokan, lázasan készülnek a szombati ünnepre:
-        Templomunk búcsúja (Búcsúnyerésről honlapunkon és újságunk legújabb számában olvashatunk – ma jelent meg!)
-        Rózsafüzért Imádkozók VIII. Országos Találkozója (már de. 9 óra után lehet gyülekezni!)
A sokféle szolgálaton kívül minden jelenlévőnek örülünk: a sok vendégnek (sok plébániáról jönnek) és természetesen templomunk híveinek, hiszen az év legnagyobb ünnepe közösségünk számára!
MÁRIÁT DÍCSÉRNI, HÍVEK JÖJJETEK!

Okt. 5. TANÍTVÁNYOK
„Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt… Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. (Lk 10,1-12)
- Nálunk vajon hány tanítvány van, akik felől nyugodt lehetek, hogy Jézust, egyházunkat, plébániai közösségünket, a plébánost hitelesen képviselik?! Nyugodtan „küldhetem” őket? Vannak, köszönöm! (még nem írtam össze listát), de sajnos az ellenkezőjéről is tudok!
- Jézusnak is volt annak idején 12, közülük 3 különösen is… és a „hetvenkét”. De volt Júdás is.
- Ma, illetve templombúcsúnk környékén újra nekivághatunk, hogy igazi, elkötelezett keresztények legyünk: krisztusiak, egységet építők/élők, akikre lehet számítani!

Okt. 4. SZEGÉNYSÉG
Ma Szent Ferencet ünnepeljük, az evangéliumi „szegénység-szegények” szentjét. Ő, a gazdag ifjú, amikor megérintette az evangélium, mindent otthagyott, szétosztott
- Itt mondok köszönetet mindazoknak, akik – ha nem is mindenüket, de – nemcsak az egyházi adót fizetik rendszeresen, becsületesen, hanem adományokat is hoznak, adnak: templomunk, plébániai közösségünk javára, sokszor kifejezetten a rászorulók részére.
Mai evangélium (Lk 9,57-62), Jézus követése nem „tűri” a „de” szócskákat. Követlek, de… adnék, de… - Sajnos sok mindent ki tudunk magyarázni, lelkiismeretünket elhallgattatni, stb. – Merjünk „de” nélkül élni! És természetesen, nem csak anyagiakról van szó!

Okt. 3. TEMPLUMUNK „SZÜLETÉSNAPJA”
1915. október 3-án szentelték fel templomunkat, Rózsafüzér Királynéja tiszteletére. Márványtábla is hirdeti: A Rózsafüzér Királynéja Országos Szentélye. – A ma esti szentmisében is ünnepelhetjük, de szombaton egész nap! Akkor (okt. 7-én) pedig a "névnapja" lesz!

Okt. 2. SZENT ŐRZŐANGYALOK
Nagymamámtól tanultam, hatvanegynehány évvel ezelőtt… Még ma is tudom!
Kedves szülők, nagyszülők! Ismeritek, imádkozzátok, énekelitek - a kisgyerekekkel is?!
Őrangyalom szívből kérlek,
Minden rossztól őrizzél meg.
Életemben légy vezérem,
Halálomkor állj mellettem.

Szept. 28. IGEKÖR
Örültem, hogy tegnap este sokan voltunk (még a fiatal házasok képviselete is!).
Örülök a szép tapasztalatoknak.
Örülök, hogy még jobban tudatosodhatott bennünk a kereszténység lényege… életünk minden helyzetére szóló megoldása... Jézus "receptje"!

Szept. 27. CSALÁDOKÉRT
Leányfalun voltam - én is...

Szept. 25. HÉTVÉGE
- Szentírás vasárnapja volt. Ugye mindenki, minden nap olvassa, keresi benne Isten üzenetét...és igyekszik tettekre váltani?
- Fiatal házasok, kisgyermekesek elvonulása volt! Ld. Roki fotóalbum.
- Mától papoknak van országos konferencia, házasság, család témában. A részt vevők ima-hátteret kérünk!

Szept. 22. VELE VOLT
"... a tizenkettő és néhány asszony..." (Lk 8,1-3).
Tömeg volt Jézus körül sokszor, de akikre igazán számíthatott?! Nem sokan!
- Tartozzunk azok közé, akikre Jézus mindig számíthat!
- Tartozzunk azok közé, akikre pásztoraink (pápa, püspök, plébános) mindig számíthat! Figyelek rá, hallgatom (olvasom), elfogadom irányítását - élem az egységet vele...
Szept. 21. MÁTÉ
KÖVESS ENGEM!
Minden nap! Azt tedd, amit mondok! Örömben, fájdalomban...
Szept. 20. ELÉGEDETLENKEDŐK
Mindig vannak elégedetlenkedők (Lk 7,31-35), kötözködők… Jézus sokat szenvedett miattuk, és szenved ma is! Semmi sem jó nekik… Nem értik Jézust, hogy mit, miért tesz, mond… Illetve ők mást akarnak… nem Isten tervét, akaratát. – De nem csak vallási téreken, hanem az emberi kapcsolatokban, közösségben, politikában, stb. Morognak, lázadnak/lázítanak...
Mindig vannak hűségesek! Pl. a ma ünnepelt koreai vértanúk, de napjaink „veszíteni, keresztet átölelni, meghalni, hinni tudó” emberei…

Szept. 18. ALAKUL
Hála Istennek, egyre többen megtalálják helyüket a különböző hittanokon. A gyerekek is jönnek lelkesen… ma este pl. szép számmal voltunk a Felnőtt hittanon (a szentmisét kezdtük megérteni), egy hete az Alapozó hittanon (a 10 parancsolatot kezdtük)… Mindkét alkalom nagyon fontos témákat érint! Üde színfolt volt ma (is) a Boldog Gizella-kör! Nézegessük a HITTANOK ablakot, van választék bőven!
- Még a pogány százados is Jézushoz fordul (Lk 7,1-10)!

Szept. 16. TETTEK
„Miért mondjátok nekem: Uram, Uram! - ha nem teszitek, amit mondok?...” (Lk 6,43-49). – Hát akkor, lépjünk a tettek mezejére! Éljük az evangéliumot, Jézus tanítását…
- Örülök, hogy tőlünk is részt vettek a Mindszenty zarándoklaton!
- Örülök: jelentkeztek fiatalok, hogy szívesen énekelnének, zenélnének templomunkban...
- Örülök mindenkinek, akik tettekkel is kifejezik közösségünkhöz való tartozásukat...

Szept. 15. FÁJDALMAS ANYA
Tegnap a szent kereszt felmagasztalása, ma a Fájdalmas Anya ünnepe. Ferenc pápa gondolatai segítenek, hívnak...
- „Mindig emlékezzetek arra, hogy Krisztus keresztje által győzte le a gonoszt, a halált és adta nekünk az életet, állította vissza a reményt. Fedezzétek mindig fel és fogadjátok be Jézus keresztjének a szeretetre és az üdvösségre vonatkozó üzenetét” – buzdított a pápa.
- Majd arról is szólt, hogy ez az ünnep arra emlékeztet bennünket: az életszentség útja a kereszten át vezet. „Ebből a szemszögből kell megítélni minden szenvedést: a betegséget, az igazságtalanságot, a szegénységet és a sikertelenséget. A kereszt legyen számunkra a megtisztulás, az élet, a lelkierő forrása. Krisztussal hordozva a mindennapi keresztünket és a nehézségeket, tanuljuk meg Tőle a képességet Isten akaratának megértésére és elfogadására.”

Szept. 12. ÜDVÖZLÉGY MÁRIA
- Égi édesanyánkat neve napján köszöntjük: szentmisével, rózsafüzérrel, fohászokkal… de legfőképpen utánozva az ő lelkületét, Istenre figyelését, az Igen-ek kimondását, az alázatos, szolgáló magatartását.
- Új hittanos év! Öröm, hogy pl. tegnap sok ovis, ill. kisgyermeket hoztak, este pedig már sokan jöttek az Alapozó hittanra (fiatal korosztály!). – Van rokihittanos e-mail listánk. Lehet frissíteni: leiratkozni vagy feliratkozni!

Szept. 11. HITTANOK
1. De jó! Már ma kezdődnek!
- Délelőtt a bővülő Gizella-kör már „bemelegítette” a termet…
- Du. 5-kor jönnek az apróságok (a templomban kezdjük)…
- Mise után pedig az Alapozó hittan (régi neve: Hittel ismerkedők, hitben erősödni akarók…).
2. Mai ev. (Lk 6,6-11)
"Kelj fel, és állj ide a középre! Az felkelt és odaállt… Az megtette, és meggyógyult…” – Testvérem! Jézus téged is hív (szeretni, gyógyítani, erősíteni akar), gyere a „középre”, közénk… ne húzd meg magad, ne bújj meg, ne legyél magányos…! Várunk a felnőtt csoportokba!
3. Már visszahallgattad a tegnapi "évbeirányító" prédikációt? Vagy legalább átszaladtál a Prédikáció vázlatokon? Elkezdted élni? Egész évben érvényes!

Szept. 9. HÁLA-ÖRÖM
- Van, aki 46 év után gyónt újra (nem a közösségünkből).
- A Tűz és fény szentségimádás esten 2,5 órát gyóntattam egyfolytában (őszinte kitárulkozások, komoly újrakezdési vágyak, tanácskérések…).
- Többen köszönetet mondtak már a szeptemberi életigéért (nagyon „használható”!).
- Többen gyónással kezdték az új hittanos évet.
- Ma az ország sok plébániájáról jöttünk össze, hogy újra kezdjük kereszténységünk megértését-megélését, plébániáink szolgálatát, közösbe tegyük tapasztalatainkat… (plébániánkról is többen!)
- Vasárnap közösen hívjuk a Szentlelket, nyitjuk meg az új hittanos évet – Veni Sancte!

Szept. 7. KASSAI VÉRTANÚK
- Bethlen Gábor és Rákóczi György kálvinista hajdúi 1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát, mindhármukat azonnal őrizetbe vették, és arra akarták kényszeríteni, hogy az új valláshoz szegődjenek. Midőn ez nem sikerült nekik, szeptember 7-én borzalmasan megkínozták és megcsonkították, majd a szennygödörbe dobták ki őket, ahol Pongrácz István még 20 órát élt. 
- Már vételezhető plébániai újságunk Veni Sancte száma!

Szept. 5. TERÉZ ANYA
- A keresztre feszített Jézusra néz és látja, hallja Jézus sóhaját, kiáltását: „Szomjazom!” és elindul a szeretetre szomjazó Jézust szeretni, szolgálni (Istennek szentelve életét) – a legszegényebbekben, betegekben, a kitaszítottakban, a haldoklókban… és megalapítja a Szeretet misszionáriusai rendet… („Amit egynek a legkisebbeknek tesztek, nekem teszitek…”!)
- Valami szépet Istenért! Ez mozgatta Teréz anyát. Mozgasson bennünket is, minden napunkat így kezdve!

Szept. 4. KERESZTELÉS
Nekem ma van a keresztelési évfordulóm! – „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem…” (Lk 4,16-30)! Istennek legyen hála!
- Mindenki tudja, hogy melyik napon, mikor keresztelték? Mert ez életünk legjelentősebb napja!

Szept. 2. TALENTUMOK
- Köszönetet mondok mindazoknak, akik plébániai közösségünkben nem ássák el talentumaikat, hanem szolgálnak velük, kamatoztatják Isten dicsőségére, közösségünk és az anyaszentegyház javára! (Mt 25,14-30)
- Köszönetet mondok és hálát adok a mai csodálatos napért, a bringa-túráért: Istennek és a résztvevőknek!

Szept. 1. ELKEZDTÜK
„Testvéreim!  Kérünk és intünk titeket, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek: éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. … szentek legyetek … az Úr szentségre hívott minket.” (1Tessz 4,1-8)
- Tegnap este Igekör volt. Szép számmal, nagy lelkesedéssel igyekeztünk megosztani az elmúlt időszak tapasztalatait és megérteni az „üzenetet” (szeptemberi életigét). És el is kezdhettük élni, gyakorolni… Nagyon jó "recept" életünkhöz!!!
- Ma, elsőpénteki szentségimádáson nagyon jó volt odatérdelni az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus elé. Hallgatni Őt, és szólni is hozzá – beirányozva új tanévünket.