Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

2021.
Ápr. 16. BERNADETT
- Vasárnaptól már visszaáll templomunkban a miserend - NYILVÁNOS SZENTMISÉK!

Ápr. 14. ÚJJÁSZÜLETNI
A húsvét utáni szentmiséken  nem egyszer előkerült az „újjászületni” (különösen is aktuális) gondolat, jézusi felhívás…
Mit jelent újjászületni? Beszélgettünk is róla, de lehet folytatni több irányban is… Segítség lehet pl. a Lelkiségi mozgalmak háza táján szétnézni… mert sokféle újjászületés van a katolikus egyházon belül is. Pl.: https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus_lelkis%C3%A9gi_mozgalom

Ápr. 11. IRGALMASSÁG
- Du. 3 órakor zoom-on imádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét...
- Majd folytatjuk - a Költészet napján - verses délutánnal. Mindenki hozhatja kedvenc versét, megajándékozhatjuk egymást... de "tapsolni" is jöhetsz...

Ápr. 9. VELED MEGYÜNK
„Elmegyek halászni.” „Mi is veled megyünk” (Jn 21,1-14)
- Jézussal, Péterrel, a pápával, a főpásztorral, a plébánossal… Az Egyház egysége!
„Az Úr az!” 
- Add Uram, hogy mindig, minden helyzetben felismerjelek!

Ápr. 8. BÉKESSÉG NEKTEK
Húsvét kegyelmei, ajándékai...
„Békesség nektek!”
- Mindig békével indulsz a szentmiséről? Meddig őrzöd a békét magadban, környezetedben? 
"Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek.”(Lk 24,35-48)
- Élsz a bűnbocsánat lehetőségével? Bármelyik nap jöhetsz gyónni! Rendszeresen szoktál?
- Megtérés = változás, változtatás! Komolyan veszed? 

Ápr. 7. LÁTÁS 
„…látásukban akadályozva voltak…” (Lk 24,13-35) 
Sokan vannak látásukban akadályozottak… Mi is!?
- Mennyi mindent nem ismerünk fel, nem ismerünk be…
Feltámadott! Nyisd meg a szemünket!

Ápr. 6. KÖZÖSSÉGÉPÍTŐK
Ajánlom az OLVASTAM ablakunkat!...
Ezért örülök mindazoknak, akik ebben a járványhelyzetben is hűségesek közösségünkhöz… 
- Naponta jönnek áldozni, vállalnak templomőrzést, követik a vasárnapi youtube szentmiséinket, részt vesznek a hétköznapi zoom-os szentmiséinken, az esti közös rózsafüzérimáinkon, hittanos összejöveteleken, stb. – Láthatjuk, hallhatjuk egymást, beszélgethetünk…
- Vannak, akik 10 percet, vagy órákat is rászánnak, hogy templomunk és plébániánk kertje/udvara szép legyen… sokféle fizikai munka is van (mozgási, levegőzési lehetőség!). Nem azt nézik, hogy mit nem lehet, hanem, hogy mit lehet csinálni! – Még sok minden pozitívumot lehetne sorolni, hogy mik vannak a kulisszák mögött…
- Plébániai közösségünk élő, építő tagjai!

Ápr. 4. HÚSVÉTVASÁRNAP
A halál le van győzve!!! – Ld. Hallgasd a mai szentmisét:
És egy meglepetés híveinktől:

Ápr. 3. NAGYSZOMBAT
Templomunk 9.00-17.30-ig nyitva.
Gyóntatás 16.00-tól, áldoztatás 17.00 órakor
20.00 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA majd a SZENTMISE. Közvetítve Plébániánk youtube csatornáján. https://www.youtube.com/watch?v=Z7fLxJxx4PA

Ápr. 2. NAGYPÉNTEK
15.00 URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE - youtube csatornánkon közvetítve.
17.00 Áldoztatás... gyóntatás... 18.00 óráig nyitva a templom.
- Az Egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek legfeljebb háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket az Örök Főpap iránt, és a testi lemondás emlékeztet minket Jézus mindhalálig tartó szeretetére.

Ápr. 1. VEGYÉTEK ÉS EGYÉTEK
Ma ünnepeljük, hogy van eucharisztiánk (szentmise, szentáldozás, papság...).
- Du. 5-kor áldoztatás templomunkban, 6-kor pedig szentmise-közvetítés Plébániánk youtube csatornáján!
"Üdvözlégy Oltáriszentség..."

Márc. 31. HÚSVÉTI VACSORA
„A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.” (Mt 26,14-25)
- Mint tudjuk, a húsvét ünneplése Nagycsütörtök este kezdődik A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP! Véletlen se a vasárnapi misével kezdje valaki az ünneplést! Az már a „IV. felvonás”!
- Plébániánk Youtube video csatornája csütörtökön 18, pénteken 15, szombaton 20, vasárnap de. 10-kor közvetíti templomunkból a szertartásokat.
- Természetesen a szentgyónást se hagyja ki senki. Templomunkban a héten minden nap fél 4től - fél 6-ig (pénteken a du.-i szertartás után) van gyóntatás (közben 5-kor áldoztatás).
Komolyan készüljünk a kereszténység, az év legnagyobb ünnepére!

Márc. 30. JÚDÁS
- „Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem.”Sokféle áruló/árulás van.
Ha megkeresztelt emberként nem követed Krisztust, nem az evangélium szerint élsz…
Ha mások háta mögött… ha mások (közösség) hibáit kibeszéled…
Ha kétszínű vagy… mutatod, hogy vele vagy, közben ellene dolgozol…
Ha a közösség előtt nem vállalod fel nyíltan a nézeteid…
Ha nem éled/építed az egységet (Jézus új parancsa: Legyenek mindnyájan egy!)…
„Aki nincs Velem, ellenem van…”
Stb.…
- „Életedet adod értem? Bizony, bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.” (Jn 13,21-33.36-38) – A Péter féle hűtlenségek (pl. gyávaság… csak szövegelsz…).
Jézus segíts, hogy mindezeket elkerüljem, hűséges tanítványod tudjak lenni! Egyházam, közösségem építő tagja tudjak lenni! Uram, irgalmazz!

Márc. 28. VIRÁGVASÁRNAP
- És...a Passiót hallgatva, elmélkedve: "Mondd, te kit választanál?" Jézust, vagy Barabást? - A hétköznapokban mindig Jézust, az evangéliumi életet választom, vagy önző módon elfordulok tőle, nem őt választom...

Márc. 27. KÉSZÜLET
„Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?” (Jn 11,45-57)
- Vajon hozzánk (a Rokiba) eljön-e? Hozzám eljön-e? - Ha szépen felkészülök/felkészülünk, akkor igen!
Zoom-os szentmise minden hétköznap 18.00 órakor van! Belépési linket a plébánostól lehet kérni.
- Áldoztatás minden nap 17.00 órakor van templomunkban. 

Márc. 25. BEFOGADNI JÉZUST
„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott. (Lk 1,26-38)
Mária befogadja Jézust. Minden nap van alkalmunk nekünk is. Figyeljek a belső hangra… mondjam ki az IGEN-t Isten akaratára!
- Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe van. A lelki adoptálók ilyenkor szokták letenni, megújítani fogadalmukat, ígéretüket… Befogadni egy magzatot, akiket a „szülei” nem akarnak. – Az esti 6 órai szentmisében nálunk is, szép számmal lesznek befogadók!

Márc. 24. KATEKUMENEK
„Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,31-42)
- Nemcsak a katekumeneknek kell ismerkedni Jézus tanításával (akik a ma esti szentmisén újra „bemutatkoznak”), hanem mindnyájunknak. Sőt a tanítást életre is kell váltani. Így maradunk meg igazán benne!  
- Zoom-os mise minden hétköznap 18.00 órakor. Belépési link a plébánostól kérhető.

Márc. 21. BÚZASZEM
- Ld. mai Prédikáció a misében - https://www.youtube.com/watch?v=t1iLFJ3oiuw&t=26s
- És még a mai „üzenetből”:
Uram, Jézus! Te vagy az élet és a halál Ura! 
Utolsó óráidban is biztosítasz engem arról, hogy nagyon szeretsz, és arra tanítasz, ha követlek, mindig veled maradok, és ott leszek, ahol te vagy. Példabeszédeddel arra bátorítasz, hogy ne féljek önmagamnak meghalni, mert aki csak önmagának él, egyedül marad. De aki le tud mondani önző önmagáról, a világ hívságaihoz való ragaszkodásáról, aki tud áldozatot hozni, és jó mag módjára nem fél a "földbe hullni", az bőséges termést hoz.
Erősíts meg engem ebben az elhatározásomban, hogy legyen erőm minden körülmények között másokért élni, hogy bőséges termést hozzak, így általam is megdicsőüljön a te neved!
Kereszthalálod ereje által vond magadhoz az egész világot, hogy mindenki jó gyümölcsöt teremjen, és minden nyelv téged dicsérjen és áldjon! Ámen.

Márc. 20. ÜZENET
- A mai üzenet: Ha igazi és örök életet akarsz, "tiltsd el a nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon csalárdságot, fordulj el a gonosztól és tedd a jót! Keresd a békét és járj utána!- Ha ezt megteszitek, szemem rajtatok lesz, és fülem meghallja könyörgéseteket. És még mielőtt segítségül hívnátok, azt mondom nektek: "Íme, itt vagyok" (Zsolt 33, 14-).
Honlapunkon külön ablak!

Márc. 19. SZENT JÓZSEF – FŐ ÜNNEP
„József igaz ember volt…  úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.” (Mt 1,16.18-21.24a) – Lehet (ajánlatos!) követni!
- SZENT JÓZSEF ÉVE van. Olvasgassuk, tanulmányozzuk a Szent Józsefről szóló írásokat. Honlapunkon is van egy kis gyűjtemény a SZENT JÓZSEF ÉVE ablakunkban!
- Ma Férfi est!

Márc. 17. CSAPATBAN
Vízilabdázókat fogadott a pápa
Mindig csapatban dolgozzunk, ne egyedül! – mondta Ferenc pápa a vendégeinek. – Ha nincs csapat, nincs igazi sport sem.” A pápa szerint azok, akik egyedül akarnak játszani, végül nem érnek el semmit, vagy csak saját sikerüket keresik, és megkárosítják a csapatot.
- Az Egyház, a plébánia is erről szól! Szívleljük meg!

Márc. 16. NINCS EMBEREM
„… aki…” (Jn 5,1-16)
- Először is hálát adok és köszönöm, hogy plébániai közösségünkben vannak jó páran, akik sokrétű szolgálatot vállalnak, tevékenyen részt vesznek életünkben, észre veszik a tenni valókat, „állandóan a fedélzeten vannak”…
- Az érem másik oldala: sokszor úgy érzem, hogy „nincs emberem”. Mert „az aratni való sok, a munkás kevés”… vagyis sokszor érződik a hiány a különböző területeken. – Természetesen mindenkinek a lelkiismeretére és lehetőségeire van bízva, hogy lép-e, hogyan építi közösségünket, hogy nem…

Márc. 15. SZENTSÉGIMÁDÁS
HAZÁNKÉRT
Ravasz László: Imádság a hazáért
Örökkévaló Istenem! Köszönöm Neked, hogy magyarnak teremtettél és megengedted nekem, hogy e nép szenvedéseiben, gyászában, dicsőségében és szégyenében részt vegyek. Vallom előtted bűneinket, amelyek az én bűneim is: szívünk kemény, értelmünk balgatag, hitünk ingadozó és a lelkünk pártos. Meghajtjuk fejünket ostorod alatt és vezekelünk a porban és hamuban.
De ígéreteid igazak és ámenek. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal és tudjuk, hogy az ég és föld megrendülhet, de ezt a szövetséget Te meg nem rontod soha. Hisszük, hogy ha Hozzád térünk és Te leszel egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk.
Könyörgök Hozzád, töltsd ki Szent Lelkedet erre a népre! Tartson bűnbánatot böjtöléssel, sírással és kesergéssel és úgy térjen meg Hozzád, a mi Istenünkhöz, mert könyörülő és irgalmas vagy Te, késedelmes a haragra és nagykegyelmű.
Vidd ezt a népet üdvösséges önismeretre, hogy lássa meg bűneit és gyűlölje meg; forduljon el attól, ami vesztét okozta s tegye rá életét a Te ígéretedre.
Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és egymás közötti viszályt és növeld meg a mi hitünket történelmi hitvallásunkban és emberi méltóságunkban.
Legyünk a Te néped; és ne lehessünk másképpen magyarok, csak mint a Te néped.
Kezedben van nemzetünk jövendője. Nem kutatjuk, mit hoz, csak Te magad jöjj. Egyengetjük a Te ösvényeidet és készítjük számodra az utat. Imádkozó magyarok tábora egyre nő, szentséges öltözetükben siet a Te néped a Te sereggyűjtésed napján. Királlyá koronázzuk magunkat és népünk felett a Te Szent Fiadat és nemzeti jövőnket, egész történelmünket odaszenteljük a Te dicsőségedre. Szánj meg és válts meg minket, óh Szenteknek Szentje! Ámen
Istenünk, hálát adunk NEKED, hogy történelmünk alakításával meghívást kapott népünk az igaz hitre. Köszönjük, Urunk, hogy minden hűtlenség ellenére kiemeltél bennünket a bajból, kivezettél minden kilátástalanságból. Az elpártolás, lanyhaság, divatos anyagelvűség kísértése ma sem múlt el a fejünk fölül. Ezért kérünk, Istenünk, fogadd el engesztelésünket és fékezd meg a ránk leselkedő erkölcsi veszélyeket.Engesztelünk TÉGED, Istenünk, népünk történelmi botlásaiért.
- I r g a l m a z z   n é p ü n k n e k,   U r u n k!  (ism.)
- A pogánysághoz véres harcok árán való ragaszkodásért.
- Árulásainkért.
- Türelmetlenségeinkért.
- Ellenségeskedő nagyravágyásunkért.
Fölösleges harcainkért.
Egyházaddal való szembefordulásainkért.
Engesztelünk Téged az igazságtalan uralkodóink bűneiért.
A társadalmi igazságtalanságokért.
A köztünk élő szegények és nyomorultak cserbenhagyásáért.
A házasságtörésekért, paráznaságokért.
Az elpusztított magzatokért.
Az egymással és másokkal szembeni becstelenségekért.
Minden esetért, amikor vagy vert, vagy ölt a magyar.
A cserbenhagyott vidékek népének lelki felkarolásának elhanyagolásáért.
Trianon tragédiájának elfelejtéséért.
Elszakadt területeink magyarságának elhanyagolásáért.
A fasizmussal való megalkuvásért.
A kommunizmussal való megalkuvásért.
A liberalizmus befogadásáért.
A hitélet elhanyagolásáért.
A magyartalan divatok bálványozásáért.
A magyarság és a kereszténység ellenségeinek támogatásáért.
Az egymás közti széthúzásért, féltékenykedésért.
Környezetünk védelmének és gondozásának elhanyagolásáért.
A szellemi kincsünkben való művelődés elhanyagolásáért.
Minden meggondolatlan gyűlölködésért.
Az egyéni haszonlesések rombolásáért.
Az ifjúság hitre és magyarságra nevelésének elhanyagolásáért.
Minden szentségek nélkül felnőtt gyermekért, fiatalért.
A részegeskedésekért, amelyek nemzetünkre szinte háborús csapást mérnek.
A kábítószerek elterjedése elleni harcban történt meghátrálásunkért.
Minden fajtalanságért, embertelenségért, természetellenességért.
A nemzeti elkényelmesedésért.
Minden családi béke elhanyagolásáért.
Főpapjaink, papjaink megrágalmazásáért.
A templomainkról való gondoskodás elmulasztásáért.
A papi és szerzetesi hivatások visszautasításáért.
A keresztény sajtó elhanyagolásáért.
Betegségükben szentségekkel el nem látott halottainkért.
Beszenteletlen sírjainkért.
Nemzetünk lelki újjáéledésének reményében engesztelve kérünk:
 - I r g a l m a z z   n é p ü n k n e k,   U r u n k!

Márc. 14. A LEGNAGYOBB SZERETET
Mai evangélium (jóhír, örömhír): „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
A legnagyobb szeretet: a kereszt! – Ld. mai prédikáció
- Chiara Lubich 2008. március 14.-én távozott a földi életből… Boldoggá avatása folyamatban.

Márc. 13. JÉZUS A MÉRCE
„Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember…” (Lk 18,9-14)
- Kihez hasonlítod magad? Ne a másik emberhez mérd magad! A kereszténynek Krisztus a mérce! Ha Őt nézem, rögtön alázatosabb tudok lenni. Hol vagyok én még tőle?!
- A szentmisékre is – többek között – ezért járunk, hogy Jézus legyen előttünk, Őt vegyük magunkhoz, kérve Őt, hogy alakítson bennünket az „Ő szíve szerint”…
Öröm, hogy a zoom-os miséken is szép számmal összejövünk. Még a mai reggelen is többen voltunk, mint szoktunk!
Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának (2013) évfordulója. Imádkozzunk érte! https://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-eltesse-szentatyat-nyolc-eve-valasztottak-meg-ferenc-papat
- Holnap a 10 órai szentmisét youtub csatornánkon közvetítjük! https://youtu.be/Yo1q10aqIN8

Márc. 11. JÉZUSSAL
... és az ő megbízottjaival/küldöttjeivel egységben (pápa, püspök...)!
"Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.” (Lk 11,14-23)

Márc. 10. A MÁRIA RÁDIÓBAN
Reggel 8 óra után:
Istennek hála ajándékaiért!

Márc. 5. INTÉZKEDÉSEK
Többek között ez jött a Bíboros úrtól:
A részletes tudnivalókat hamarosan hirdetem...

Márc. 4. BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN
"...a lelkipásztorkodás örökös küzdelem saját gyarlóságunkkal, s azoknak az embereknek örök gyarlóságával, akik között élnünk kell, mint a szent titok kiszolgáltatóinak; hogy a világ az ő démoni erőivel mindig ellentétes beállítottságú az Egyházzal szemben, mert nem tudja elviselni az erkölcsért és a jóért folytatott harcot s ennek a harcnak végső kimenetelébe vetett győzedelmes hitet, mellyel az Egyház napjai előtte jelentkeznek..."

Márc. 3. VÁLLALJA
„Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott... keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.” (Mt 20,17-28) - Tudatosan vállalja a szenvedést, halált, mert a feltámadás tudatában él! Megváltásunkért, a mennyországért, az örök életért mindent!
- Testvérem! Benned mennyire élő a feltámadás ténye, hite? Mit, mennyit mersz "bevállalni"? Csak a földi életed nézed, vagy van keresztény távlatod is?

Márc. 2. MINDNYÁJAN TESTVÉREK VAGYTOK
- pl. a házastársad nemcsak társ… sokkal több! Testvéred (Krisztusban)!
- családtagod, plébániai közösséged tagjai, stb… testvéred!
Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. – Szolgálni egymást, a közösséget
Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.” (Mt 23,1-12)Alázatossági gyakorlatok… Nem én vagyok a valaki! A testvérem adott esetben, területen több, ügyesebb, okososabb, stb. mint én… 

Márc. 1. IRGALOM
„Legyetek irgalmasok... Ne mondjatok ítéletet senki fölött.. Ne ítéljetek el senkit... Bocsássatok meg... Adjatok..." (Lk 6,36-38) 
- Már csak valóra kell váltani!

Febr. 27. ITT AZ ALKALMAS IDŐ
- „…Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!” 
(Mt 5,43-48) – Ma ismét hozzáfoghatok (folytathatom) a szenttéválásomon dolgozni… törekedni a tökéletességre!
- Ajánlom mindenki figyelmében honlapunkon az OLVASTAM ablakot!

 Febr. 25. ÜZENET
"Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek" (Mt 7,7-12)
Van olyan, aki nem szimpatikus neked? Valaki, aki esetleg megbántott? Esetleg haragszol valakire? 
A mai nap végre ne arra várj, hogy ő tegye meg az első lépést feléd, ne várj tőle semmit. Fogadd el őt olyannak, amilyen, bocsásd meg neki szívből, és igyekezz, hogy Te csalj elsőként mosolyt az ő arcára. - Hallod? Kopognak! Nyiss hát ajtót!

Febr. 22. SZENT PÉTER
- És kérjük Szent Péter közbenjárását Ferenc pápáért (Péter 265. utódáért)… https://www.youtube.com/watch?v=JPAuwLunPmU

Febr. 17. HAMVAZÓSZERDA
Ma este 6-kor – szentmisével, hamvazkodással – közösen kezdjük a nagyböjtöt!

Febr. 16. KÖZÖSSÉG
Nagyon örülök 
- a tegnapi felnőtt hittannak! A résztvevőknek, a nagy létszámnak, a fontos témák (liturgia, szentmise, közösség, szentségek – keresztség) átbeszélgetésének, hozzászólásoknak…!
- a több mint három hónapja együtt imádkozó rózsafüzércsapatnak (online)…
- a látható (és sokszor láthatatlan) szolgálóknak
Mai  zsoltár-válasz:  Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet. (28,1-)

Febr. 15. JÉZUS FELSÓHAJTOTT
Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni. Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.” Ezzel otthagyta őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára. (Mk 8,11-13) 
- Gondoljuk bele magunkat Jézus helyzetébe! „vitatkoznak vele… felsóhajt…” Mi-mindent át kellett neki élni az emberek között... „otthagyta őket”.
- MA ESTE 7-kor felnőtt hittan! Lehet jönni „vitatkozni”, nem hagylak ott benneteket!

Febr. 14. VALENTIN
Hétfőn felnőtt hittan, pénteken jegyesek+fiatal házasok...

Febr. 12. SIKETNÉMA
De kár, hogy sokszor siket vagy(ok)! Nem hallod a belső hangot, az üzenetet (szentírásból, prédikációból)…
De kár, hogy sokszor néma vagy. Nem kommunikálsz…
„NYÍLJ MEG!” – mondja Jézus a mai evangéliumban. Téged is gyógyítani akar! (Mk 7,31-37)

Febr. 8. BAKHITA
Már filmet is néztünk róla! Nagyon ajánlott (újra)megnézni! - Ma van az ünnepe!
Mai ev.: „…kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult...” (Mk 6,53-56) – Mi a szentáldozásban minden nap érinthetjük Jézust! Az evangéliumban is… a felebarátainkban is…

Febr. 6. BESZÁMOLTAK
„…az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak…( Mk 6,30-34)
- Mi is küldve vagyunk (pl. minden szentmise végén, egy-egy hittanóra után, stb.). Nagyon fontos, hogy Jézusnak (pl. esti imában) és egymásnak is „beszámoljunk” küldetésünk teljesítéséről, hogyanjáról. Osszuk meg egymással apostolkodásunk, evangelizációnk gyümölcseit! Lelki vagyonközösség!

Febr. 5. MIT TANÁCSOLSZ
A lány megkérdezte az édesanyját... és az gyilkosságot tanácsolt lányának (Mk 6,14-29)
- Papi pályafutásom során sokszor tapasztaltam, hogy a szülők nagyon sokszor bűnt, nem Isten akaratát, nem az evangélium lelkületét tanácsolják gyermekeiknek, hanem önös érdekeiket, bűnöket sugallnak, parancsolnak! Legyen az karrierépítés, párválasztás, együttélések, családtervezés, abortusz (!), stb…. Tehát sok esetben nem mondhattam: kérdezd meg édesanyádat, szüleidet… Óriási felelősség Isten előtt!
A szentleckében konkrét témák hangzottak el (Zsid 13,1-8)
- Testvéri szeretet, vendégszeretet, szenvedők, paráznaság, házasságtörés, házasélet tisztasága, kapzsiság, elöljárók követése…
Pénteki (mindennapi) lelkitükrök!

Febr. 3. SZENT BALÁZS
„…Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.” (Mk 6,1-6) 
- Sokan szeretnének meggyógyulni, csodákat várnak. – Jézus hitet kér! Ez sokakban nincs meg. Fontos a kegyelem állapota is!– Sokan kérik a Balázs-áldást, beállnak a sorba hamvazkodni is, stb… De nincsenek a kegyelem állapotában. Istentől várják az ajándékot, de a maguk részét nem teszik meg! Bűnbánat, szentgyónás...!

Febr. 2. GYERTYASZENTELŐ
A gyermek Jézus bemutatása a templomban…
- Öröm, hogy sok szülő, már anyja méhében bemutatja gyermekét az Úrnak… aztán jön a keresztelő, majd a gyermek folyamatos vallásos nevelése minden szinten.
- A ma esti szentmisén is bemutatjuk a gyermekeket (imádkozunk értük, külön áldásban részesítjük őket)…
- Ma könyörgő nap van a szerzetesi hivatásokért is.
- A szentmise után már lehet részesülni a Balázs-áldásban is, mivel holnap, szerdán Szent Balázs ünnepe.

Febr. 1. FOKOLARE

Jan. 31. JÉZUS MEGÉRKEZETT
Ev.: Mk 1,21-28 
mediaklikk – Duna TV – Neked szól c. műsor (5-6 perc)
Honlapunkon a Prédikációk ablakban részletesebben kifejtve a mai evangélium!

Jan. 30. MIÉRT FÉLTEK?
- Még mindig nincs bennetek hit? - Nagy félelem fogta el ugyanis őket. 
Jézust magukkal vitték (Mk 4,35-41) – Minden reggel ültessem be én is a csónakomba! Bízzam rá magam!
- Istennek hála, hogy a járvány ellenére is sok (online) találkozási lehetőség van plébániai közösségünkben! Gyerek-hittanok, ifjúság, hittel ismerkedők, jegyesek, fiatal házasok, babák-mamák, felnőtt hittan, életige, lelkiségi találkozók, minden este közös rózsafüzér, telefonok, e-mailek… Mind-mind alkalom, hogy rámosolyogjunk egymásra (maszk nélkül!), hitünkben erősödjünk, hogy ne féljünk… És persze a szentmisék „élőben”, személyes találkozások!…

Jan. 26. TANÍTVÁNYOK
A mai zsolozsmából:
- „Tudjuk, e szentek Úr papjai voltak, bor s kenyér gondos átváltoztatói, éhező lelkek pásztorai, s biztos útmutatói…
- Krisztus, te lelkipásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által!”
És újra ajánlom megnézni, átelmélkedni az alábbi rövid filmet a szentmise, a pap lényegéről…

Jan. 25. PÁLFORDULÁS
Megtérés… változás… új élet… rátalálás Krisztusra… - Az egyik legnagyobb keresztényüldözőből az egyik legnagyobb apostol lett!
Feltette a kérdést, amit nekünk is gyakran fel kell tennünk (akár naponta is): „Mit tegyek, Uram?” (ApCsel 22,3-16) -- És Jézus válaszol!

Jan. 24. ZÁRÁS ÉS FOLYTATÁS
- Ma ér véget az Imahét a keresztények egységéért. Természetesen folytathatjuk az imádkozást e célra, és tehetünk is sok mindent Jézus leghőbb vágyának megvalósulásáért: „Legyenek mindnyájan egy!”
- Az Imanyolcad 8. napja: Háromszor szent Isten! Hálát adunk, hogy megteremtettél és szeretsz bennünket. Hálát adunk, hogy jelen vagy bennünk és az egész teremtettségben. Hadd tekintsünk úgy erre a világra, amint te, szeretettel. Így tekintve, hadd munkálkodjunk reménységgel a világért, hogy az igazság és a békesség virágozzék, nevednek dicsőségére. Ámen.
- Isten Igéjének vasárnapja… Ld. (hallgasd!) honlapunkon a Prédikációk ablakot!

Jan. 23. NÖVEKEDÉS AZ EGYSÉGBEN
Imanyolcadunk 7. napja: Szentlélek! Megelevenítő tűz és lágy szellő, jöjj és lakozzál bennünk.
Újítsd meg bennünk az egység iránti szenvedélyt, hogy átéljük, hozzád vagyunk kötve, és ez egyesít bennünket.
Hadd egyesüljenek és tegyenek bizonyságot közösen az őket megtartó reménységről mindazok, akik Krisztust öltötték magukra keresztségükben. Ámen

Jan. 22. IMAHÉT
Mások elfogadása
Jézus Krisztus! Szeretnénk teljesen elfogadni a velünk élő testvéreket. Tudod, hogy milyen gyakran tehetetlennek érezzük magunkat szenvedéseik láttán, de te mindig előttünk vagy, és már befogadtad őket szenvedésedben. Szólj hozzájuk szavainkban, erősítsd őket cselekedeteink által, és áldásod nyugodjon mindannyiunkon. Ámen.

Jan. 21. MAI NAP
- A KEK mai témája a halál! Mindenki érdekelt benne, érdemes tanulmányozni (1006-tól)
- Az Imahét mai napjából: Megújulás Isten igéje által
„Imádkozzunk és dolgozzunk azért, hogy Isten uralkodjék. Egész nap Isten igéje leheljen életet a munkába és a pihenésbe. Tartsa meg mindenben a belső csendet, hogy Krisztusban lakozhassunk. Töltsön be a boldogságok lelke: az öröm, az egyszerűség és az irgalmasság.”
- Szent Ágnes, könyörögj érettünk!

Jan. 20. FIGYELTÉK
„…A farizeusok figyelték Jézust… Vádaskodni akartak ugyanis ellene…” (Mk 3,1-6)
- Ugye nálunk (keresztények között) nincs ilyen? Senki nem akar vádaskodni, senki ellen?!
- Jézus nem törődik velük, teszi a dolgát (az Atya akaratát), gyógyít, tanít…
- Istenünk, Atyánk! Te Krisztus és testvéreink által nyilatkoztatod ki szeretetedet. Nyisd meg szívünket, hogy befogadjuk egymást különbözőségeinkkel együtt, és megbocsátással éljünk. Add, hogy egy testként éljünk együtt, hogy mindegyikünk ajándéka napvilágra kerüljön.Hadd legyünk együtt az élő Krisztus tükörképe! Ámen.(Imahét)

Jan. 19. AZ EGYSÉG HETE
"... a szeretet mindent elbír, mindent türelmesen elvisel; a szeretethez nem fér semmi szenny, semmi gőg; a szeretet nem tűr szakadást, a szeretet nem szít lázadást, a szeretet mindenben összhangot teremt. A szeretet az Isten választottait tökéletessé teszi; szeretet nélkül semmi sem kedves az Isten előtt. Szeretetben fogadott el minket az Úr övéinek; irántunk való szeretete késztette a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy Isten akaratából saját vérét adja oda értünk: testét testünkért, életét életünkért..."(Szent I. Kelemen pápa)

Jan. 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT
A szent királylány életének alapszabálya egészen egyszerűen hangzik, de a négy egyszerű tétel az evangélium egész tökéletességét magában foglalja: Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.
- Magyar szent - ugye minden magyar jön szentmisére - engesztelni hazánkért, stb...
- Ma online FELNŐTT HITTAN, 19.00 órától! Fő téma az Imanyolcad anyaga…

Jan. 16. KÖVESS ENGEM
- Már ma is, most is, ebben a pillanatban is! Pl. gyakran kérdezzem: Jézus most mit tenne az én helyemben?! Kövessem/éljem az evangéliumot!  Figyeljem, mire hív!
- Jézus mindenkit meg akar menteni! Bűnbánó lélekkel fogadjam be én is a házamba, szívembe, életembe! (Mk 2,13-17)

Jan. 15. REMETE SZENT PÁL

Jan. 14. TISZTULJ MEG
„Akarom! Tisztulj meg!… menj, mutasd meg magadat a papnak…” (Mk 1,40-45)
- Mikor gyóntál utoljára? Milyen rendszeresen szoktál? Van állandó gyóntatód, lelkivezetőd?
- Meg szoktad mutatni magadat a papnak (gyónás, lelkibeszélgetés)? 

Jan. 11. TÉRJETEK MEG
… és higgyetek az evangéliumban… Jöjjetek utánam.”  (Mk 1,14-20)
Megtérni  =
- változni, változtatni… Jézust választani, az evangélium szerinti életet… =
- a szeretetet választani… a jót feltételezni… félre tenni a negatív látást, stb.

Jan. 9. JULIANUS TÚRA
Évadnyitó túrán voltunk! Örülök, hogy a fiatal házasok/családok is beneveztek. Jó volt már kimenni, mozogni, levegőzni az Istentől ajándékozott természetbe... (ld. honlapunkon a Fotóalbum képeit!).
Éppen ma van Szent Julianusz napja!

Jan. 8. JÉZUS SZÍVE
Megesett a szíve az embereken…(Mk 6,34-44)
- Ti adjatok nekik enni! Gondoskodó szeretet (kenyérszaporítás...) 
- Küldi a pásztorokat, a tanítványokat, mindannyiunkat… mert rengeteg éhező ember van (fizikai, szellemi, lelki). 
- Mindazt, amink van, osszuk meg embertársainkkal! – De fogadjuk is el, amit adni akar Jézus (az egyház elöljáróin, embertársainkon keresztül). 
- Engedjem, hogy tápláljon Jézus: a szentmisében, szentségekben (gyónás, áldozás, hittanok, stb.)
Az esti szentmise után ma is szentségimádás 19.15-ig!

Jan. 6. VÍZKERESZT
Kötelező szentmise! (Templomunkban 18.00 órakor)
Természetesen nem azért jövünk misére, mert kötelező! Hanem csatlakozunk a bölcsekhez... 
- "Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki..." (Mt 2,1-12)
- "menjünk és keressük fel őt, hogy ajándékot vigyünk neki"- Lehet készülni, milyen ajándékot teszek Jézus elé, a Szent Család elé?!

Jan. 5. JÖJJ, NÉZD MEG
Tegyük félre az előítéleteket, rágalmakat! Nemcsak azért, mert bűn, hanem mert rombolja (nem építi!) az egyházat,  közösségünket.– „Jöhet valami jó…? Jöjj, nézd meg!” (Jn 1,43-51). Beszélgettél már vele? Személyesen győződj meg, vedd fel a kapcsolatot testvéreddel, stb… 
- Elkezdődtek a lakásszentelések is!

Jan. 3. BÖLCSESSÉG
A mai liturgikus szövegekben többször szerepel a BÖLCSESSÉG szó. A Prédikáció is e körül forgott.
A Bölcsesség: Isten… az Ige, aki testet öltött. Ma is testet tud ölteni, ha éljük (az Igét), ha pl. „ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben”… közénk jön az Isten! Ne magamba zárkózva, okoskodva, duzzogva, kritizálva, másokat kibeszélve, stb. „kereszténykedjek”!
- A bölcs közösségek akkor tudnak előre haladni, ha egységben vannak, és a tagjai a személyes ambíciójukat, vágyaikat, álmodozásaikat alárendelik az Igazságnak, hogy az Úr népe legyen teljesen egységes, és az Úr ügye tudjon előre haladni…”
Új esztendőben, új szívekkel…! --  BÚÉK!

Jan. 1. BÉKE VILÁGNAPJA
… és a mai Prédikációt!
„LEGYEN BÉKESSÉG KÖZTÜNK MINDENKOR!”

2020.
Dec. 31. ÉV VÉGI HÁLAADÁS
„Gyermekeim! Itt az utolsó óra!...” (1Jn 2,18-21)
- Köszönöm, érkeznek a hálaadó mondatok, fohászok: ki, miért ad hálát egyéni és közösségi életünket visszanézve. Mindezeket a ma esti 6-os szentmisében a minket végtelenül szerető Isten elé tesszük!
- „Téged Isten dicsérünk…”!
- Szent Szilveszter pápa, könyörögj érettünk!

Dec. 29. Becket Szent Tamás

Dec. 28. APRÓSZENTEK
- Azokra a gyermekekre emlékezünk december 28-án, akiket Jézus születése után öletett meg Heródes király. - Hányan lehettek ezek a megölt kisdedek? - A lakosság arányait figyelembe véve, ha a Jézus-korabeli Betlehem népességét körülbelül ezerre tesszük, akkor a meggyilkolt kisfiúk száma 30-40 lehetett.
- Ezen a napon az abortusz áldozataira is gondolunk. Sajnos az ő számuk (meggyilkolásuk) aránytalanul több!
„Urunk Jézus Krisztus! Leborulva előtted, aki a közöttünk valóban jelenlévő élet forrása vagy, könyörgünk hozzád: Ébreszd fel bennünk újra a tiszteletet minden születendő emberi élet iránt, tégy képessé minket arra, hogy az anya méhének gyümölcsében megpillantsuk a Teremtő csodálatos művét, tedd készségessé szívünket, hogy nagylelkűen befogadjunk minden gyermeket, aki kopogtat az élet ajtaján…” (XVI. Benedek pápa imájából)

Dec. 24. SZÜLETIK
- „Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr: holnap pedig meglátjátok dicsőségét!”
- „Kérünk, Urunk, Jézus, siess és ne késlekedjél! Eljöveteled vigasztaló öröme töltsön el minket, mert szerető jóságodban bízva bízunk.”
- Du. 5-kor Vigilia mise! – Éjféli mise nem lesz!

Dec. 23. KOPOGOK
- Misekönyvből: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg énvelem.”
- Adventünk ma: „Az Eucharisztiával/ból éljek (KEK 805): szentmise, szentáldozás, szentségimádás…
- Hála az idei hajnali misékért, az együttvirrasztásokért!

Dec. 22. A FŐVEL EGY TEST
Eggyé válva Vele, az Ő életét élve az Egyház megújhódásán és továbbépítésén munkálkodom a Szentlélek által… az Egyház pásztoraival kapcsolatban… (KEK 792-801).
Gyóntatás: szerdán a hajnali mise után… de időpontot kérve „bármikor” is!

Dec. 21. EGYHÁZ
Jézus jön Egyházat (közösséget) alapítani, a „legyenek mindnyájan egy”-et! – Fogadjam el a tervét, azt tegyem, ahogy/amit Ő szeretne, ismerjem meg az Egyház lényegét (Ma: KEK 781-791), tegyem félre a téves/maszek egyház-képemet!

Dec. 20. IGEN
Mária IGEN-t mond Isten akaratára…  - Mondjak én is!
Az IGE testté „lőn”… - Bennem is, 
- ha kimondom az IGEN-t
- ha élem az IGÉT, a megtestesült Jézus életét, az evangéliumot…

Dec. 19. JÖN MÁR
- akit várunk…ő a mi Szabadítónk. - Mi-mindentől kell megszabadulnom?
- a megtestesülés nagy titkát áldozatos odaadással ünnepeljük… - Tudok áldozatokat hozni?
„Mindketten (házaspár) igazak voltak Isten előtt, feddhetetlenül éltek az Úrnak minden parancsa és rendelése szerint”. (Bír 13.) - És én tudatosan igyekszem, törekszem ilyen életre?
„Add kegyelmedet, hogy az eljövendő javakra vágyakozzunk, és Üdvözítőnk születésének ünnepére megtisztult lélekkel készüljünk”. – Gyóntál már?!
- Du. 2-től templomi munkálatok!
- Ma: Egyház = egybehívás, gyülekezet… Keressem, fogadjam el az “együtt” alkalmait! - KEK 777.

Dec. 17. FERENC PÁPA
Mai adventi programunk: Az Egyházról olvassak, hogy jobban ismerjem, szeressem (pl. II. Vat. Zsin.+ Hittankönyv) - KEK 748-757.

Dec. 16.  ÖRÖM HETE
- „Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit láttatok és hallottatok...” (Lk 7,19-23) - Ne felejtsük, sőt adjuk tovább, amiket már megláttunk, megtapasztaltunk a Jézussal való találkozásainkból! Apostolkodás, evangelizáció... az örömhír terjesztése! 
- Ma: Egyházunk - közösségben vagyok a Szentháromsággal és testvéreimmel? - Ma tegyek egy lépést valaki felé közösségünkben! (747.)

Dec. 15. NINCS KEDVEM
„Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!” A fiú azt válaszolta: „Nincs kedvem!”, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!”, menni azonban nem ment. (Mt 21,28-32)
- Nincs kedvem…, de szeretetből megteszem, áldozatot is vállalok!
A másik csak szövegel, tettek nincsenek!
- Ma: https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-brenner-janos-vertanu  - Nem mondta, hogy „nincs kedvem…”
- KEK - Ma: A szeretet a Szentlélek ajándéka. (De tegyek is érte, kérjem…) Ma igyekezzek mindenkit úgy szeretni,   ahogy Jézus szeretett bennünket! (733, 735).

Dec. 12. MEGÚJULÁS
Adventi programunkban: “Nézzétek: én valami újat viszek végbe” (Iz 43,19). Miben kell megújulnom? (KEK 711)

Dec. 10. LORETOI

Dec. 9. ÖRÖM

Dec. 8. SZEPLŐTELEN
Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. 
- Ma is vigyázat, a gonosz, a kísértő támad (KEK 665). Istenbe kapaszkodva, Mária közbenjárását is kérve, igyekezzek győzelmeket aratni, mindig Istent választani! (Ter 3,9-15.20; Zsolt 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38)

Dec. 7. ÜNNEPEK
- Ma van főpásztorunk kinevezésének évfordulója (2002)
- A fokolare mozgalom születésnapja https://www.fokolare.hu/hirek/12064
„Kelj föl és járj!”? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma földön a bűnök megbocsátására.”  (Lk 5,17-26) – Ma is! Éljünk e nagy lehetőséggel, ne halogassuk a szentgyónást! 

Dec. 6. ÚTKÉSZÍTÉS
- „Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös" (Iz 40)Rendezzem az életem!... Hiányok, akadályok eltávolítása...
- „Megvallották bűneiket" (Mk 1,1-8)Szentgyónás! Megvallani… nem elég magamban!
- Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. - Tegyem félre az alibiket, kifogásokat, önbecsapásokat!

Dec. 5. MÁSOKÉRT
"Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított... hirdette országának örömhírét... meggyógyított minden bajt... Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok..." (Mt 9,35 – 10,1. 6-8)  - Folytassuk Jézus művét!
- „Ma másokért igyekszem élni, tenni valamit” – KEK 655. - "akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem Neki, aki értük meghalt és föltámadott" (2Kor 5,15).
Építő jelenléttel veszek részt a lelkinapon… tevékeny felabaráti szeretettel… A lelkinapon sok ötletet megoszthatunk, kaphatunk!
- Aki nem jöhet: imaháttér!

Dec. 4. LÁTNI
„Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük..." Mt 9,27-31 
- Kiáltozzunk mi is hozzá! Minket is ki akar vezetni/gyógyítani az "adventi sötétségből"!
- A decemberi életige (és magyarázata) élése is nagyban segíthet! https://www.fokolare.hu/hirek/12046
- Holnap pedig online (zoom) lelkinap!

Dec. 3. SZABADULÁS
Mai javaslat: „Felkészülök a szentgyónásra, mert szabadulni szeretnék a halál rabságából” (KEK 635-636).
- Előveszem a lelkitükröket (ld. honlapunkon is), és ezek alapján készülök!!  http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/index.php/lelkituekroek

Dec. 2. HALÁL
624 Ő "Isten kegyelméből mindnyájunkért" megízlelte "a halált" (Zsid 2,9). … "Az én testem reménységben nyugszik el, mert nem hagyod lelkemet az alvilágban, sem Szentedet romlást látni nem engeded" (ApCsel 2,26-27). Krisztus "harmadnapon" (1Kor 15,4; Lk 24,46) való föltámadása volt ennek a jele…
628 A keresztség, melynek eredeti és teljes jele az alámerítés, hatékonyan jelzi a keresztény sírba szállását, hogy a bűnnek meghaljon Krisztussal, és új életre támadjon: "A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztust az Atyaisten dicsősége föltámasztotta a halálból, úgy mi is új életet éljünk" (Róm 6,4).
- Meg tudok néha halni (ma többször is!) a saját akaratomnak… a bűnnek?! Éljek „feltámadott” életet!

Dec. 1. ENGEDELMESSÉG
"Jézus engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszthalálig"
Ma: Engedelmeskedni akkor is, amikor nem  könnyű (KEK 615-). Sok-sok lehetőség: Isten és embertársam felé - szeretetből! (család, munkahely, stb.)...

Nov. 30. VIRRASZATOK
Örülök az első hajnali mise „virrasztóinak”, résztvevőinek!
Adventi programunk első nap: ISTEN AKARATÁT KERESEM ÉS TESZEM minden helyzetben! (KEK 606.)
Szent András apostol, könyörögj érettünk!

Nov. 28. IMÁDKOZZATOK
„…imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”  (Lk 21,34-36)
- Az igazi imádság Istennel való kapcsolat… beemel Istenbe. Nemcsak parancs, hanem boldogság!
- Örülök, hogy már kb. három hete, minden este közösen imádkozzuk (zoom) a rózsafüzért, szép létszámmal. Este 8-kor kezdtük, de most már ½ 9-től. Még be lehet kapcsolódni a „szüntelen” imádságba!

Nov. 27. IGÉK
"Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” (Lk 21,29-33)
- Jézus sokszor hangsúlyozza, hogy ne csak hallgassuk/olvassuk Isten Igéjét, hanem éljük is! Építsük be az életünkbe.
- Ezért van az Ige-kör (életige) is. – Tegnap este szép számmal, szép estét töltöttünk együtt (zoom). Töltekeztünk az Igével, szép megélt tapasztalatokat  osztottunk meg egymással…

Nov. 26. KEK
Ma olvastam: 572 Az Egyház hű marad az "összes Írások" azon értelmezéséhez, melyet maga Jézus mind húsvétja előtt, mind húsvétja után adott: "Vajon nem ezeket kellett-e elszenvednie a Krisztusnak és bemennie dicsőségébe?" (Lk 24,26).
- Hogy bemehessek a dicsőségbe, nekem is Jézus életét kell élnem, fel kell vállalnom a szenvedéseket is (sokféle van!). Fontos, hogy gondoljak rá az adott pillanatban és csatlakozzam Jézushoz.

Nov. 24. VIETNÁMI VÉRTANÚK
„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad…” 
(Lk 21,5-11) 
- Templomunkkal szemben van a vietnámi nagykövetség… Néha imádkozhatunk vietnámi keresztény testvéreinkért

Nov. 23. ADAKOZÁS
Mai ev.: „Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.”  (Lk 21,1-4)
- Tegnap országos gyűjtés volt a Karitász javára. Mennyit dobtál be?
- Az egyházi hozzájárulást (egyházi adó) – bevételed 1 %-a – rendszeresen, lelkiismeretesen fizeted? Pl. az ez évi már rendben?
- Külön adományt szoktál adni templomunk, plébániánk kiadásainak fedezésére?
Isten fizesse meg!
- Ma este 18.45-kor Katekumenek!

Nov. 22. KRISZTUS KIRÁLY
- Szombat este ott térdeltünk előtte, a világméretű NEK szentségimádáshoz csatlakozva... https://www.youtube.com/watch?v=6ESJ6Y6r9M4&t=514s
- A mai szentmisében folytattuk a Király ünneplését... Szeretnénk az ő országának hűséges tagjai lenni. "... az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke". - Mindezeket jól élve...
- Ld. még a Prédikációk ablakunkat!

Nov. 21. MÁRIA BEMUTATÁSA
Szent Ágoston gondolata: „Ezek az anyám és a rokonaim! Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, aki engem küldött, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám (Mt 12, 50). … Szűz Mária teljesítette, maradéktalanul teljesítette az Atya akaratát, ezért azután többre is tartotta azt, hogy Krisztus tanítványa lett, mint azt, hogy Krisztus anyja volt. Nagyobb boldogság volt számára Krisztus tanítványává lenni, mint Krisztus anyjának lenni.
Máriához csatlakozva, példáját követve legyünk mi is Jézus igazi tanítványai!
- Ma du. 5-kor templomunkban is NEK-szentségimádás! Csatlakoztál már? https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/335
És így is csatlakozhatsz, ha nem tudsz jönni: https://www.youtube.com/watch?v=6ESJ6Y6r9M4

Nov. 20. IMÁDSÁG HÁZA
„Írva van: Az én házam az imádság háza”... (Lk 19,45-48)
Mindenütt lehet imádkozni! De a templom mégis egy különleges hely. Pl. ott van az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus! – Ezért örülök a misére járóknak, a napközben – akár pár percre is – megállóknak/betérőknek az üvegajtónál… 

Nov. 19. ERZSÉBET
„Szent Erzsébetből, hős szeretet áradt…”!
Segíts bennünket is ebben!

Nov. 18. ÉLET
Járvány... Nem áll meg az élet! Minden nap találkozhatunk! Szentmisék, online (zoom) hittanok, közös rózsafüzér imádkozás, e-mailek, telefonok, gyónások... Örülök, hogy mindezeket sokan kihasználják!

Nov. 17. KATEKIZMUS
Felnőtt hittan volt tegnap este.Témánk folyamatosan a KEK (Katolikus Egyház Katekizmusa). Örülök, hogy az online (zoom) találkozáson sokan részt vettek. Szebbnél szebb fények, meglátások jöttek elő kinek kinek a lelkéből. Minden napra meg van, hogy mely pontokat elmélkedjük/gondoljuk át. Így napról napra, lépésről lépésre haladunk, csodálkozunk rá Isten szeretetére, értjük meg egyházunk tanítását és gazdagítjuk egymást. Istennek hála!

Nov. 16. MARGIT
- Ma este 18.45-kor FELNŐTT HITTAN (online)!

Nov. 14. MENNYI JÓ
Többen már reggel 7-kor szentmisével kezdtünk (önkéntes sekrestyés közreműködésével). - Mise után már jelentkeztek tettre kész emberek, felkérés nélkül (pl. adventi koszorú alapanyagok előkészítése). - Almavásár  előkészítése (már napokkal előbb), lebonyolítása. - Segítő kezek, lábak (másoknak segítettek az alma szállításában). – A plébánia udvar és környéke takarítása (sok falevél van). – Érzékelő fertőtlenítő összeszerelése. – Adományok közösségünk javára. - Kapcsolatok építése (telefon, e-mail, stb.). – Minden este közös rózsafüzér imádkozás zoom-on (ma is kb. 15-en). – És még lehetne sorolni, nem mondtam el mindent… És hála Istennek ezek ismétlődnek! – Az Egyház szenvedélyes szeretete!

Nov. 13. VIGYÁZAT
"Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: „Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit..." (Lk 17,26-37) 
SZENTSÉGIMÁDÁS - A járványügyi intézkedések miatt a péntek esti szentségimádások este 7-ig tartanak (hogy pl. mindenki hazaérjen). - Aki tud, jöhet előbb a misére  "pótolni" - hétköznap, vasárnap. És ne felejtsük, hogy a szentmise a legértékesebb, megelőz mindent: csúcs és forrás. A szentségimádás a szentmise "folytatása"... - ld. a NEK tanításaiban! - Szabad hétköznap is járni!
- Az Új EMBER mostani számában féloldalas beszámoló van templomunkból, a Chiara Luce estről...

Nov. 12. JÉZUSSAL
„…Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől.” (Lk 17,20-25)
Ne idegenkedjünk Jézus sorsában osztozni. „Őáltala, Ővele és Őbenne!”

Nov. 11. KÖNYÖRÜLJ RAJTUNK
„Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!  Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak… Hited meggyógyított téged.”  (Lk 17,11-19) 
Szent Márton, könyörögj érettünk!

Nov. 10. ÉS MÉG
"...amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt." (Lk 17,7-10) 
- Szép megtenni a kötelességünk, minden téren. De még lehet tenni "Valami szépet Istenért" (Teréz anya) is!

Nov. 9. TEMPLOM
-- A mai zsolozsmából:  „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom. Erre gyorsan lemászott, és boldogan házába fogadta Jézust. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, alleluja.”
Jézus hozzánk is el akar jönni! Fogadjuk? Pl. a szentáldozásban… és még hogyan, hányszor?
-- Ne felejtsük, Isten temploma vagyunk!

Nov. 8. BALGÁK - OKOSAK
„Íme, a vőlegény! Menjetek eléje! … az ajtó pedig bezárult. …Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!"  (Mt 25,1-13) 
- Földi életünk a felkészülés időszaka! Nem „majd”, hanem „most”… a jelen pillanat!
- Mai könyörgés: „Add, hogy minden testi-lelki erőnkkel szolgálatodra álljunk, és készségesen teljesítsük szent akaratodat.”
- Hétfő este Hittel ismerkedők - ONLINE a Zoom program segítségével!

Nov. 7. HŰSÉG
- „Aki a kicsiben hű…” – Legyünk hűségesek a kis dolgokban is. Vegyük komolyan a hétköznapi dolgokat, ránk bízott feladatokat, stb.
- „Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Lk 16,9-15) – Két úrnak nem lehet szolgálni… Ne legyünk kétszínűek…
- Istennek hála a mai „túráért”. Nagyon jó és üdvös volt a Fiumei úti sírkertben a ragyogó időben, tiszta levegőn sétálgatni, ismerkedni nagyjainkkal, hírességeinkkel – megemlékezni róluk és közösen imádkozni. Képek már láthatók fotóalbumunkban. 

Nov. 6. ADJ SZÁMOT
"... Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról...” (Lk 16,1-8)
Még ma! Holnap lehet, hogy már késő lesz! - "Mindig álljatok készen..."

Nov. 5. FIATAL SZENTEK
Imádkozzunk fiataljainkért!

Nov. 4. TANÍTVÁNYSÁG
„Aki hozzám jön, de… nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom.” Lk 14,25-33  - Jézus radikalitást kíván, kér!

Nov. 3. MENTEGETŐZÉS
„…azok sorra mentegetőzni kezdtek. …Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak.” (Lk 14,15-24)
- Életveszélyes visszautasítani Isten hívását! Napi szinten kapunk meghívást – mikor, mire, hova. Hallgatok a lelkiismeretem szavára (Isten hangja bennem)? Vagy minden mást elébe helyezek?
- A plébánostól is (felelőseinktől is) érkeznek levelek, meghívások, kérések, hirdetések… Reagálok rá? Hogyan?

Nov. 2. HALOTTAK NAPJA
"Szent és üdvös dolog tehát imádkozni a halottakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől." (Iz 25,6a.7-9 vagy 2Mak 12,43-46)
Szentmise: 12.00 és 18.00 órakor
Templomunk nyitva: 8.00-19.00

Okt. 31. ROMZSA TÓDOR
„…számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni (e világból), hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van.” (Fil 1,18b-26)  - Egy igazi krisztusi, keresztény gondolkodás!

Okt. 30. TELJES MEGÉRTÉS
"Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjék a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes". (Fil 1,1-11) – Társuljunk az apostolhoz, mert plébániánkon is nagy szükség van mindezekre. Szent Pál, könyörögj érettünk is!
- Tegnap nagyon szép Chiara Luce est (megemlékezés) volt templomunkban! A Magyar Kurir is tudósít róla, https://www.magyarkurir.hu/hirek/minden-elethelyzetben-igent-mondani-istennek-konyv-jelent-meg-boldog-chiara-luce-badanorol majd a Keresztény élet újság is… - A most megjelent könyvből is sok elfogyott!

Okt. 28. FONTOS
"Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte." (Lk 6,12-19)
- Mennyi időt merek "Isten imádásában" tölteni, imádságra szánni? Merek félre tenni kevésbé fontos dolgokat? - Pl. Jön a Halottak napja... Három nap nyitva lesz a templomunk (szentmisék, imádkozási lehetőségek)!

Okt. 27. KÖNYÖRÖGJÜNK
E heti könyörgés a zsolozsmából: Mindenható, örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz.
- Istennek hála a tegnap esti nagy létszámú hittel ismerkedő csoportért
- Istennek legyen hála a ma este befejeződő „rózsafüzér kilencedért”!

Okt. 23. HAZÁNKÉRT-EGYMÁSÉRT
„…éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel…” (Ef 4,1-6)

Okt. 22. TISZTA SZERELEM
- Tegnap rácsodálkoztam utolsó királyunk, Boldog IV. Károly életére, életszentségére… házastársi, családi életére, béketörekvésére...
- A Tiszta szerelem est (szentmise, szentségimádás) a Bónum Tv előtt (nemigen szoktam ennyi időt a TV előtt ülni!), másfél óra elröppent, egész a mennyországig. Mély élmény és elgondolkodtató volt… Remélem hogy a kedves híveink közül is sokan bekapcsolódtak e fontos ügyért imádkozni!
- A TV elől a számítógép elé siettem/ültem, bő félórára: a „rózsafüzérkilencedes” csapathoz. De jó volt így (ezért – közös imádkozás!) a számítógép elé ülni!
- Ma pedig Szent II. János Pál pápa emléknapja… https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-ii-janos-pal-papa-elete
Tiszta szerelem, mind-mind, a felsoroltak… És még mi-minden volt a napomban! Tiszta szerelem – a Szeretet-Istenbe…!!! 

Okt. 21. BOLODOG IV. KÁROLY 
Minden erejét a béke megteremtésére fordította, támadások és meg nem értettség árán is. Ezért vállalta a töviskoronát!

Okt. 19. FELNŐTT HITTAN
Jó volt ma este közösen olvasni, „értelmezni” a Katolikus Egyház Katekizmusát, meghallgatni egymást, mi érintette meg, mi gondolkodtatta el… A KEKO csoport (Katolikus Egyház Katekizmusát Olvasók) nagyon jó ötlet, ajándék!
És örülök, hogy közben e-mailen is megy a megosztás - napról napra! Micsoda kincsek! Istennek hála!
- És biztos jó lesz a 21.30-kor kezdődő közös rózsafüzér ima is...

Okt. 18. MISSZIÓK VASÁRNAPJA
- Már keresztelkedésemkor meg lettem híva, hogy Krisztus életét éljem, hirdessem a Jóhírt, örömhírt… Bérmáláskor pedig felvállaltam, hogy Krisztus apostola – misszionárius – leszek! – A mai vasárnap újrakezdési lehetőség, hogy átgondoljam: hogyan élem keresztény küldetésem, milyen hithirdető vagyok?!
- Elsőáldozás volt templomunkban. – Felülvizsgálhatjuk, milyen a kapcsolatunk az eucharisztikus Jézussal, mennyire fontos számomra a szentmise, szentáldozás?! (Most jelent meg/vásárolható egy szentmisét magyarázó könyv!). – Szintén újrakezdési lehetőség! 

Okt. 16. JÉZUS SZÍVE
Alacoque Szent Margit
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket szent szíved szerint!
SZENT HEDVIG - II. Endre királyunk feleségének, meráni Gertrúdnak nővére. A sziléziai herceg felesége lett, akit hét gyermekkel ajándékozott meg. Bensőséges életet élt, a szegények és a betegek iránt bőkezű volt, számukra otthonokat alapított. Férje halála (1238) után a trebnitzi kolostorba lépett, ott is halt meg 1243. október 15-én.
RÓZSAFÜZÉR

Okt. 15.TEMPLOMBÚCSÚNK
Újabb híradás ünnepünkről...
- Istenünk, te a Jézusról nevezett Szent Terézt Szentlelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az Egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön az igazi életszentség utáni vággyal.

Okt. 14. A LÉLEK GYÜMÖLCSEI
„…szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. … Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.” (Gal 5,18-25)

Okt. 13. LELKÜNK TISZTASÁGA
Jézus elítéli azokat, akik a külső látszatra sokat adnak, de a belső, lelki tisztasággal nem törődnek. (vö. Lk 11,37-41)
Örömhírek:
- 11 felnőtt kezdte a hittel ismerkedést a katekumen csoportban (keresztelésre, elsőáldozásra… készülnek). Imádkozzunk értük!
- Három csoportban is hozzáfogtunk a Katolikus Egyház Katekizmusát (KEK) olvasni, átbeszélgetni. Nagyon jó!
- Ma ismét volt ökumenikus lelkészkör. Nagyon fontos témát beszélgettünk át!
- Ma is hivatalos vagyok lakásszentelőre…
- Újabb és újabb jelentkezők vannak lelkibeszélgetésre, szentgyónásra, életük rendezésére.

Okt. 12. AJÁNDÉKOK
- Istennek hála a vasárnap délelőtti primíciáért, az újmisés áldásért! - Imádkozzunk papi hivatásokért, papjainkért...
- Istennek hála a délutáni "kirándulásért". Megcsodálhattuk a szépülő Városligetet, az épülő Néprajzi Múzeumot, a Rózsakertből a Millennium Háza teraszán megpihenhettünk (kávé, stb.)... esőmentes időben, jó társaságban, remek "idegenvezetéssel"! Köszönjük!
- Ma olvassuk: "Örvendj, ha nincs is fiad, ujjongj és kiálts, ha nem is adtál életet! Mert több a gyermeke a magányosnak, mint akinek férje van. (Gal 4,22-24.26-27.31-5,1) - Nem exegézis, de való igaz, hogy örökbe fogadott, vagy lelki gyermeke kinek-kinek sok is lehet... És pl. a lelki adoptálás révén is sokan vállalnak gyermeket... https://lelkiadoptalas.hu/mi-a-lelki-adoptalas/
- Este: hittel ismerkedők összejövetele!

Okt. 10.
Interjú a RÓZSAFÜZÉRREL KAPCSOLATBAN ---  Hol található? 
Napindító 2020.10.10 - 08:07:09
Hossz: 00:17:58

Okt. 9. AKI NINCS VELEM
„Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór. (Lk 11,15-26)
- Jézus sokszor megélte, megtapasztalta. Nem véletlen, hogy halála előtt az egységért imádkozott – „Legyenek mindnyájan egy!”
- A plébánosnak is vannak ilyen tapasztalatai… Természetesen az ellenkezője is fellelhető, melyeknek örülök és köszönöm!

Okt. 8. MAGYAROK NAGYASSZONYA
- Minden magyar itt lesz az esti misén?

Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE
Templomunk védőszentjének ünnepe, névnapjaUgye jössz az esti misére, hogy együtt ünnepeljünk, együtt köszöntsük égi édesanyánkat. Főleg a rózsafüzér csoportok tagjait várjuk! Már 5 órától kezdődik az ünnep!
- Apropó! Hogy működnek a rózsafüzér csoportok? A vállalások becsületesen teljesítve?... Köszönöm az imahátteret!

Okt. 6. 
- Örülök a tegnap esti fiatal házas hittan résztvevőinek…
- Örülök, hogy már többen bekapcsolódtak a KEK (Katolikus Egyház Katekizmusa) napi olvasásába és a visszajelzéseknek, gondolatok megosztásának – a NEK-ra készülve. - Ma pl. a Szentírásra irányítja figyelmünket! Részletek plébániai újságunkban is olvashatók és az interneten… https://www.iec2020.hu/hu/KEK365NEK
ARADI VÉRTANÚK

Okt. 5. LEVELEZŐLISTÁK
Új tanév, új listák, ill. a meglévőket frissítettük. Ezeken főleg azok vannak rajta, akikkel valamilyen kapcsolatunk van, akik pl. hittanra járnak, vagy válaszolnak, reagálnak leveleinkre, a plébánostól jövő gondolatokra, stb. Kapcsolat! Nem jó, ha csak egyoldalú…
Egyébként a honlapunkon rengeteg információ, „ablak” van. Akit érdekel közösségünk élete, bőven tájékozódhat. – A levelező lista, az egyfajta párbeszédet feltételez... 
Ha valaki lemaradt egy levelező listáról, vagy nem szeretne rajta lenni, nyugodtan jelezze nekem.
- Többen rendeltek a szentmisével kapcsolatos könyvből. Megérkezett, átvehető: A Miseliturgia logikája és lelke címmel, az ígért kedvezményes áron. – Akik nem rendeltek, azok is jöhetnek, van egy pár + példány, de kb. még ezen felül is tudunk utólag rendelni, kedvezményesebb áron is.

Okt. 4. PAPHIÁNY
Bíboros atya felkért/megbízott, hogy menjek bérmálni egy másik templomba. A 10 órai misénkre helyettest kellett keresnem. Nem könnyű (főleg vasárnap délelőttre). Egy atya, aki saját templomában 9-kor misézett, elvállalta, hogy nálunk elmondja a 10 órai misét. Késett…
- Remélem az ajándék perceket mindenki ki tudta tölteni az oltáriszentség előtt, Rózsafüzér Királynéja lábainál…?
- És tessék egy kicsit beleélni magukat, hogy a papnak milyen rossz érzés, amikor a hívek késnek, nem is kevesen, nem is keveset a misékről…
- És imádkozzunk papi hivatásokért, hogy minden templomba bőségesen jusson pap. Neveljék fiaikat úgy, hogy megérlelődjön bennük a papi hivatás…

Okt. 3. BÚCSÚNK
Templomunkat 1915. okt. 3-án szentelték fel: A RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA ORSZÁGOS SZENTÉLYE címmel. Ezért minden évben (immár 11. alkalommal) templombúcsúnk ünnepén megrendezzük a Rózsafüzért Imádkozók Országos Találkozóját. Így köszöntjük templomunk születés- és névnapját, a Rózsafüzér Királynéját, ma főpásztorunk, Erdő Péter bíboros vezetésével, melyet a Mária Rádió is közvetített… https://hangtar.mariaradio.hu/Szentmise

Okt. 2. ŐRANGYALOK
ELSŐPÉNTEK
"Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint!"
RÓZSAFÜZÉR
- Holnap, szombaton 9 órától mindenkit várunk az Országos Találkozóra... templomunk búcsújára!

Okt. 1. RÓZSAFÜZÉR
- Október a rózsafüzér hónapja. Újabb alkalom, hogy egyéni-családi-plébániai életünkben megújuljunk a rózsafüzér imádkozásában! Írországban pl. https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-csaladokat-kozos-rozsafuzerre-hivjak-irorszagban
- Milyen szép lenne, ha templomunk születésnapjára (okt. 3.) és névnapjára (okt. 7.) ezt – a rózsafüzér ima komolyan vételét - ajándékoznánk égi édesanyánknak, Máriának… Mária-templom és plébánia vagyunk!
- Szombaton délelőtt 9-től pedig „egy szív – egy lélek” legyünk jelen templomunkban a búcsú ünnepén (ami egyben országos találkozó is): közös rózsafüzér imával, együtt a szentmisén főpásztorunkkal…

Szept. 30. KÖVETLEK, DE
A mai evangéliumban háromféle változat...(Lk 9,57-62)
- Ne szabjak feltételeket Jézusnak! Bátorság... bizalom... szabadság...

Szept. 29. FŐANGYALOK
„Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.” (Jn 1,47-51) 
Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket.

Szept. 28. VÉRTANÚK
Kilencen áldozópapok voltak, és még két szerzetes, továbbá két leány és három világi férfi, akiknek egyike Ruiz Lőrinc, a Fülöp-szigetekről származó családapa volt... mint győzhetetlen hithirdetők életükkel és haláluk példájával a keresztény jövő bőkezű magvetői lettek.
- Én milyen keresztény, mennyire elkötelezett hithirdető vagyok? Mennyi áldozatot vállalok hitem megvallásáért? A Úr szőlőjében (plébániai közösségemben) mit, mennyit vállalok, hogyan veszek részt?

Szept. 27. MÖK
„…Nincs kedvem!, de később megbánta, és mégis kiment. … Szívesen, uram!, menni azonban nem ment. (Mt 21,28-32)
MÖK = Mindig Örömmel Készségesen igyekszem Gazdám, a Mennyei Atya szőlőskertjében dolgozni… tenni Isten akaratát!

Szept. 26. MINDEN HIÁBAVALÓSÁG
- "A Prédikátor szól: ... Isten előtt felelősséggel tartozol!...
Gondolj Teremtődre ifjúságod idején is, mielőtt meglepnek a nyomorúság napjai, mert eljönnek az évek, amelyekről azt mondod: „Ezek már nincsenek kedvem szerint!”..." (Préd 11,9-12,8) - Érdemes elolvasni, átelmélkedni, hogyan múlik el az életünk, mi várhat ránk... és erre felkészülni, elfogadni és rábízni magunkat a minket végtelenül szerető Istenre!...
- És a mai nap szentjeiről:

Szept. 25. IDEJE VAN
- Mindennek megvan a maga ideje, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében: Ideje van a születésnek és ideje a halálnak…” (Préd 3,1-11) – Nyugi! Bízzam Istenre!... Másrészt: felismerem, mikor, minek van az ideje?
- „…Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” (Lk 9,18-22)Jézus várja az én válaszom is!

Szept. 23. PIO ATYA
Már filmet is néztünk róla... És, íme még:

Szept. 22. TETTEKRE VÁLTANI
„Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!” (Lk 8,19-21)
- Jézus hozzátartozója lehetek! Olvassam, hallgassam és váltsam tettekre Isten Igéjét! Napi, vasárnapi evangélium, havi életige... 

Szept. 19. MAGVETŐ
"...a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag ... A köves talajra hullott mag ... A tövisek közé eső mag ... A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.” (Lk 8,4-15)
- Milyen talaj vagyok? Mennyire vagyok befogadó? Hozok termést - az Ige, az evangélium életre/tettekre váltásával?! Napi termés?

Szept. 18. VELE
„…Vele volt a tizenkettő és néhány asszony… és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.” (Lk 8,1-3)  
- Tartozzam én is azok közé, akik Vele vannak, mindig ott vannak Jézus közelében...
- Magamra is vettem a mai evangéliumot és köszönetet mondok mindazoknak, akik „velem” vannak (és nem ellenem)… és sokféleképpen gondoskodnak rólam… Isten - aki mindent lát, tud - fizessen meg nekik! 

Szept. 15. FÁJDALMAS SZŰZANYA
Édesanyák! Milyen fájdalmaitok vannak? Mi a legnagyobb fájdalmad?... – Keresd a Fájdalmas Szűzanyát, szemléld, beszélgess vele, kérj tőle tanácsot, imádkozd a fájdalmas rózsafüzért… és legfőképpen kövesd a példáját!

Szept. 14. KERESZT
Felismered? Elfogadod? Megbarátkoztál már vele? Tudatosan vállalod a hétköznapokban? – "Aki utánam akar jönni, vegye fel mindennap keresztjét és kövessen”.

Szept. 13. ÉRDEKLŐDÉS
- Köszönöm az érdeklődést. Istennek hála, nem betegség miatt voltam ma távol, hanem egy másik templomban szolgáltam. Felkértek búcsúi „főpapnak, prédikátornak”…
- Okt. első vasárnapján is távol leszek (a tervek szerint). Akkor pedig bérmálni megyek…
- Érdeklődj! Hétfő este 18.45-től Hittel ismerkedők összejövetele lesz.

Szept. 12. MÁRIA NÉVNAPJA
Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget.
- A reggeli szentmisében köszöntöttük fel égi Édesanyánkat.
- De, aki nem jött el az ünnepi asztalhoz, még beugorhat egy köszöntésre (de. 10.30 esküvő, 12.00 keresztelő, 17.00-kor esküvő).
- Persze bizonyára annak örülne a Szűzanya, ha az ő életét élnénk… igen Isten akaratára, „tegyétek, amit mond” Jézus… a kereszt alatt is Jézussal…

Szept. 11. MAI ÜZENETEK
- Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.”  (Lk 6,39-42) - Először saját hibáim nézzem!
- Jaj, nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! – Hirdeted? Keresztelésed óta ez a hivatásod… bérmálkozáskor pedig ezt erősítetted meg, erre „szenteltek fel”, hogy apostolkodj…!
- A versenyzők valamennyien fegyelmezik magukat minden tekintetben; pedig ők csak hervadó koszorút akarnak elnyerni, mi ellenben a hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, hogy célba jussak. (1Kor 9,16-19.22b-27)Teszel erőfeszítéseket, hogy elnyerd, „dobogóra kerülj”, üdvözülj?
- Holnap a Szüzanya névnapja. Ugye felköszöntöd (szentmise, rózsafüzér, stb.)?!

Szept. 8. KISBOLDOGASSZONY
Szép ünnep volt a ma esti szentmise! Örültem a jelenlévőknek...
- Felköszöntöttük égi édesanyánkat, születésnapja alkalmából...
- Házassági évforduló + egy születésnap
- Keresztelő = gyarapodott egy aranyos taggal plébániai közösségünk...
És örülök a tegnap esti fiatal házas csapatnak is! És persze a tegnapi Gizella-körnek...
Szép folytatás a továbbiakhoz, hiszen indulnak a további csoportok is!

Szept. 7. INKÁBB MEGHALNI
- A kassai vértanúk inkább a halált választották, mint hogy elhagyják a katolikus egyházat! Hűség egyházunkhoz! – Sokféleképpen megmutathatjuk! 
- Ma 18.45-től Fiatal házasok összejövetele a plébánián!

Szept. 6. TANTÁRGYAK 
A mai vasárnap üzeneteiből a következő napokra… új tanévre:
1. Visszatérni/visszatéríteni. 2. Egyház-hűség (oldás-kötés). 3. Négyszemközt (ha vét ellened). 4. Közösségben élni (Az Egyház testvéri közösség). 5. Testvérek vagyunk. 6. Egyetértésben kérni. 7. Kölcsönös szeretetben (2-3-an Jézus nevében).

Szept. 5. TERÉZ ANYA
- Valami szépet Istenért! Többek között ez a tűz égett Teréz anyában…
- Valami hasonló cél van a plébániákon élő sok elkötelezett keresztény testvérünkben… Valami szépet tenni plébániai közösségünkért, egyházunkért – kölcsönös szeretetben. E témában gyűltünk össze ma, több plébániáról. Öröm volt hallgatni a beszámolókat… beirányozni az új tanévet. Jöjj Szentlélek!
- Teréz anyáról még:

Szept. 4. ÚJ BOR - ÚJ TÖMLŐBE
"Az új bor új tömlőbe való" (Lk 5,33-39)
Jézus alaposan megszenvedett az ószövetségi néppel (az "értelmiségiekkel"). Sehogyse akarták befogadni az új tanítást, amit hozott... 
- Ma is sokan vannak, akiket nehéz a hagyományos vallásosságból kimozdítani, nem vevők az evangélium (Jézus), Egyház tanítása szerinti gondolkodásra, életre. Pedig folytonos megújulásra van szükség. Legyünk nyitottak arra, amit pl. egyházunk kínál (a zsinatok, a legutóbbi pápák, stb.).
Itt az új tanév... Az új bor, új tömlőbe való!

Szept. 3. GYARAPODNI
- Imádkozzunk, „hogy a szent nyáj gyarapodjék” - az új tanévben!
- „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra… a te szavadra, kivetem… s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló… mindenüket elhagyva követték Jézust. Lk 5,1-11Tegyük meg a részünket, Jézusra hallgatva!

Szept. 2. HÁLA
- "...A beteg azonnal fölkelt, és szolgált nekik... (Lk 4,38-44)
Sokan imádkoznak, könyörögnek Jézushoz gyógyulásért. És történik is sok imameghallgatás. - Azonban sokan elfelejtenek hálát adni! Viszont vannak, akik nemcsak szavakkal fejezik ki hálájukat, hanem tettekkel, különféle szolgálatokkal is (plébánián, mások segítésével, adománnyal, stb.) - ahogy a mai evangéliumban is olvashatjuk.
- "Ne a gyűlöletkereskedőkre szavazzatok, hanem a békére és a fejlődésre!" (Bo mianmari bíboros)

Szept. 1. JÉZUS
„Mi dolgunk veled, názáreti Jézus?” (Lk 4,31-37) – A mai evangélium jó kérdése! Lehet rá válaszolni! Mi dolgom, mennyi közöm van Jézushoz a hétköznapokban, életemben?!

Aug. 31. ESZTERGOMI BAZILIKA ÜNNEPE
- Quae sursum sunt quaerite, hirdeti a felirat az 1856. augusztus 31-én Scitovszky János prímás által a mennybe felvett Boldogságos Szűz Mária tiszteletére felszentelt Esztergomi Bazilika dunai homlokzatán, kifejezve a templom szent hivatását: az odafent valókra (Kol 3, 1) irányítani mindenki figyelmét. Szent István itt a Várhegyen építtette fel az első főszékesegyházat. A templom és az egyházmegye védőszentjének Szent Adalbertet, barátját és tanítóját, a vértanú prágai püspököt választotta. Az évszázadok során többször rommá lett és újjáépített főszékesegyház múltját a jelenlegi templomba beépített, Bakócz prímás nevéhez fűződő kápolna őrzi, a főoltár oltárképéről pedig az apostolok köréből mennybe emelkedő Szent Szűz tekint le a templom híveire és az ország népére, akik őt Nagyasszonyuknak tisztelik.
- Istenünk, te Egyháznak nevezted népedet. Add, hogy közösségünk csak téged szolgáljon, szeressen és kövessen; és vezetéseddel jusson el a megígért mennyei hazába.

Aug. 27. MÓNIKA
Feleségek, édesanyák! Vegyetek példát Szent Mónikáról!

Aug. 26. LELKIISMERETVIZSGÁLAT
- "Urunk Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, hogy kerüljetek minden olyan testvért, aki kifogásolható módon él, és nem ragaszkodik a tőlünk kapott hagyományokhoz. Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni... A békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békét! Az Úr legyen mindnyájatokkal!" (2Tessz 3,6-10.16-18)
- "...ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek..." (Mt 23,27-32) 

Aug. 25. OLVASTAM
ablakunkat ajánlom kinyitni! - Egy édesapa levele... és egy ifjuság nevelője gondolatait szívlelhetjük meg!
"Szívesen és áhítattal végy részt az Egyház istentiszteletén. Amikor a templomban vagy, ne nézegess szórakozottan ide-oda, ne beszélgess feleslegesen, hanem imádkozzál összeszedetten az Úrhoz ajkad fohászaival és szívből fakadó elmélkedéssel." (Szent Lajos)

Aug. 24. MEGTALÁLTUK
Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele: „Megtaláltuk… Jöjj, nézd meg!” 
(Jn 1,45-51)
- Ha már rátaláltál Jézusra, az Egyházra, plébániai közösségünkre, s ez öröm neked, újságold másoknak is! 
Evangelizáció, apostolkodás! Irányítsd a plébánoshoz! - Közeledik az új hittanos év!

Aug. 23. AMIT MEGKÖTSZ
- Hűség Jézushoz, hűség az Egyházhoz… nemcsak elméletben!
- Istennek hála az „Egy templom – egy család lelkigyakorlatért”, a résztvevőkért…! – Köszönöm a visszajelzéseket!

Aug. 20. LELKIGYAKORLATUNK
Örülök a lelkigyakorlat résztvevőinek! Hála a már is érkezett üzenetekért, kegyelmekért. Köszönöm, hogy többen rögtön ki is hangosították, megosztották velünk/a résztvevőkkel!
„Ő nem azt mondta, hogy kedveljük, hanem, hogy szeressük egymást!”
Holnap de. 9-kor folytatjuk!
Rózsafüzér Királynéja, Szent István király, könyörögjetek érettünk!

Aug. 19. SZENT BERNÁT
"A szeretet önmagában elegendő, önmagában és önmagáért is kívánatos. Önmagában érdem és jutalom is. A szeretet nem keresi sem okát, sem gyümölcsét önmagán kívül: maga a szeretet gyakorlása a gyümölcs. Szeretek, mert szeretek; szeretek, hogy szeressek. Nagy dolog a szeretet, de csak ha kútfejéhez visszaörvénylik, s ha eredetébe torkollva és forrásával eggyé válva mindig onnan buzog elő, ahonnét szünet nélkül árad.."
- Holnap reggel 9-kor kezdődik a lelkigyakorlatunk. (a templomban)... 10-kor szentmise...

Aug. 18. A MENNYEK ORSZÁGÁÉRT
- „…mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők.” (Mt 19,23-30) – Többen vannak, akik – ha Isten ügyéről van szó – ott merik hagyni a családot, munkát, stb. 1-2 órára, vagy napra is (pl. szentmise, hittan, plébániai programok).  És persze még lehet fokozni. Egyének, házaspárok Istennek/Egyháznak szentelik a szabadidejüket, vagy egész életüket…
- Eudes Szent János:...Ő legyen a lelked, a szíved, a szereteted, az életed és mindened. A keresztény embernek ez a magasztos fönsége a keresztség szentségéből ered, növeli és erősíti a bérmálás szentsége, és az Istentől kapott egyéb kegyelmek jó felhasználása is; az Oltáriszentség pedig fölemeli a lehető legnagyobb tökéletességre. 
- A lelkigyakorlatunkat itthon tartjuk, csütörtöktől vasárnapig!

Aug. 16. VASÁRNAPI ÜZENETEK
- Mennyei kincsek! Köszönjük Istenünk, hogy ígéred… adod…
- Hit! Köszönjük a hit ajándékát… - Nagy az én hitem is?!
Add kegyelmedet Istenünk, hogy felismerjük és bátran, nagy hittel tudjuk/merjük a mennyei kincseket választani… "Krisztus Testének építése végett" - nem becsapva magunkat!

Aug. 14. KOLBE ATYA
"Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért" (Jn 15,13) - Minden nap van alkalmunk életünket adni, lemondani saját akaratunkról, önző énünkről (meghalások!)... Isten és mások iránti szeretetből!
- Holnap kötelező szentmise - Nagyboldogasszony ünnepe. A ma esti vigília szentmise már érvényes holnapra is!

Aug. 13. MEGBOCSÁTÁS
- „Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? … hetvenszer hétszer...” (Mt 18,21-19,1)Van mit, és alkalom gyakorolni! 
- „…a főegyházmegye népe váljon a szeretet és az egység családjává az örömhírről szóló tanúságtételen keresztül...” (Vietnámi érsek) 

Aug. 12. JÉZUS MONDJA
- Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! – Nem kibeszélem a háta mögött, nem az e-mail listára, facebookra teszem fel, stb…
- Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. – Akiket erre Jézus megbízott! (katolikus püspök, pap, egyházi törvények...). Önmagamat nem tudom „feloldani”!
- Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,15–20) – Óriási lehetőségünk van! Ezért fontosak a krisztusi, kölcsönös szeretetben összejövő közösségben való összejövetelek!

Aug. 11. KLÁRA
„Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?” Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: „Bizony, mondom nektek: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, (Mt 18,1-5. 10. 12-14) 
- Klára megváltozott... Assisi Szent Ferenc életmódja, az evangéliumi szegénység mellett döntött - Istennek szentelte magát!

Aug. 10. LŐRINC
„…Aki szűken vet, szűken is arat, aki pedig bőven vet, bőven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon; ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti...” (2Kor 9,6-10)
- Köszönöm – plébániai közösségünk nevében – a sokféle adományt, az egyházi adó rendszeres lelkiismeretes befizetését, az anyagi támogatásokat
- Köszönöm a többi adományt is: a kölcsönös szeretetet, az egység építésétima-felajánlások, a testi-lelki fájdalmak felajánlását plébániai közösségünk javára…
- Szent Lőrinc, könyörögj érettünk!

Aug. 8. DOMONKOS
- Szavában és cselekedetében mindenütt evangéliumi emberként jelent meg. Nappal senki sem volt nála szívesebb és kedvesebb a testvérekhez és társaihoz. Éjszaka viszont senki sem volt olyan kitartó a virrasztásban és imádságban, mint ő. Ritkán beszélgetett, s akkor is vagy Istennel beszélt az imádságban, vagy Istenről beszélt másoknak. Erre buzdította testvéreit is.
- Élőszóval és leveleiben is gyakran buzdította arra rendi testvéreit, hogy állandóan tanulmányozzák az ó- és újszövetségi Szentírást. Mindig magával vitte Máté evangéliumát és Szent Pál leveleit. Annyit foglalkozott velük, hogy szinte könyv nélkül tudta az egészet.

Aug. 7. KRISZTUS-KÖVETÉS
„… Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énérettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved?” (Mt 16,24-28)
- Péntek van (de minden napra érvényes): önmegtagadás, a kereszt felvétele (testi-lelki fájdalmakat Jézussal hordozni)…
- Ne csak a földi életre akarjak berendezkedni, mert az „mit használ”! 

Aug. 3. ELLENSZÉL
„…Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra… A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt... (Mt 14,22-36)
Minden nap van ellenszél! A gonoszlélek dolgozik. Minden eszközt bevet. Ha nem Jézusban vagyok, nem Jézussal gondolkodok, minél távolabb kerülök Jézustól könnyebb a dolga. – Félreértések, sértődések, irigység, féltékenység, emberi gondolkodás/befolyásoltság, a megbocsátás hiánya… Kihagyom az őszinte, gyakori gyónásokat, lelki beszélgetéseket… Mind-mind a sátán malmára hajtja a vizet! - Térjünk vissza Jézushoz, az Egy-házhoz, a  plébániai közösségünket építő testvéreinkhez...

Aug. 2. VASÁRNAPI ÜZENETEK
Olv.: „…Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól?” (Iz 55,1-3) – Nem csak anyagiakról van szó! Mi, ill. ki tud téged boldoggá tenni? Egyedül Isten!
Sztlecke: "Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől?" (Róm 8,35.37-39) – Ld.: https://www.fokolare.hu/hirek/11880
Ev.: „…ti adjatok nekik enni!” (Mt 14,13-21) – Ld.: a mai Prédikáció! - http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/index.php/predikaciok-eloadasok

Júl. 30. KÉPVISELŐTESTÜLET
Örömmel közlöm (és köszönöm!), hogy ma este ülésezett plébániánk képviselőtestülete. Egy rövid nyár-estét rászántunk, hogy a plébániai közösségünket érintő témákat elővegyük – „Krisztus Testének építése végett”! Jó volt együtt! Sok minden előkerült, többek között az augusztusi lelkigyakorlatunk is, amire még mindig lehet jelentkezni! 
– Miért is megyünk, vonulunk el pár napra? Hogy együtt legyünk, egyház legyünk… mert nem elég, hogy néha, vasárnaponként lássuk egymást. Jézus többet akar tőlünk/velünk… Az Egyház több!
Ma: „Ha a fazekas kezében rosszul sikerült az edény, amelyet az agyagból formált, újból készített belőle egy másik edényt, ahogy a fazekas szemében helyesnek látszott, hogy elkészítse…Vajon nem tehetek én is úgy veletek, mint az agyagedénnyel tett ez a fazekas?” (Jer 18,1-6)  – Isten alakítani, formálni akar bennünket! Engedjük! Örüljünk neki!

Júl. 29. MÁRTA
„Márta, Márta…”
Hallgatni Jézust… - Lelki (ima) élet…
Szolgálni Jézust… Tevékeny felebaráti szeretet…
Mindkettő fontos! - Én hogy állok? Merre felé billen a mérleg? Meg van az egyensúly?

Júl. 27. ELHAGYTAD
Hogy megrémülünk, ha elhagyunk valamit. Pld. a kulcsot, szemüveget, stb…
A mai zsoltárválasz: „Elhagytad az Urat, aki alkotott téged”
- Naponként is előfordul. A baj, hogy észre sem vesszük! Telnek az órák és észre sem veszem, hogy „nem tettem el”, „nincs nálam”… elhagytam! Most pld. Vele vagyok, "nálam van"!?
- Fontos, hogy újra és újra belehelyezkedjünk Isten jelenlétébe!

Júl. 25. JAKAB
Ha összetalálkoznál Jézussal, te mit kérnél? Egy kívánság! Na,  mit...?
Jakab édesanyja: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” – Hát nem ez a legfontosabb?  Vagy az evilági, földies dolgok fontosabbak?

Júl. 24. KINGA
SZÜZESSÉG
- Mt 19, 10 „…van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel!
- 1Kor 7,25-40 „… A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében…”

Júl. 23. BRIGITTA
Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Rómában telepedett le, és mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. Több művet írt, ezekben az általa megtapasztalt misztikus élményeket beszélte el. Rómában halt meg 1373. július 23-án. II. János Pál pápa 1999. október 1-jén Európa társvédőszentjévé nyilvánította.
- Imaéletébe honlapunkon az OLVASTAM ablakban pillanthatuk be.

Júl. 22. MAGDOLNA
- „A bűnös asszony” megtér, Jézus megbocsát neki, s aztán tanítványa lesz. Jelen volt halálánál, és Húsvétvasárnap hajnalban elsőként láthatta meg a feltámadt Megváltót (Mk 16, 9)
- Istenünk, add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él… bátran mondjuk el találkozásainkat vele… „Láttam az Urat.”
- Krisztus szeretete sürget minket… ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt...
Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg (2Kor 5,14-17). – Jézusunk segíts, hogy bennünk, a mi életünkben is az új valósuljon meg: a krisztusi ember!

Júl. 21. LŐRINC
1559-ben született Brindisiben. Kapucinus szerzetes lett Fáradhatatlan és hatékony vándorprédikátorként bejárta Európát, így 1601-ben Magyarországra is eljutott, ahol Székesfehérvár és Csókakő ostrománál győzelemre lelkesítette a magyarokat a törökök ellen. 
- Gondolataiból:Lelki életünk fenntartásához elengedhetetlenül szükséges a Szentlélek kegyelmének és az Isten szeretetének éltető kenyere. Márpedig kegyelem és szeretet nincsen hit nélkül, mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni (vö. Zsid 11, 6). A hit viszont elképzelhetetlen Isten igéjének hirdetése nélkül: A hit hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából (Róm 10, 17). Így tehát Isten igéjének hirdetése olyan szükséges a lelki élethez, mint a gabona elvetése a testi élet fenntartásához.”
- Szentáldozás, a prédikációk, hittanok hallgatása, ezek életre váltása… és így növekszik, erősödik a hitünk!

Júl. 20. JELEK
„Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” (Mt 12,38–42)
- Lapozzunk vissza a tegnapi szentírási szakaszokra... hallgassuk újra a tegnapi prédikációkat... Mind-mind Isten szeretetéről szól!
Gondoljunk vissza eddigi életünkre: Már hány jelet adott Isten a szeretetéről! Fel sem tudjuk sorolni, mennyi mindenért hálát adhatunk! Tegyük meg!

Júl. 18. HEDVIG
Szívén viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát is. Kórházakat látogatott, betegeket ápolt, sokat tett a parasztság nyomorának enyhítéséért.
Köztudott volt róla, hogy legszívesebben a kereszt előtt imádkozott. Saját karizmáját „a kereszt balgaságában” foglalta össze. Sok álmatlan éjszakát töltött a Wawel fekete feszülete előtt, hogy mindent alaposan átgondoljon és világosságot merítsen elgondolásaihoz. „Fac quod vides” – hallotta Jézustól, vagyis:
„Tedd, amit látsz! Figyelj engem, szemléld az én megfeszített szeretetemet, és tudni fogod, mit tégy.”

Júl. 17. Szent Zoerárd-András és Benedek remeték
Az ünnep szentleckéje: 2Kor 6,4-10
"Úgy viselkedünk minden helyzetben, mint Isten szolgái! Nagy türelemmel viseljük a nyomorúságot, a szükséget és a szorongatást! Vállaljuk, hogy megverjenek, börtönbe zárjanak és tüntessenek ellenünk! Fáradunk, virrasztunk, böjtölünk! Szolgálunk feddhetetlen élettel, tudással, türelemmel, a Szentlélekben, őszinte szeretettel! Hirdetjük az igazságot Isten erejével, harcolunk az igaz ügyért, és védjük minden erőnkkel: akár siker ér, akár kudarc, akár gyalázat, akár dicséret! Csalónak mondhatnak, mégis igazak vagyunk; ismeretlenek lehetünk, mégis jól ismernek; meghalhatunk, és mégis élünk; megfenyíthetnek, mégsem halunk bele. Megszomoríthatnak, mégis folyton derűsek vagyunk; szegények vagyunk, mégis sok embert gazdagítunk; semmink sincsen, mégis a miénk minden.
- A mai apostolok is sokszor kapnak "kóstolót" mindezekből...

Júl.16. JÉZUS HOZZÁTARTOZÓI
„Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám.” (Mt 12,50) - Ld. a havi életige... www.fokolare.hu

Júl.13. DÖNTENI - MEGÚJULNI - ÚJRA KEZDENI
„Meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek..." (1Kir 18.)
- Sajnos a templomba járók között is vannak, akik "két úrnak szolgálnak"... langyos, vasárnapi keresztények... hiányzik belőlük a radikális Krisztus-követés... az Egyház (Plébániai közösség) iránti elkötelezettség... Sok mindent ezek elé helyeznek (lustaság, kényelem, anyagiasság, munka-mánia, önbecsapások...)... a mai kor bálványai...
Mai evangéliumból:
"Aki jobban szereti... nem méltó hozzám..." (Mt 10.)

Júl. 12. VASÁRNAPI ÜZENET
"...Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá."
Magvető... 
- Milyen talajba fogadom Isten Igéjét? Meg van munkálva? Bűnbánattal (gyónás) előkészítve... Isten-kapcsolatom... lelkiéletem?
- Termés? Tettekre váltom az Igét... a hallott evangéliumot (napi, vasárnapi, havi életige)?
Hála Istennek, hogy minden nap táplál!

Júl. 10. LOMTALANÍTÁS
- Köszönöm, hogy ma estére már jelentkezett egy pár dolgos kéz (férfiak, nők) mindenki jöhet! Van mit kidobni...
- LELKI LOMTALANÍTÁSRA is szükség van! A mai elmélkedésben találtam: "Gondolj az elmúló életre! Dobd félre mindazt, ami méltatlan hozzád és a szívedhez..." Van mit kidobni! Őszinte lelkiismeretvizsgálat, bűnbánat, gyónás - életrendezés! A legfontosabb pedig - ami megmarad - a Szeretet!

Júl. 9. MENJETEK, HIRDESSÉTEK
Mindnyájan küldve vagyunk! A szabadság, nyaralás alatt is! Pl. 12 pap együtt misézett egy templomban, hétköznap esti misén... majd ott maradtak a hívek, bemutatkoztunk - kölcsönösen... Szép tanúságtétel volt - kölcsönösen! 
- Örülök, hogy sokszor mennem sem kell... jönnek: személyesen, telefonon, e-mailen a megkeresések. Igény van Jézus tanítványaira, a Jóhírre, az evangélium szerinti tanácsokra, megoldásokra... Istennek hála!

Júl. 6. JÉZUSSAL
"...jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel.” (Mt 9,18-26)
- Keressük, kérjük Jézust! Egyedül kevesek vagyunk...
Ma:

Júl. 5. JÉZUS HÍV
„…Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.” (Mt 11,25-30)
- A minden napi nagy rohanásban (nem érek rá) – de a szabadság napjaiban is - érdemes tudatosan meg-megállni, odabújni Jézushoz, megpihenni nála. Akár az evangéliumot olvasni/átelmélkedni, akár egy-egy hétköznapi szentmisét/szentáldozást beiktatni… Na, és egy alapos szentgyónást végezni… Rendszeres reggeli és esti ima...

Júl. 4. BÉKESSÉGSZERZŐ
Árpád-házi Szent Erzsébet unokahúga. Két gyermeket szült. Hősies lélekkel, imádkozva és jót cselekedve viselte a gyötrelmeket és a nehézségeket. Férje halála után szétosztotta javait a szegények között, és felvette Szent Ferenc harmadik rendjének öltönyét. Fia és veje között a béke megszilárdításán fáradozott. 1336. július 4-én halt meg
Istenünk, te a békesség szerzője és a szeretet kedvelője vagy. Kegyelmi ajándékodból Portugáliai Szent Erzsébet csodálatosan kibékítette a viszálykodókat. Add, hogy békességszerzők legyünk embertársaink között, és így méltán hívassunk Isten fiainak.

Júl. 2. MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL
A Mennyei Atya nem akarta, hogy a Szűzanya (Roki népe) elázzon, ezért a mai, velencei bringatúránkon is bőrpirosító napsütésben kerekezhettünk, elmélkedhettünk imádkozhattunk… Pedig a meteorológia ijesztgetett bennünket! – „Magasztalja lelkem az Urat…!”

Júl. 1. KELL JÉZUS? 
 "Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból." Mt 8,28-34 - Ma is ez a helyzet! Sokan kérik Jézust, szükségük van rá... mások hallani sem akarnak róla, többféleképen elutasítják... Imádkozzunk értük! - Mi pedig annál inkább ragaszokdjunk hozzá, kövessük!
- Istennek hála a mai (szentendrei) bringatúráért! Húsz feletti létszám! Az 1 évestől a 71 évesig! Anyák, apák gyerekek... Örülök, hogy a családok is megmozdultak! - És persze a tegnapi is nagyon jó volt (Csepel-sziget szépségei)!!! - Ismerd meg hazádat! Képek a fotóalbumunkon!

Jún. 28. KERESZTÉNYNEK LENNI
- Elhangzott a ma délelőtti prédikációban: Befogadó szeretet... ajándékozó szeretet... meghalni a bűnnek... a kereszt hordozása Jézussal...
- Du. keresztelő is volt templomunkban! Új taggal bővült plébániai közösségünk! Szülők (szépen felkészültek), családtagok zengték a válasz-imákat. Jó volt együtt imádkozni! Istennek hála!

Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ KIRÁYUNK
Szikla hit… a főparancs megélése (mai ev.)… és:

Jún. 26. HIT
„Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” (Mt 8,1-4)
Igen… Hiszem, hogy Jézus mindent megtehet. Tegyem Jézus elé gondjaim, kéréseim… és teljes bizalommal rábízom a döntést. Ő tudja, mi válik javamra!
Már vételezhető plébániai újságunk (Rózsafüzér Királynéja) nyári száma!

Jún. 24. ÉVFORDULÓ
Tegnap több helyen és többféleképen hálát adtam az eddigi (46 éves) papi szolgálatomért. Köszönöm mindazoknak, akik az esti misén, vagy távolról imáikkal, ill. e-maileken kifejezték hálájukat… segítettek hálát adni… és segítenek rokis szolgálatomban is! Isten fizesse meg! Folytassuk tovább, együtt: „Krisztus szeretete sürget minket”… „Krisztus Testének Építése Végett”! - Keresztelő Szent János, könyörögj érettünk!

Jún. 22. ESTI MISE

Jún. 20. FORGÁCS BALÁZS DIAKONUS
Örömmel tudatjuk, hogy ma de. kispapunkat, Balázst diakonussá szentelték Esztergomban - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepén. Egy páran ott voltunk, többen a TV-ben nézhették…
- Imádkozzunk érte, hogy ma kezdődő szolgálatát Isten akarata szerint és sok gyümölcsöt teremve tudja teljesíteni.
- Ünnepélyes szolgálata templomunkban július 5.-én, vasárnap a 10-es misén lesz!

Jún. 19. JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE
„Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint”!
Az esti mise után litánia és szentségimádás.

Jún. 18. DICSÉRET
A mai Olvasmányban Illés és Elizeus dicséretéről van szó (Sir 48,1-15). – Mehetnénk továbbra is a múltba, bibliai személyekre, szentekre gondolva… De mi lenne, ha pl. a ma embereit, felebarátainkat, (családtag, plébániai közösségünk, munkatárs, stb.) kezdenénk nagyobb odafigyeléssel dicsérni. Már ma is kezdhetjük!

Jún. 17. RECEPT
„Jézusban a mennyei Atya mindannyiunkra irányuló, teljességgel elfogadó szeretete nyilvánult meg; nekünk is ilyen szeretettel kell tehát fordulnunk a többiek felé... elsősorban családunkon, közösségeinken belül, munkahelyi környezetünkben igyekszünk majd élni azzal, hogy kiirtjuk magunkból az ítélkezést, a negatív megkülönböztetést, az előítéleteket, a neheztelést, a türelmetlenséget egyik vagy másik felebarátunkkal szemben. Igen könnyen és gyakran beleesünk ezekbe a hibákba, ami miatt nagyon hűvössé válnak és veszélybe kerülnek az emberi kapcsolatok; és megnehezítik, sőt megakadályozzák a kölcsönös szeretet áramlását. […] A keresztény szeretet alapja a másik ember különbözőségének elfogadása. (Chiara Lubich)

Jún. 16. ELSŐGYÓNÓK
Örömhírként osztom meg, hogy a járványos időszak miatt ugyan egy kicsit tolódott, de négy iskolás hittanos gyermek elérkezett élete első gyónásához! Most már havonként jönnek és készülnek az októberi elsőáldozásra. Imádkozzunk értük és még azokért is (gyermekek, felnőttek), akik még nem jutottak el idáig, ill. már régen gyóntak, hogy minél többen és minél előbb rendezzék életüket Istennel! Jézusnak, az Egyháznak nagy ajándékai a szentségek, köztük a szentgyónás és a szentáldozás! A most ünnepelt Úrnapja (Oltáriszentség ünnepe) is meghívás mindenki számára!

Jún. 15. BOLDOG JOLÁN
Életrajzából: IV. Béla királyunk leánya, Szent Kinga, Boldog Konstancia és Szent Margit testvére. Szüleivel együtt végigszenvedte a tatárok előli menekülés viszontagságait. Jámbor Boleszláv fejedelem felesége, három leánya született. Kitűnt férje iránti szerető engedelmességével. Férje halála után (1279) belépett a klarisszák kolostorába, ahol nővére, Szent Kinga már várt reá. A ferences szegénység, egyszerűség, kemény önmegtagadó élet és az Üdvözítő szenvedéséről való elmélkedés jellemezte. 
- Jézusunk, add, hogy ma is legyenek szenteket nevelő családok!

Jún.14. ÚRNAPJA
- Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eucharisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretett jegyesére, az Egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét: az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik.
- A szentmise közepén a kenyér és a bor Krisztus szavai és a Szentlélek segítségül hívása által Krisztus testévé és vérévé válik. - És ehhez felszentelt pap kell!
- A többit ld. a Prédikációkban!

Jún. 12. MIT MOND JÉZUS
„Én pedig azt mondom nektek…” (Mt 5,27-32)  Jézus többször így szólal meg...
- Ma, péntek bűnbánati nap. "Tartsatok bűnbánatot!" - Bizonyára sokaknak esedékes már a szentgyónás is! Pl. a mai szentmise előtt, v. után! Jézus újra és újra felkínálja irgalmasságát, szeretetét - Szent Szívének hónapjában!

Jún. 10. KI, MI A TE ISTENED?
„Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt... az egész nép, arcra borult, és azt mondta: Az Úr az Isten, az Úr az Isten!" (1Kir 18,20-39)
- Két úrnak nem lehet szolgálni - mondja Jézus is. - Sajnos ma is meg vannak a modern bálványok. Isten újszövetségi népe, a keresztények sem mindig az egy igaz Istent válasszák! Önző érdekek, az anyagiak, lustaság, elkötelezettség hiánya, kísértések, stb. "Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!"
- Kétfelé? - Az egység hiánya! Házasságban, családban, plébániai közösségben, emberi kapcsolatokban... Ne hagyjuk! Éljük a szentháromságos életet!

Jún. 9. SÓ, VILÁGOSSÁG
Nagy a felelősségünk/küldetésünk! – Akivel találkozom… aki lát/hall… - „Hétköznapok Szentlelke szállj ránk!... Könnyű szeretni azokat, Akikkel nem foglalkozunk sokat…. De ó, az a néhány ember, Akiket győznöm kell türelemmel,… Ó, az a néhány lélek, Akikkel közös lakásban élek, Az iskola vagy a munkahely”

Jún. 8. SÁNDOR ISTVÁN VÉRTANÚ
A magyar ifjúságért életét áldozta. 1953. június 8-án végezték ki. – Imádkozzunk, és tegyünk ma is a magyar ifjúságért!

Jún. 7. SZENTHÁROMSÁG
Mindannyian a szentháromságos életre lettünk teremtve… szeretetközösségre Istennel és egymással!
Tanuljuk a kölcsönös szeretetet, az isteni életet… a közösségi emberré válást…
- A mai napon különösen is hálát adunk a Szeretet-Istennek! Hálát adunk a mögöttünk hagyott hittanos évért…
Részletesen a Prédikációk… ablakban!

Jún. 6. JÉZUS LÁT, FIGYEL
„Jézus… leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony … mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.” (Mk 12,38-44) – Így van ez plébániánkon is!
Mindenki adományát Isten fizesse meg! De… Jézus mit is értékel? Mennyi az annyi?! Milyen lelkülettel? És észreveszi a pénztárcám, vagy „meg se kottyan”… sok haszontalanabb dologra (önző énemnek) többet adok
- Ma ismét többplébániás találkozón vehettünk részt (zoom). Fő téma az Eucharisztia volt. – Az ilyen találkozók is sokszor arról szólnak, hogy merem-e adni pl. az időmet a lelkiekben való gazdagodásra, vagy minden mást fontosabbnak tartok, a lelkiek elé helyezek…

Jún. 5. SZENTÍRÁS
„…Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre.
Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, hasznos a tanításra, az érvelésre, a feddésre s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen.” (2Tim 3,10-17)
- Testvérem! Te mennyire ismered a Szentírást? Rendszeresen olvasod? Érted is? És ami a legfontosabb: éled is?!  Életed hozzá igazítod?

Jún. 4. TRIANON
ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART!

Jún. 2. JÉZUS SZÍVE
Június, Jézus Szíve hónapja (külön ünnep is lesz 19.-én). YouTube csatornánkra készült egy Jézus Szíve litánia és szentségimádás - ajándék! https://www.youtube.com/watch?v=En22a1GxylQ
- Ajánlom, akár naponta is! Péntekeken pedig élőben is imádkozzuk a templomunkban!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szíved szerint!

Jún. 1. MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA
- HÉTKÖZNAPOK SZENTLELKE – Tegnap fejeztük be a Pünkösdig tartó lelkigyakorlatot, ma elkezdtünk egy újabbat. Lehet jelentkezni! Nagy öröm, hogy így is közösségben lehetünk egymással!

Máj. 31. PÜNKÖSD
- Kinek, mit súgott a Szentlélek?

Máj. 30. SZENT ISTVÁN KIRÁLY
A Szent Jobb… - Ne csak nézegessem… megemlékezés róla… Törekedjem, hogy az én kezem is „szent jobb” legyen! Jócselekedetek, áldásosztás, keresztvetés komolyan… Jóra használjam a kezem (ne csak fertőtlenítsem!).

Máj. 28. KÖZÖSSÉGBEN
„…Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan!...”
Örülök, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban ezen „dolgozhattunk”! Személyesen sokan nem tudtak egymással találkozni, de a zoom-os lehetőség sokakat összeterelt! Sokan, sokszor egymás arcába nézhettünk, hallgathattuk egymást… Jegyesek, katekumenek, babákmamák, felnőtt hittanok, életige-kör, pünkösdi lelkigyakorlat, képviselőtestület… Mennyi lehetőség! - „Egyek legyenek mindnyájan!” – Köszönjük Jézusunk, hogy alakítasz, formálsz, tanítasz bennünket és imádkoztál/imádkozol értünk!

Máj. 27. EGYEK LEGYENEK
Miért is hívogatom ma a Szentlelket? Pl. a mai evangélium üzeni: „… Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” – De szép lenne, ha plébániai közösségünk is egyre egyebb lenne! Széthúzástól (stb.) mentes, szentháromságos...
„… óvd meg őket a gonosztól… szenteld meg őket az igazságban…” – A megszentelődésünk, életszentségre törekvésünk mindig szem előtt legyen! Ne a világ diktáljon, a Szentlélek vezessen

Máj. 26. SZENTLÉLEK
Tegnap esti misén: „Megkaptátok-e a Szentlelket, amikor hívők lettetek?” Erre ők azt válaszolták: „Még csak azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek.” – Pünkösd közeledtével érdemes feleleveníteni szentlelkes, bérmálkozásos ismereteinket, jobban teret adva a Szentléleknek!
Ma: „a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám…” – Ma is „dolgozik”, sugall a Szentlélek! Figyeljek rá!

Máj. 25. JÖJJ, SZENTLÉLEK!
Ma este online felnőtt hittan! Link a rokimindenki listán található.

Máj. 24. URUNK MENNYBEMENETELE

Máj. 23. APOR VILMOS
Védte és befogadta az üldözötteket. 1945 nagypéntekén, amikor a püspökségre menekült lányokat és asszonyokat védelmezte, egy szovjet katona golyója halálosan megsebesítette. A kórházban megoperálták. Életét felajánlotta áldozatul Egyházunkért, hazánkért és megbocsátott gyilkosainak, 1945. április 2-án, húsvéthétfőn halt meg.
- A szüzesség, a házasságig megőrzött tisztaság védelme miatt ölték meg. - Imádkozzunk azokért, akik ezt nem veszik komolyan...

Máj. 22. SZENT RITA
Durva természetű, italozó férjét állhatatos imádsággal és béketűréssel átformálta. Sokat böjtölt, imádkozott, és segítette a szegényeket. Férje és gyermekei halála után … kolostorba lépett. Ott is a szegénység, fegyelem, szeretet, hősies tűrés, szolgálat és betegápolás mintaképe volt. Szívesen elmélkedett Jézus szenvedéséről, és vállalta a szenvedő Jézussal való azonosulást. Hosszú, fájdalmas betegség után, amelyet engesztelő áldozatul vállalt, mennyei boldogságtól ragyogó arccal tért meg az Atyához, 1447. május 22-én.
- A mai naptól újabb Litánia-szentségimádás (IV.) kerül fel YouTube csatornánkra. – Kezdjük a Szentlélek-kilencedet! – Az Esti szentmise után már a templomunkban is imádkozhatjuk!

Máj. 20. IGAZSÁG LELKE
„Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.” 
(Jn 16,12-15)
Mi az igazság?... Isten! Jézus azt mondja, hogy „Én vagyok az út, az igazság és az élet”!
Kinek van igaza? – Aki Istent, a Szeretetet válassza!
Jöjj Szentlélek, Igazság Lelke! Mert annyiszor vitatkozunk, hogy kinek van igaza...

Máj. 19. TEMPLOMŐRZŐK
KÖSZÖNÖM a templomőrzők szolgálatát, akik a járvány-időszakban napról napra biztosították, hogy templomunk valamelyest nyitva lehetett – sokak örömére! - Most pedig várjuk az önkéntes sekrestyések szolgálatát!
ÖRÜLÖK, hogy már az első nap (hétfőn) – mint régen – beindult a du. 5 órai rózsafüzér imádság (Ferenc pápa külön kérése májusra!), és az „első szentmisén” és az azt követő májusi litánián közel dupla létszámmal vettünk részt! - Hatalmas a templomunk, elfértünk...

Máj. 18. SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA
Születésének 100. évfordulóját ünnepeljük. Hála Istennek érte! Sok méltatást olvashatunk róla (Magyar Kurir, rokimindenki levelező listánkon, stb.). Olvasgassuk, főleg akik nem ismerték személyesen, nem találkozhattak vele. Pápaként kétszer is járt Magyarországon! – Kérjük közbenjárását Egyházunkért és egyéni szükségleteinkért, hiszen ő mindenkihez közel állt/áll!
- Istennek hála: mától kezdve újra nyilvános misék lehetnek templomunkban! Jöhetünk, de tartsuk be a járványügyi rendelkezéseket…

Máj. 17. TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS VILÁGNAPJA
- Mai szentmisénk, prédikáció pedig: https://www.youtube.com/watch?v=dOdXSMbZwVQ

Máj. 16. TITOK
Tudsz titkot tartani? A nyelv bűnei (pletykálkodás, rágalmazás, mások hibáinak kibeszélése, stb) nagyon veszélyesek és súlyosak! Jakab apostol levelében olvashatunk róla…
A pap élete árán sem mondhatja el, ami a gyónásban elhangzik. Ezért fordulhatunk hozzá bizalommal. - Ma pl. a gyónási titok vértanújára emlékezünk… https://www.magyarkurir.hu/hirek/nepomuki-szent-janos-aldozopap-vertanu-2018

Máj. 15. PÉNTEK - BŰNBÁNATI NAP!
„…bűnbánati napok: az év összes péntekjei és a nagyböjt ideje, melyeken isteni törvény folytán minden hívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani. Különösen is figyelni kell az önmegtagadásra, az imádságra, a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteire, a sajátos kötelezettségek hűségesebb teljesítésére…” (Kat. Lex.)
Te mit ajánlasz fel Jézus iránti szeretetből, aki érted szenvedett, meghalt… aki megváltott és üdvözíteni akar?!
- Tisztíts meg minket színtiszta igazságod által, és irányítsd életszentségben minden lépésünket, hogy azt cselekedjük, ami helyes és kedves előtted! (Zsolozsmából)
- Májusi litánia és szentségimádás... Már YouTube csatornánkon a III. változat!

Máj. 14. IMANAP

Máj. 13. FATIMA
Bűnbánat!!! Imádkozás!!!

Máj. 12. AMINT AZ ATYA
- „…szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.” 
(Jn 14,27-31a) – Jézusom! Segíts, hogy ebben is követni tudjalak!

Máj. 10. MAI SZENTMISE

Máj. 9. MEGY A MŰSOR
„…féltékenység fogta el őket, és rágalmakat szórva… felbujtották az előkelő vallásos asszonyokat meg a város elöljáróit, és üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen. (ApCsel 13,44-52) 
- Nincs új a Nap alatt! Az aranyos istenhívő nép féltékeny, rágalmaz! Már rögtön a kereszténység bölcsőjénél… és folytatódott/folytatódik napjainkban is! -  Jézus azt üzeni, hogy: „Közöttetek azonban ne így legyen…” (Mk 10,43-) – De jó lenne, ha megszívlelnénk! Megpróbáljuk?
- Egyébként örülök, mert ma ismét volt több plébániás online találkozó. Délelőttjük egy részét (közel 2 óra) jó páran rá merték szentelni a töltekezésre, az egymással való kapcsolat, valamint egyházunk építésére. – Hála Istennek sokan, sokféleképpen találkozgatnak egymással plébániánk hívei is!

Máj. 8. VELED - BENNED
- A mai könyörgésben: "...veled éljenek... benned szüntelen lelki épségnek örvendjenek..." - Próbálgassuk!
- Ma újabb ajándékot küldtünk a kedves imádkozóknak! Litánia+szentségimádás új imákkal, énekekkel! https://www.youtube.com/watch?v=NI-zlNkhyKg&t=766s
- Ajánlom az Olvastam ablakot is!

Máj. 7. VISSZATEKINTÉS
„…Ekkor Pál szólásra emelkedett…” (ApCsel 13,13-25)
- Olykor érdemes visszatekinteni – mint Pál is tette – üdvösségünk, üdvözítésünk történetére. Kezdve az Ószövetségtől… Mi-mindent tett értünk/értem Isten… 

Máj. 5. NEM HAGY NYUGTON
Zsoltár-válasz: „Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot.” – Nincs megállás!  Ebben nincs karantén! Keressem, keresem és minden nap megtalálom a hogyanját. Csak akarni kell! Pl. telefon, e-mail, személyes találkozás, YouTube, stb. – „Jaj nekem,ha nem hirdetem az evangéliumot!”
Testvéreim! Ti is mozgósítsátok magatokat! "Kilépni..." (Ferenc pápa is erre buzdít minden keresztényt). Kilépni önzésünkből, bezárkózásunkból, magányunkból… elsőként szeretni, stb. „Szólalj meg hát, rubintos virágom”!

Máj. 4. LELKIGYAKORLAT
- Még mindig nem késő bekapcsolódni a Pünkösdig tartó Lelkigyakorlatba. Öröm naponta belenézni, ki mit él… és persze fontos nemcsak „hallgatónak” lenni, hanem betenni saját lelkünket is… Nem kötelező minden nap írni, legyél szabad... de azért várjuk a te ajándékodat is!
- Ma délben, ahogy megszólalt a harangunk, rögtön rákattintottam a honlapunkon lévő Májusi litániára… Jó volt imádkozni, énekelni – gondolva arra, hogy sokan követik… ki, hány órakor. Lényeg: ez is összeköt bennünket!
Szent Flórián és Szent Ceferino, könyörögjetek érettünk!

Máj. 3. JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA
Papokért, papi hivatásokért imádkozunk...
Isten éltesse, a Jópásztor vezesse és áldja meg az édesanyákat is (anyák napja!)

Máj. 2. MAI NAP
-Szentlecke: „Jézus Krisztus meggyógyít téged!” – Péter előre kijelenti, és megtörténik a gyógyulás! Papi életem során nagyon sok csodás gyógyulásnak lehettem eszköze (pl. a betegek szentségén keresztül). De előre senkinek sem mertem kijelenteni, hogy meggyógyul… de bekövetkeztek a csodák - kellett a pislákoló hitem is, de a többit Jézus csinálta!
-Ev.: Sokan otthagyták Jézust, mert „kemény beszéd…”… Kérdezi a „maradékot”, ti is el akartok menni?... (Jn 6,60-). – Pályafutásom során engem is már sokan otthagytak… de csináltam/csinálom tovább (a kemény beszédet, stb.)…
-Minden este szoktam bringázni, közben a rózsafüzért imádkozom. Ma, anyák napja előestéjén az örvendetesből az 1. titok a gyermekre vágyókért ment (hogy foganjanak). A 2. a „hordoztál” azokért, akik már szültek, gyermekeik vannak és miattuk/értük sok terhet hordoznak… A 3. „szültél” elhunyt édesanyámért, nagymamáimért… A 4. hogy a környék gyermekei be legyenek mutatva a templomba, Jézusnak… Az 5. „megtaláltál”-ban a gyermek Jézus édesanyja figyelmét a lényegre irányítja: „Atyám dolgaiban kell lennem”… hogy a mai édesanyák is odafigyeljenek az Atyára, akaratára…
De jó volt így bringázni!

Máj. 1. A SZŰZANYA HÓNAPJA
Minden nap imádkozzuk a Loretoi litániát, majd ezt követően Szentségimádáson vehetünk részt, az elmélkedések közötti csendben lehetőségünk van egyéni imára, a szentségi Jézus előtt! Ld. YouTube csatornánkat! https://www.youtube.com/watch?v=WoO4oL9bR-I
- Ma Szent József, a munkás emléknapja van. https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-jozsef-munkas
- Elsőpéntek is van! Du. 4-6-ig szentségimádási lehetőség templomunkban... 17 órakor áldozási lehetőség - kellő felkészülés után... és betartva a járványügyi előírásokat!

Ápr. 30. Szent V. Piusz pápa
- az Egyház megújulását előmozdította --- Én mivel mozdítom elő? Egyénileg, és plébániai szinten...
- a hit terjesztését elősegítette --- Hogy terjesztem a hitet? Családomban, környezetemben...
- megújította az istentiszteletet --- Mit teszek azért, hogy templomunkban élő legyen a liturgia? Mennyire kapcsolódom be?... Önként, szolgálatok... 

Ápr. 29. SIENAI SZENT KATALIN
- Szülei 23. gyermeke... Élt 33 évet. Ennyi elég volt neki, hogy az egyik legnagyobb szent legyen… Európa társvédőszentje…
- Szentlecke: ha világosságban járunk, mint ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással… Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre… Ha megvalljuk bűneinket… megbocsátja bűneinket, és minden gonoszságtól megtisztít minket. (1Jn 1,5-2,2)
-Tehát: legyünk közösségben egymással… és valljuk meg bűneinket!

Ápr. 28. KRISZTUST KÖVETNI
 „… Fölnézett az égre… Látom a megnyílt eget és az Emberfiát, ahogy az Isten jobbján áll…” (ApCsel 7,51-).
- Ha Jézust szemlélem, akkor záporozhatnak a kövek, a szenvedések, megpróbáltatások…
„Uram, ne ródd fel nekik bűnül.”
- Így viselkedik egy igazi krisztus-követő, keresztény. De jó lenne mindig így reagálni az ellenem vétkezőknek! 

Ápr. 27. A LÉNYEG
- Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.
- Boldog az az ember, aki az Úr törvényét megtartja!
És nagyon termékeny volt a mai felnőtt hittan! Istennek hála, köszönet mindenkinek a "lelki-vagyonközösségért"!

Ápr. 26. BÚZASZENTELÉS
Szentmise:

Ápr. 25. MISE
És még:
Szent Márk, könyörögj érettünk!

Ápr. 23. SZENT ADALBERT
Gondolatok a Youtube csatornánkon!
Imák a rokimindenki listán!

Ápr. 22. MINDEN IDŐBEN
- „Minden időben áldom az Urat(Zsolt 33.) - Nemcsak akkor, amikor minden jól megy, amikor nincs semmi baj, próbatétel… Még a járványos időben is!
- „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.(Jn 3,16) – Volt biblikus professzorom szerint ez a legszebb mondat a szentírásban! – Ma tudatosabban igyekszem hálát adni Isten szeretetéért… „Minden időben…”! - Akkor is dicsértessék!

Ápr. 21. ŐSKERESZTÉNYEK
Nyilvánosan nem jöhettek össze, keresztényüldözés volt… De megoldották a találkozásokat… - „A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke(ApCsel 4,32)
Örülök, hogy híveink közül is sokan meg tudják oldani a „találkozásokat”. Fizikailag is és az interneten… Többen beneveztek a Pünkösdi lelkigyakorlatba… Szentmisék... szentáldozások... E-mailek, telefonok... zajlanak az online összejövetelek. Ma Nyugdíjas hittan volt, tegnap este jegyesekkel találkoztam… Nagy öröm volt mindkettő, mindenkinek (látni-hallani egymást)!
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Él! Közöttünk is!

Ápr. 20. EGYÜTT
„…Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak”… Együtt voltunk tegnap? Mindenki részt vett a „Roki-misén” (YouTube csatornánkon)?
Irgalmasság vasárnapja volt… Gyakorolhatjuk:
a. Az irgalmasság testi cselekedetei: Éhezőknek enni adni, szomjasokat megitatni, hontalanokat befogadni, ruhátlanokat öltöztetni, betegeket ápolni, foglyokat látogatni. (Mt 25,34-40) Ehhez járult a XII. században egy hetedik: a halottakat eltemetni.
b. Az irgalmasság lelki cselekedeteihez tartoznak: bűnösöket jóra inteni, tudatlanokat oktatni, kételkedőknek jó tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, igazságtalanságokat békével tűrni, az ellenünk vétőknek megbocsátani, élőkért és holtakért imádkozni. És még fontos: „Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak” (Mt 5,7)

Ápr. 18. NEM HALLGATHATUNK
Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.(ApCsel 4,13-21)
- Ma egy négyórás online-lelkinapon vettem részt, és még sokan mások. Komoly elmélkedés is volt, tanúságtételek, hozzászólások. – Megszólaljak én is? Miért pont én? Ismerősek ezek a visszahúzó erők… Aztán mégis csak jelentkeztem, mert „nem hallgathatok arról…”, amiket élek, megtapasztalok,  amit súg a Szentlélek. Örülök, hogy legyőztem az ördögöt, aki sokszor, sokakat elkábít, elnémít… 
- Bátorítok mindenkit, ne hallgassunk! Osszuk meg a kapott kegyelmeket, a jó híreket... Így is válaszolhatunk Istennek… a mai 117. zsoltárban is: „Adjatok hálát az Úrnak…” Van mit megosztanunk egymással. Ezzel is Istent dicsőítjük! - Ezért is örülök mindazoknak, akik benne vannak a PÜNKÖSDIG lelkigyakorlatunkban... Még be lehet nevezni!

Ápr. 17. PÉTERREL
- „Mi is veled megyünk(Jn 21, 1-). Akire Jézus bízta az Egyházat… Most Ferenc pápával… Péter püspökünkkel… a plébánosunkkal…
- „Együtt voltak…” – Közösségben, egységben… E nélkül nincs Egyház!

Ápr. 16. HARMADNAPRA
- Örülök, hogy „harmadnapra” eddig már 21 testvérünk „feltámadt”, vagyis benevezett a 14.-én meghirdetett LELKIGYAKORLATBA. Nagyon jó így együtt, közösen menetelni Pünkösd felé! Alleluja!
- Ha nem Húsvétnyolcada lenne, akkor ma Szent Bernadettről emlékeznénk meg a liturgiában. A lourdesi jelenés… De szabad így is rá gondolni. Könyveket írtak róla, filmek is nézhetők az életéről…

Ápr. 15. BÉKESSÉG NEKTEK!
- Fontos Tájékoztató-t írtam a „rokimindenki” levelező listánkra!
- Ajánlom a LEVELEK és az OLVASTAM ablakainkat is!
- A Zsolozsmában a héten Péter apostol 1. levelét olvassuk folyamatosan… Akinek nincs, vegye elő a Szentírását és abból olvassa... olvassák a családban és elmélkedjenek, beszélgessenek róla! Nagyon megszívlelendő gondolatok vannak benne!

Ápr. 14. PÜNKÖSDIG
Nemcsak SZENTNEGYVENNAP  van, hanem "SZENTÖTVENNAP" is!
Arra gondoltam (bizonyára a Szentlélek súgta?), hogy Pünkösdre készülve elkezdhetünk egy újabb szent időszakot, LELKIGYAKORLATOT!
Ezért meghívom a testvéreket: akinek kedve van, benevezhet.
EGY KÜLÖN LISTÁN (nem a rokimindenkin!) oszthatjuk meg, amire a LÉLEK indít.
A külön lista úgy indul, hogy most NE A ROKIMINDENKI-re válaszolj, hanem csak nekem írj. Így már ketten leszünk a listán. Aztán folytatjuk, lehet csatlakozni…
Mit írjunk:
- A napi szentmise liturgiájából (pl. az Adoremus-t nyisd ki) mely szó, félmondat érintett meg?
- Hogyan válaszoltam erre? Mit, hogyan váltottam ebből valóra? – Konkrét tett!
Elég csak röviden!
Már is indítom!
1. A szentmise könyörgésében: „megajándékoztál minket húsvéti szentségeiddel” – Ez arra hív, hogy újra értékeljem a keresztség, a papság, a szentmise-szentáldozás és a gyónás ajándékait! Igyekezzem ezeket minél jobban megélni!
2. Az Olvasmányban: „Mit tegyünk, testvérek?” – Talán ez a mondat indított e levél megírására! Mit? Hívjam meg a testvéreket erre a „pünkösdi kalandra”! Ne egyedül, hanem éljük/éljünk együtt!
Jöjj Szentlélek!
Üdv néktek! (Sokat használom ezt az elköszönést… valójában a Feltámadt Jézus szavai!)

Ápr. 13. HÚSVÉTHÉTFŐ
ÚJ NEMZEDÉK
- Akik az idei húsvéton keresztelkedtek… 
- Én is megkeresztelt vagyok. Engem is feltámasztott! Élek?! – Megújulhatok!
„… egyszerre Jézus jött velük szemben…” (Mt 28,8-)
- Vegyem észre minden nap! Ma is! (élethelyzetek, felebarátaim, stb.) Más lesz a napom!

Ápr. 12. HÚSVÉT
ÉJSZAKA: VIGILIA és ALLELUJA MISE
HÚSVÉTVASÁRNAP - ALLELUJA, ALLELUJA!
10.00 Szentmise közvetítése
16-18 Nyitva a templom
17.00 Áldoztatás

Ápr. 11. NAGYSZOMBAT
- Csöndben (Jézus a sírban) várjuk húsvét éjszakáját. Este 20.00 órakor youtube csatornánkon követhetjük a Vigilia szertartását és az Alleluja-misét! 
- Templomunk 16-18-ig nyitva... Szentsír látogatási lehetőség is. Áldoztatás ma nincs!
A KÖLTÉSZET NAPJA is ma van! Csodálatas istenes versekben is válogathatunk!
És még sok más!

Ápr. 10. NAGYPÉNTEK
- Kereszt előtti hódolat… otthonainkban is lehet, fizikailag is odaállni/térdelni – akár többször is…
- Szentsír látogatás templomunkban… még szombaton is 16-18 óráig.
- Áldoztatás Nagyszombaton nincs!
- A Húsvéti vigília szertartása + Húsvéti szentmise szombaton 20.00 órakor. Youtube csatornánkon követhető!

Ápr. 9. NAGYCSÜTÖRTÖK
A Húsvéti Szent Háromnap kezdete.
Szentmise 18 órakor az utolsó vacsora emlékére. Ez a nap emlékeztet bennünket:
- az Új Parancsra: „Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt." János 13, 34-35.
- az Eucharisztia (szentmise, Oltáriszentség, szentáldozás) megalapítására… hála az óriási ajándékért („csúcs és forrás”), Jézusért, hogy itt maradt köztünk és táplál bennünket…
- az Egységre… a kölcsönös szeretet és az Eucharisztia eggyé tesz/tud tenni bennünket…
- a papság megalapítására… hálát adunk, hogy vannak papjaink!...
Plébániánk youtube csatornáján együtt lehetünk! https://www.youtube.com/channel/UCXf2lC61uuGuv31yrCU8Afg/videos
A szentmise után az Oratóriumban szoktunk virrasztani, Jézus búcsúbeszéde alapján (Jn 13,21-). Most ezt ki-ki saját otthonában megteheti. Liturgikus felelősünk már kiküldte a szentírási szövegeket, a rokimindenki listára, iletve ITT is olvasható. 

Ápr. 8. KÖZELEDIK

Ápr. 7. BŰNBÁNAT
Gyónás: Ha nem nagyon sürgős, most ne a heti, havonkénti gyónók keressenek! Viszont nagyon várom a már „régen nem gyóntam”, vagy a ritkán gyónó testvéreket (karácsony, húsvét)… De érvényben van a „tökéletes bánat” felindítása és a lelkiáldozás is!

Ápr. 6. ÚJ ERŐRE KAPJUNK
- Áldoztatás templomunkban minden nap 17 órakor… (Templomunk 16-18-ig nyitva).

Ápr. 5. VIRÁGVASÁRNAP
Templomunk ma is nyitva: 16-18-ig.
Áldoztatás: 11.15 és 17 órakor

Ápr. 4. 

Ápr. 3. ELSŐPÉNTEK
Áldozási lehetőség ma de. 10 és du. 17 órakor.
A tökéletes bánat felindításával és a lelkiáldozás által az elsőpénteki kilenced nem szakad meg!

Ápr. 2. REMETESÉG

Ápr. 1.

Márc. 30.

Márc. 27. TELJES BÚCSÚ
Ma este nagy lehetőség, ajándék, Ferenc pápa tolmácsolásában! Készüljünk rá!
A Búcsúnyerés ablakban (honlapunkon) még többet is megtudhatunk!
- Istennek hála a tegnap esti internetes hittanért! Ilyen még nem volt! Köszönet minden rendezőnek/résztvevőnek!!!
- Mai „hangos” gondolataim pedig: https://youtu.be/_Lq6W97aFkY
- A tervek szerint 18.30-tól Keresztút is lesz a Rokiból… https://www.youtube.com/watch?v=42WfADF9gKA&feature=youtu.be

Márc. 26. HÚSVÉTI KÉSZÜLET
- És még ajánlom HONLAPUNKON a LEVELEK ablakba is benézni!

Márc. 25. GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
- Ma délben együtt imádkozza a világ a Miatyánkot Ferenc pápával! Ne felejtsünk el csatlakozni!
- Magyarország felajánlása

Márc. 24. ISTEN AZ ERŐNK ÉS MENEDÉKÜNK
Holnap délben együtt! Ld. FERENC PÁPA meghívását!

Márc. 23. ONLINE
- Nekem személyesen sokat segít Pio atya példája, aki tíz évig tudott magánmisét mondani a hívek részvétele nélkül - engedelmességből.
- A híveink számára pedig ez most egy hosszú Nagypéntek-Nagyszombat lehet, amikor nincs szentmise. 
- Végül is a Nagyböjt negyven napja azon alapszik, hogy Jézus is valamiféle önkéntes karanténba vonult a magányba, amikor a pusztába vitte a Lélek...
- Ebben a pusztában minket is megkísért majd a gonosz, aki nem alszik és nem is álmos. De az Isten Igéjével, Jézussal mi is kiállhatjuk a próbát. (egy plébánostól kaptam)

Márc. 20. MELYIK AZ ELSŐ A PARANCSOK KÖZÜL?
Az Isten és a felebarát szeretete! (Mk 12,28b-34) – Ezt a járványos-vírusos időben is lehet gyakorolni! Sőt! Most kell igazán ráerősíteni! Sok lehetőségünk van!
- Ferenc pápa kérését olvastad honlapunkon? - "24 óra az Úrért"!
- Ma du. már 4-től nyitva a templom! Lehet jönni gyónni!
- Az esti 6-os misében a „fiatalabb” rászorulók és felkészültek (és akik felítatkoztak/nak) részesülhetnek a betegek szentségében.
- Szentmise után kitett Oltáriszentség előtt imádkozzuk a Keresztutat.
- Holnap reggel 7-kor lesz az „utolsó” nyilvános szentmise+ még gyónási lehetőség!

Márc. 17. JÁRVÁNY
- Olvassuk a Magyar Kurir híreit www.magyarkurir.hu
- Levelet küldtem a ROKImindenki levelezőlistára. Aki nincs rajta, kérheti magánban.

Márc. 16. A KEVESET
„...Atyám, ha a próféta valami nehezet kívánt volna, nem tennéd-e meg azt is? Mennyivel inkább (meg kell tenned), mivel csak azt mondta neked:..."
2Kir 5,1-15a
- De szép lenne, ha minden nap megtennénk azt a keveset, amit Isten, az Egyház, lelkivezető, gyóntató... kér tőlünk!
- Nagyböjt: szedjük össze magunkat, tegyük félre gőgünket, önzésünket, lustaságunkat, világias gondolkodásunkat... - Ma többet, mint tegnap! 

Márc. 11. HOGY MEGY?
A vasárnapi szentírási üzenetek kapcsán e héten gyakoroljuk (ld. Újságunk nagyböjti számában!):
- Hagyj ott mindent! „Vonulj ki!” Nekem mit kell elhagynom? Miről kell lemondanom?
- Vállaljam bátran az ebből fakadó szenvedéseket és mindazokat, amik „ok nélkül”
érkeznek!
- Ha így teszek, Jézus már most bepillantást enged a mennyországba ("Tábor-hegy élmény”)!

Márc. 10. ERŐFORRÁSAINK
A mai szentmise imáiból:
- Urunk Istenünk, szent asztalod kenyere erősítsen minket a hitvalló keresztény életben, és szerezze meg nekünk mindenkor irgalmadat és segítségedet…
- Táplálj minket Urunk szent Igéddel, és erősíts szentségeid vétele által, hogy mindenkor szeretetedben élhessünk.

Febr. 28. NAGYBÖJT
„Add, hogy külső önmegtagadásainkat lelki megújulással tegyük teljessé.” – A cél tehát a lelki megújulás. Az önmegtagadás és sok minden más ( szentgyónás, imádságok, jócselekedetek, stb.) eszközök ehhez!
- Szombat 9-től lelkinap – szentmisével kezdve - a plébánián!

Febr. 26. HAMVAZÓSZERDA
A mai Olvasmányból: „…Térjetek meg! Teljes szívetekből hozzám térjetek! Böjtöljetek, hangos szóval sirassátok bűneiteket! … keressétek Isteneteket, Uratokat! Ő jóságos és irgalmas, türelemmel gyógyítgatja sebeiteket. … Népemet gyűjtsétek egybe, szent közösséggé legyen! Hívjátok az öregeket, hozzátok a gyermekeket, még a csecsemőket is! Nászházát hagyja el most a vőlegény, és a menyasszony is!...” (Joel 2,12-18)
- Ma szigorú böjt!
- Ld. még Honlapunkat, plébániai újságunkat…

Febr. 24. MÁTYÁS APOSTOL
- "...akik mindig velünk voltak..." (ApCsel 1,15-17.20-26) - Különböző ügyekben szoktak tőlem "plébánosi ajánlás"-t kérni. Azokról könnyű, akik "mindig velünk vannak"... Viszont nehéz, amikor olyanról kell(ene) szépeket írnom (pl.kereszteléshez, keresztszülőséghez, iskola, stb.) akik "nincsenek velünk", akiket nem ismerek...
De egyébként is fontos lenne, hogy együtt legyünk, "egy-ház" legyünk, legyen közünk egymáshoz!

Febr. 23. TERVEZÉS
Tervezzem meg tudatosan a nagyböjtömet (lásd a NEK hároméves programját is):
1. egyéni hitéletemben hogyan növekszem;
2. miként tökéletesítem a felebaráti szeretetet közösségünkben;
3. hogyan fogok kilépni a világba embertársaim felé!
Plébániai újságunk nagyböjti számából is meríthetünk ötleteket!--- Szép lenne tiszta lélekkel, szentgyónással kezdeni!

Febr. 22. EGYSÉG
Péter székfoglalásának ünnepét e napon Rómában már a IV. századtól megünnepelték, hogy kifejezzék a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.
- Jézus leghőbb vágya: "Legyenek mindnyájan egy"! - A kölcsönös szeretet tesz bennünket eggyé... 
Pl. a mai túra is alkalom volt erre. Megragadni minden lehetőséget, hogy egyek legyünk: találkozzunk, ismerjük meg egymást... Örülök, hogy a remekül megszervezett/sikeres túrán (ld. pl. Fotóalbum) minden korosztály képviseltette magát (babák-mamák, ifjak-vének...).

Febr. 21. KÖVETNI
„…mindennél többre tartsuk Krisztust, mindig készen álljunk Egyházad szolgálatára…”
„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem! … aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt…" (Mk 8,34 – 9,1)
-  Már vételezhető a Rózsafüzér Királynéja újságunk nagyböjti száma!!! 

Febr. 15. SZERETET
„…szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért”
Házaspárok, jegyesek találkozói… Felnőtt és gyermek farsangok… Stb… - Olyan öröm tapasztalni, hogy közösségünkben vannak, akik „életüket adják/adták”, sok időt, energiát, áldozatot vállalva, hogy élet legyen plébániánkon – „Krisztus Testének építése végett”. És persze köszönet azoknak is, akik elfogadják a meghívásokat…
Köszönet és Istennek hála!

Febr. 14. NYÍLJ MEG
„Erre megnyílt a süket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt.” 
(Mk 7,31-37) – Milyen fontos, hogy ne csak a testi, hanem a lelki füleink, nyelvünk is megnyílna! Létfontosságú kinyitni szívünket-lelkünket Isten felé és egymás felé! Kommunikáció! Lelki vagyonközösség… Házasság hete - házastársak között, családban  és persze a plébániai közösségünkben is!

Febr. 13. ALKUDNI JÉZUSSAL
„…pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: … De az asszony így folytatta: … Amikor hazaért…” (Mk 7,24-30) 
- Jézus, a közénk jött Isten! Érdemes vele „alkudni”, kitartóan, hittel könyörögni

Febr. 9. HÁZASSÁG HETE
Mindenki nevezzen be! „Sóval, világossággal” (Mt 5,13-16), imával, stb.
- Szabad visszatekinteni (hálával, lelkiismeretvizsgálattal, bűnbánattal…).
- Ajánlatos megújulni, újrakezdeni – kinek, miben kell…
- Akik nem házasságban élnek (még, vagy már) imáikkal sokat tehetnek! És nekik is meg van a hivatásuk/feladatuk/helyük a jelen életállapotukban!
- Hétfő este pedig minden házasságban élőt és jegyespárt várunk a szentmise után!

Febr. 8. BESZÁMOLTAK
„…az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak…” (Mk 6,30-34) – Küldve vagyok, de aztán fontos a visszatérés, a „beszámoló”, kommunikáció, a tapasztalatok megosztása… - Közösségünkben is!
Ma: https://www.magyarkurir.hu/hirek/bakhita-jozefina - Filmet is láttunk róla…

Febr. 4. CSODÁK
- A mai evangéliumban a HIT két csodát is „produkált”! A holnapiban viszont „…Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön...” (Mk 6,1-6) 
- Ma is vannak csodák, sokfélék, csak észre kell venni, lépéseket kell tenni érte és beszélni kell róluk… Istennek hála!
- Eszembe jut – és juttatják eszembe többen – a szombati farsangunk. Jézus ott volt köztünk a kölcsönös szeretetben. Nagy köszönet minden résztvevőnek, szolgálónak, akik hozzájárultak ehhez a "csodához" is! 

Febr. 3. SZENT BALÁZS
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-balazs-puspok-es-vertanu  ---  Az esti misén Balázs áldásban lehet részesülni!
ÚTRAVALÓ

Febr. 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

Febr. 1. HIT
- „…Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak… Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?” (Mk 4,35-41) – Ajánlom hitünk erősítéséhez a februári életigét/magyarázatát!
- Ma du. 3-tól felnőtt híveink farsangja (ifjak-vének)! – Van benned hit? Elhiszed, hogy ott lesz Jézus? „Ahol ketten-hárman összejönnek…”. Ha szeretjük egymást… Gyere, járulj hozzá te is!

Jan. 31. ISTEN ORSZÁGA
„…kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak...”  (Mk 4,26-34) 
- Épül, növekszik nálunk, köztünk is… Hála Istennek!
- De még sok mindent tehetnénk mi is – egyénileg és közösségileg is. Szerinted mit, miket?

Jan. 30. ÉLETIGE
ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA után vagyunk...
Ma este Igekör... Életige összejövetel!
Isten Igéjével foglalkozunk, s annak életre váltásával.
„Igen emberségesen bántak velünk” (ApCsel 28,2) - www.fokolare.hu
Mindenki hivatalos!

Jan. 28. JÉZUS HOZZÁTARTOZÓI
Kik tartoznak Jézushoz? Kik az Ő hozzátartozói? – „Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!” (Mk 3,31-35)
- Hűha! Nem elég mondani, hogy „én hozzád tartozom…, stb”. - Ma is kerestem és tettem Isten akaratát?

Jan. 26. ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA
- Olvassuk, hallgassuk, értsük és éljük, váltsuk tettekre Isten üzenetét. Ebben segít a minden napi prédikáció, a Biblia órák, az Életige összejövetelek…
- Elindult ismét a Vándor Biblia. Melyik vasárnap, ki viszi haza?! Lehet jelentkezni.
- A mai Szentlecke legfőbb üzenete pl.: „éljetek mindnyájan egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra!” (1Kor 1,10-13.17) - Lehet gyakorolni!

Jan. 25. PÁLFORDULÁS
- Ma, Szent Pál ünnepe mindnyájunkat változásra, változtatásra (megtérésre) - radikális Krisztus-követésre hív! Saul (Pál) élete teljesen megváltozott, miután megismerte Jézus Krisztust és elkezdte követni… hirdetni másoknak is az örömhírt, evangéliumot. Sok-sok krisztusi (keresztény) közösséget alapított és írt nekik leveleket… melyekből mi is táplálkozunk…
- Ma, sok százan Chiara Lubichot (születésének 100. évfordulóján), a fokoláre lelkiséget ünnepeltük, egész napos programmal – aki szintén sokak életét megváltoztatta, megújította. „Belenyúlt” az egyház és a világtörténelem életébe! Mint sok más rendalapító, lelkiségi mozgalom – a Szentlélek által – óriási megújulást hozott… Istennek hála!

Jan. 23. TOLONGÁS
„…Sokakat meggyógyított… mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse… (Mk 3,7-12)
- De jó lenne látni – legalább most a NEK-ra készülve – a tolongást Jézus körül! Hétköznapi misék (is)… szentségekhez járulás (gyónás, áldozás)…hittanos és egyéb közösségi összejövetelek… Tettél a két év alatt ez ügyben plussz lépéseket, több lettél...? 

Jan. 22. CHIARA LUBICH 
100 éve született... Plébániánkon és az egész világon sokan, sokat köszönhetnek neki... Boldoggá avatása folyamatban van.

Jan. 20. IMANYOLCAD
Köszönöm a mai ima-est összehozását (többek szolgálatát – ki, mivel járult hozzá)!!! Baptista ige-szolgálat, evangélikus, református, metodista lelkészek, hívek együtt imádkozva… Már is érkeznek a pozitív visszajelzések! Folytassuk az Imanyolcad igéjével: „Igen emberségesen bántak velünk(ApCsel 28,2)

Jan. 19. JÉZUS KÖZELEDIK
- Jézus ma is sokféleképen közeledik felém, hozzánk, közénk… Fontos, hogy felismerjem, hallgassam meg, tegyem, amit mond...
- „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! (Jn 1,29-34) – Azért jött, hogy tanítson (mutassa az igazi és örök boldogság felé vezető utat), és megváltson… elvegye a bűneim. Adjam oda neki! Lelkiismeretvizsgálat, bűnbánat, rendszeres szentgyónás…
- János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy…  Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”  - Mi is tegyünk tanúságot, mondjuk el bátran egymásnak és mindenkinek a Jézussal való találkozásainkat, Isten-élményeinket! "Örömhírtovábbadók" legyenünk!
- Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól! (1Kor 1,1-3) – Az Úr legyen veletek!

Jan. 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT - TEMPLOMUNKBAN
IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, Szent Kinga, Boldog Jolán és Boldog Konstancia testvére. Klissza várában (Dalmácia, ma Horvátország) született, ahol szülei fogadást tettek, hogy ha Isten megmenti az országot a tatároktól, születendő gyermeküket egészen az ő szolgálatára szentelik.
Négyéves korában a veszprémi domonkos apácákhoz adták, ahol gondos neveltetésben részesült. A Nyulak szigetén (ma Margitsziget) épült kolostorban 1254-ben szerzetesi fogadalmat tett, amelyet, több uralkodó házassági ajánlatát visszautasítva, 1261-ben ünnepélyesen megerősített. 
Önfegyelmezés, keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek adottság, a legalacsonyabb szolgai munka, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét. - Ma is lehet sok mindenben követni, kérni segítségét... templomunk mellékoltárára "rápillantani"/ránézni Margitra!

Jan. 17. REMETE SZENT ANTAL
A 18-20 éves Antalt nagyon megérintette a vasárnapi mise szentírási üzenete, és elkezdte radikálisan élni, tettekre váltani! – Eladta mindenét/örökségét, szétosztotta a szegények között… kemény, önmegtagadó életre adta magát, két kezével dolgozott és még abból is segített másokat… (+356).
- És mi? Meghalljuk Isten üzenetét? Tettekre váltunk belőle valamit? Merünk radikális lépéseket tenni az evangélium élésében?

Jan. 15. ITT VAGYOK
1Sám 3,1-10.19-20 – „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!”
Fontos, hogy mi is meghalljuk – napi szinten is - a hívást, meghalljuk a belső hangot és legyen meg bennünk a készség. Tudjuk mindig kimondani: itt vagyok… állok rendelkezésedre Uram…

Jan. 14. JÉZUS BEMENT
(Mk 1,21-28) 
„Jézus bement… tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán…” - Jó volt tegnap este a Felnőtt hittanon is megtapasztalni…!
- „volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?” – Sajnos a gonosz mindig mesterkedik, beleront Jézus művébe, közösségekbe, ahol Jézus megjelenik… „Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével!” – mondja Péter apostol. 
- Jézus bement… nemcsak a templomba, hittanterembe. Jó mostanában megtapasztalni a lakásszenteléseken is… Hívnak egyedül állók, családok, csoportok... Jézus köztünk!

Jan. 12. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
- Ajánlatos kinyitni honlapunkon a KERESZTELÉS ablakot, és majd
- visszahallgatni honlapunkon a mai Prédikációt…
- Újra gondoljuk át, milyen nagy ajándék, hogy meg vagyunk keresztelve (mit kaptunk és milyen felelősséggel jár). - Ismered, ünnepled keresztelésed napját?!
- Keresztelés ügyben bátran forduljunk a plébánoshoz már jó előre!

Jan. 11. KÖSZÖNÖM
- A reggeli mise után aranyos híveink kis csapata eltávolította a karácsonyi díszleteket. Holnap már a 30 éves Jézus áll előttünk...
- Délelőtt ismét több plébániás találkozón vehettünk részt. Él az Egyház, vannak építő kövek... és milyen jó és fontos az Ige élése, tapasztalataink megosztása... Istennek hála! - www.fokolare.hu

Jan. 10. ÖRÖMHÍRT
„…elküldött, hogy örömhírt vigyek…” (Lk 4,14-22a) 
- Összeszedhetjük és hálát adhatunk, hogy hányszor, hogyan tapasztaltuk meg a Jézustól kapott kegyelmeket (pl. az evangélium életre váltásával, stb.).
- A mi küldetésünk is – napi szinten, ma is – hogy az örömhírt vigyük (ne a negatívumokat), adjuk tovább egymásnak és másoknak is…

Dec. 9. NE FÉLJETEK
"„... elkezdtek kiabálni... Bátorság! Én vagyok, ne féljetek. Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. ... (Mk 6,45-52)
- Hányszor megtapasztalhatjuk! - Jézus szeret minket... meg akar menteni...
Szólítgassuk, engedjük be a bárkába (életünkbe)... 

Jan. 7. NAGY SEREG KÖVETTE
"...Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” ... Nagy népsereg követte..."  (Mt 4,12-17.23-25)
- Örülök a nagy seregnek... A tegnapi, vízkereszti kötelező misén sokan voltunk...
- Örülök, hogy az elsőpénteki nagykilencedet is sokan elkezdték...
Igyekezzünk az új esztendőben beállni azok közé, akik konkrét lépésekkel, tettekkel követik (pl. több szentmise, szentáldozás... tanításának - az evangélium, az Ige - élése, stb.).

Jan. 6. VÍZKERESZT
Ne felejtsük: a szentmisén való részvétel kötelező!

Jan. 4. GYALOGTÚRA
De jó volt! Istennek hála az évadnyitó, közösségépítő együttlétért! Remek idő, friss levegő, napsütés. Örülök mindazoknak, akik beneveztek, és az értünk imádkozókért... 
- Igyekeztünk a havi életigét is tudatosítani (nem is mindig könnyű!): "elfogadjuk a másikat, ahogy van, úgy, ahogy Ő elfogadott mindannyiunkat. Elfogadjuk a másikat, ízlésével, gondolataival; hibáival, azzal együtt, hogy más, mint mi vagyunk. […] Ez azt jelenti, hogy magunkban helyet készítünk neki, elűzve szívünkből minden elhamarkodott véleményt, ítéletet és ösztönös elutasítást."

Jan. 2. MEGISMERNI
"...köztetek áll az, akit nem ismertek..." (Jn 1,19-28)
- Új év! Még jobban megismerni Jézust: az Oltáriszentségben jelenlévőt (hétköznapi szentmisék, szentáldozások!), a kölcsönös szeretet által Köztünk lévőt... az evangéliumok gyakori olvasásával... Ma is kezdhetjük! 

2019. 
Dec. 31. SZILVESZTER
"Gyermekeim! Itt az utolsó óra!" (1Jn 2,18)
- Istenünk, jöjj segítségére népednek. Kormányozz és vezess minket, hogy közbenjárónk, Szent Szilveszter pápa oltalmával biztos úton haladjunk földi életünkben, és eljussunk az örök boldogságba.
- Akár az egész napunk, de legalább az esti 6-os mise közösségünkben a hálaadásról szóljon! - Aztán jöhet a plébániai szilveszterezés...

Dec. 28. APRÓSZENTEK
Azokra a gyermekekre emlékezünk, akiket Jézus születése után öletett meg Heródes a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király miatt, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát. - A lakosság arányait figyelembe véve, ha a Jézus-korabeli Betlehem népességét körülbelül ezerre tesszük, akkor a meggyilkolt kisfiúk száma 30-40 lehetett.
- Ma naponta – csak Magyarországon – hány gyermeket ölnek meg (abortuszok)! - Imádkozzunk az érintett "szülőkért"!

Dec. 24. ZSOLOZSMÁBÓL
- Eljött az idő, hogy Mária világra hozza elsőszülött Fiát.
- Tekintsetek föl, mert elérkezett megváltástok!
- Érkezésedet sóhajtozva várjuk, vigasztalj meg minket és részesíts isteni életedben! Jöjj el, Urunk, Jézus! – Életünkbe, otthonainkba, plébániai közösségünkbe…
Du. 3-kor Karácsonyi játék.
Békés szentestét mindenkinek!

Dec. 23. JÁNOS A NEVE
Nem a szomszédok és a rokonok diktálnak… 
Az Istenre figyelés, a házaspár közötti egység és az ebből fakadó döntés! (Lk 1,57-66)
- Holnap reggel az utolsó hajnali mise... az ünnepre készülve pedig mise után az utolsó lehetőség a szentgyónásra!

Dec. 21. SZOLGÁLAT
„Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Mária megy szolgálni, szeretni
Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?Erzsébet felismeri Jézust a felebarátban…” (Lk 1,39-45)
 - Köszönöm kinek-kinek mai szolgálatát templomunkban. Sok dolgos kézre, és nagy szeretetre van ilyenkor szükség… Volt! – Ifjak is, korábban születettek is. Isten fizesse meg!

Dec. 20. IGEN
- Mária IGEN-je… „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.  (Lk 1,26-38)  - Szebb, igazibb lesz az ünnep, ha a különböző helyzetekben én is kimondom az IGEN-eket!
- Már vételezhető a Rózsafüzér Királynéja újságunk karácsonyi száma!
- Szombat: karácsonyfa állítás... ünnepi készülődés templomunkban!

Dec. 19. FEDDHETETLENÜL ÉLTEK
„Mindketten igazak voltak Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint.” (Lk 1,5-25)
- Házaspárok, házasságok… - A Karácsony előtti napokban különösen is fontos odafigyelni egymásra, hogy a kölcsönös szeretet által megszülethessen Jézus!

Dec. 16. ÖRÖM VASÁRNAP
A teljesség igénye nélkül sorolhatjuk, mennyien tettek azért, hogy az öröm vasárnap más legyen, mint a többi. – Szentgyónások, régi-új arcok a szentmiséken, karitász vásár, forraltborozás a templom előtt, bábjáték a plébánián, adventi postaláda, meglepetés-ajándékok a padokon, 10-30 éve látott tanítványaim kerestek fel… Többen a prédikációt köszönték meg… orgona áhítat… A mai hajnali mise résztvevői…
Adventi programunk is komoly és örömet okozó, főleg, ha éljük.  - Ma figyelek rá, hogy mindent jókedvűen, örömmel es Isten kedvére tegyek….Bizalommal, türelemmel, figyelmes szeretettel fogadom a hozzám fordulókat.
További szép folytatást!

Dec. 13. EZ SEM JÓ – AZ SEM JÓ
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket - Péntek: bűnbánati nap…
Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: „Lám, a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!” Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták.” (Mt 11,16-19) 
- Ma délelőtt a Gyermekház kéredzkedett be templomunkba, hogy előadják karácsonyi műsorukat! Újabb evangelizáció!

Dec. 12. ISTEN DICSŐÍTÉSE

A Liszt Ferenc Iskola (gyerekek, tanárok és hozzátartozók) megtöltötték templomunkat. Gyönyörű karácsonyi koncertet/műsort adtak. Énekes-imádságos összejövetel volt, orgona kísérettel is… Nagyon szép hangolódás karácsonyra, figyelemfelkeltés Jézus Krisztusra! Imádkoztam (és imádkozzunk), hogy mindazok, akik átlépték templomunk küszöbét, Jézussal is találkozhassanak (minél többet!)…


Dec. 11. ÁLDOZAT
- Kereszthalálig tartó engedelmesség
- Önmagát ajándékozza oda…
- Önként ajánlotta magát értünk…
Ma (is) próbálgatjuk mi is… - Ilyenekről elmélkedtünk a mai hajnali misén (XVI. Benedek pápa nyomán).
-- Napközi könyörgés: Istenünk, te azt kívánod tőlünk, hogy előkészítsük Krisztus Urunk útját. Ne engedd, hogy gyöngeségeink letörjenek minket, míg mennyei Orvosunk érkezését várjuk.

Dec. 10. LORETÓI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
Ferenc pápa október 7-én kelt dekrétumával elrendelte a Loretói Boldogságos Szűz Mária választható emléknapjának az Általános Római Naptárba való felvételét december 10-ére. https://www.imrikzsofia.hu/a-loretoi-szent-haz-tortenete-es-abrazolasai
- A hajnali misén már megemlékeztünk róla… - Örülök, hogy sokan voltunk (talán ma a legtöbben).
- Ajánlatos ma (is) elimádkozni a Loretói litániáthttp://oratio.hu/l-maria01.php

Dec. 9. SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
Már a kezdetekkor működésbe lépett a kísértő, a sátán. Az első emberek elbuktak. „Megszületett az áteredő bűn”. A Szeretet-Isten azonban megígérte, hogy Szabadítót küld. Máriát választotta, megóvta, még az áteredő bűntől is, hogy méltó hajlékot készítsen Fiának.
A gonoszlélek ma is működik minden nap. Plébániai közösségünkben is. Rám van bízva, hogy Istent, a szeretetet választom, vagy nem. Engedek a kísértőnek, vagy Isten Országát építem. Nem mindegy, hogy mire mondok igent! Ne hagyjam magam rászedni!
„Óvatosak és éberek legyetek. Ellenségtek, az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el. Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével” (1Pét 5,8)

Dec. 8. ISTEN ORSZÁGA
Nagy örömhír! Beléphetek, Jézus meghozta az igazi boldogságot, fogadjam be… Egy pár feltétel: „Térjetek meg… Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!...  Megvallották bűneiket (gyónás!)…” – Ugyanakkor hallgatói között ott volt az ellenzék… akik nem akarták megérteni, ellene dolgoztak, állandóan belekötöttek… és még áruló is volt köztük. (Mt 3,1-12) - sajnos, ma is ez a helyzet.
- Hála a mai lelkinapért, a kapott kegyelmekért! Köszönöm az előkészületet… sokan, sokat tettek érte. Köszönet mindazoknak, akik elfogadták a meghívást (akár csak 1-2 órára is)… „Mert itt olyan jó lenni… mert én ehhez a közösséghez tartozom…”  - mondták.
- Mai könyörgésből: „…szent vágyakozással siessünk Fiad elé… evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal.

Dec. 7. MENJETEK
„…Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk… Majd elküldte őket, és megparancsolta nekik: „Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok…” (Mt 9,35-10,1. 6-8)
 - Mindnyájan küldve vagyunk… Jézus szeretetét hirdetni, vinni, továbbadni… Misszió! A NEK-re való készület 3. éve!
 - Vasárnap lelkinap! Lehetőség: megtapasztalni Jézus szeretetét… és egymáshoz is küldve vagyunk… Közösségünk (Krisztus Testének) építése!

Dec. 4. ÖNMAGÁT ADJA
"...hogy ki ne dőljenek az úton.” (Mt 15,29-37)
- A tulajdon testét ajánlja föl... Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él... (a szentmise, szentáldozás fontossága!)
MA (adventi program): "Hol akadtam el, hol kell változnom?"

Dec. 3. EUCHARISZTIA
- A SZERETET SZENTSÉGE - Útitárs… táplálék… minden emberi megértést felülmúló valóság… az Egyház életének középpontja… Általa az Egyház mindig újjászületik… Jelen van népe között… (a mai hajnali misén ezekről elmélkedtünk).

Dec. 2. ELJÖVETEL
Adventben minden nap Jézus eljövetele van életünk középpontjában. Sokféle találkozás lehet vele. A ma kezdődő hajnali miséken (melyen a havazás ellenére is sokan voltunk) XVI. Benedek pápa: A Szeretet szentsége kezdetű apostoli buzdítását kezdtük elmélkedni, tudatosítani. Ezzel is szeretnénk jobban megérteni az Eucharisztia titkát. - Alázat, mások szolgálata, az „életemet adom” a másik iránti szeretetből voltak a fő gondolatok. Már ma, a „jelen pillanatban” (ld. decemberi életige magyarázata) gyakorolhatjuk. 
Voltak pl., akik már hajnalban találtak lapátot, seprűt a hó eltakarítására – másokért! 
- De már szombaton: együtt készültek az adventi koszorúk, közös gyertyagyújtás, elindult a "Szállást keres a Szent Család"... és még sok közös, "ketten-hárman" együttlétek hozták, hozzák közénk, jelenítik meg Jézust... Lehet folytatni!

Nov. 30. ANDRÁS
„…otthagyták hálóikat, és követték őt... ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt." (Mt 4,18-22)
- Nekem, neked mit kell otthagynod? Napi szinten is, de lelkiismeretvizsgálatot végezve, eddigi életed/életmódod nézve, min kell változtatnod, hogy komolyabb, igazi Krisztus-követő legyél?... - Új egyházi év kezdődik!
- Ma du adventi koszorú, este 6-kor közös gyertyagyújtás
- Indul a „Szállást keres a Szent Család”! Fogadod, feliratkoztál már?

Nov. 29. IGE
„…Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”  (Lk 21,29-33)
- Ezért az Igére, Jézus Krisztusra építsük életünket!
- Ezért jók, fontosak az életigés összejövetelek, mert újra és újra ezt próbáljuk tudatosítani. Hála Istennek tegnap is sokan voltunk! 
Hála templomunkért! Ma van újra megnyitásának 10. évfordulója! Az esti szentmisében, majd a szentségimádáson ezt is megköszönhetjük!

Nov. 28. ÖRÖMHÍR
„…Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.” (Lk 21,20-28)
- Emeljétek fel fejeteket… Már most gyakorolhatjuk, minden nap! Ne legyünk rövidlátóak. Örüljünk, hogy van Megváltónk, van kire fölnézni, bármi is történjen…

Nov. 26. VIGYÁZZATOK
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: „Én vagyok!… Ne kövessétek őket!”
- Egyrészt örülök, hogy plébániánk hívei közül a vasárnapi misén kívül többen is járnak valamilyen csoportba, közösségbe, másrészt sajnos sokan nem részesültek/nek hitoktatásban! Pl. Felnőtt hittan, Ige kör… Ezeken hangoznak el a keresztény élet gyakorlati megvalósulásának hogyanjai. 
- Sokan tévedésben élnek, nem ismerik vallásunkat, egyházunk tanítását… hiányos ismeretek… tájékozatlanság… 
- „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,19-20)Engedd, hogy tanítsanak, tanítvánnyá tegyenek! Elköteleződés! - Nem csak "csipegetni" innen-onnan...
-- Fontos, hogy olvassunk is a hallottakhoz! Hiteles forrásokból merítsünk, tájékozódjunk… Egyházi dokumentumok, Ferenc pápa beszédei/írásai…, hogy „félre ne vezessenek titeket”!

Nov. 25. ADNI
„…mindent odaadott” (Lk 21,1-4)Te mennyit, mit adsz?
- Nem csak anyagiakról (egyházi adó, adományok, rászorulók...) van szó.
- Pl. a novemberi igemagyarázatban „megosszuk a mellettünk lévők örömét, és osztozzunk fájdalmaikban. Megnyílik a szívünk, és egyre inkább képesek leszünk befogadni, amit a mellettünk lévő testvérünk megtapasztal az élet jelen pillanatában…”

Nov. 23.  ISTEN AKARATA
- Ismét „sokplébániás” összejövetel volt a Rokiban! Fő téma: Isten akarata – Sokan szoktak e témában kérdezősködni. Erre is kaphattunk választ… - Mindig jó belelátni más plébániák életébe… hogyan próbálják az elkötelezett keresztények építeni közösségüket, milyen együtt keresni és tenni Isten akaratát…
- A mai Olvasmányban (1Mak 6,1-13) is előjött a téma, csak negatív változatban! – „beteggé lett, mert nem az történt, amit ő akart.”  - Napjainkban is sokan szenvednek ettől! Legjobb, legboldogítóbb, ha belesimulunk Isten akaratába, és nem a sajátunkhoz ragaszkodunk!

Nov. 22. TEMPLOMTAKARÍTÁS
Jézus bement a templomba… Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek. Ott tanított azután mindennap a templomban… az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta (tanítását).  - Lk 19,45-48 
- Ma is minden nap itt van Jézus a templomunkban…, tanít… Hallgassuk!
- Testünk-lelkünk is templom… tartsuk tisztán (bűnbánat, gyónás), fogadjuk be Jézust…
- Templomunkat fizikailag is takarítja egy pár testvérünk, hétről-hétre. Nagy hála érte! – De nem baj lenne, ha mások, újak is beneveznének… 

Nov. 20. TALENTUMOK
- Mai Olvasmány: „…Vállald a sorsodat, szenvedd el most a halált, hogy majd az irgalom napján, bátyáiddal együtt visszakapjalak téged...” (2Mak 7,1.20-31) - A feltámadásban való hit – már az ószövetségben…
- Mai evangélium (Lk 19,11-28) - Hogyan gazdálkodom az Istentől kapott talentumokkal, képességeimmel. Mennyire szolgálom velük plébániai közösségünket (ki, mihez ért?)… 

Nov. 19. ERZSÉBET
 

Nov. 17. SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA
  • - Nagyon ajánlom áttanulmányozni  (és megvalósítani) Ferenc pápa üzenetét… és püspökeink Szent Erzsébet napi Körlevelét is…
  • - Nagyon köszönöm Karitász csoportunk mai szolgálatát… Öröm volt látni, tapasztalni a közös ebédet (a finom falatokat, a műsort, az együttlétet…). Árpád-házi Szent Erzsébet, könyörögj érettünk!

Nov. 16. SKÓCIAI SZENT MARGIT

Nov 15. ÉLETEM
„Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre…” (Lk 17,26-37)
- Ha tudok/merek veszíteni, akkor meg van mentve az életem! – Pl. Ne az én akaratom legyen… Ha kész vagyok a másik iránti szeretetből „meghalni”, az életemet adni a hétköznapokban, apróságokban is… Élni Jézus új parancsát: szeressétek egymást, amint én... (Jn 15,12-)

Nov. 13. MAGYAR SZENTEK
A mai napon mindazokra a szentekre emlékezünk, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek a magyar földön, akár a honfoglalás előtt, akár utána. Névtelen magyar szentek ők, egyháziak és világiak, férfiak és nők, akik hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Vannak köztük olyanok, akiket népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből sarjadtak, és így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt.
- Mi is a szentségre, a szentek közé vagyunk hivatalosak...!

Nov. 12. AMI A KÖTELESSÉGÜNK
"...amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt." (Lk 17,7-10)
- A szentmise nem csak óriási ajándéka Jézusnak, hanem kötelességünk is... - A tegnapi felnőtt hittanon nagyon jó volt átismételni, tudatosítani a szentmise egyes részeit! Örülök többek visszajelzésének és annak is, hogy sokan voltunk. - Ajánlom még hozzá honlapunkon az OLVASTAM ablakot is áttanulmányozni! 

Nov. 11. MÁRTON
Nemcsak a libáról szól a mai nap!
Szent Márton:
- Felnőtt korban tért (keresztelkedett) meg... Mert foglalkozást váltani, hogy jobban tudjon Istennek élni! Szerzetesi életet élt, pap, majd püspök lett... a felebaráti szeretet szentje... Adni, megosztani, amim van!

Nov. 10. FELTÁMADÁS
"Add, hogy minden testi-lelki erőnkkel szolgálatodra álljunk, és készségesen teljesítsük szent akaratodat." - Mert a mennyországba szeretnénk jutni, mert hiszünk a feltámadásban... mert nem csak a földi életre akarunk berendezkedni...
Évközi 32. vasárnap: 2Mak 7,1-2.9-14   Zsolt 16 2Tessz 2,16-3,5  Lk 20,27.34-38

Nov. 9. TEMPLOMSZENTELÉS
- Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az! (1Kor 3,9c-11.16-17)
- Örülök a rendszeres gyónóknak...
- Örülök, hogy templomunk, plébániánk többeknek otthona. Úgy is, hogy pl. a ma reggeli mise után voltak, akik még (felkérés nélkül) itt maradtak dolgozgatni közösségünkért: takarítani, faleveleket összesöpörni, stb.
- Örülök és köszönöm az adományokat (plébániánk bővítése-szépítése is folyik). Isten fizesse meg!

Nov. 8. SZÁMADÁS
"Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról (Lk 16,1-8)
- Minden este tegyük meg (lelkiismeretvizsgálat)! Rendszeres szentgyónás (1-2 havonként)... - Isten elé állni... hogy gazdálkodunk a tőle kapott kegyelmekkel, idővel, életünkkel...
- Pl. Friss hír, sokak örömére: Chiara Lubich  
 és.... www.fokolare.hu

Nov. 7. SZÓBA ÁLL(ok)
„Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.”
- Hála Istennek folyamatosan ezt teszem. Sok, vallását nem gyakorló, vagy még csak érdeklődővel találkozgatom... Kérem az imahátteret ehhez! 
„Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat.” (Lk 15,1-10)
- Örüljünk együtt! Az elmúlt 12 év alatt sok megtérés ("megtalálás") történt plébániánkon! 
--- És egy mai hír plébániánk területéről:

Nov. 6. SEMMI LAZASÁG
„A keresztény életszentség útja kemény és szigorú” (Thomas Merton). – Erről szól a mai evangélium is (Lk 14,25-33).
Krisztus követése: elhárítani minden akadályt… lemondani… felvenni a keresztet…
- Egyébként az élet minden területén így van. Ha valaki komoly, igazi célokat akar elérni, azért sok mindent be kell vállalni… - Hát még az üdvösségünkért, örök boldogságunkért!

Nov. 5. SZENT IMRE
"Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál... Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” (Lk 12,35-40)
- Szent Imre fiatalon halt meg, váratlanul. - Te/én kész vagy az átköltözésre? Akár már ma is?
- Imádkozzunk a magyar ifjúságért (is)!

Nov. 3. ZAKEUS
„Minden akadályt legyőzve, elnyerjük a megígért boldogságot” (mai könyörgés)!
- Milyen akadályok vannak előttem (rossz szokások, bűnök, mit szólnak mások…)?
- Mi akadálya van, hogy változtass (bátorság, alázat hiánya, őszinte gyónás, radikalitás, erős akarat…)? - Pl. miért nem jársz hittanra, miért nem jössz a közösségbe/közösségi programokra...?
- Ne félj, Isten szeret (Bölcs 11,22-)meg akar menteni (Lk 19,1-)… Kövesd Zakeust!

Okt. 30. ÜDVÖSSÉG
Mai ev. (Lk 13,22-30): „kevesen vannak, akik üdvözülnek?” – Téged érdekel? Nemcsak a létszám, hanem pl. benne leszek én is a „csapatban”?
- Vigyázat! A kapu szűk! Akármi nem fér be. Egy pár dolgot el kell hagynom, ill. nézzek szét magamon: így beférek-e, mit kell tennem, stb.
- Közeledik a Mindenszentek, halottak napja… Készülj! Ne csak virágot, mécsest vegyél. – Szentmise, szentgyónás (a teljes búcsúhoz is kell) mindennél fontosabb készület!

Okt. 29. BOLDOG CHIARA LUCE
Ma őrá emlékezünk… Fiataloknak, súlyos betegeknek példaképe… - Most, Mindenszentek és Halottak napja közeledtével lehet tőle tanulni: hogyan készüljünk az „átköltözésre”, hogy lehet szentté válni…

Okt. 24. TŰZ
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. ” (Lk 12,49-53)
- A máriazelli zarándoklatunk sokakban tüzet gyújtott! Áradt a kegyelem! Hazafelé sok tanúságtételt hallhattunk (tettük közösbe a kapott ajándékokat), írásban is megosztották már egy páran... Ne engedjük, hogy kialudjon ez a tűz... és adjuk tovább!
- „Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.” (2Tim 1,14) - Az e havi életige is bátorít bennünket!

Okt. 21. BOLDOG IV. KÁROLY
- Utolsó királyunk... Elmélkedjünk életén!

Okt. 20. AZ IMA EREJE
- Imádkozni, imádkozni - Mózes példája (Kiv 17,8-13)
- Szüntelenül - Jézus üzenete (Lk 18,18)
- Szentírás - "Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre..." (2Tim 3,14-4,2)

Okt. 19. PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNKÉRT
A világon nagyon sok plébánia van, ahol a Fokoláre Mozgalom lelkiségéből táplálkozva építik a helyi egyházat, a plébániát. Most Róma mellett (Castel Gandolfo-ban) van ezen plébániák vezetőinek, felelőseinek a találkozója, melyen én is részt veszek, képviselve nem csak plébániánkat, de néhányadmagammal Magyarországot is. Száz körüli létszámmal vagyunk jelen ezen a találkozón, ami lelkigyakorlat és továbbképzés is egyben. Sok szép beszámoló hangzik el, néhány mondattal, képpel még plébániánk is megjelent. A pénteki témánk az volt: hogyan lehet köztünk Jézus.
Kérem az otthonlévők imáit is!
Okt. 18. TANÍTVÁNYSÁG
A mai evangélium (Lk 10,1-9) elgondolkodtatott... Már 12 éve vagyok a ROKI-ban. Örülök és köszönöm, hogy van 12 apostolunk, de azon tűnődöm, vajon 72 tanítvány van-e? Tanítványok, akik a plébánossal tartanak, akik elkötelezett keresztény életet élnek ill. életükkel hirdetik az evangéliumot (hittanokon részt vesznek, építik a közösséget...)? Kik és hányan..., még nem számoltam össze! 
Okt. 16. NE ÍTÉLKEZZ
„Nincs mentség számodra, bárki légy is, te, ember, aki másokat megítélsz. Amikor ugyanis mást megítélsz, önmagadat marasztalod el. … azt hiszed, hogy megmenekülhetsz Isten ítélete elől? …” (Róm 2,1-11)
A NAP SZENTJEI
Sziléziai Szent Hedvig ---  Hét gyermeket szült… „A gyűlöletet szeretettel kell legyőzni…”
Alacoque Szent Margit --- A Jézus Szíve tisztelet elterjesztője

Okt. 15. AVILAI SZENT TERÉZ
"Ha Jézus Krisztus mint jó barát és jóságos vezető ott van mellettünk, akkor mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni, és bennünket támogatni, senkit el nem hagy: egyszóval igazi és őszinte barátunk...
Valahányszor pedig rágondolunk Krisztusra, mindig jusson eszünkbe a szeretete is, amellyel annyi kegyelmet ajándékozott nekünk,... élesszük magunkban a viszontszeretetet! Mert ha egyszer – az Úr kegyelméből – az ő szeretete mélyen belevésődik szívünkbe, akkor majd minden könnyűvé lesz számunkra. Hamarosan és kevés fáradsággal igen sokat tudunk majd elérni."  

Okt. 14. ITT VAN
- Hála elsőáldozóinkért! – Sokan köszönik a szép szentmisét… és sokan örülünk, hogy már velük is többen vagyunk, akik Jézussal táplálkozhatunk… már velük is többen vagyunk, akik így is hordozzuk/adjuk Jézust a világnak!
- Mai ev.: „itt pedig nagyobb valaki van… bűnbánatot tartottak…” (Lk 11,29-32) Mennyi mindenért áldozatot hoznak az emberek (programok, anyagiak, karrier, stb.). – Jézus itt van minden nap, többféle jelenléti módjával (szentmise, szentségek, a „2-3-an együtt…” stb.) Milyen sokan nem élnek a vele való találkozással/táplálkozással! – Bűnbánat és újrakezdési lehetőség!
- Ma pl. Felnőtt hittan!

Okt. 12. ÉLET
- Örülök (mások is) a tegnap esti Fiatal házas hittannak! Több témát is sikerült átbeszélgetnünk!
- Örülök a Munkás Szent József Csoportnak, mai szolgálatuknak… Isten fizesse meg!
- Örülök, hogy már is érkeznek az adományok plébániai közösségi terünk bővítése számára! Isten fizesse meg!
- Örülök a ma délelőtti „országos” lelkinapnak. A Rokiba több plébániáról (faluból, városból) jöttek, közel ötvenen - fiatalok, kisgyerekesek, felnőttebbek... Mind olyanok, akik a plébániájukért, az egyházért akarnak élni – a fokolár lelkiség segítségével.
- Örülök – már most – a holnapi elsőáldozó gyermekeknek - aranyosak! Imádkozzunk értük!

Okt. 11. KERESZTSZÜLŐK

Okt. 9. ZSOLOZSMÁBÓL
Antiochiai Szent Ignác leveléből
- Legyetek szelídek,  és újuljatok meg hitben… újuljatok meg szeretetben... Ne legyen semmi bajotok egymással… Óvakodjatok a vadhajtásoktól Krisztus tagjai vagytok… arra kérlek titeket: maradjatok meg egyetértésben és kölcsönös imádságban. Köszöntelek benneteket Jézus Krisztusban. Osztatlan szívvel szeressétek egymást...

Okt. 8. MAGYAROK NAGYASSZONYA
Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE
Már szombaton megünnepeltük, de természetesen, ma, a napján is "felköszöntjük"!

Okt. 6. BÚCSÚ - X. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ
Ajánlom kinyitni a LEVELEK ablakot! Sok ilyen és hasonló visszajelzés érkezett/érkezik. Szép ünnep volt!
Így is és újra köszönöm mindazoknak, akik mindezekben tevékenyen részt vettek! Habár tudjuk – a mai evangéliumból – hogy „csak a kötelességünket teljesítettük”. De akkor is öröm és hála!

Okt. 4. ASSISI SZENT FERENC
Mindenkit szeretettel várunk!

Okt. 3. SZÜLINAP
Isten éltesse 104. születésnapját ünneplő templomunkat!
Az esti misén (is) köszöntjük... no, és szombaton egész nap!!!

Okt. 1. RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA
Ajánlom:

Szept. 29. SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
- Örülök és köszönet a délelőtti „maratoni” szentírás-olvasóknak!
- Örülök, hogy ma többen vásároltak szentírást!
Olvassuk és éljük, váltsuk tettekre, építsük be hétköznapjainkba Isten üzenetét!

Szept. 28. VÉRTANÚ LELKÜLET
"...add, hogy önmagunkról lemondva egész szívvel ragaszkodjunk hozzád."
- Pl. mára nagytakarítás van meghirdetve. Örülök, hogy már korán reggel többen is "lemondtak önmagukról" (egyéb programjaikról) és a szentmisét, majd templomunkat, közösségünket = Istent választották!

Szept.26. TE IS KERESED?
"...Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok?” És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust..." (Lk 9,7-9)  - Sok-sok lehetőség!

Szept. 24. GELLÉRT
- A Babák-Mamákkal ma is elzarándokoltunk a Szent Gellért sziklatemplomba. Imádkoztunk, énekeltünk és felajánlottuk a "babakocsis fáradalmakat" - azokért is, akik nem voltak ott... Majd játszótereztünk...
- A mai nap evangéliuma: „Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!” (Lk 8,19-21)  - Rövid, tömör kijelentés, hogy ki is az igazi keresztény, Krisztushoz tartozó...

Szept. 23. FELNŐTT HITTAN
A félreértések elkerülése végett a Felnőtt hittanra mindenki jöhet, aki felnőttnek érzi magát… a tizenévesektől kezdve, fiatal házasok, stb.
Ma este is lesz: 18.45-kor. Téma: A szentmise (hogy jobban értsük/éljük).
- "...Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé." (Lk 8,16-18) 

Szept. 21. KÖVESS ENGEM!
- "...éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet." (Ef 4,1-7.11-13)
- „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. ... Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Mt 9,9-13)
- Gyere bátran, vár Jézus, akármilyen bűnös vagy... segíteni akar, meg akar menteni (lehet jelentkezni a plébánosnál lelkibeszélgetésre, életrendezésre, gyónásra...).
- Öröm, hogy híveink közül jó páran tartalmas, "sokplébániás" találkozón vehettünk részt!

Szept. 20. VELE
„…Vele volt a tizenkettő és néhány asszony,... akik vagyonukból gondoskodtak róla.”  (Lk 8,1-3)
- És én? Ki, mennyire, hogyan… van Vele a hétköznapokban? Hogy kellene? Stb.

Szept. 19. 
"...legyen gondod a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra... (1Tim 4,12-16)
„…sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett...” (Lk 7,36-50)
- Megjelent plébániai újságunk szeptemberi száma!

Szept. 14. SZENT KERESZT
- "Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által, megváltottad a világot"! - Jézus megtette a részét... Én? Hogy viszonyulok a kereszthez a hétköznapokban? Hogy reagálok, amikor érkezik a kereszt?...
- Elkezdődtek a hittanok… Örülök, hogy a Felnőtt hittanra is már jöttek… tegnap este meg volt a Fiatal Házasok „alakuló ülése” is, jó témával, építő hozzászólásokkal… Reménykedem a szép folytatásban: hogy még minél többen be fognak kapcsolódni…

Szept. 13. SZÁLKA-GERENDA
„…saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.” (Lk 6,39-42)
- Emberi kapcsolataink, plébániai (közösségi) életünk mennyivel szebb lenne, ha ebben is Jézus tanítása szerint élnénk!
Pedro Aguado piarista rendfőnök azt írja: „A hit és Jézus követése nem »elméleti dolgok«, hanem lelkünk mélyén, az életünkben gyökereznek. Valósággá kell válniuk életmódunkban, állásfoglalásainkban, döntéseinkben. Ezért van szükségünk az evangélium olvasására és a vele való imádkozásra. A napról napra történő olvasás így jár majd át minket, mint az eső, mely átnedvesíti és termékennyé teszi a földet.”

Szept. 9. JÖJJ SZENTLÉLEK!
Tegnap ünnepélyesen is megnyitottuk az új hittanos évet. Ma este pl. már Felnőtt hittan!
Megtalálta már mindenki, hogy melyik csoportba fog járni? Jelentkeztél már? De anélkül is jöhet mindenki, ill. kérdezheti a plébánost: „hova jöjjek”?
Továbbképzésre mindenkinek szüksége van – tapasztalom! És létfontosságúak a közös összejövetelek, az egymással való találkozások is = KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS! (NEK... Misszió: belül kezdve...).

Szept. 6. ELSŐPÉNTEK
Ismét ajánlom elkezdeni! Az új tanév remek lehetőség!

Szept. 4. KERESZTELKEDÉS
IX. (Szent) Lajos  nem a királlyá koronázását, hanem a megkeresztelkedését tartotta élete legnagyobb ünnepének, napjának. – Nekem ma van a keresztelésem évfordulója (6 napos koromban kereszteltek!). A reggeli szentmisében már hálát adtam…
Fontos tudni keresztelésünk napját… nézz utána! És magáról a keresztség szentségéről is érdemes „továbbképződni”! A legnagyobb ajándék!

Aug. 30. MINDENKI
Mindenkivel – Mindenkinek”! – A NEK-re való készület 3. évének ez a mottója.
Mindenki születésnapján – tegnap – ezt is élhettük, gyakorolhattuk. Személy szerint örülök és „mindenkinek” köszönöm a sokféle ajándékot. Isten fizesse meg! – De sokak köszönetét is tolmácsolhatom, mert a tegnap este sokaknak ajándék, boldogság volt… „Köszönöm, hogy vagy/vagytok”!

Szent Mónika segíts, hogy nálunk is minél több keresztény feleség és édesanya legyen!

Aug. 23. RÓZA
LELKIGYAKORLAT UTÁN (is), a mai evangélium: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. ... Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. (Mt 22,34-40) 

Aug. 22. KIRÁLYNŐ
Mindenki olvasta... ünnepelte?

Aug. 21. SZŐLŐMUNKÁSOK
Hazajöttünk a lelkigyakorlatról, és rögtön konkrét meghívást kaptunk.
- Az evangéliumban (Mt 20,1-16a): „Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?” – Jézus vár, küld bennünket szőlőjébe, hogy nála dolgozzunk… apostolkodjunk, építsük Titokzatos Testét, az Egyházat, közösségünket… „Mindenkivel, mindenkiNEK” - hirdetni az evangéliumot, örömhírt...)!
- A mai nap szentjének jelmondata: Mindent megújítani Krisztusban! – A lelkigyakorlatra is ezért mentünk, és ezért jöttünk haza… Megújulni, megújítani magunkat és közösségünket. Kezdjük el most (nem majd!), illetve folytassuk!

Aug. 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK
Érdemes olvasgatni, feleleveníteni életrajzát…
- Istennek hála lelkigyakorlatunkért… Aki ott volt: átélte… aki nem volt, kérdezgesse az ott lévőket… - Köszönjük az imahátteret is!

Aug. 15. ÜDVÖZLÉGY NAGYBOLDOGASSZONY
- Mária védnöksége alatt indulunk a lelkigyakorlatra, aki azt üzeni nekünk is: Tegyétek, amit mond – Jézus! (ld. kánai mennyegző).
- Ma kötelező szentmise!
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!

Aug. 14. KÉSZÜLÜNK
Lelkigyakorlatos készületünkben a mai evangélium és Szent M. Kolbe atya is segít…
- Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt… 
- ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,15-20)
Ld. még az OLVASTAM ablakunkat!
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!

 Aug. 9. LELKIGYAKORLATUNK
Tegnap este „folytattuk augusztusi lelkigyakorlatunkat”. Hiszen az előkészületek szerves része az "Egy templom - egy család"-nak. Örülök sokak bekapcsolódásának… kik, hogyan teszik hozzá részüket… Folytassuk! 
A mai evangélium nagyon konkréttá teszi a lényeget: Jn 15,9–17 --- „… Maradjatok meg az én szeretetemben! … Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. … Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt… Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”

Aug. 5. HAVAS BOLDOGASSZONY

Aug. 1. FELHŐ
"...Valahányszor a felhő felemelkedett a szent sátorról, a nép útnak indult. Ez így történt egész vándorlása idején. ... amelyet a nép egész vándorlása idején láthatott." (Kiv 40,16-21.34-38)
- Köszönöm Istenem, hogy minket - Roki népét - is vezetsz. Lelkiismeretünk, a Biblia, a prédikációk, lelkivezető, a hittanórák, a most közelgő lelkigyakorlat, stb. Adj halló - rád figyelő - fület/szívet, engedelmes lelkületet, hogy el ne tévedjünk!
- Köszönöm Istenem, hogy ma 12 éve kezdhettem "rokis vándorlásomat"!

Júl. 29. IMÁDKOZNI ÉS ÉLNI AZ EVANGÉLIUMOT
- „Márta, Márta…!(Lk 11,1-13) - https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-marta
- Ferenc pápa a tegnapi prédikációját így fejezte be: „Kérjük Máriát, az imádkozó asszonyt, segítsen, hogy Jézussal egységben imádkozzuk a miatyánkot, hogy a Szentlélek vezetésével megéljük az evangéliumot!” (pl. a vasárnapit, a mindennapit, a havi életigét...) – Gyakoroljuk!

Júl. 27. SZÖVETSÉG
„Miután az Úr közölte a feltételeket, amelyek alapján szövetséget akart kötni népével, Mózes lejött a hegyről, s kihirdette a népnek az Úr minden szavát és parancsát. Az egész nép egy szívvel felelte: Az Úr minden szavát megtartjuk.”…
(Kiv 24,3-8) – a mai Olvasmány egy meghívás is számunkra, hogy újítsuk meg szövetségünket Istennel: „Az Úr minden szavát megtartjuk”!
- A mai kerékpártúrán is megtapasztaltuk, hogy az Úr hűséges szövetséges! Annyi mindenért hálát adhatunk… csak győzzük viszonozni!

Júl. 26. NAGYSZÜLŐK
Milyen jó, hogy vannak! Milyen sokan, sokat köszönhetünk nekik! Szeressük, becsüljük meg őket! És próbáljunk "visszafizetni" nekik valamit (cselekedetekben, imáinkban...). - Ma pl. a szentmisében (ahol külön áldásban részesülhetnek) , szentségimádáson...
A mai napon Jézus nagyszüleire, Mária szüleire emlékezünk...

Júl. 25. JAKAB
A mennyország "ára": "Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd... Az apostolok közül Jakab lett az első vértanú! 
- Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!...” (Mt 20,20-28) 

Júl. 24. KINGA
- Radikális Krisztus-követés! Kit, mire hív az Isten? - Az evangélium szerinti életre mindannyiunkat!
- És ne azt keressük, hogy mire nem vagyok képes, hanem mi az, amit meg tudok tenni... De azt tegyem!

Júl. 23. BRIGITTA
Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Belépett Szent Ferenc harmadik rendjébe. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Ekkor alapította a róla elnevezett szerzetes rendet… Mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-brigitta-szerzetesno-europa-tarsvedoszentje

Jún. 22. MÁRIA MAGDOLNA
Asszony, miért sírsz?… menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! (Jn 20,1.11–18)
- Mindannyiunk hivatása, hogy a Feltámadott tanúi legyünk! És ne sírjunk, ne szomorkodjunk, hanem keressük a feltámadt Jézussal való találkozásokat – a keresztet is vállalva!

Júl. 19. AZ ÚRNAK

„Az Úrnak mit adhatnék…” (a mai, 115. zsoltárból). – Mennyi mindent kaptam/kaptunk már az Úrtól! Fontos, hogy válaszoljak is szeretetére! Szabad töprengeni rajta, személy szerint: mit adhatnék az Úrnak, minek örülne?!


Júl. 14. AZ ÖRÖK ÉLETET?

Mai olvasmányok válasza - Mózes és Jézus is: Engedelmeskedj... Tartsd meg a parancsokat... Szeresd felebarátodat... Irgalmasság... - Máris lehet gyakorolni!


Júl. 13. NE FÉLJETEK
- Vajon ellene szegülhetünk-e Isten akaratának?... Én gondoskodom rólatok és gyermekeitekről... (Ter 49).
- Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt... (Mt 10).


Júl. 9. HAJNALI GONDOLATOK

Júl. 5. HAJNALI GONDOLATOK

Júl. 2. SARLÓS B. A. 
- Mária Jézust vitte szíve alatt Erzsébethez… ,ment szeretni, szolgálni… Menjünk mi is – mindig – Jézust „víve” felebarátainkhoz, mindenhova… és felebarátainkban is felismerni Jézust, mint Erzsébet!
- Megérkezett, köszönöm… Ma az új, Máriás miseruhában misézhettem… Isten fizesse meg kinek-kinek adományát, szeretetét…
- Lengyelek… A közös mise után ¾ 10-ig, nagyon jó hangulatban, nagy szeretetben voltunk együtt a lengyel zarándokokkal, akik „visznek bennünket Medjugorjéba is”. Köszönöm… sokan, sokat tettek érte. Isten fizesse meg!
- Holnaptól rokis bringatúra… Köszönjük az ima-kiséretet/hátteret!

Júl.1. NE ALKUDOZZ

Jún. 30. KÖVETLEK
A mai ev. (Lk 9,51-62) Krisztus követésére hív… De az olv. is (1Kir 19) meghívásról szól.
A sztlecke (Gal 5,1.13-18) a szeretetre, a Lélek szerinti életre.
Újra kimondhatjuk igen-ünket, újrakezdhetünk…
- Szülőfalumban, Úriban 1974. jún. 30-án mutattam be első szentmisémet, 45 éve. Ma ott adok hálát, ahonnan elindultam, ahol a meghívást kaptam, ahol elkezdtem követni Jézust… Ott mondok hálát Istennek és azoknak, akik támogattak…

Jún. 29. PÉTER ÉS PÁL apostolok
Szentmise reggel 7-kor (hűvössel!).

Jún. 28. JÉZUS SZÍVÉNEK ÜNNEPE
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket szent szíved szerint!

Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ
Kedves testvéreim, emeljük lelkünket üdvözítő Istenünkhöz, és kérjük: Áldd meg, Urunk, népedet!
- Árpád törzséből László király személyében az életszentségnek új hajtását fakasztottad, add, hogy mindnyájan meghalljuk és kövessük hívó szavadat!
- László királyban csodálatosan kivirágzottak a szüleitől kapott jó tulajdonságok, áldd meg ma is a szülőket, hogy áldottak legyenek gyermekeikben!
- Szent László Krisztus helytartóját tisztelte Péter utódjában, közbenjárására őrizz meg minket is a Szentatya iránti sziklaszilárd hűségben!
- Szent László templomokat és kolostorokat alapított, hogy a keresztény szellemben megerősítse népünket, engedd, hogy ma is minél többen elkötelezzék magukat Isten és embertársuk szolgálatára!
- Szent László az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelte, és királyként is neked és népének szolgált, segíts, hogy életünk neked tetsző, embertársainknak pedig példamutató legyen!

Jún. 26. GYÜMÖLCSÖK
„…Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Tehát: gyümölcseikről ismeritek fel őket.”  (Mt 7,15-20) – A ma reggeli misében arra kaptam meghívást, hogy minél több jó gyümölcsöt teremjek. Nem dicsekvésként, de ezzel az írással (reggel 9 után) már a 6. gyümölcsnél járok!
- A holnap esti Ige-kör is alkalom lesz, hogy megosszuk a júniusi gyümölcseinket… 

Jún. 25. A MENNYORSZÁGÉRT
Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik!
- Szeretném, ha szeretnének? Kezdjem el én! 
A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. … (Mt 7,6.12-14) 
- Sok minden nem fér be… Mit kell letennem, elhagynom, kihagynom az életemből, hogy beférjek a szűk kapun
Az Olvasmányban (Ter 13,2.5-18) szép példa Ábrám… Átengedi testvérének a választást, megelégszik a kevesebbel… le tud mondani… aztán persze Isten bőségesen megjutalmazza!

 Jún. 23. EUKARISZTIA
- Hála az Úrnapja, Oltáriszentség – szentmise, szentáldozás – ünnepléséért… a délelőtti szentmise résztvevőiért!
- Hála a körmenetért is… - Ha esik az eső, akkor is Jézussal tartunk!
- Köszönöm pappá szentelésem 45. évfordulójának közös ünneplését… az ajándékokat…

Jún. 22. NE AGGODALMASKODJATOK
„…Mit együnk, mit igyunk, mibe öltözzünk… Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.”  (Mt 6,24-34)

Jún. 18. KATOLIKUS FÉLÓRA
(13.49-től)

Jún. 16. EGYHÁZKÖZSÉGÜNK - 100
Köszönöm mindenki részvételét Egyházközségünk 100. születésnapján!
- a sok imát
- az előkészületek sok-sok munkáját, szolgálatokat…
- adományokat
- és mindent...
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
A Katolikus Rádión visszahallgathatjuk a szentmisét!
A Magyar Kurirban pedig képes beszámoló is van...

Jún. 15. SZÜLETÉSNAP
Egyházközségünk 100. születésnapja! – Istennek hála, a sok kegyelemért!
Miért jövünk, miért szolgálunk…? Nem emberi elismerésért! Hanem? Mert (mai szentlecke): „Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt…” (2Kor 5,14-21)
- Ma este 7-kor templomunkban a bérmálkozókért... közösségünkért imádkozunk!

Jún. 14. KÉSZÜLET-100
- A ma esti szentmise a bérmálkozókért és a KT-ért volt… 
- Örülök, hogy szentségimádással, gyónással is készültek egy páran…
- Örülök, hogy ma is sok dolgos kezet láthattam…
- Megjelent Roki újságunk legújabb száma – 100 év!
- Akinek még nincs meg a MOZAIKOK c. könyv, fél áron kapható – 100 évünk!
- Szombat: 1919. június 15. Megszületett az Egyházközségünk. Reggel 7-kor a szentmisében adunk hálát… 

Jún. 12. HÁLA
- Köszönet az elmúlt napok takarítóinak, rendrakóinak! Van látszatja! – Viszont még van bőven tennivaló, lehet jönni!
- Lelkileg se feledkezzünk el készülni vasárnapra!

Jún. 10. ÜNNEPEINK
Karácsony-, Húsvét-, Pünkösd másnapja nem kötelező ünnep! De…
- Örülök, hogy a ma esti szentmisén többen voltunk a szokottnál. Egyébként,  pünkösdhétfő  a katolikus liturgiában:  http://www.magyarkurir.hu/hirek/szuz-maria-az-egyhaz-anyja
- Örülök, hogy Máriaremetére többen is kijöttek és délben együtt énekelhettük az Úrangyalát…, majd közösen hallgattuk bíboros atya NEK-es üzenetét a 3. évre (még sokat fogunk beszélgetni róla!), és a lényeg: a záró, sokpapos szentmise – együtt!… - Sokan kérdezték, hogy hol a mi sátrunk… a mi plébániánknak nincs sátra?

Jún. 7. VAN PÁPÁNK!
- „Szeretsz engem… Legeltesd juhaimat! … Kövess engem!”  (Jn 21,15-19) – Péter apostol „kinevezése”… az első pápa! Most Ferenc… - Köszönjük Jézusunk, hogy gondoskodsz minden korok krisztuskövetőiről, van pásztorunk, aki terelget bennünket! Tartsd meg Isten szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!
- Köszönet a ma esti – elsőpénteki – szentségimádásért, a meghívást elfogadókért!

Jún. 6. EGYEK LEGYENEK
- A mai evangéliumban legalább négyszer szerepel Jézus leghőbb vágya, hogy „egyek legyenek”… Imre atya szépen ki is fejtette ma esti prédikációjában… - Dolgozzunk rajta (és kérjük a Szentlelket), hiszen ez a legfontosabb a házasságokban, családokban, plébániai közösségünkben, hazánkban... mindenütt!
- Nagyon jó volt a mai Film klub! Köszönjük! Van mit feldogozni!
- Holnap elsőpéntek… közös szentségimádás! Közel a Pünkösd. Hívogassuk, várjuk, fogadjuk a Szentlelket!

Jún. 5. NEM E VILÁGBÓL
- Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. … - Köszönöm Jézusom, hogy imádkoztál értem/értünk. Segíts, hogy valóban egyek tudjunk lenni!
- nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. … (Jn 17,11b-19) – Igen, nekem/nekünk más világból kell lennünk, élnünk… Kereszténynek lenni egészen más, mint a világ gyakorlata! Segíts, hogy más tudjak lenni! (Pl. a tegnap esti teltházas családtervezéses est erről is szólt).
Jöjj Szentlélek!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívemet a te Szíved szerint!

Jún. 4. MIT SEM AGGÓDOM
- Nem becsülöm sokra életemet; csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. (ApCsel 20,17-27)
- A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. …Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők… Én most hozzád megyek.”  (Jn 17,1-11a)
Trianon! – Imádkozzunk… Jöjj Szentlélek!

Jún. 3. FERENC PÁPA
- A mai felnőtt hittanon Ferenc pápa, ill. az egyházunk lesz a fő téma… beszélgessünk!
- Romániai látogatásáról sok minden található honlapunkon az OLVASTAM ablakban… és a www.magyarkurir.hu, valamint az internet számos oldala foglalkozik vele..

Máj. 29. SZENT VI. PÁL PÁPA

Máj. 27. JÉZUSÉRT
- A nép – Pál ellenfeleinek biztatására – Filippiben is Pál és Szilás ellen fordult, a bírák pedig letépték róluk a ruhát, és megvesszőztették őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket. – A nép az apostolok ellen fordul… kétezer év óta zajlik (hívők, nem hívők). De az apostolok, az elkötelezett keresztények=krisztuskövetők, kitartanak!
- „mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és házad népével együtt üdvözülsz!” (ApCsel 16,22-34) – Életünk legfőbb kérdése, minden nap! Ma is!

Máj. 26. TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI VILÁGNAP
És Ferenc pápa üzenete:

Neked is segítőd? Tapasztaltad már? Milyen a kapcsolatod Máriával?

Máj. 23. SZERETETBEN
-„Maradjatok meg az én szeretetemben!”  (Jn 15,9-11) – Próbáljuk meg ma is, holnap után is! A Jézus iránti szeretetből táplálkozva, egymás között is!
-„Az apostoli zsinaton heves vita támadt… Péter akkor szólásra emelkedett:… Erre az egész gyülekezet lecsillapodott. Meghallgatta Barnabást és Pált, … Amikor befejezték, Jakab apostol szólalt fel…” (ApCsel 15,7-21) – Fontos egymás meghallgatása, a párbeszéd, és a felelős döntés…!

Máj. 22. JÉZUSBAN
- „Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok…” (Jn 15,1-8) – A kereszténység egyik lényegi megfogalmazása… egyesülés Jézussal, benne élni…

Máj. 21. ELBESZÉLTÉK
A tegnapi felnőtt hittanon szóba kerültek az Isten-élmények… A mai szentleckében pedig: „elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk” (ApCsel 14,19-28). – Nagyon fontos megosztani egymással, beszélni ezekről magunk között, de másoknak is!

Máj. 18. ÉLET A PLÉBÁNIÁKON
Ma a fokoláre mozgalom – www.fokolare.hu – plébániai évzáró találkozóján voltunk jó páran a Rokiból is… Nagy öröm volt sok plébánia életébe belelátni. Mennyi elkötelezett keresztény él – a fokoláre lelkiségből táplálkozva - az egyházért, plébániáikért! Családok, házaspárok, fiatalok, gyermekek… Istennek hála!

Máj. 17. AJÁNLOM
http://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-scheffler-janos-puspok-es-vertanu ... és az OLVASTAM ablakunkban egyik beszédét!

Máj. 16. GONDOLATOK
A mai evangélium (Jn 13,16-20) kapcsán ilyen gondolataim is támadtak: 
- „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél.” – Alázatosság!... Ne akarjak pápább lenni a pápánál! Az élet minden területén fontos tiszteletben tartani a „főnökömet” – Ha „nagyobb” akarok lenni, a nagyság az életszentségben mutatkozzon meg!
- „Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.”  - Jézust sokan nem fogadták be (nem értették…). Ma sem… a küldöttjeit sem… Köszönet az engem befogadóknak (értőknek)!

Máj. 12. PAPI HIVATÁSOK VASÁRNAPJA

Máj. 11. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR - HIVATÁS
- Imádkozzunk a zarándoklat résztvevőiért! – Itthon is „neki lehet ülni/térdelni” a rózsafüzért elimádkozni… (ez a könnyebbik változat).
- Ajánlom Ferenc pápa Hivatások világnapjára írt üzenetét átelmélkedni! – Honlapunkon is olvasható!

Máj. 9. SZENTÁLDOZÁS
"Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.” 
(Jn 6,44-51) - Köszönöm Jézusom, hogy életedet adtad értem is... köszönöm a szentáldozási lehetőségeket (a Veled való táplálkozást), az örök élet kenyerét!

Máj. 8. HIRDETTÉK
- „…nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. … A szétszéledt hívek, ahol csak megfordultak, hirdették az evangéliumot. (ApCsel 8,1b-8) – Az első keresztények – az üldözések ellenére – lelkesen hirdették az evangéliumot! És mi? Nincs üldözés… hogyan hirdetem az evangéliumot, milyen lelkesen apostolkodom?
- Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. (6,35-40) – Mindnyájan küldöttek vagyunk… minden nap az Atya akaratát keressem és tegyem!

Máj. 7. GIZELLA
Isten éltesse a Boldog Gizella körünket. Köszönjük plébániánk szolgálatát, a közösségépítést… Tegnap ünnepi ebéddel (karitászosokkal együtt) emlékeztünk… ma este pedig a szentmisében adunk hálát...

Máj. 6.  FONTOS
-Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.  – Jézus tanítása… szentáldozás!
-„Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?”  (Jn 6,22-29)
- Felnőtt hittanon Életbevágó kérdések lettek áttárgyalva...Bioetika, stb. 

Máj. 4. NE FÉLJETEK!
„Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek!” (Lk 24,36).
 – Én vagyok! – Olyan jó tapasztalni!
Szép napunk volt! – A „bringatúrás” csapat együtt elmélkedte át a vasárnapi evangéliumot (együtt étkezett – Jézussal – mint a vasárnapi evangéliumban olvashatjuk)… és együtt vizsgálgattuk, gyűjtöttük össze, mi-minden mehet a lomtalanításba… Együtt… együtt – ahogy az apostolok!

Máj. 3. APOSTOLOK
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe van ma…
- „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” - Bizony!!! Isten elég nekünk! "Boldog az, akinek van Istene" (József Attila)
- Hála az elsőpénteki szentmiséért, litániáért, szentségimádásért. Köszönöm kedves „apostolok” = résztvevők!
Apostolok… - Felfigyelt már valaki arra, hogy a Kossuth Rádióban az esti fél 8-as esti mesék a Bibliából vannak?! Nagyon jók!!! Köszönjük! Istennek hála!

Máj. 2. INKÁBB
„Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek." (ApCsel 5,27-33) - Minden nap választási lehetőség előtt állunk. Fontos, hogy mindig Istent, Isten akaratát válasszuk!
- Ma a Film klub keretében (az esti mise és litánia után) Ferenc pápáról nézünk filmet: Egy hiteles ember.

Máj. 1. SZENT JÓZSEF, A MUNKÁS
- Május, a Szűzanya hónapja. Ma reggel megkezdtük a májusi (loretoi) litániák közös imádkozását. – Örülök, hogy jó páran eljöttek! – Folytatjuk, minden nap a szentmisék után (vasárnap a 10-es mise előtt). – „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!"

Ápr. 29. PÉLDAKÉP
Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító,  Európa társvédőszentje.
Már kisleányként a tökéletesebbre törekedett, és 15 éves korában belépett Szent Domonkos harmadik rendjébe. 
-az Isten és a felebarát iránti szeretettől égett,
-Krisztus Urunk szenvedését szemlélte, és az Egyház szolgálatára szentelte életét
-a békét és egyetértést erősítette, 
-a pápa jogait és szabadságát védelmezte,
-a vallásos élet megújulását mozdította elő
-bölcs tanítással és lelkiséggel teli műveit tollba mondta, 
-meghalt 1380. április 29-én, 33 évesen!

Ápr. 28. IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
- Amikor… beesteledett… félelmükben zárva tartották az ajtót… Jézus akkor is ott van, ha sötétség, kilátástalanság kerít hatalmában bennünket… ha félelem vesz erőt rajtunk! - „Békesség nektek!”
- Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. – Küldve vagyunk! Nem csak a magam számára kapom a kegyelmeket!
- Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. – Az irgalmas Isten! Óriási ajándék a bűnbocsánat szentsége, a szentgyónás, az újrakezdési lehetőség
- Ne légy hitetlen, hanem hívő! – Jézus bátorít, minden élethelyzetben, hiszen velünk van! (Jn 20,19-31) 

Ápr. 27. HIRDESSÉTEK
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,9-15) - Ma pl. már kinek, hogyan hirdettem?! Minden nap van lehetőségem. Teljesítem a keresztségből fakadó küldetésem?

Ápr. 25. EGYÜTT
- Nagy öröm volt számomra a papoknak tartott családpasztorációs konferencia! Új ablakok nyíltak meg előttünk!
- Nagy öröm volt számomra a ma esti Ige kör is. Nemcsak a létszám miatt, hanem a sok megélt tapasztalat… az elmélkedések – melyek a keresztény élet lényegéről szóltak.
- Alleluja, alleluja, alleluja!

Ápr. 24. JÉZUS ÉL
- Maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött.  - Jézus! Köszönöm, hogy sokszor mellém szegődsz, velem jössz. Segíts, hogy észrevegyem és hálás legyek ezért...
- Képtelenek vagytok hinni. - Jézus! Minden benne a Szentírásban... erősítsd hitemet, hogy az adott helyzetekben elhiggyem, amit mondasz és aszerint cselekedjem! 
- Megnyílt a szemük, és fölismerték. - Jézus! Nyisd meg az én szemeim is, hogy fölismerjelek a sokféle jelenlétedben
- Útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak! Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. (Lk 24,13-35) - Jézus! Tüzesíts engem is, hogy osszam meg a közösségben a veled való találkozások örömét! 

Ápr. 19. NAGYPÉNTEK
- Sok miért hangzik el a szenvedéssel, próbatételekkel kapcsolatban… Jönnek a kísértések is: miért vállalod, miért hagyod… szállj le a keresztről… - Jézus válasza: „Ne igyam ki talán a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?” (a mai Passióban). Segíts, erősíts Jézusom, hogy én is végig tudjam csinálni!
- Első gyónók! Milyen nagy öröm, hogy ma újabb testvérkéink kezdhették el gyónásaikat. És milyen nagy öröm a többi gyónó is! Ezért szenvedett és halt meg Jézus, hogy ne a sátán legyen a győztes… Istennek legyen hála!

Ápr. 17. HÚSVÉTI VACSORA
„… a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” (Mt 26,14-25)
Kérdezgessük mi is Jézust, készülve a nagycsütörtök esti ünnepre (szentmise, szentáldozás…). Hogy szeretné Jézus, mit vár tőlem… 

Ápr. 16. ÁRULÁS – TAGADÁS
„…egy közületek elárul engem… háromszor tagadsz meg engem.”  (Jn 13,21-33.36-38)
Bocsáss meg Jézusom, hogy oly sokszor elárultalak már… oly sokszor megtagadtalak már…  - gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, sokféle hűtlenséggel – amikor nem téged választottalak!

Ápr. 15. PAKISZTÁN-EST
"...szegények mindig lesznek veletek..." (Jn 12,1-11) 
Este hálaadó szentmisével kezdtük templomunkban – Beer püspök vezetésével. Hálát adtunk, hogy 60 pakisztáni gyermeket egy évre beiskolázhattunk (ebből négyet a mi plébániánk!). – A hittanteremben folytatva épültem, hogy milyen sokan, sokféleképpen (egyének, iskolák, plébániák) rámozdultak az ügyre – gyakorolva az adás kultúráját. – Épültem az elkötelezett keresztényeken, akik felkarolták, szervezték a már két éves akciót. – Épültem a nem könnyű terepre országunkból kiköltözött testvérünkön, – aki Istennek szentelte életét -, hogy ott szolgáljon, adja életét másokért/a szegényekért. – Örültem, hogy hittantermünkben telt ház volt… rendhagyó felnőtt hittan!

Ápr. 14. VIRÁGVASÁRNAP
Megkezdődött a Nagyhét. Törekedjünk rá, hogy valóban nagy (szent) hetünk legyen… nagy odafigyelés Jézusra, egymásra, családtagjainkra, hogy igazi ünnep legyen a Húsvét!
- Örülök, hogy már délelőtt együtt kezdhettük a húsvéti készületet… Folytassuk tovább, főleg a „szent háromnap” együttünneplésével.
- A holnap/hétfő esti hálaadó szentmisét Beer Miklós püspök atya vezeti.

Ápr. 13. KÉSZÜLET
Minden készen áll a húsvét megünneplésére, a tömeg már ott van Jeruzsálemben, az emberek tanakodnak: "Mit gondoltok, eljön az ünnepre?" (Jn 11,45-57)
- Én mennyire várom Jézust? Ő biztosan eljön, de én hogyan leszek jelen? Magamat is ott látom az ünnepre készülődők között?
- Örülök és köszönöm, hogy plébániánk hívei közül is sokan készültek/nek! A nagyböjt komolyan vételével… gyónások… lelki programok… sokféle fizikai munka, szolgálatok… - A következő napokban is tegyünk meg mindent - "szeressétek egymást"... Szép folytatást!

Ápr. 11. KÖLTÉSZET NAPJA
- Nagyon szép, léleképítő, ugyanakkor vidám verses-estünk volt. Köszönjük! Érdemes elkezdeni verseket olvasni!
- Nagyon elgondolkodtató… (és még sok jelző következhetne) filmet nézhettünk tegnap este közösen: Kafarnaum címmel. Ezért is köszönet!
- Nagyon örültek (és köszönik) a szomszéd kollégium lakói a kedd esti nagyböjti orgona áhítatnak (hangolódás a Nagyhétre). Örülök, hogy híveink közül is egy páran részt vettek rajta.
- Nagy öröm, hogy a Rózsafüzér Királynéja újság húsvéti száma már vételezhető!
Az Úr Isten ismételten megígéri, hogy országának örökösei azok lesznek, akik hűségesen megtartják törvényeit. – A mai olvasmány fő mondanivalója… (Ter 17,3-9)
Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét. (Zsolt 104)

Ápr. 7. JÉZUS KÖRÜL
„A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket". (Jn 8,1-11)
- Köszönjük Jézus, hogy minket is tanítasz
- Köszönjük, hogy e hét végén is annyi alkalom volt… Rózsafüzér, gitáros mise-zene-ének-keresztút, böjti leves, szentföldi utazás… 
„…de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget". (Fil 3,8-14)
- Húsvét felé menetelve, még tudatosabban – nemcsak a jót elfogadva

Ápr. 5. KERESZTÚT
Ma este „szentségimádásos keresztút” volt – elsőpéntek lévén. Örülök, mert nagyon közösség/léleképítő volt Jézus körül ülni. Voltak is!!!
Annak is örülök, hogy hittanos csoportjaink is látogatják templomunkat nappali keresztutakra…
Imádunk Krisztus és áldunk, mert szentkereszted által megváltottad a világot!

Ápr. 4. FILM KLUB
- Nagyon jó volt! Örülök a résztvevőknek és a film utáni beszélgetésnek: a rengeteg üzenetnek, mondanivalónak! Köszönjük!
- Örülök a KT választás résztvevőinek, jövögetnek a szavazó lapok… Vasárnap estig még lehet!!!
- Jézus kemény beszédet mond a mai evangéliumban (néha a plébános is…). Miért teszi? „Ezeket azért mondom, hogy üdvözüljetek.” (Jn 5,31-47)  

Ápr. 2. EGYIK SZEMEM
- Örülök a tegnap esti felnőtt hittan résztvevőinek! - A másik szemem? Sajnálom, hogy sokan semmiféle hittanra nem járnak…
- Örülök, hogy már negyvenen leadták szavazatukat a Képviselőtestület választása kapcsán! – Várom, hogy még mások is megmozduljanak!

Ápr. 1. MIÉRT KERESED JÉZUST?
„akinek a fia megbetegedett… elment hozzá, és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát.” (Jn 4,43-54) 
- Természetesen minden ügyünket Jézus elé tehetjük, de… csak kérni megyek, vagy szoktam hálát is adni, megköszönni… vagy hallgatni a tanítását: hogyan éljek, mit vár tőlem… vagy bűnbánatot tartani (szentgyónás)… vagy Vele táplálkozni (szentáldozás)… vagy… Miből van a több? - Egyáltalán (fel)keresem naponta? 

Márc. 31. ÖRÖM VASÁRNAPJA
Közösségbe lehetek a Szeretet-Istennel… Benne élhetek az atyai házban!
Közösségben lehetek egyházammal, nem kell éheznem… szentségeivel és tanításával táplál!
Közösségben lehetek plébániai közösségünk tagjaival… Mennyi közös lehetőség, program!
Ne maradj kívül! Gyere közénk... beljebb!

Márc. 30. GYALOGTÚRA
Kismarosról kisvonat, majd a Királyrétről irány a Nagyhideg-hegy. 37.700 lépés – de „csak” 15 km gyaloglás… Nagyon jó volt sütkérezni a tavaszi Börzsönyben! Örülök a résztvevőknek, javult az átlagéletkor is! :) - Istennek hála!

Márc. 29. FŐPARANCS
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” (Mk 12,28b-34)
- Ma is hozzáfoghatok „teljesebben” élni! – Jobban, mint tegnap!

Márc. 27. SZENTMISE-KÖNYÖRGÉS
- Urunk, Istenünk, taníts minket önfegyelmezésre…  teljes odaadással megtagadjuk magunkat érted – Nemcsak hústilalom, nemcsak étkezés! Ki-ki maga keresse meg, hogy miben kell fegyelmeznie önmagát?!
- Tápláld lelkünket szent igéddel a negyvennapos húsvéti előkészület idején.  – Napi szentírásolvasás!
- Add, hogy mindenkor egy szívvel-lélekkel imádkozzunk. – A közös ima értéke, gyakorlása! Szentmisében, családokban, keresztények összejövetelein…

Márc. 26. SZENTMISE
A legértékesebb imádság! – Ezért örülök, hogy tegnap, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, többen eljöttek a szokottnál. És tegnap volt a gyermekre vágyók, gyermeket várók megáldása is. Sokan, sokat imádkoznak e szándékokra. Ezért is ajánlom a szentmisék látogatását, a leghatékonyabb imádságot… No, meg a NEK-re készülve jó lenne, ha minél többen megértenék és elfogadnák a legnagyobb ajándékot, amit Jézus kínál: szentmise, szentáldozás. Ott saját magát adja nekünk/értünk! És az Egyház... közösségünk is ezáltal épül a leghatékonyabban: benne lenni az eucharisztikus közösségben!
-  Ma este várom a bérmálkozásra készülőket!

Márc. 21. NEHOGY KÉSŐ LEGYEN
"...Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”  (Lk 16,19-31)
- Biblia, apostolutódok, papok… Van, lenne kire hallgatni! – Óriási a felelősségünk! Megszívlelni Isten üzeneteit! 

Márc. 20. MIT KÍVÁNSZ?
Örökéletet?  - És kész vagy kiinni a szenvedések kelyhét?... És: Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.” (Mt 20,17-28”) 
- És! Mindenki olvassa és éli, napról napra az újságunkban javasolt nagyböjti programot?

Márc. 19. SZENT JÓZSEF
- Örülök, hogy vannak, akik nézik a katolikus naptárt, és eljöttek a mai, ünnepi szentmisére! – Van mit tanulni Szent Józseftől és van miért imádkozni (nemcsak a férfiaknak), kérni József segítségét: házasságok, családok érdekében.
- Örülök, hogy férfiak is voltak… és komoly létszámmal folytatódott a Férfi est!
- Örültem a párhuzamosan zajló Női estnek is...
Szent József, könyörögj érettünk!

Márc. 18. LELKIGYAKORLAT
Az egész nagyböjt, a „szentnegyvennap” egy lelkigyakorlat. Minden évben így fogunk hozzá. 
- A ma esti szentmisén is kaptunk hozzá szempontokat Jézustól.: „Legyetek irgalmasok, … Ne mondjatok ítéletet senki fölött, … Ne ítéljetek el senkit, … Bocsássatok meg, …. Adjatok…" (Lk 6,36-38)
- A felnőtt hittanon folytattuk, Ferenc pápát is hallgattuk… a kiscsoportokban, majd nagyban is ki tudtuk emelni a legfőbb kérdéseket, konkrét megoldási szempontokat kiemelve. Örülök a létszámnak is… Most már csak „gyakorlatoznunk” kell, hogy e szent idő valóban lelkigyakorlat legyen!

Márc. 17. MÁS LÁTÁS
Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre... Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott… Mester, jó nekünk itt lennünk! … Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok. (Lk 9,28b-36) 
Országunkban három helyszínen volt a fokoláre lelkiség rendezésében lelkigyakorlat (Máriapoli). Mi Győrben, háromszáz fölött (plébániánkról is szép csapat) - családok, "ifjak-vének" lehettünk együtt Jézussal a „hegyen”! Fő témák az Egyház és a Szentlélek voltak. Nagyon jó volt új szemüvegen keresztül látni és hallani… Nem csak előadások, hanem csoportbeszélgetések, sokféle témában fórumok gazdagítottak bennünket. Sok lehetőség volt az egyéni beszélgetésekre, megismerkedni új arcokkal/gondolatokkal… családként megélni e pár napot. - Igen, "jó nekünk itt", ilyen helyeken lenni! Istennek legyen hála!

Márc. 14. KÉRJETEK
- „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek... – egymástól és a plébánostól is!
- …Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” 
(Mt 7,7-12)ne elvárásaim legyenek, hanem én szeressek elsőként

Márc. 13. Ferenc pápa
- Csodavárás helyett (Lk 11,29-32) bűnbánat, megtérés: Isten választása! 
- Isten látta a bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. (Jón 3,1-10)

Márc. 9. LELKINAP
- „ha a szombatot gyönyörűnek nevezed, és az Úrnak szentelt napot dicsőségesnek; ha megtiszteled azzal, hogy tartózkodsz a jövés-menéstől, a haszonleséstől és a mihaszna beszédtől: akkor boldog leszel az Úrban;…”  (Iz 58,9b-14)Örülök, hogy a mai szombaton sokan a lelkinapot, közösségünket választották!
- Kövess engem!” – Mindig, minden helyzetben Jézust választani, aki mindig az Atya akaratát teszi!
- „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!” (Lk 5,27-32)Várom a megtérőket = a nagyböjti gyónókat!

Márc. 8. KERESZTÚT
„Köszönöm, hogy nem egyedül kell járnom a keresztutat” – mondja Jézus (és a plébános is)…
Ma este elkezdtük a közös keresztútjárást. Örülök, hogy szép számmal összejöttünk. Kiderült, hogy még babakocsival is lehet!
- Holnap, szombaton (reggeli mise nem lesz) a NAGYBÖJTI LELKINAPUNK 9 órakor kezdődik a plébánián. Együtt lehet közösségünk! Három „vendégelőadó” is lesz, közös ebéd, majd szentmisével zárjuk…

Márc. 6. HAMVAZÓSZERDA
"Segíts, Istenünk, hogy szívből megtérjünk, gyakoroljuk a tevékeny szeretetet,
tartózkodjunk a káros élvezetektől, és bűneinktől megtisztulva buzgón ünnepeljük szent Fiad szenvedését" (misekönyvből).
- Örülök, hogy már a reggeli szentmisén többen együtt kezdhettük a szentnegyvennnapot! - Este 6-kor folytathatjuk!
- Ma hústilalom, szigorú böjt!
- Elkezdte mindenki az újságunkban is olvasható napi javaslatok élését? Vagy más, testre szabott, egyéni célkitűzéseket? 
- Lehet megosztani, köröztetni nagyböjti tapasztalatainkat, így is segítve egymást és építve a "NEK-KÖZÖSSÉGET"!

Márc. 4. JÓ KÉRDÉSEK
- Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” … Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” ..
- Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. (Mk 10,17-27)Belőlem mit hiányol Jézus?
Kezdődik a Nagyböjt… Jó program: válaszolni a kérdésekre… cselekedni! 

Febr. 26. BÖJT
Közeledik a nagyböjt... már lehet készülődni, tervezni...

Febr. 25. AKI HISZ
„csak imádsággal és böjtöléssel.” (Mk 9,14-29) – Érdemes megfontolni Jézus „recepjét”. Amikor nagyon szeretnénk valamit, érdemes elindítani imahadjáratot és komoly böjtölést!

Febr. 22. PÉTER APOSTOL
Hűség az Egyházhoz, hűség a pápához!

Febr. 19. HOL VAGY?
- A vasárnapi prédikációban is elhangzott: hol vagyok, hol vagy? 
- A tegnapi olvasmányban is érdeklődik az Úr: hol vagy? – Ferenc pápa is, a tegnapi prédikációjában felteszi a kérdéseket… http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-az-ur-ma-is-azt-kerdezi-hol-van-te-testvered
- A mai evangéliumban Jézus csodálkozik: Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok?… Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?  (Mk 8,14-21) 
- Ma én is – ismételten – felteszem a kérdést: hol vagy? A helyeden vagy/vagyok? Az Egyházban, plébániai közösségedben…?
Ugyanakkor örülök és köszönöm, hogy többen is jelentkeztek: itt vagyok! Pl. szaporodnak a Képviselőtestülettel kapcsolatban leadott „Jelöltajánló lapok”! … Örülök a tegnapi felnőtt hittanosoknak is…

Febr. 18.
- A bűnbeesés elindította a lavinát, újabb bűnök (Ter 4,1-15,25)… Irigység, féltékenység, gyilkosság… És jönnek sorba a bűn következményei – ma is! Mindenki számíthat az elkövetett bűnök következményeire… Uram irgalmazz, és add, hogy az újrakezdés kegyelmével élni tudjunk!
- Nagy köszönet plébániai farsangunk résztvevőinek, bármilyen formában is történt. A részvétel volt a fontos – a közösség építés!!!
- Nagy hála a tegnapi misén (és a hittan teremben) felsorakozott házaspárokért. Ez is közösségünk építésének része volt! Isten áldása kísérjen továbbra is benneteket, házasságotokat! – A betegeknek pedig gyógyulást!

Febr. 14. KÖZÖSSÉG
Ma olvastam (elmélkedtem) a Zsolozsmából...
"Akad... számos elégedetlenkedő, fecsegő és ámító ember... Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak, s aljas haszonlesésből ártalmas dolgokat tanítanak...
Az idős férfiak józanok, tisztességesek, megfontoltak legyenek a hitben, szeretetben és türelemben. Az idős asszonyok hasonlóképp legyenek komoly magaviseletűek, senkit se rágalmazzanak, ne igyanak sok bort, hanem tanítsanak a jóra. A fiatal asszonyokat tanítsák arra, hogy ragaszkodjanak férjükhöz, szeressék gyermekeiket, legyenek komolyak, tiszták, háziasak, gyöngédek, a férjük iránt engedelmesek, nehogy az Isten szavát káromlás érje.
Buzdítsd az ifjakat is, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek..." (Tit 1,7-)

Febr. 11. NEM ÉN VOLTAM
- Vasárnap. Betegek szentsége. Sokféleképpen készültem. Életemben ki tudja már hányszor közvetíthettem. Most a kézrátétel volt számomra egy Isten-élmény! Egyenként odalépve kihez-kihez… Jutottak eszembe gondolatok, ismerve kit, mennyire… kavargott bennem sok minden, de… a kézrátételeknél nagyon éreztem, hogy a lényeg: nem az én gondolatom, imám, kezem, hanem Jézus keze van ott! Istennek hála!
- Szentmise. Minden nap. Ma este különösen is nagy élmény volt a már sokszor tanult, hallott tény: nem a csodálatos prédikáció, nem a pap személye, nem a „műsor”… hanem ott Jézus van! Ő cselekszik, az Ő keresztáldozata… Élményszerűen éltem át, hogy Ő a lényeg, a lényeg Ő, az Ő jelenléte. – „Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak… De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan…” (1Kor 15,1-11)

Febr. 8.
"Maradjon meg köztetek a testvéri szeretet! El ne hanyagoljátok a vendégszeretetet, hiszen ezáltal némelyek, tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül. Gondoljatok ... az üldözést szenvedőkre...
A házasságot mindenki tartsa tiszteletben, a házasélet pedig legyen tiszta! A paráznát és a házasságtörőt megítéli az Isten. Éljetek kapzsiság nélkül, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen Isten maga ígérte: „Nem hagylak el, és nem hagylak cserben.” Ezért bizalommal mondhatjuk: Az Úr velem van, nincs bennem félelem: Ember mit árthat énnekem?
Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten igéjét hirdették nektek! Gondoljatok földi vándorlásuk végére, és kövessétek őket a hitben!...(Zsid 13,1-8)

Febr. 6. KERESZTÉNY ÉLET
„… Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha korhol! Akit az Úr szeret, megfenyíti, és megostorozza minden fiát, akit kedvel. A fenyítések között is maradjatok állhatatosak! Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, akit atyja meg ne fenyítene? A jelenben ugyan minden fenyíték inkább szomorúságot okoz, mint örömet, később azonban az igazi élet és a béke gyümölcsét hozza annak, aki elviselte.…Törekedjetek az életszentségre és a békességre mindenkivel! E nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy Isten kegyelmét senki el ne hanyagolja! És senki se legyen mérgező gyökérré, amely felnövekedve kárt okoz, és megfertőz másokat!” (Zsid 12,4-7.11-15)

Febr. 4. FELNŐTT HITTAN
E tanév elején, szeptemberben lehetett témákat javasolni. 
39 téma-megjelölést kaptam. Ezekből már jó párat átbeszélgettünk, most folytatjuk…
Ma pl.
1. Mivel most vasárnap lehet részesülni a betegek szentségében, ezért felvillantjuk: Mire és kiknek való a betegek szentsége? (Mindenkinek!!!)
2. Elővesszük a Ferenc pápa témát is! 
Megjegyzem: készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK), már a második évben!
- Ki, hogyan? ….
- Az idei év fő témája a szentmise, ill. a közösség. – A közösségről, annak építéséről már sokat beszélgettünk. Első lépés: a jelenlét. Pl.: ma ezért (is) jövök a felnőtt hittanra! Ismét megragadom a lehetőséget, hogy plébániám tagjaival közelebbről is találkozzam, beszélgethessek velük, jobban megismerjem őket, stb… Tehát közösségépítés!

Febr. 2. TÉLI TÚRA
- Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe… A misén nagyon kevesen!
- Gyalogtúra? Hú de jó volt!!!

Jan. 31. MAI ÜZENETEK
-„Legyen gondunk arra, hogy buzdítsuk egymást szeretetre és jótettekre!  (Pl. ezt tesszük az Ige körön is…)…Összejöveteleinkről ne maradjatok el, mint némelyek szoktak!” (Zsid 10,19-25)
-"Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Urunk.”  (Zsolt 23,1-2.3-4ab.5-6) – Örülök, hogy körünkben is vannak istenkeresők… Imádkozzunk is, hogy még többen legyünk és Rá is találjunk, Vele éljünk!
-„Figyeljetek arra, amit hallotok!...” (Mk 4,21-25) – Azaz, ne csak hallgassuk!

Jan. 30. MILYEN TALAJ VAGYOK

A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.” (Mk 4,1-20)


Jan. 29. MINDIG ISTEN AKARATÁT
- Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat. Zsid 10,1-10
- Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Zsolt 39,2 és 4ab.7-8a.10.11
- Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám! Mk 3,31-35
Ez a Krisztus-követés, ezt jelenti kereszténynek lenni...

Jan. 28.
"Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt!" (97. Zsolt.)
- Érdemes összeszedni, hogy kinek-kinek életében milyen csodás dolgokat művelt az Úr... 
- "az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.”  (Mk 3,22-30) - Óvakodjunk a Szentlélek elleni bűnöktől...

Jan. 27. EGY TEST VAGYUNK
„mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. …Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai…” (1Kor 12,12-30) 
- „Egy templom – egy család” vagyunk. Ezt sokféleképpen élhetjük meg a hétköznapokban. Most különösen is, a NEK-re készülve fontos, hogy tudatosan építsük plébániai közösségünket - az egy Testet, Krisztus helyi egyházát. Legyen közünk egymáshoz... Ki, mit tud tenni ezért… - Pl. ma délben egy asztalhoz ültek plébániánkon, együtt ebédeltek többen is a fiatal házasok közül…

 Jan. 26. MUNKÁSOKAT
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába…” (Lk 10,1-9)
- Hála és köszönet, hogy plébániánkon jó pár munkás van, akik sokat tesznek közösségünkért. Ugyanakkor még bőven van lehetőség, mindenkinek jut „munka”! Ki-ki talentuma és az egyházunk iránti szeretete alapján, „bevetheti magát” a különböző szolgálatokba! 
- Milyen lelkülettel? Ahogy Jézus szíve vágya: „Legyenek mindnyájan egy!” A plébánossal összefogva (vele egységben) építeni közösségünket!

Jan. 25. Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása)
„…könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és a romlására törtem... De amikor tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem a Fiát, hogy hirdessem a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre… fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam tizenöt napig…
- És az én pál-fordulásom, megtérésem? Volt? Lesz?

Jan. 24. KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGE
- Köszönöm mindazoknak, akik eljöttek a közös imákra, így is építve a Krisztus alapította egyház egységét… Folytassuk tovább!

Jan. 22.
Boldog Batthyány-Strattmann László 11 gyermekes családapa. A szegény betegeket ingyen gyógyította, sőt anyagilag is segítette őket. Házas és családi élete példamutató volt. Gyermekeiket igaz keresztény szellemben nevelték. Mindvégig állhatatos volt az imádságban (pl. minden nap szentmise, rózsafüzér) és az áldozatos felebaráti szeretet gyakorlásában. Bécsben halt meg 1931. január 22-én.

Jan. 19. KÖVESS ENGEM
„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” (Mk 2,13-17)
- Jézus a mai napon is hív, engem is! - Köszönöm Uram, hogy Veled mehetek, hogy befogadsz, hogy tisztítasz, gyógyítasz, üdvözíteni, megmenteni akarsz! 

Jan. 18.
- Urunk, te Árpád-házi Szent Margitnak jó szülőket adtál, akik hittek az engesztelő áldozat erejében, add, hogy a mai szülők is isten- és hazaszeretetre neveljék gyermekeiket!
- Szent Margitot megtanítottad, hogy teljesen és önként átadja magát Isten és az embertárs szeretetére, növeld bennünk is a készséget a szeretet parancsának mind tökéletesebb megvalósítására!
- Kegyelmedből Margit szívesen vállalkozott arra, hogy testében kiegészítse mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, engedd, hogy mi is Krisztus munkatársai lehessünk a megváltás művében!
- Mérhetetlen szereteted meghódította Margit szívét, hogy önmagát nem kímélve közbenjárjon értünk, add, hogy szeretetedért mi is boldog önfeledtséggel vállaljuk magunk és mások bűneinek engesztelését!
- Önként vállalt szenvedésekkel teli élete és halála drágagyöngyként tündökölt előtted, segíts életünk nehézségeit és szenvedéseit úgy viselnünk, hogy halálunk után mi is a szent magyarok között lehessünk!

Jan. 17. HA AKAROD
- „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” – Benne a hit, az alázatos Istenre hagyatkozás, az elfogadás… a „nem mindenáron” meggyógyulni, a „nem én diktálok”... Isten jobban tudja, mire van szükségem! Mk 1,40-45
- özönlöttek hozzá az emberek” – Ma is vannak országok, ahol igen (van, ahol fogynak a keresztények). Pl. Lengyelországban 2017-ben 500 ezerrel többen jártak templomba az előző évhez képest!

Jan. 16. JÉZUS GYÓGYÍT
- Ma is…
- Ne csak magunkra gondoljunk, szóljunk Jézusnak mások érdekében is.
- A gyógyult ember szeret, szolgál… 
- Jézus kora hajnalban felkelt és imádkozott… Ilyen egyszerű. Nincs időd imádkozni? Egy picivel korábban kelj fel! (Mk 1,29-39)

Jan. 15. JÓ KÉRDÉS
„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?”  (Mk 1,21-28)
- Jó kérdés, jó téma… Pl. csak a mai napomat nézve is… és jelenleg hol tartok e témában, akárhány éves is vagyok… "Ki nekem Jézus Krisztus?"

Jan. 14. BETELT AZ IDŐ
- Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban (a jó hírben, amit hoztam)… abban, amit mondok. Hidd el, azt és úgy érdemes tenned! Merj változtatni eddigi életeden!
- Jöjjetek utánam! – Olvasd és éld minden nap az evangéliumot, ismerkedj Velem, hagyatkozz rám… (Mk 1,14-20) 

Jan. 5. ELŐITÉLETEK NÉLKÜL
„Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” (Jn 1,43-51) 
- Évadnyitó téli túránkért Istennek legyen hála! Egész nap bokáig érő, ragyogó hóban, természetben… Örülök a népes csapatnak!

Jan. 4.  JÉZUSSAL
Mester – hol laksz?” „Jöjjetek, nézzétek meg!” …aznap nála maradtak.  (Jn 1,35-42)
- Pl. a ma esti elsőpénteki mise, szentségimádás… Nála lehetünk, nála maradhatunk!
Ma elég sokat együtt lehettem/lehetek Jézussal. Elsőpéntekesekhez vittem Jézust, lakásról lakásra… Voltam már lakásszentelésen is… És jön az est…
- Egyik helyen nagyon megdicsérte valaki a karácsonyi díszítést: a fákat, az égőket, azok elrendezését… - Istennek hála… és köszönet az alkotóknak!

Jan. 3. DÖBBENETES
- Lehet, hogy nem a legjobb szó, de ez szaladt a számra a Film klubbon nézett Ferenc pápa film kapcsán. Úgy érzem, mindnyájunkat nagyon elgondolkodtatott – a hozzászólások is ezt visszhangozzák. Nagyon közel került hozzám/hozzánk Ferenc pápa… Jézus küldöttje („földi helytartója”). Rengeteget tanulhatunk tőle a „kereszténység tantárgyból”!
- Megkezdődött az újév. Tegnap Ige kör, ma Film klub. Nagyon örülök, hogy jó páran felébredtek téli álmukból (többen még nem) és megragadták e két nagyon fontos összejövetelt! Hála!
- Holnap elsőpénteki szentségimádás… szombaton gyalogtúra… vasárnap a de.-i mise után házszentelés a plébánián!

Jan. 2. VAZUL ÉS GERGELY
330-ban születtek, osztálytársak, majd jó barátok lettek… együtt remetéskedtek is, majd mindketten püspökök is lettek…
- Elgondolkodtató… Osztálytársak és mindketten szentek lettek! – Nos, ki, melyik osztálytársával lesz szent?!

2018.
Dec. 30. HOL VAN JÉZUS?
„Keresni kezdték… a templomban találtak rá…” (Lk 2,41-52)
- Sajnos, sokszor mi is elveszítjük Jézust… Szoktuk keresni?
- Rátaláltál már?
- Ki, hol, hogyan szokta megtalálni?
- Mennyire van ott az életemben, hétköznapjaimban?
- Mindig, mindenben figyelek rá?
Együtt a Szent Családdal!

Dec. 29. KÉSZÜLET
- Szent Család vasárnapja következik. – Ajánlom a Rózsafüzér Királynéja újságunk karácsonyi számát tanulmányozni, a család témákat…
- Az év végi hálaadás is közeledik (szilveszter). - Ne csak a pezsgőt, a TV-műsort nézegessük… - Ajánlatos összeszedni a szilveszter esti szentmisére, hogy mi-mindenért adhatok/adhatunk hálát!

Dec. 28. APRÓSZENTEK
(Mt 2,13-18)
Minden ítélkezés nélkül, Isten irgalmasságát kérjük – a mai napon különösen – napjaink sokféle gyermekgyilkosságaiért… pl. az abortusz többféle változata, spirál, lombikbébi-programok… a családtervezés meg nem engedett módjai… a meg nem született gyermekek hozzátartozóiért, az el nem fogadott gyermekek… IMA AZ ÉLETÉRT, az élet védelmében!
- Ma péntek esti szentségimádás is!

Dec. 22. MAGASZTALJA LELKEM Az URAT
- mert ma nagy "nyüzsgés" volt templomunkban! Hajnali misével kezdve, zsolozsmával folytatva, majd karácsonyfák állítása, szerelések, takarítás, pásztorjáték próba... Plébániánkon is - családcsoport találkozó ebéddel, takarítás... évvégi hajrá az irodában (adminisztráció), stb. Istennek hála a sok és sokféle szolgálatért!!!
Nálunk is megvásárolható, nagyon ajánlott!

Dec. 18. VELÜNK AZ ISTEN

Dec. 17. ÖRÜLJETEK ÉS ÚJJONGJATOK
Köszönöm a ma esti felnőtt hittant! Köszönet Ferenc pápának (aki ma 82 éves)... – Mit jelent az életszentségre törekedni… Az öröm igazi, keresztény megélésének hogyanja, a közösség fontossága… és még sok üzenet!

Dec. 14. KERESZTES SZENT JÁNOS
Tökéletes önmegtagadás… a kereszt nagy szeretete… - Nem könnyű tantárgyak!

Dec. 12. MÁRIA

Advent – a Jézus várás időszaka – egyik főszereplője Mária. Ma is emléknapja van, főleg Amerikában ünneplik… http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-guadalupei-boldogsagos-szuz-maria

Tartsuk szem előtt adventi programunkat, napról-napra… és az Adventi postaládát... no és a hajnali miséket!


Dec. 11. NAHÁT!
Nagyon örültem, hogy a mai hajnali misén egy kisiskolás és egy ovis gyermeket is láttam! – „Bezzeg a mi időnkben”… Én minden hajnali misén ott voltam gyerekként. Onnan mentem az iskolába (Többen is!)… 
Nagyon jó, ajánlom a mai adventi programunkat. Jót beszélgettünk róla a BabákMamákon is…

Dec. 9. KÉSZÍTSÉTEK AZ ÚR ÚTJÁT
Örülök, hogy sokan rámozdultak a felhívásra! Pl.
- Komoly adventi gyónások
- Tegnap többen is eljöttek a püspökszentelésre…
- A mai lelkinapon szép létszámmal vettek/vettünk részt…
- Hajnali misék/virrasztások… Adventi programunk élése...
- Szállást keres a Szent Család… Adventi postaláda… 
- „Zajlik” a közösségépítés

Dec. 8. SZEPLŐTELEN
Ma bűn nélkül! 
- Komoly lelkiismeretvizsgálat
- Felkészülés egy alapos adventi gyónásra…
Öröm és ima az új püspökért!
Hála: már 6 hajnali mise volt (virrasszatok és imádkozzatok!)
Készülök a vasárnapi lelkinapra!

Dec. 7. VAKSÁG
"Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?"
- Az összes kilátástalannak tűnő helyzetemben, amikor vaksin nem látom a megoldást, szeretném, ha ez a mondat visszhangozna bennem, csak hogy rádöbbenjek újra meg újra, hogy az első lépést nekem kell megtenni
Még vakon kimondom, hogy "Hiszem, hogy tudsz segíteni rajtam." (Mt 9,27-31)
- Jöjj el édes Üdvözítőnk! - Gyógyítsd vakságomat, tegyél látóvá!
- Vasárnap a 10-es szentmisével kezdjük adventi lelkinapunkat!

Dec. 6. TETTEK
"...Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette..." (Mt 7,21. 24-27). 
- Pl.: Mai adventi programunk: Ma ajándékozzak: időmet, kétkezi segítséget, egy jó szót, odafigyelést, megbocsátást. 

Dec. 4. MYSTERIUM FIDEI
„Köszönjük a tegnapi hittant, nagyon jó volt elmélkedni hitünk leg-alapjáról, a felfoghatatlan-ról... és újat is tanultunk, pl. kiscsoportunkban egyikünk sem tudta pontosan, mi az a Didakhé, ezért megbeszéltük, hogy utánanézünk... Nagyon sokat megtudtam, köszönet!...”
- Én is örülök a tegnap estének/résztvevőknek/témának… Folytatjuk!
Hogy haladunk adventi programunkkal?  - Továbbra is „Szállást keres a Szent Család”! – Az „Adventi postaláda” is még rendelkezik szabad hellyel!

Dec. 3. HAJNALI MISE
Gratulálok a „győzteseknek”, akik legyőztek minden akadályt és ott voltak az első hajnali misén!
- Adventi programunkban – „Kritizálás, pletykálkodás, megszólás helyett ma a jót keresem mindenkiben: dicséret, köszönet, elismerés”
- Ma este Rokimindenki hittan! Újabb lehetőség…

Dec. 1. KOSZORÚ
"...Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap... Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy... megállhassatok az Emberfia színe előtt.” (Lk 21,34-36)
- Örülök, hogy a munkanap ellenére is sokan "beneveztek" a közös adventi koszorúkötésbe, majd a gyertyagyújtás... koszorúk megáldása... - Virrasztottunk, imádkoztunk... készülünk!

 Nov. 28. HŰSÉG
„…Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.” (Lk 21,12-19) 
- Minden körülmény között hűség, állhatatosság Krisztus Király nyomában...

Nov. 24. HÁLA
- a mai gyalogtúráért – Budaörsről kezdtük a gyalogos zarándoklatot Makkosmáriára+Normafa (19 127 lépés). – Keresztút imádkozásával kezdtük a budaőrsi Kálvárián, gyónás, lelkibeszélgetés… a Fogolykiváltó Boldogasszony templomában ima a szenvedélybetegekért (kinek, mitől/ből kell szabadulni), elmélkedés a havi életigéről, stb…
- a mai szentségimádásért (96-an!), szentmiséért… 
- Jézus mai evangéliumáért: „hogy a halottak feltámadnak…" (Lk 20,27-40) 
- az almavásárért
- közösségünk építőiért

Nov. 22. BÁRCSAK
„Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!” (Lk 19,41-44)
- Gondolataink, szavaink, cselekedeteink... Mindent ezen a szemüvegen keresztül kell néznünk. Életünk tétje az üdvösségünk!

Nov. 21. MÁRIA BEMUTATÁSA
- "Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám" (Mt 12,46-50)
- Örömhír: tegnap szép esténk volt a "jegyes-ifjúházas-fiatalházas" összevont csoportnak... --- és az is öröm, hogy a szombati gyalogtúrára valamint a szentségimádásra is érkeznek a jelentkezések!

Nov. 20. ADOK
- „ugye mindenki jön az esti szentmisére (és az azt követő Felnőtt hittanra)?” – így fejeztem be tegnapi levelem… Örülök és köszönet mindazoknak, akik igen-nel válaszoltak, jelen voltak Szent Erzsébet ünneplésén és Karitászunk estjén!
- „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette…”  Lk 19,1-10Köszönet mindazoknak, akik „adnak”! Nem csak anyagiakról van szó! Tegnap este „kitárgyaltuk”, hogy mennyi szükséglet, hiány van… mennyi és hány fajta lehetőség, hogy adjunk, gyakoroljuk a felebaráti szeretetet…

Nov. 19. SZENT ERZSÉBET
Ifjak, feleségek, házastársak, özvegyek… keresztények! Ld. 
- a Püspöki Konferencia Körlevelét (honlapunkon is!)…
- a rokimindenkire küldött e-mailt

Nov. 16. MARGIT
Házasságukból nyolc gyermek született. Fokozatosan megszelídítette férjét. „Malcolm a legnemesebb családból vett magának feleséget, aki még nemesebb volt bölcsességében és jámborságában. Hatására a király elhagyta vad szokásait. Egész környezete megváltozott; előtte többé egy durva szót ki nem ejtettek” - 

Nov. 15. ISTEN ORSZÁGA
A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa... Isten országa köztetek van.
- A keddi bababákmamák összejövetelen kitárgyaltuk: "Aki meghirdette Isten országát" rózsafüzér-titok kapcsán.
- "Az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke." (Krisztus Király vasárnapján imádkozzuk) - Éljünk így, ebben!
- Ma Főegyházmegyénk papjainak továbbképzés volt, izgalmas témákkal! Pl. a médiáról, a NEK előkészületeiről, az ördögűzésről, szabadító imáról...

Nov. 14. ISTEN IRGALMAS
„…egykor mi magunk is oktalanok, hitetlenek és tévelygők voltunk… Amikor azonban megjelent Üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, megmentett minket…” (Tit 3,1-7)
„Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom…”  (Zsolt 22)
„...mutassátok meg magatokat a papoknak… észrevette, hogy meggyógyult, visszament… hálát adott”  (Lk 17,11-19)

Nov. 10. CSALÁD
„Nagyon örültem az Úrban, hogy ismét lehetőségtek nyílt a rólam való gondoskodásra... Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, hiszen megtanultam, hogy beérjem azzal, amim van. Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. …Már Tesszalonikába is küldtetek egyszer-másszor, amire szükségem volt. Nem az adomány volt fontos nekem, hanem a gyümölcse, amelyet majd bőségesen a javatokra írnak. Megvan mindenem, mégpedig bőségesen… Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben.” (Fil 4,10-19)
- Az apostollal együtt, ez úton én is köszönetet mondok

Nov. 9. TEMPLOM
„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!” 1Kor 3,9c-11.16-17
- Takarítsuk ki (szentgyónás), építsük-szépítsük szívünk-lelkünk templomát (pl. a szeretet tetteivel)!

Nov. 8. NAGY ÖRÖM
…„Ez szóba áll a bűnösökkel… Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon… Örüljetek velem… az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.” (Lk 15,1-10) 
- Mindnyájan bűnösök vagyunk, de Isten meg akar menteni minket!
- Ne halogassuk a szentgyónást! Bátorság!
- Nézzünk szét környezetünkben: pl. akik jártak közénk, de „eltűntek”. És akiket lehet, hívjuk, várjuk vissza nagy szeretettel!
- Mindig nagy öröm, ha valaki új, elkezd járni közénk. Szeretettel fogadjuk, segítsük…

Nov. 7. TANÍTVÁNYSÁG
- „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. 
- Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. 
- … mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.” (Lk 14,25-33)
Nekem miről kell lemondanom, mit kell félre tennem - akár a mai napon is? És: felismerni, felvenni a mai nap keresztjeit! 

Nov. 6. ÉLETVESZÉLYES
… „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában”… „Jöjjetek! Minden készen van.” De azok sorra mentegetőzni kezdtek. … „Földet vettem. … „Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!” …„Most nősültem, nem mehetek.” … Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak.” (Lk 14,15-24) 
- Minden nap hív bennünket Jézus, rengeteg lehetőségünk van, hogy Őt válasszuk, Vele legyünk közösségben (szentmise, szentgyónás, imaélet, hittanok, a szeretet tettei, stb.). „Életveszélyes” visszautasítani Jézus hívásait, "kopogtatásait"! – Ne felejtsük a Főparancsot: „Teljes szívedből, elmédből, lelkedből, erődből…”! 
- Örülök a Rokimindenki hittan tegnap esti résztvevőinek. Ez is egy válasz volt.

Nov. 5. SZENT IMRE
A magyar ifjúság védőszentje, könyörögj érettünk!
„Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” (Lk 12,35-40) 

Nov. 3. A NAPOKBAN
- Köszönöm a templomőrzők szolgálatát! És külön köszönet azoknak, akik még közben egyéb szolgálatokat is végeztek. Pl. Felmosták a templomot, takarítottak, imádkoztak, kapuszerelés, stb.
- Holnap közelebbről is köszönetet mondhatunk egymásnak: Mindenki névnapja! De. 10-kor szentmise plébániai közösségünkért, majd agapé...

Nov. 2. HALOTTAK NAPJA
"Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, és a feltámadás reményében, hitében..." gondolunk halottainkra és imádkozunk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

Nov. 1. HALÁL UTÁN

Okt. 31. SZŰK KAPU
„Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak… így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”  (Lk 13,22-30) 
Este 6-tól filmet nézünk Szent VI. Pál pápáról.

Okt. 30. HÁZASSÁG
Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak…
Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte…
„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test lesz.”  (Ef 5,21-33) – Meghívás: Házasságápolás! Egységünk folyamatosan növekedjen!

Okt. 29. CHIARA LUCE
Este 6-kor emlékmise templomunkban

Okt. 28. VAKSÁG
- „Dávid fia, könyörülj rajtam!”  - Minden nap ismételgethetjük mi is... bűnbánat!...!
- Mester, hogy lássak.”  - Nem látjuk meg, hogy Jézus közeledik hozzánk… és mennyi mindent nem látunk meg Isten szeretetéből a hétköznapokban!
- … visszanyerte látását, és követte őt az úton. (Mk 10,46-52) – Induljunk mi is, nap mint nap Követni Jézust!
- Ld. (halld!) még a Prédikációt!

Okt. 27.  MÁTRA
- Hála és öröm van a szívemben, hogy a mai gyalogtúrán a felnőtteken kívül 9 fiatalkorú testvérünk is részt vett (a 10 hónapostól a 16 évesekig). Lelkesen és jókedvűen tűrték a megpróbáltatásokat is (emelkedők, egy kis eső, szél, átázott cipők), hangos csacsogásuktól zengett a csodálatos őszi erdő! Hála értük, a friss - egyre melegebb - levegőért, panorámáért! Hála plébániai közösségünkért és külön a részt vevő kisgyermekes családokért, a gyónókért... és részemről a 20.820 lépésért!
- Óraátállítás! Egy órával többet alhatunk!

Okt. 26. IGEKÖR
- Örülök a tegnap esti Igekörnek! Szép, megélt tapasztalatok hangzottak el… és jó volt beirányozni már a novemberi hónapunkat is. Nagyon konkrét tanítás, javaslatok a keresztény élet, a Jézus-kapcsolat megéléséhez. Hónapról hónapra nekem nagyon sokat ad/jelent a havi életige, annak megélése és közösségben való megosztása (közösségépítés!). Sokat tudunk segíteni egymásnak…
- „…a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság?…” (Lk 12,54-59) 
- Holnap gyalogtúra (autókkal indulva)!

Okt. 25. EGYHÁZUNK

Okt. 23. HAZÁNKÉRT
- A legértékesebb imádság a szentmise. Ezért örülök mindazoknak, akik Nemzeti ünnepünkön szentmisén vettek részt: nemzetünkért, hazánkért is imádkozva!
- Örülök a mai Katekumen-estnek is. Fő témánk a szentáldozás volt, szép tanúságtételekkel.
- Egyházunk ma Kapisztrán Szent Jánosra emlékezik. Sokat köszönhetünk neki… http://www.magyarkurir.hu/hirek/kapisztran-szent-janos-aldozopap

Okt. 21. A DUNA TV-BEN
Templomunk a Rózsafüzér Királynéja Országos Szentélye

Okt. 20. MAI ÜZENETEK
- "Szüntelenül hálát adok értetek...hitetekért, szeretetetekért..."(Ef 1,15-)
- Szentlélek elleni bűnök (pl. megátalkodottság)...Nem nyer bocsánatot! (Lk 12,8-)

Okt. 19. RÁDIÓBAN

A Rózsafüzért Imádkozók IX. Országos Találkozója kapcsán interjúkat készítettek közülünk többekkel. Hallgassuk (türelem, a hírek után következik):

http://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=15&mev=2018&mho=10&mnap=18&mora=15&mperc=04


Okt. 18. RÓZSAFÜZÉR
Ezekben a percekben zajlik! - De az sem baj ha később kapcsolódik be valaki... felnőttek is. Lehet jönni du. 5-re is, hogy közösen...
- Örülök, hogy hittanosgyermekeink már a tegnapi hittanok után elkezdték... - Képek honlapunkon a Fotóalbum 2018 ablakban: Októberi életképek
- Otthon is lehet, legalább 1-1 tizedet!

Okt. 17. A LÉLEK SZERINT
A mi szentlecke a havi Igével kezdődik… Vezessen benneteket a (Szent)lélek, akkor nem vagytok alávetve a (mózesi) törvénynek. Pál apostol kifejti…
A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.
A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.

Okt. 16. HEDVIG
II. Endre királyunk feleségének, meráni Gertrúdnak nővére. A sziléziai herceg felesége lett, akit hét gyermekkel ajándékozott meg. Férje halála  után  kolostorba lépett. - Istennek ez a szolgálója jól tudta, hogy a mennyei Jeruzsálem építésére szolgáló élő köveknek ebben a világban sok ütést-verést kell elszenvedniük, és hogy a dicsőséges mennyei hazába csak nagy megpróbáltatások elviselésével lehet eljutni. Ezért teljes odaadással vállalta a szenvedések áradatát. Sok böjtöléssel és a jobb ételekről való lemondással mindennap úgy meggyötörte magát, hogy igen sokan joggal csodálták is: hogyan képes egy ilyen kimerült és gyönge asszony ennyi szenvedést elviselni.
Minél tudatosabban törekedett teste állandó sanyargatására – ebben azonban mindig bölcsen meg tudta őrizni a helyes mérsékletet –, annál jobban előrehaladt a lelki életben és a kegyelmi gazdagodásban, annál jobban megerősödött az Isten iránti szeretetben és áhítatban, és egyre tökéletesebbé vált. 
Ahogyan lelkének buzgósága szüntelenül Isten felé törekedett, úgy fordult állandóan jótevő szeretete embertársai felé. Bőkezűen osztogatott alamizsnát a szűkölködőknek. Sok ajándékkal támogatta az özvegyeket és árvákat, a betegeket és elesetteket...

Okt. 15. NAGY SZENT TERÉZ
12 gyermekes családban született... "Ha Jézus Krisztus mint jó barát és jóságos vezető ott van mellettünk, akkor mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni, és bennünket támogatni, senkit el nem hagy: egyszóval igazi és őszinte barátunk..."

Okt. 14. MIT KELL TENNEM
hogy elnyerjem az örök életet? Válasz
- honlapunkon, a Prédikációk ablakunkban (A Katolikus Rádió közvetítette az elsőáldozási misét – visszahallgatható). - Istennek hála elsőáldozóinkért!
- Ferenc pápa mai beszéde is válasz... olvasható honlapunkon…
És ajánlom a Fotóalbum 2018 ablakunkat is, friss képekkel…
Holnap pedig a Felnőtt hittan (65 év alattiaknak!).

Okt. 13. BOLDOGOK
- "...azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”
- FATIMA - A hatodik jelenés, a napcsoda, 1917. október 13-án történt, és a becslésektől függően 30-70 000 ember látta.

Okt. 12. ELSŐÁLDOZÓKÉRT
A ma esti szentségimádás a vasárnapi elsőáldozókért lesz (énekes, zenés, csendes)...

Okt. 10. BONUM TV
A Rózsafüzér Királynője ünnepe után se menjen feledésbe Mária, templomunk védőszentje...

Okt. 9. NEK
A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülünk, minden nap. Ki, hogyan… de közösségileg is. Plébániánkon is már második éve zajlik a felkészülés. Erről hallhatunk egy kis ízelítőt. Visszatekintés is, de meghívás is mindnyájunk számára, ami vasárnap este hangzott el a Mária Rádióban. Minden nap újrakezdési lehetőség! Ketten már megszólaltak „hangosan” (köszönjük!), lehet folytatni! Bárki tapasztalatát, javaslatát, vállalását, kiegészítését szívesen fogadjuk Eucharisztia témában. Pl. a plébániai újságunkban is áramoltathatjuk ezeket folyamatosan…

Okt. 8. MAGYAROK NAGYASSZONYA 
Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel Magyarok Nagyasszonyát és kérjük, hogy Jézus közelségében támogassa Mennyei Atyánk elé terjesztett kéréseinket.  
1/ Krisztus Jézus anyja, Szent Gellért püspöktől tanultunk tisztelni téged, segíts, hogy mi is Nagyboldogasszonyunknak valljunk és hűségesen szeressünk!           
2/  Egek ékessége, földnek dicsősége, Magyarok Asszonya, köszönjük közbenjárásodat népünkért az elmúlt 1000 évben, és kérjük azt továbbra is.       
3/ Magyarok Nagyasszonya, aki a határon túlra került testvéreinknek is égi édesanyja vagy, járj közben értük, hogy szabadon használhassák anyanyelvűket, megőrizhessék magyarságukat, és mindig legyenek magyar nyelvű és magyar szívű, szent életű főpásztoraik.                                         
4/ Magyarok Nagyasszonya, esdj ki főpásztorainknak, papjainknak, szerzeteseinknek és minden hívőnek testi-lelki erőt, alázatot, egységre törekvő jó szándékot, hogy munkánk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában!
 5/ Magyarok Nagyasszonya, segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet!                    
 6/ Szentlélek mátkája, akit Szent László királyunk Magyarország Pátronájának nevezett, segíts meg mindannyiunkat, hogy lelkünk tiszta lánggal égjen, és gyermeki szívvel viszonozzuk szeretetedet. 
Áldd meg, Urunk, Istenünk, Nagyasszonyunknak és első szent királyunknak közbenjárására nemzetünket. Add, hogy Szent Anyánk pártfogásával gyarlóságaink ellenére is eljussunk hozzád, a boldog örökkévalóságba. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA,
- könyörögj érettünk!
- hála a tegnapi találkozóért: a résztvevőknek és a szolgálóknak...
- üde színfolt volt a ma délelőtti misén a norvég kórus szolgálata...

Okt. 6. BÚCSÚ
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!
Istentől megáldott, sok kegyelmet hozó ünnepet kívánunk mindenkinek!
"Szeressétek egymást!"

Okt. 5. ÖRÜLJETEK
A mai zsolozsmában, az Olvasmányos imaórában Szent Pál és Szent Ambrús is az örömre biztat bennünket! Érdemes átolvasgatni...
"Testvérek, kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok. Hiszen – mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom – sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják. A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.
Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!" (Fil 3,17-)
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene.
--------
Szeretett Testvéreim! Az isteni jóság lelkünk üdvösségére, az örök boldogság örömére hív minket, amint a mai olvasmányban az Apostol szavából is hallottátok: Örüljetek az Úrban szüntelenül! (Fil 4, 4) A világ örömei az örök kárhozat felé tartanak; az Úr akarata szerinti örömök azonban az örökkévaló öröm felé vezetik a bennük állhatatos embereket. Ezért mondja az Apostol: Újra csak azt mondom: örüljetek! (Fil 4, 4)
Arra buzdít, hogy egyre növekedjék örömünk Istenben és parancsainak megtartásában; mert minél inkább törekszünk ebben a világban megtartani Urunk és Istenünk törvényeit, annál boldogabbak leszünk majd az eljövendő életben, és annál nagyobb dicsőségben részesülünk Isten színe előtt.
Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! (Fil 4, 5), azaz szent életetek ne csak Isten előtt legyen ismeretes, hanem legyetek a jóság és a józanság példaképei a veletek együtt élő emberek számára is, és kedves legyen emlékezetetek Isten és az emberek előtt.
Az Úr közel van; ne aggódjatok semmi miatt! (Fil 4, 5-6) Az Úr mindig közel van azokhoz, akik igazságban, igaz hitben, erős reményben és tökéletes szeretetben hívják őt segítségül, ő ugyanis tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kértétek volna tőle, és készséges arra, hogy hűséges szolgáinak bármikor és bármiben segítségére siessen. Ezért a ránk szakadó bajokban nem kell nagyon aggódnunk, hiszen tudnunk kell, hogy Isten, a mi oltalmazónk, egészen közel áll mellettünk a Szentírás e szavai szerint: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket (Zsolt 33, 19-20). Ha mi arra törekszünk, hogy teljesítsük és megtartsuk mindazt, amit nekünk parancsolt, akkor ő sem késlekedik, hogy megadja nekünk, amit megígért.
Minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Isten elé (Fil 4, 6), nehogy megpróbáltatásainkat esetleg zúgolódva és szomorkodva viseljük, ami távol legyen tőlünk, hanem türelemmel és jókedvvel, hálát adva az Istennek mindig mindenért (Ef 5, 20).
-------
Holnap pedig:
A frissebbek már 7 órától jönnek szolgálni, előkészíteni az ünnepet...

Okt. 4. SZENT FERENC
Az evangélium megragadta... elkezdte életre váltani... Szegénység, alázatosság...
- Engem, téged, mi ragadott meg az evangéliumból? Élem/éled?
És ne felejtsük:
Mai hír:

Okt. 3. TEMPLOMUNK
felszentlésének 103. évfordulója van ma. A reggeli szentmisén kb. 15 fő volt jelen. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhettünk! - Szombaton folytatjuk, egész nap! A mai szentmise könyörgése volt:
Istenünk, te megengeded, hogy templomunk felszentelésének napját lelkünk javára évente megünnepeljük, hallgasd meg néped könyörgő szavát. Add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon.

Okt. 2. ŐRANGYALOK
- Örülök, hogy tegnap, az első Rokimindenki hittanon "telt ház" volt! Sokakat érdekel plébániai közösségünk, egyházunk...és annak építése. - Azért még egy páran befértek volna, hiszen erre mindenki hivatalos!
- Örülök, hogy már egyre többen rámozdultak, tevékenyen készülnek a szombati ünnepünkre, vagy éppen adományokkal támogatják az országos találkozót, illetve templomunkat. Isten fizesse meg kinek-kinek hozzájárulását!

Szept. 30. SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
Szeptemberi életige magyarázata alapján a „hat szó”:
1. Szabadulni – a rossztól (bűnbánat, gyónás)
2. Keresztség – köszönöm, hogy meg vagyok keresztelve!
3. Szentírás – olvasom Isten igéjét, üzenetét
4. Életre váltom – Isten üzenetét
5. Belső hang – hallgatok lelkiismeretemre
6. Párbeszéd – Istennel és emberekkel

Szept. 29. FŐANGYALOK
Álljunk mi is Isten szolgálatába... legyünk mi is angyalok!

Szept. 28. RUIZ LŐRINC ÉS TÁRSAI
A tizenhat boldog vértanú… Krisztust követték, aki pap és áldozat; követték a legmagasabb fokon, amennyire emberi teremtményeknek ez egyáltalán lehetséges. De egyúttal bizonyságot tettek embertestvéreik iránti nagy szeretetükről is, akikért mi is hivatva vagyunk magunkat áldozatul adni, hogy Isten Fiának példáját kövessük, aki érettünk adta önmagát.
Az ifjú családapa bírái előtt megvallotta, hogy keresztény, és kész meghalni Istenért: „Életemet ezerszer is kész lennék odaadni érette. Hittagadó sohasem leszek. Megölhettek, ha akartok. Kész vagyok meghalni Istenért.” (1637)
A kínai apától és tanalog nyelvű anyától származó Ruiz Lőrinc példája figyelmeztet, hogy mindannyiunk életének teljesen Krisztus szerint kell alakulnia. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy napról napra felajánljuk önmagunkat, és válaszolunk vele Krisztus áldozatára, mert ő avégett jött a világba, hogy életünk legyen, és egyre bőségesebben legyen… (Szent II. János Pál pápa)

Szept. 27. HIÁBAVALÓSÁG
- Elgondolkodtató a mai olvasmány  (Préd 1,2-11) „…Minden hiábavalóság, mondja a Prédikátor, csupa hiábavalóság!... Mi haszna az embernek minden vesződségéből, amellyel bajlódik a nap alatt?...” – Isten nélkül bizony, minden hiábavalóság!
- E héten újabb lehetőségek voltak a felnőtteknek - Katekumenek, Ige kör – hogy ne hiábavalóság legyen az élet! – És persze öröm látni a szerdai gyereksereget is a hittanórákon!
- Öröm és köszönet van bennem a szerdai takarítók és munkájuk (szolgálatuk) láttán!

Szept. 26. - FOGAMZÁSGÁTLÁS VILÁGNAPJA
- Sajnos, sok hír elhangzott/zik a mai napon a témában, mely mindenféle "felvilágosítást", reklámot tartalmaz...
- Arról viszont nem esik szó (vagy nagyon kevés), hogy az embert Isten teremtette, és a házasság, a család is az Ő "találmánya"... és a családtervezés normális útja is. Isten adott "használati utasítást" az életünkhöz!
- A fiatalokat és mindenkit véd pl. a 6. parancsolat: Ne paráználkodj! Ennek betartásával sok minden megoldódna... még a házasságban is...
- Kereszténynek lenni egészen más, mint a világ gyakorlata...
- Van TCST is = Természetes Család Tervezés!!!

Szept. 23. KERESZTÉNYEK
(Szent Ágostontól olvastam):
"...Figyeljétek csak meg azokat az embereket, akik jól akarnak élni, és már elhatározták, hogy jól is élnek. Ezek készségesebbek arra, hogy a jót megtegyék, de szenvedéseket elviselni kevésbé alkalmasak. A hűséges keresztény élethez viszont nemcsak az tartozik hozzá, hogy valaki megtegye a jót, hanem az is, hogy elviselje a rosszat. Mindazok tehát, akik látszólag buzgók a jótettekben, de a fenyegető szenvedéseket nem akarják vagy nem tudják elviselni, azok a gyengék..."
- Többi gondolat, majd a Prédikációban visszahallgatható...
- Istennek hála, és sokaknak köszönet plébániai játszókertünk kialakulásáért...

Szept. 22. EGYHÁZ
Nagy élmény volt számunkra összajönni sok plébániáról (tőlünk is három autóval). Legfőbb téma: Az Egyház szenvedélyes szeretete. - Nemcsak előadás volt, hanem a plébániák képviselői beszámoltak arról, hogyan is szeretik, építik az egyházat, ott helyben, ahol vannak...

Szept. 21. MÁTÉ
A mai zsolozsmában olvastam:
Kövess engem! (Mt 9, 9) Látta, de nem annyira a testi látás, hanem inkább a belső könyörület tekintetével. Látta a vámost, és mivel ebben a látásban ott volt könyörülete és kiválasztása is, azt mondta neki: Kövess engem! Kövess, ez azt jelenti, hogy lépj a nyomomba. Kövess – mondta –, de ne lábad lépteivel, hanem életed megjobbításával. Aki ugyanis azt állítja, hogy Krisztusban akar maradni, annak úgy kell élnie, ahogy Krisztus élt (vö. 1 Jn 2, 6). - (Tiszteletméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből)

Szept. 18. EGY TEST – SOK TAG
Öröm számomra, hogy Krisztus – Roki – Titokzatos Testében (1Kor 12,12-14.27-31a) az elmúlt napokban beindult az új tanév… az élet. A teljesség igénye nélkül:
- Keresztelések, esküvő… Képviselőtestületi gyűlés…
- Az első Felnőtt (65 év alatti) hittanra sokan eljöttek.
- Beindultak a BabákMamák, a Jegyesek-Ifjú házasok is, szép számmal…
- Az Eucharisztiáról nyílt kiállításon is volt egy kis csapatunk, ma pedig Kecseti Gabi hívünk kiállítására is három autóval mentünk…
Istennek legyen hála!

Szept. 16. ÉRTEM, AZ EVANGÉLIUMÉRT, A MENNYORSZÁGÉRT
A Plébánosi gondolatokat a szentmisén elmondtam. Remélem, mielőbb visszahallgatható és élhető lesz?
A NEK-re készülve pedig ismétlésül:
- Aki a KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ TARTOZIK, vasárnap lehetőleg a de. 10-es szentmisére jöjjön! Hogy együtt legyünk, találkozzunk, együtt hallgassuk a „tanárbácsit”= Jézust!
- Legalább a vasárnapi szentmiséről ne késsünk el!
- A szentáldozást ne hagyjuk ki (természetesen fontos hozzá a rendszeres, 1-2 havi szentgyónás).
- A Hittanok között lehet bőven válogatni, de elsőbbséget élvez a Rokimindenki - havi 1. hétfő! E tanév fő témája (NEK) a KÖZÖSSÉG! Köszönet mindenkinek, aki ezt tartja szem előtt, építő jelenlétével, szolgálatával…

Szept. 15. FÁJDALMAS ANYA
„Jézus keresztje mellett ott állt anyja…” (Jn 19,25-27)
Jézus mellett állni – örömben, fájdalomban – Máriával, máriásan = nagy hittel, a feltámadás reményében… Jézusra figyelve, és azt tenni, amit Ő mond… - "Segíts Anyánk, mindig bátorítsd hitünk..." https://www.youtube.com/watch?v=BbvGiEkazqs

Szept. 14. SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA
Megalázta magát, ezért az Isten felmagasztalta őt. 
- Mikor leszünk mi is felmagasztalva? Ha Jézushoz hasonlók leszünk: kiüresítette önmagát, szolgál, alázatos, engedelmes…  (Fil 2,6-11)

Szept. 13. TÖBBET VÁR
„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom…” (Lk 6,27-38) 
– Van, akiknek ez már sok! Ezeket megérteni, elfogadni, élni, bizony nem könnyű, nehéz! Ez már radikális Krisztus-követés! Azért próbálgassuk minden nap, sok-sok újrakezdéssel. Ne elégedjünk meg a hagyományos, langyos keresztény élettel! Tartozzunk azok közé, akik már jobban elköteleződtek Jézus mellett!

Szept. 10. JÖJJ SZENTLÉLEK
"Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek" (1Kor 5,1-8)
- Új tanév, új élet! - Hívogassuk tovább a Szentlelket, hogy vezessen bennünket!
Ismét működik a rokimindenki lista. Azok vannak rajta, akik újra kérték felvételüket. Jóval kevesebben, mint eddig... de még lehet jelentkezni!
A rokihittanos listát is meg fogjuk újítani. Azok lesznek rajta, akik ténylegesen járnak hittanra.

Szept. 9. KÖSZÖNÖM
Köszönöm, hogy az évek során már többen megragadták az alkalmat (nemcsak szept. 9-én), többféle formában. Isten fizesse meg!

Szept. 8. KISBOLDOGASSZONY
Íme, az első írott beszámoló a mai napról:
"Kedves Károly atya, kedves Rokis testvérek! Nemrég értem haza a  mogyoróhegyi kirándulásról. Hálásan köszönõm ezt a Veletek eltöltött szép, tartalmas napot. jó volt gyõnyõrkõdni a tájban,  jó volt részt venni a szentmisén a szabadban, jó volt játszani, finom és bőséges volt az ebéd, kellemes volt a túra, amit mi  korábban születettek is meg tudtunk tenni. Jó volt látni a sok kis gyereket, nagy gyereket. Egyszóval boldog vagyok, hogy részt vehettem a mai programon. Köszönet és hála!"

Szept. 7. ÚJ
- „…Az új bor új tömlőbe való…” (Lk 5,33-39) – Ne foldozgassuk életünket! Merjünk teljesen új életet kezdeni! - Jöjj Szentlélek!
- Ma elsőpénteki, közös szentségimádás!
- Plébániai újságunk legújabb száma már vételezhető!
- Holnap Kisboldogasszony ünnepe. Szentmise reggel 7-kor.
- A „0-100 éves” kirándulásra fél 9-kor indul a buszunk. Ott is lesz szentmise.

Szept. 6. ENGEDELMESSÉG – ALÁZATOSSÁG
A mai evangéliumból (Lk 5,1-11) Imre atya e két erényt emelte ki ma esti prédikációjában… Érdemes gyakorolnunk!

Szept.5. KALKUTTAI SZENT TERÉZ
Minden nap elimádkozta: 
„Drága Jézus, segíts nekem, hogy a Te illatodat vigyem mindenhová, amerre csak járok. Áraszd el lelkemet a Te lelkeddel és szereteteddel. Járd át és vedd birtokodba egész lényemet teljesen, hogy egész életemen csak a Te életed ragyogjon át. Ragyogj át rajtam, és legyél annyira részemmé, hogy minden lélek, akivel csak kapcsolatba kerülök, érezze a Te jelenlétedet lelkemben. Emeljék fel fejüket, és többé már ne engem lássanak, hanem csak Jézust. Maradj velem, és ragyogni fogok, ahogy te ragyogsz, fényként mások számára. Ámen.”

Szept. 3. IGEKÖR
„Jézus… Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” …(Lk 4,16-30)
- Jézus Szentírást olvasott! – Olvassuk mi is minél többet, többször!
- A ma esti Igekörön is ezt tettük, közösen olvastuk és beszélgettünk róla, beirányoztuk a szeptember hónapot… Örülök, hogy sokan eljöttek!

Szept. 1. TALENTUMOK
Köszönet mindazoknak, akik plébániai közösségünkben kamatoztatják talentumaikat! Építik közösségünket… - „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” (Mt 25,14-30)
Meghívás, újrakezdési lehetőség mindazok felé, akik eddig még „szerénykedtek”, vagy lustálkodtak! – Új tanév, új szívekkel!

Aug. 30. LELKIGYAKORLAT
„Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól! … szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek...” (1Kor 1,1-9)
- A mai szentlecke szavaival adok hálát a lelkigyakorlatunkért (elsősorban a résztvevőkért, de az értünk imádkozókért is) - benne a "Mindenki születésnapjáért"...
- Már érkeznek a visszajelzések… Köszönöm!

Aug. 26. KEMÉNY BESZÉD
- Ld. mai evangélium (Jn 6,60-69), illetve honlapunkon a Prédikációk ablak.
- Házaspároknak (jegyeseknek is!) nagyon ajánlom átbeszélgetni a mai szentleckét (Ef 5,21-32)!

Aug. 25. SZENT IX. LAJOS

1214-ben született, és már 22 éves korában Franciaország királya lett. Házasságot kötött, 11 gyermeke volt, akiket gondosan nevelt. Kitűnt a bűnbánat és az imádság szellemében, a szegények iránti szeretetben. Országa kormányzásában nemcsak a népek békéjére és alattvalói anyagi jólétére volt gondja, hanem lelki szükségletükről is gondoskodott. – Könyörögj érettünk, légy példaképe az édesapáknak (is)! – Ld. még az OLVASTAM ablakunkat!

KALAZANCI SZENT JÓZSEF

Rómában a szegény gyermekek nevelésével foglalkozott. 1617-ben megalapította a piaristák rendjét, amelynek ugyanez a célja. Sokat tűrt, irigyeinek rágalmaitól is szenvednie kellett. Rómában halt meg 1648. augusztus 25-én. – Köszönjük a sok, híres piarista diákot! Segíts bennünket a gyermekek nevelésében!


Aug. 24. BERTALAN
„Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel (Bertalan) megkérdezte: „Honnan ismersz engem?”... (Jn 1,45-51) 
- Jézus engem is ismer! Vajon hogy vélekedik rólam?

Aug. 23. AZ ATYA HÍV ÉS VÁR
„… Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre! De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett...”
- Lelkigyakorlatra megyünk… majd hamarosan kezdődnek a hittanok… Ne utasítsuk vissza a meghívást, az Atyával és egymással való közösséget! 
A visszautasítások ellenére „A lakodalmas ház megtelt vendégekkel...  Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!” (Mt 22,1-14)
- Isten a kövekből is tud fiakat támasztani! – Mindig öröm, hogy vannak új jelentkezők! Pl. már most is vannak érdeklődők az új hittanos évre! – Imádkozzunk, apostolkodjunk, hogy még többen legyenek… és persze mi se maradjunk ki! 

Aug. 21. OTTHAGYNI - JÉZUSÉRT
A gazdag ifjú nem merte, nem tudta otthagyni, amit Jézus kért tőle…
- Még mindig lehet jelentkezni a hétfőn kezdődő lelkigyakorlatra! Merj otthagyni bármit is… Jézusért, lelki épülésedért!
 „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” 
- Mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. …(Mt 19,23-30)

Aug. 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY
„Légy áldott, Szent István király!”
- Ajánlom az OLVASTAM és a Prédikációk ablakokat megnyitni!

Aug. 19. AKI ESZI AZ ÉN TESTEMET
- Ld. honlapunkon:  - Jn 6,51-59 --- Prédikációvázlatok --- Pédikációk
- A Szentlecke is megszívlelendő! - Gondosan ügyeljetek arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt… Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek… inkább teljetek el (Szent)lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. Ef 5,15-20
- Mindnyájunk számára meghívás, megújulási, újrakezdési lehetőség!

Aug. 18. GYERMEKEK
„…gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük…ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek… rájuk tette kezét…” Mt 19,13-15 
- Örülök, hogy templomunkba (és hittanra) is sokan hozzák gyermekeiket.
- A Városligetbe és egyéb játszóterekre még többen – sokan minden nap – viszik gyermeküket… A templom felé is lehetne kanyarodni, legalább 5 percre beköszönni Jézusnak!
- Közeledik a tanév, már lehet készülődni a hittanos évre! Imádkozzunk, apostolkodjunk, hogy minél több szülő törődjön a saját és gyermekei lelkével is… keressék és megtalálják Jézust!

Aug. 17. HÁZASSÁG
A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek (Mt 19,3-12)
- A házasságban élőknek naponta fő kérdés és feladat: hogy lehetünk „eggyebbek”?!
- A másik nem könnyű kihívás: helyes elszakadás a szülőktőlelső helyen a házastárs! Szülők: ebben segíteni gyermekeiteket… nem állandóan beleszólni életükbe… 

Aug. 16. MEGBOCSÁTÁS
- Hányszor kell? Jézus szerint: hetvenszer hétszer = számolatlanul! 
- Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? … Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. (Mt 18,21-19,1)
- Már/még lehet jelentkezni a szept. 8-i autóbuszos kirándulásra!

Aug. 12. SZENT LECKE
A mai vasárnapon ismét kaptunk „szent leckét”… El ne felejtsük megcsinálni a házi feladatot!
- Félre tenni a negatívumokat… - „Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. 
- A pozitívumokra helyezni a hangsúlyt… - Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket…”- Ef 4,30-5,2
- Az Élet Kenyerével, Krisztussal táplálkozni (szentáldozások+élni az Igét!) - Jn 6,41-51 
- Ld. még a Prédikációk...!

Aug. 11. ZARÁNDOKLAT
Nagyboldogasszony ünnepével kapcsolatosan elzarándokoltunk Máriabesnyőre. Voltak, akik végig gyalog tették meg a kb. 30 km-es távot (az úriakhoz csatlakozva), mások kerékpárral, több állomást is beiktatva (lépésszámláló: 58 837), de végül a gyalogosokhoz csatlakozva együtt vonultunk be a kegytemplomba, köszönteni égi édesanyánkat... Istennek legyen hála! És külön örülök a rokis zarándokoknak!

Aug. 10. LŐRINC 
Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.” (Jn 12,24–26)
- "Amint Krisztus életét adta értünk, úgy nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért (vö. 1 Jn 3, 16). Megértette ezt, testvérek, Szent Lőrinc, megértette, és meg is tette. Az áldozati oltáron is azt vette magához, amit ő készített elő. Szerette Krisztust e földi életében, és utánozta őt halálában is. Testvérek, ha igazán szeretünk, akkor mi is őt utánozzuk."  (Szent Ágoston)

Aug. 8. NAGY A TE HITED
Jézus jelenti ki a mai evangéliumban egy asszonynak (Mt 15,21-28).
- Az én hitem milyen? Élő, erős, személyes…? Tettekben megnyilvánuló? Mennyire merek, tudok Istenre hagyatkozni, ráépíteni? Mennyire látszik meg életem alakításában?
- Uram, növeld, erősítsd hitemet!

Aug. 7. ÉN VAGYOK!
- Bátorság! Ne féljetek! – Jézus sokszor, minden élethelyzetben bátorít bennünket. Ő is látja a vihart, a hullámokat… ki, mikor, mivel küzd… És már hányszor bizonyította szeretetét, nyújtotta ki kezét… Köszönöm Jézus!
- Eléje hoztak minden beteget… (Mt 14,22-36) – És, ne csak magunkkal törődjünk! Minden nap odavihetjük Jézus elé szeretteinket, felebarátainkat  (imáinkban, a szentmisében…).

Aug. 4. EGÉSZ NAP
Este 6-ig vár bennünket (mindenkit!) az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus. Templomunk nyitva… ki, mennyi időt, percet szeretne Jézus társaságában eltölteni. A kisgyermekekkel is szabad elsétálni ("gyere, meglátogatjuk Jézust..."!). Van miért hálát adnunk, van mit megköszönnünk, és van bőven, amit még eléje tehetünk… Ki, miben szenved hiányt...

Aug. 1. ALFONZ
Már 16 éves korában a római és a kánoni jog doktora. Ügyvédként látta, ha igazi keresztény akar lenni, váltania kell, 30 évesen!  Pap lett, és megalapította a Megváltóról elnevezett társulatot, az úgynevezett redemptoristákat. 
- Megtalálta az igazi kincset, gyöngyöt… Ld. mai evangélium (Mt 13,44-46)
Nekem mit kell otthagynom, másként csinálnom, hogy igazi keresztény legyek?

Júl. 31. IGNÁC
Hogy lett szent? Az üres, haszontalan lovagregények után kezébe került Krisztus és a szentek élete. Ezek olvasása elkezdték átalakítani gondolkodásmódját, életét. „Mi történne, ha éppen én cselekedném azt, amit ők…?”-  Felfigyelt egy nagy különbségre: nevezetesen, ha a világias gondolatok töltötték be lelkét, nagy érzelmi szenvedély ragadta el; amikor pedig már belefáradt ezekbe, szomorúnak és nyomorultnak érezte magát. Viszont amikor arra gondolt, hogy miképp követhetné a szenteknél megfigyelt erényes életet, nemcsak akkor érzett valami egészen felszabadult lelki gyönyörűséget, amikor közvetlenül foglalkozott ezekkel, hanem akkor is boldog és vidám volt, amikor már nem is gondolt azokra. – Otthagyta a katonáskodást, világi karriert, majd később Rómában megalapította a Jézus Társaságot (jezsuita rend)…

Júl. 28. KONKOLY
„… eljött ellensége, konkolyt hintett a búza közé… Hagyjátok, hadd nőjön fel mindkettő az aratásig! Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön. A búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!” - Mt 13,24-30
- Isten végtelenül türelmes, irgalmas… Mindenkinek ad esélyt, hogy megváltozzon. Ne halogassam… és másokat is így nézzek, segítsek: megmentő szeretettel – az üdvösségre! 

Jún. 26. JOACHIM ÉS ANNA
Ma Szűz Mária szüleit, Jézus Krisztus nagyszüleit ünnepeljük.
- Köszönöm Istenem szüleimet, nagyszüleimet. Jutalmazd meg őket mindazért, amit értem tettek!
- Szülők, nagyszülők! Óriási felelősség a gyermeknevelés, annak helyes változata… Pl.:
- Ma este Ige kör

Júl. 24. KINGA
IV. Béla királyunk lánya, Szent Margit testvére… 
- Szüzességi fogadalom… házastársával együtt („József-házasság”)… - Napjainkban is van ilyen, de sajnos sokkal több a szentségi házasság nélkül együtt élők száma. Erre viszont nem adhatja áldását az Egyház, sőt nem is gyónhatnak, nem is áldozhatnak…
- A szentmisében imádkoztuk: Jézus, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét. – Hála Istennek erre is van bőven példa!

Júl. 23. BRIGITTA
Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Belépett Szent Ferenc harmadik rendjébe. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult, vezekelt, szerzetesrendet alapított, mindenki előtt például szolgált kiváló erényeivel... Európa társvédőszentjévé nyilvánította II. János Pál pápa.
- Kedves feleségek, édesanyák, és mindnyájan: sokat tanulhatunk tőle!

Júl. 15. HÁLAADÁS
"Áldott legyen az Isten..." (Ef 1,3-14)
Érdemes a mai szentleckét többször is átimádkozni, hogy minél jobban felfogjuk: mennyire szeret minket az Isten!
- Imádkozhatjuk a mai nap könyörgését is, az újrakezdés szándékával: "Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá."


Júl. 13. HENRIK
Boldog Gizella bátyja. A földi uralkodás gondjai közül szívét az égiek felé irányította. Nagyon sokat tett az Egyházért.
A mi életünkben is fontos - az ezer gond közepette - a lényegre: az odafönt valókra figyelni, a lelkünkkel törődni, az egyházért, közösségünkért élni!


Júl.7. ÚJAT
"Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad.” (Mt 9,14-17)
- Tömlő csere! Időnként ki kell dobni a régit, a rosszat... Szükség van a megújulásra. Sok lehetőségünk van... minden nap van újrakezdési lehetőség (bűnbánat, szentgyónás, komoly elhatározás...)!
- Isten segít, rajta nem múlik, csak fogadjuk be! - "Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek." (Ezekiel 36,26)

Júl. 2. LÁTOGATÁS-TALÁLKOZÁS
- Örülök, hogy az elmúlt években már sokan meghívtak, sok látogatásban… találkozásban volt részem. – Nem unatkozom, nem vagyok magányos, de örömmel megyek! Lakásszentelés, beszélgetés, „vendégség”, családcsoport találkozó, vagy éppen beteglátogatás, stb.… Sok helyre vihettem már Jézust! Vannak, akikhez havonta is…
- Örülök, amikor a hívek egymást is hívogatják, látogatják… vihetik egymáshoz Jézust, vagy éppen a kölcsönös szeretetükben születik meg. 
- Annál is fontosabbak ezek a látogatások, találkozások, mert a NEK 2. évének egyik központi gondolata a KÖZÖSSÉG. Fontos építenünk plébániánkon is!
Mária és Erzsébet találkozása indítson bennünket is!
- A vasárnapi evangéliumhoz pedig még: https://www.youtube.com/watch?v=YOKaLp89j2s

Jún. 28. EGYSÉG
A mai nap könyörgéséből: „…add, hogy hitben és szeretetben megújulva, mindig nagy gonddal ápoljuk az egységet és az egyetértést.” – Törekedjünk rá!
- Ma este Ige kör! Szeretettel hívunk mindenkit egy kis nyári „lelki-táplálkozásra”, közösségépítésre…

Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ
ünnepén örülök, hogy öt férfi is volt a reggeli szentmisén! – Ajánlom életrajzát http://www.katolikus.hu/szentek/0627-92.html vagy a http://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-laszlo-kiraly elolvasni minden magyarnak, de a Zsolozsma mai olvasmányait is… Honlapunkon  az OLVASTAM ablakban is olvasható!

Jún. 23. SZENTELÉSI ÉVFORDULÓ
Tegnap a kartali templomban ünnepeltem paptestvéreimmel a 44. évfordulót... ma reggel a mi templomunkban, a hívek körében. Köszönöm a jelenlétet,  az imahátteret! 

Jún. 22. KINCSEK
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön… Gyűjtsetek inkább kincseket a
 mennyben…” (Mt 6,19-23)
- Ma Kartalon adtunk hálát pappá szentelésünk 44. évfordulóján az Istentől kapott KINCSEKÉRT! Minden évben közösen találkozunk, beszélgetünk a mögöttünk lévő évről, évtizedekről…Szép ünnepben volt részünk… a kartali hívek kitettek magukért… 
- Pappá szentelésem: Vác, 1974. jún. 23. – Ezért a holnap reggeli szentmisében külön is hálát adok! 

Jún. 19. MI AZ, AMIVEL TÖBBET TESZTEK?
… Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!" (Mt 5,43-48) – Tehát: Jézus többet vár a tanítványaitól (tőlünk), mint másoktól!
- Ma jegyesek összejövetele! De jöhetnek a Fiatal házasok is – tanúságos filmet nézünk!

Jún. 18. NAGYLELKŰSÉG
Jézus: … ha valaki arcul üt… ha valaki… menj vele kétannyira. (Mt 5,38-42) – Nem könnyű, de ezt (is) jelenti Krisztus tanítványának lenni!
- Üdvözöljük a Szent Mihály és Boldog Mór nevét viselő Elek-babát!

Jún. 16. BRINGATÚRA
Vácott kezdtük, ahol engem is pappá szenteltek 44 éve (jún. 23.). Tíz óra előtt felsorakoztunk a székesegyháznál, bringás ruhában, előttünk vonult a sok pap, a szentelendők és Beer püspök… kezdték a papszentelési misét… Természetesen én is hálát adtam… Majd Nagymaros, dunai fürdőzés… Szob, ahol kedves vendéglátásban részesültünk… Jók ezek a közös túrák! Közel negyven km-t kerekeztünk (voltak, akik többet is!). Istennek legyen hála! - Egy kis képes beszámoló is a Fotóalbum 2018-ban!

Jún. 15. NE TÖRJ HÁZASSÁGOT
Mai evangélium: Mt 5,27-32 
Érdemes áttanulmányozni a Katolikus Egyház Katekizmusából a 6. és 9. parancsolatot! - Az Alapozó hittan témája is a tizparancsolat volt a tanévben... és személyesen is fontos ezekről beszélni, gyónásokban kitérni...

Jún. 14. ÉN VISZONT
…azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. … menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza,hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny…” (Mt 5,20-26)
- Mindig az számít, amit Jézus mond!
Ma Film klub! – A rózsafüzér imának milyen nagy ereje van (Fülöp-szigeteki történet)

Jún. 13. PÁDUAI SZENT ANTAL
Aki eltelik Szentlélekkel, az különféle nyelveken beszél. A sokféle nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel: mint az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban másoknak megmutatjuk.
- Gyakoroljunk az ilyen fajta nyelveken beszélést!

Jún. 10. TE DEUM
- Köszönet mindazoknak, akikkel ma délelőtt együtt adhattam hálát a hittanos év kegyelmeiért… Köszönet a hitoktatóknak, hittanosoknak: a sok közös élményért, ajándékért…
- Köszönet mindazoknak, akik elfogadták az ebédmeghívást: együtt ünnepelhettünk a plébánia udvarán…
- És még egy pár gondolat a Prédikációvázlatok-ban (ill. a Prédikációk-ban), és ami  ma hangzott el a Duna TV-ben: https://www.mediaklikk.hu/video/igy-szol-az-ur-2018-06-10-i-adas/

Jún. 9. SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE
„Szavait anyja mind megőrizte szívében. (Lk 2,41-51a)… Szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott rajtuk…”
- Mária az első keresztény = Krisztus-követő! Példaképünk lehet, követhetjük… mi is véssük szívünkbe  Jézus szavait, gondolkodjunk rajta és váltsuk tettekre!
Vasárnap de. közös hittanévzáró szentmise… 0-100 évesekig közösen adjunk hálát… majd mise után közös szeretetvendégség (agapé)… Ünnepeljünk együtt = a „KÖZÖSSÉG”!

Jún. 8. JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE
„…az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle…"Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak." (Jn 19,31-37)
- Ma este 6-kor mise, Jézus Szíve litánia, szentségimádás!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint!

Jún. 6. BIBLIA
"Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az Írásokat… Így tehát nagy tévedésben vagytok!" (Mk 12,18-27)
- Ismered a Bibliát? Olvasod minden nap?

Jún. 3. ÚRNAPJA - OLTÁRISZENTSÉG
A plébánia – az egyház tanítása szerint – eucharisztikus közösség. Ezért örülök, és köszönet mindazoknak, akik a tegnapi szentségimádáson… a ma délelőtti szentmisén és körmeneten(!) résztvettek. Így is kifejezték közösségünkhöz való tartozásukat… A templom falain kívülre is vihettük – közösségbe tömörülve – a köztünk lakó Jézust. Tanúságot tettünk: ez Jézus - Roki - népe!
Köszönet a sokféle előkészületért, szolgálatért is!
És köszönet a rendőrségnek is, akik biztosítottak bennünket, vigyáztak ránk…

Jún. 1. SZENVEDSZ?
„Ne ütközzetek meg a szenvedések tüzes kohóján, amelyen próbaképpen át kell jutnotok! Nem mintha valami hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is ujjongva örülhessetek. (1Pét 4,7-13)
- Ma öt lakásba vittem el Jézust (elsőpéntekesek), akik „részt vesznek Krisztus szenvedéseiben”… Örültek!
Ma esküvő is volt és szép elsőpénteki szentségimádás is! Öröm, köszönet a résztvevőknek!

2018
2017

2016