Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Szentlélek! Szeretet Lelke, az Egyház lelke!

Segíts, ma is

 • hogy teljes szívvel, teljes elmével és teljes erővel tudjam szeretni a Szeretet-Istent, magamévá téve akaratát,
 • hogy szeretni tudjam minden felebarátomat,
 • hogy a lehető legtökéletesebb módon meg tudjam élni testvéreimmel a kölcsönös szeretetet, Jézus új parancsát – „ahogy én szerettelek titeket”…
 • hogy a kölcsönös szeretet által arra törekedjem, hogy a lehető legtökéletesebb módon megvalósuljon köztünk az egység,
 • hogy próbáljam meg mindig élőn tartani Jézus jelenlétét magunk között – „ahol ketten, vagy hárman…”,
 • hogy ma különösen is tudjam szeretni és próbáljam bensőmben megélni a keresztre feszített és elhagyott Jézust – „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem”?
 • hogy tegyek meg mindent azok érdekében, akiknek helyzete az Ő fájdalmas elhagyatottságára emlékeztet, mint a csalódottaké, reményteleneké, elárultaké, tévelygőké, bűnösöké, Istentől távol élőké, árváké, elszakadottaké…
 • hogy a szeretet arra indítson, hogy legyőzzek minden lehetséges széthúzást, ami csak előfordulhat a Műben és a katolikus Egyházban, hogy szűnjön meg minden megosztottság a keresztények között,
 • hogy megszilárdítsam az egységet Jézussal és egymás között,
 • hogy egyre hasonlóbbá váljak Jézushoz: úgy gondolkozzak, akarjak, szeressek, ahogy Ő – táplálkozva az eucharisztikus Jézussal és táplálkozva Isten Igéjéből, életté váltva és egymással megosztva a tapasztalatokat,
 • hogy utánozzam Máriát, az ő útját járva, minden kisebb vagy nagyobb közösségben életre híva és megerősítve Krisztus misztikus jelenlétét,
 • hogy Máriát, a vigasztalant szemléljem, aki fájdalmasan elszakadt Fiától Jézustól, aki mindenkinél jobban tudta utánozni a keresztre feszített és elhagyott Jézust,
 • hogy élő tagja legyek az Egyháznak a mindig megújított kölcsönös szeretet által és az Egyházba való teljesebb bekapcsolódás által, a legmélyebb és átérzett fiúi egység által a Pápával, és a püspökökkel, az apostolok utódaival,
 • hogy a legszentebb Szűz különleges oltalma alá helyezve magam, mint modellt tudjam utánozni, hasonlóvá válva hozzá és szeretve őt, mint anyámat, mint az Egyház és minden ember anyját, az egység anyját.

Szentlélek! Szeretet Lelke, az Egyház lelke! Segíts, ma is! Ámen.