Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

A "műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!"
"EMBER TERVEZ, ISTEN VÉGEZ!"
2024.
JANUÁR
  1. Újév - A béke világnapja
      Kötelező szentmise
  6. Vízkereszt - Kötelező szentmise
21. Isten igéjének vasárnapja
      Imahét a keresztények egységéért
FEBRUÁR
  2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
11. Betegek világnapja
      Könyörgő nap a világ éhezőiért
14. Hamvazószerda - szigorú böjt!
17. Lelkinap
18. Nagyböjt I. vasárnapja
25. A katolikus iskolák javára gyűjtés
MÁRCIUS
17. A Szentföld javára gyűjtés
24. Virágvasárnap
28. Nagycsütörtök
      A Húsvéti Szent Háromnap
29. Nagypéntek - szigorú böjt
      Az Úr szenvedésének ünneplése
30. Nagyszombat
31. Húsvétvasárnap
ÁPRILIS
  1. Húsvéthétfő
  7. Az isteni irgalmasság vasárnapja
  8. Gyümölcsoltó Boldogasszony
21. Könyörgőnap papi hivatásokért
28. Könyörgőnap a jó termésért - Búzaszentelő
MÁJUS
  5. A társadalmi kommunikáció világnapja
12. Urunk mennybemenetele
19. Pünkösdvasárnap
JÚNIUS
  2. Úrnapja - körmenet
JÚLIUS
   2. Sarlós Boldogasszony
28. Nagyszülők és idősek világnapja
AUGUSZTUS
15. Nagyboldogasszony - kötelező szentmise
20. Szent István király
SZEPTEMBER
  1. Teremtésvédelem világnapja
29. Elvándorlók és menekültek világnapja