Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

                                             

TARTALOMJEGYZÉK
Keresztény párkapcsolat
Fiatalok - nihilizmus

A tiszta szerelemért
Genfest - 2012
A pápa üzenete
(Madridból)
Szerelmi bűnök

Szakítsunk?
Nemzetközi hittankönyv készül fiataloknak
A közösség ereje - boldogsága
Chiara Luce

Ismerkedés, együttjárás - könyvajánló
Megéri várni az elsővel?
Kérdések - válaszok a pápának-pápától
Lelkitükör fiataloknak
II. János Pál pápa imája fiatalokért
XVI. Benedek pápa üzenete a fiataloknak

Szent Imre életéből (a magyar ifjúság védőszentje)
Házasságra készülés - jegyeseknek
Szexualitás, tisztaságra nevelés
Imádságok

 

Ld. még a Jegyesek, házasok ablakunkat!!!

 

Ferenc pápa: http://www.magyarkurir.hu/hirek/

egyhaznak-ma-nagy-szuksege-van-fiatalokra-

ferenc-papa-beszede-az-ifjusagi-vilagnap-vig


Február 14-én két új katolikus honlap kezdte meg működését, melyek a keresztény párkapcsolat mai lehetőségeivel foglalkoznak.

A www.testteo.hu címen indult weboldal a keresztény szexuáletika kérdéseibe vezet be bennünket, elsősorban II. János Pál e témához tartozó írásaira támaszkodva.

„II. János Pál pápa szerető módon elmélkedik Isten Igéjéről és az ember tapasztalatáról, bemutatva a köztük lévő összhangot. Szabadságunkat tiszteletben tartva, saját kincseink felfedezésére hív. Megközelítésében felüdülésre találhatnak azok is, akiket elkedvetlenítettek a moralizáló ítélkezések. Nem számít, milyen gyakran értük be sokkal kevesebbel. Ez az üzenet nem erőltet semmit, hanem szexualitásunk gyógyulásának és helyreállításának lehetőségét kínálja fel” – írja Christopher West II. János Pálról, kinek újszerű gondolatait szexuális forradalomnak nevezi. A honlapon a Szentatya írásain kívül könyvajánlókat, videókat, hanganyagokat és imádságokat is találunk – írja Paksa Balázs, a Győri Egyházmegye sajtóreferense.

A www.parkatt.hu társkereső oldal magányos katolikusok számára; az osztrák kathTreff.org mintájára jött létre Magyarországon. A magyar és az osztrák katolikus társkereső honlapok között szoros kapcsolat van, ezért lehetőség van arra, hogy a két adatbázis összekapcsolódjon: így a párKatt.hu-ra belépők ugyanúgy megnézhetik az ausztriai vagy németországi adatlapokat, mint ahogy az övéket is látják a kathTreff.org oldalon regisztrálók. Bíró László püpsök üzenete és további elmélkedések is olvashatóak az oldalon.

Győri Egyházmegye/Magyar Kurír


A gonosz, amely a mai fiatalokat megrontja a nihilizmus – mutatott rá Bertone bíboros. Erre szerinte a válasz az, hogy a nevelők tudjanak világos értékeket közvetíteni számukra. Az ifjú Ágota testesíti meg az evangélium által képviselt jó élet jeleit, amelyről tanúságot is tett, és amelyre másokat is nevelt. Az evangéliumi életre való nevelés Szent Ágotában hihető példaképre talál.
Bertone kifejtette: a családnak vissza kellene nyernie nevelő szerepét, az iskoláknak és más oktatási intézményeknek pedig a valódi értékek keresésére kellene vezetnie a fiatalokat. Az igazi válság nem gazdasági – annak ellenére, hogy az terjedt el és annak jeleit látjuk –, hanem nevelési, amely kiváló nevelői példaképeket és egészséges nevelési környezetet igényel.
A szüzesség, tisztaság szabad és tudatos választása, hogy teljesen Krisztuséi legyünk, Isten szavának meghallgatásában, az imában és az Eucharisztiával való találkozásban érlelődik meg – hangsúlyozta Giuseppe Sciacca prelátus, Vatikán Városállam kormányzóságának főtitkára.
– Ezek jelentik a gyakorlatban a követendő cselekedeteket, amelyek Szent Ágota tanúságtételéből erednek. A tisztaság és a szüzesség emlékeztet bennünket a személy méltóságának elsődlegességére. Egy olyan kultúrában, amely árucikké alacsonyítja a testet, perverzió, becstelenség tárgyává téve azt, Szent Ágota az állhatatosság példaképévé válik – mondta Sciacca.
A legenda szerint a catániai születésű Szent Ágota a keresztény ókor híres vértanúja: 250-ben szenvedett vértanúhalált. Visszautasította ugyanis Quintinianus helytartó szerelmét, ezért bíróság elé állították, megkínozták és megcsonkították testét. Megjelent a börtöncellájában Szent Péter, begyógyította sebeit, a kínzásokba azonban mégis belehalt. Rómában a 6. század óta terjedt el tisztelete, ünnepe február 5.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


A tiszta szerelemért imádkoztak országszerte
Negyedik alkalommal hirdette meg az Országos Lelkipásztori Intézet, Bíró László püspök védnökségével a „Tiszta szerelem” országos ifjúsági imaestet szeptember 21-ére...

- Az Örökimádás-templomban a házigazda a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség volt. A szentmise után három fiatal házaspár tett tanúságot tisztaságuk útjának közös felfedezéséről, majd a körülbelül két-háromszáz fiatal szentségimádásban imádkozott együtt az elköteleződésért, tiszta szívért.
- A szentmise főcelebránsa, Bíró László püspök szentbeszédében hangsúlyozta: a tisztaság nem a test visszautasítása, hanem éppen a test értékelése. II. János Pál pápa tanításai alapján kiemelte, hogy a keresztény ember nagyra értékeli a testet, hiszen emberi testben jelent meg közöttünk Istenünk jósága és emberszeretete, a testünk által jönnek létre maguk a szentségek is. A test és a szexualitás határtalan mélység, érték, Isten ajándéka. A tisztaság egy gazdagság szemlélését jelenti, a titok felfedezését, nem valaminek az elutasítását, tiltását. A test az isten- és emberszeretet szentségi jele, a szeretet kifejezője és megvalósítója – emelte ki a főpásztor. Arra bátorította a fiatalokat, hogy érdemes elindulni a biztos úton, bátran, erősen, jókedvvel – írta az alkalomról Kiss Mónika szociális testvér. - Magyar Kurír -


A pápa üzenete minden fiatalnak: nem a szakadék, hanem az ígéret földje felé tartunk

 „Nem a szakadék, a semmi, a halál felé tartó vándorok vagyunk, hanem zarándokok, akik az ígéret földje felé tartanak, Őhozzá, aki a célunk és az eredetünk is egyben” – mondta a pápa a szeminaristáknak, és ezzel minden Madridban összegyűlt fiatalnak.

És mondta ezt azoknak is, akik nem voltak ott Madridban. Sőt, másoknak is: „azoknak, akik soha nem mennének be egy templomba, akik nem is tudják,  mit keresnek az életben, akik a szombat esték őrült kavargásában hívják ki maguk ellen a sorsot, akik egyedül vannak, akik már most cinikusak, és akik önelégülten azt hiszik, egyedül is boldogulnak” – írja Marina Corradi az Avvenirében.

Elképzeli, milyen jó lenne, ha elmondhatnánk ezt a néhány szót az éjszakai lokálokban, ahol italozással és tudatmódosító szerekkel kerülnek önkívületi állapotba; a nagyvárosok peremterületein, ahol a fiatalokban felgyűlik a kirekesztettek bármikor kirobbanni kész haragja; a hanyatló nyugati társadalomban kétségekkel küzdő, jólétben élő fiataloknak.

Talán elveszik ez a szó a nagy hangzavarban, de ha valaki mégis meghallja, egészen különös üzenet szól hozzá. Micsoda radikális különbség egy cél felé tartani, ahol várnak és szeretnek minket! Mennyire más egy kikötő felé tartani – még ha fáradságos úton is -, mint a saját akaratunkat és ösztöneinket követve járkálni a világban, a horoszkópban bízva és a sorstól rettegve.

A véletlen szülöttei helyett Isten gyermekeiként élni egy teljesen más élet: másképp nyitjuk ki a szemünket reggel, másként szeretünk és másként öregszünk meg, másként nézünk a többiekre. Más a fájdalom és a halál is. Boldog fordulat ez: nem kromoszómák véletlenszerű talákozása, nem csupán öregedő test vagyunk, a végtelen árvái, ahogyan a jelen idő folyamatosan zengő kórusa suttogja észrevételnül a fülünkbe. A szerző hangsúlyozza: «Mielőtt azt mondanánk gyermekeinknek, hogy legyenek becsületesek és jók, legyünk képesek arra, hogy átadjuk nekik ezt a bizonyosságot: nem a véletlen szülöttei vagyunk, hanem  ahogy a Szentírás mondja: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek”. Nem a semmi vagyunk, hanem olyan emberek, akik meghívást kaptak Krisztusban, akikre várnak.» ----- Magyar Kurír


SZERELMI BŰNÖK
Hiába mondjátok el egymásnak, hogy mennyire szerelmesek vagytok, ha a tetteitek nem ezt bizonyítják. Márpedig ha a jelek nem erre utalnak, akkor miből gondolod, hogy igazi szerelem van közöttetek? Ismerd meg a szerelem fő bűneit, és teszteld, hogy a ti kapcsolatotok mennyire őszinte.

Egy szerelmes pár esetében gyakori kérdés, hogy milyen mélyek, őszinték az érzéseik egymás iránt. Van, aki rendszeresen faggatja erről a másikat, és van, aki bölcsen hallgat és figyel a jelzésekre. Mert egy idő után, amikor a kezdeti ismerkedésen túl van egy pár, előjönnek olyan szituációk, erőpróbák, melyben igazán megmutatkozik a párkapcsolat valódisága és a két ember valós személyisége.

 
 

Ebben a cikkünkben a leggyakoribb szerelmi bűnöket gyűjtöttük össze, hogy tudd, mit nem szabad eltűrnöd és elkövetned, ha valóban szerelmes vagy!

 

1.     hűtlenség

2.     féltékenység, bizalmatlanság

3.     hazugság

4.     önzőség

5.     tiszteletlenség, a másik kibeszélése a háta mögött

6.     támadás támogatás helyett

7.     erőszakoskodás

8.     érzelmi zsarolás

9.     szexuális zsarolás

10.     szándékos beleavatkozás a másik életébe

11.     sürgetés

12.     anyagi érdekek alapján választani a szív hangja helyett

13.     szégyenérzet a másik fél miatt

14.     egymás fel nem vállalása

15.     csak szex és más semmi

16.     a romantika és az érzelmek felszínessége

17.     unalomból, magányból, féltékenységből, bosszúból járni valakivel

 

Reméljük, te messziről elkerülöd a fenti listán lévő összes negatív viselkedést, ha igazán szerelmes vagy!

Mit gondolsz, időben fel lehet ismerni, ha valaki vét a párja ellen, vagy a szerelem érzése elhomályosítja ezeket? 

Te hogy folytatnád a fenti listát?


Kilenc ürügy, amivel halogatjuk a szakítást
Íme a leggyakoribb ürügyek, amelyekkel igazolni próbáljuk, miért nem lépünk ki egy rossz kapcsolatból – és néhány, a hit fényében megfontolandó szempont:
 „Inkább megelégszem vele, mintsem egyedül maradjak”
Miért baj az, ha egyedülálló vagy? Hiszen nem vagy egyedül (Zsid 13,5)! A keresztény ember hiánytalan, teljes egész Krisztusban (Kol 4,12). Ha beletörődsz egy rossz kapcsolatba pusztán azért, hogy egy meleg testet tudhass magad mellett, elveszíted az Isten által felkínált, leírhatatlanul bensőséges kapcsolatot; az Úr tapintatosan félreáll, mivel úgy döntöttél, hogy kevesebbel is megelégszel (Zsolt 25,16). Mindenekelőtt az Úrban keresd a teljességet (Péld 8,17), és vesd el ezt az ürügyet, nehogy elszalaszd az „igazit”, akit Isten házastársadul szánt (Zsolt 139,16)! Adj esélyt az Úrnak, mert ő gondot visel rád, és sokkal többre képes, mint amit valaha kérhetnél vagy elképzelhetnél (Ef 3,20).
„Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra” – mondja az Úr (Zsid 13,5)
„Nekem jó ez így”
Félsz a változástól? Talán elsősorban az előnyei miatt húzod a kapcsolatot (pénz, társaság, presztízs, testi gyengédség, szórakozás, megszokott kerékvágás)? Valljuk be: mindannyian kerestünk már vigaszt a vásárlástól az evésig sok mindenben. Ám az anyagi javak – az előnyökkel járó kapcsolatokat is beleértve – sohasem elégítenek ki igazán. Mindez az ellenség olcsó áruja; ráadásul miközben kínálja, rávesz, hogy a boldogság látszatát öltsük magunkra (Jn 10,10; 1Pét 5,8). A hit által lépj ki abból, amit ismersz, hogy megtapasztald Isten igazi, lenyűgöző, felfoghatatlan békéjét és örömét (Iz 55,12), amelyet azoknak kínál, akik úgy döntenek, egyedül benne bíznak, aki minden szükségüket kielégíti (Péld 3,5).
„Kétszeres gonoszságot követett el népem: elhagytak, engem, az élő vizek forrását, azért, hogy ciszternákat ássanak maguknak, ciszternákat, amelyek megrepedeznek, így nem tarthatják meg a vizet." (Jer 2,13)
„De hát szeretem!”
„Szeretem!” Ó, hányszor halljuk ezt a szót! Sok mindent és sok mindenkit szeretünk. A szeretetnek azonban vannak fokozatai. Nem ugyanaz kedvelni valakit vagy ragaszkodni hozzá, mint szívvel-lélekkel, teljes odaadással szeretni azt az embert, akiről TUDOD, hogy egymásnak vagytok szánva, jóban-rosszban. Lépj ki a csónakból („szeretem”), s a vízen járva türelmesen közelíts Istenhez, míg el nem küldi számodra az egyetlent, az igazit! Ne szalaszd el ezt az ajándékot! Ehhez hitre van szükség (Zsid 11,6).
„Péter így szólt: 'Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen!' 'Gyere!' – felelte. Péter kilépett a bárkából és elindult Jézus felé a vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott: 'Uram ments meg!' Jézus kinyújtotta a kezét és megfogta. "Te kishitű – vonta kérdőre –, miért kételkedtél?'”  (Mt 14,28–31)
„Testi kapcsolat is van köztünk”
Az emberi gyengeség miatt sok kapcsolat elbukik ebben a kísértésben. A házasságon kívüli testi kapcsolat bűn, amely szörnyű következményekkel jár az élet minden területén, s végül halált hoz (Jak 1,15). Ugyanakkor ez a bűnös kötelék nem ok arra, hogy megmaradj egy rossz kapcsolatban. Kérd Istent, hogy ezt az ürügyet a bűnnel együtt taszítsa az óceán mélyére (Iz 43,25), és ajándékozzon meg teljes megbocsátásával! Az Úr sokakat kisegített már a bűn mélységéből, és elvezetett ahhoz, akit igazán nekik szánt.    
„Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét.” (1Kor 6,18)
„Addig várok, amíg fel nem tűnik a színen a 'nagy Ő'”
Legyünk őszinték! Ha felbukkan a „nagy Ő", nem fogja vonzónak találni jelen állapotodat. Az, hogy megelégszel a mostani kapcsolattal: éretlen, bizonytalan, szeretetéhes személyiségre enged következtetni. Ez figyelmeztető jel, sőt akár stoptábla is lehet annak a magabiztos, krisztusi fiatalnak, aki után szíved mélyén vágyakozol. Ne hagyd, hogy a „nagy Ő” hátat fordítson és elmenjen! Ne rakd tele a tarisznyádat értéktelen holmival, miközben az Úr igazi kincset tartogat számodra a következő kanyar után!
„Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mi köze az igazságnak a sötétséghez?” (2Kor 6,14)
„Már az eljegyzés is megvolt”
Beleegyeztél, hogy összekötöd vele az életedet, s most tele vagy kétségekkel? Ha kétségek gyötörnek, ne tedd! Élj a lehetőséggel, a szabadsággal, használd ki az időt, hogy átgondold a dolgot – másként egy életen át bánhatod ezt a döntést. „De már tervezzük az esküvőt, már készülök a nászútra” – mondod. Fordítsd el tekintetedet e világ dolgairól, és kérd Istent, hogy nyissa meg lelki szemeidet (Iz 44,18)! A kétségeskedés – a békesség ellentéte – talán a Szentlélek figyelmeztetése. Légy türelemmel (Gal 5,22)! Várakozz az Úrra (Zsid 6,15)! Útelágazáshoz értél: választhatsz Isten akarata és a magadé között. A tiszta hit lépései óriási kincshez vezetnek (Zsid 11,1).
„Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen hagyatkozz. Minden utadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet.” (Péld 3,5–6)
„Nem akarok fájdalmat okozni neki”
A szíved már eltávolodott, de te még mindig ott időzöl, mert nem szeretnéd elszomorítani? Talán azért éreznéd kellemetlenek a szakítást, mert annyi időt és pénzt pazarolt rád. De hiszen ez nem befektetési ügylet! Netán próbáltál kihátrálni, de ő ügyesen lebeszélt? De hiszen nem vagy bábu; ne engedd, hogy ő irányítson! Inkább Istent tiszteld, mint a partneredet (Jn 5,30). Feláldoznád az életedet a párod kedvéért? Légy nyugodt: Istennek az ő életével is van terve (Jer 29,11). Merd kimondani, hogy ez az ürügy valójában bűntudat és manipuláció – és merd kimondani, hogy vége!
„Nem az embereknek igyekszünk tetszeni, hanem az Istennek, aki szívünket megítéli.” (1Tessz 2,4)
„Beérem vele; elég jó ő nekem”
Talán arra gondolsz, nem is érdemelnél nála jobbat. Vagy úgy véled, ha már a csillagokig nem juthatsz el, inkább a holdat sem veszed célba. Dobd el a mérőlécedet, és vedd Isten igéjét, mely szerint az, ami számunkra „elég jó”, Isten szemében csupán szennyes ruha (Iz 64,5). Mennyei Atyánk áldásával akar elhalmozni, nem azért, mert megérdemled, hanem mert annyira szeret. Tedd lehetővé a teremtő Isten számára (Ter 1,14), hogy lehozza számodra a „holdat”, vagyis az igazi társadat!
„Isten feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából. Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.” (Ef 2,6–8)
„Majdcsak megváltozik”
Sokan úgy gondolják, egyetlen csókjuktól királylánnyá vagy királyfivá változik a béka vagy a kígyó. Csakhogy ez nem így működik: nem tudod megváltoztatni! Ő így érzi jól magát. Az ember legyen olyan, amilyennek Isten szánta, a megváltoztatást pedig bízza Istenre (Fil 2,13). Inkább menekülj a rossz párkapcsolatból, mint a mérges kígyótól!
„Az Úrban leld örömed, s ő betölti szíved vágyait.”  (Zsolt 37,4)

                                                                                                                       Forrás: cbn.com ---- Magyar Kurír


Nemzetközi hittankönyv készül a fiataloknak

A katolikus egyház 300 oldalas hittankönyvet jelentet meg hamarosan a fiatalok számára. A kötet az osztrák püspöki konferencia gondozásában készül, Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek vizsgálja át. A 2011-es madridi Ifjúsági Világtalálkozó előtt szerettek volna egy olyan segédanyagot adni az ifjúság kezébe, amely közvetlenül, fiatalos nyelvezettel és lendülettel szól hozzájuk. Teológusok és tapasztalt hitoktatók készítik, bevonnak a munkába fiatalokat is.
A hamarosan hét nyelven megjelenő kötet négy fő fejezetre oszlik: Miben hiszünk, A keresztény misztérium megünneplése, Krisztus élete, Az imádság a keresztény életben. Kérdés-felelet formában íródik, képes illusztrációk díszítik, bibliai idézetek, szentektől és egyházatyáktól vett részletek gazdagítják a dialógust.
A hittankönyvhöz XVI. Benedek pápa írt előszót. Felidézi benne, hogy a nyolcvanas években milyen komoly munka árán készült el a Katolikus Egyház Katekizmusa, amelyre oly nagy szükség volt már. II. János Pál rá bízta, hogy koordinálja ennek a hatalmas, az egész világ püspökei közreműködésével készülő kötetnek az előkészületeit. Megvallja, hogy óriási, szinte lehetetlennek tűnő feladat volt, még most is csodának érzi, hogy megvalósult.
A Szentatya bevezetőjében felhívja a figyelmet egy nagyon fontos dologra: „Egy ilyen jellegű műben nagyon sok a vitatható pont: amit emberek hoznak létre, az sosem teljes, azon mindig lehet javítani, de mindennek ellenére ez nagyon komoly könyv, az egység jele a különbözőségben.”
Elmondja, hogy az Ifjúsági Világtalálkozók során egyre jobban érlelődött a gondolat, hogy a katekizmust „le kellene fordítani” a társadalomban jelen lévő külön „világok” számára. Természetesen a fiatalok is különfélék, ezért alakult ki egy igen összetett csapat Schönborn bíboros vezetésével. A pápa felidézi, milyen sokan mondják neki, hogy a fiatalokat nem érdekli a hittan. Véleménye szerint azonban ez nem igaz, a fiatalok tudni akarják, mi valójában az élet: „Egy bűnügyi regény magával ragadó, mert bevon minket más emberek életébe, amely akár a mi életünk is lehetne; ez a könyv magával ragadó, mert a saját sorsunkról szól, tehát mindannyiunkat közelről érint.”
Szívből kívánja a fiataloknak, hogy kitartóan és lelkesen tanuljanak hittant. A kötet nem ajánl könnyű megoldásokat, új életre hívja őket, bemutatja az evangélium értékes kincsét, amelyért minden mást oda kell adni. Kéri, hogy szánjanak rá időt, olvassák magukban, a barátjukkal, csoportokban, osszák meg egymással gondolataikat az interneten.
Erőteljes felhívást intéz a fiatalokhoz: „Meg kell ismernetek, amiben hisztek! Ugyanazzal az aprólékos gonddal kell megismernetek hiteteket, ahogy egy informatikus ismeri a számítógép operációs rendszerét; úgy kell ismernetek, ahogyan egy zenész ismeri a darabot, amit játszik.  Igen, mélyebben kell gyökeret vernetek szüleitek nemzedékének hitében, hogy erőteljesen, határozottan ellene tudjatok állni korunk kihívásainak, kísértéseinek! Isteni segítségre van szükségetek, ha nem akarjátok, hogy hitetek kiszáradjon, mint a harmatcsepp a napon, ha nem akartok áldozatul esni a fogyasztói mentalitás kísértéseinek, ha nem akarjátok, hogy szerelmetek belevesszen a pornográfiába, ha nem akarjátok elárulni a gyengéket, a visszaélések és az erőszak áldozatait…”   Magyar Kurír


http://www.mindennapi.hu/cikk/eletmod/extrem-magas-a-hivok-boldogsagszintje/2011-01-30/1289


Hát igen, a közösség
Extrém magas a hívők boldogságszintje
Kimutatták a tudósok, hogy a hívők a hasonlóan gondolkozók hálózatában élnek, és a közösséghez tartozás élménye miatt is boldogabbak a többieknél.

Így kezdődik a cikk. Ajánlom átimádkozásra: amit a kutatás mond: a hívő közösségben élők boldogabbak.
A szakember jót mond, de hiányos. Azt mondja, hogy a boldogság oka csak a közösség. Valójában sok kutatás kimutatta, hogy a hit maga is boldogság oka, illetve forrása. És a mélyen hívőkből jön létre igazán élő közösség.
Kedves Szülők, kedves értelmes fiatalok. Szombaton, febr. 5-én autóval menve, útközben az MR1 rádión hallgattam 12.15 után egy majdnem órás beszélgetés a magyar fiatalok kábítószer-veszélyeztetettségéről. Óriási arányokat mondott. Azt mondta, egy átlag mai fiatalnak semmi nem tud védelmet nyújtani ez ellen (mert a kortárs-csoportok és a divat sodorják bele)… Mit ajánlott mentségként? A szülők jó, beszélgető kapcsolata a gyermekekkel, fiatalokkal Tanítani kell a bátorságra, hogy szembeszálljon a „többséggel” a divatos véleményekkel… - És az élő baráti, egy világnézetű közösség, amelyről a fenti cikk is szól…

Fiatalok: a fentiek utalnak a Ti nagy felelőségetekre egymás és társaitok iránt

Tegyünk meg mindent a jézusi Közösségért!! Hozzatok érte áldozatot, építsétek. Gyermekeinknek, (fiatalok szemével) önmaguknak és társainak mentsvára ez.
Legyünk Krisztus világossága mások számára is.


Egy fiatal lányt - Chiara Luce - most, szeptember 25-én avatnak boldoggá! Hogy lehet fiatalon szentté válni?

Szeptember 25-én a világ több ezer fiatalja Rómában ünnepeli Chiara Luce Badano (1971-1990) boldoggá avatását a Madonna del Divino Amore kegyhelyen. Magyarországról száz fős küldöttség vesz részt az ünnepségen és másnap a hálaadó szentmisén, amelyet Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár mutat be a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában.

Maritano püspök, ügyének előmozdítója így nyilatkozott: "Egy mai fiatal meglepő tanúságtétele ez a hitről és a lelki erőről."

Chiara Lubich 2000-ben azt mondta róla: "Micsoda fényt árasztanak a szavai, a levelei, az élete! Tanúságtétele példakép fiatalok és idősek számára egyaránt."
Ki Chiara Luce Badano?
Észak-Olaszországban, Sassellóban született 1971. október 29-én. Szülei 11 évet vártak rá. Nyugodt gyermek- és serdülőkora volt, nagyon összetartó családban nőtt fel, és komoly keresztény nevelést kapott. Szüleivel együtt 9 éves korában ismerte meg a Fokoláre Mozgalmat, és csatlakozott hozzá.

Bővebben

Élete - rövid video (3'52")

"Luce" - 17.000 fiatal találkozott 2000-ben a nemzetközi Genfesten a római Flaminio stadionban. Ott mindannyian megismerhették Chiara Luce életét, és az itt közölt dal ma is a vele való "találkozást" idézi.

Ld. még a PROGRAMJAINK KÖZÖTT!

http://ujifju.hu/index.php?beill=hirek&hir=102

http://www.youtube.com/watch?v=dIWOkiOmSJ8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=25yMMNq_Vlk

Ajánlom , nézd meg!


ISMERKEDÉS, EGYÜTTJÁRÁS

A keresztény fiatal komolyan készül a házasságra. Hála Istennek e témában is sok keresztény szellemiségű könyv van már, melyeket érdemes olvasgatni...
De kezdheted a Találkozás a kereszténységgel c. hittankönyvvel is. A 49. fejezet: Keresztény házasság és család, az 50. fejezet: Házasság, szerelem, szexualitás címmel sok hasznos információt, szempontot ad, melyet érdemes átgondolnod, ill. kedveseddel átbeszélgetned. Természetesen lelkivezetőddel, gyóntatóddal is érdemes ezekről beszélni.

MOST JELENT MEG a Szent István Társulatnál!!! (Nálunk is vásárolható!)
                            Tomka Ferenc: Biztos út c. könyve!
Szerelemről, szexualitásról értelmesen - Serdülőknek, fiataloknak, hitoktatóknak, szülőknek
- A világot, vagy Jézust kövessem?
- Mitől jó egy házasság?
- A gender ideológia és a homoszexualitás
- Hogyan lehet jól készülni a házasságra?
- A szerelem lélektana - és hormonjai
- Szerelem, házasság, szexualitás...
- A tisztaság (tisztaság, szüzesség, paráznaság, öltözködés).
- A diákszerelem
- Óvszerek és nemi betegségek
- Az együttjárás
- Jegyesség, házasság

Megéri várni az elsővel?
"Úgy tűnik, aki igazán tartós, boldog kapcsolatot akar, jobban teszi, ha az első együttléttel megvárja a boldogító igent. (A házasságig őrizd magad!)
 Ma már meglehetősen ódivatúnak tűnik, ha valaki csak a házasságkötés után kezd el nemi életet élni. Pedig tudományos vizsgálatok igazolják, hogy az jár jobban, aki türelmes: minőségibb, tartósabb és teljesebb párkapcsolatot tudhat magáénak ugyanis, aki így tesz. Legalábbis egy 2035 házasságban élővel kitöltetett teszt alapján kutatók most ezt állapították meg.
A válaszokból az derült ki, hogy a várakozás nemcsak a párkapcsolat minőségére, de a szexuális együttlétekre is kedvező hatást gyakorolt. Dean Busby, a kutatás vezetője elmondta, az eredmények azt mutatják, hogy azok akik várnak, minden téren jobbnak értékelték a kapcsolatukat, mint azok, akik a boldogító igen előtt lefeküdtek egymással. A szakértők szerint ennek hátterében az áll, hogy ily módon a felek megtanulták kezelni és megbeszélni a problémákat, ahelyett, hogy a feszültségeiket szexszel vezették volna le."
TERMÉSZETESEN a keresztények más szempontok miatt is várnak!

ELJEGYZÉS
Tudtad? Nemcsak templomi esküvő van, hanem Jegyesek megáldása is! Ennek is van "szertartása", melyet kérhettek!HÁROM KÉRDÉS FIATALOKTÓL – három válasz a pápától  

A XXV. ifjúsági világnap előkészületeként mintegy hetvenezer fiatal érkezett Olaszországból, főként Rómából és környékéről a Szentatyával való közös virrasztásra 2010. március 25-én este. XVI. Benedek a virrasztás során három római fiatal kérdéseire válaszolt.
Lehetséges valami szépet és nagyot kihozni az életünkből?
Először is az a fontos, hogy ne önmagunkért éljünk, ne pazaroljuk el az életet, hanem a maga gazdagságában és teljességében éljük meg. De hogyan? Ugyanezt kérdezte a gazdag ifjú is. Első pillantásra – mondta a Szentatya – az Úr válasza nagyon száraznak tűnik, mert azt mondja, tartsuk meg a parancsolatokat, de ezeket összefoglalhatjuk ebben a gondolatban: szeressük Istent teljes szívünkkel, és szeressük a felebarátot, úgy mint önmagunkat. Nos, ahhoz, hogy szeressük Istent, meg kell ismernünk. Az első lépés tehát: igyekeznünk kell megismerni Istent. Ennek során rájövünk, hogy az élet nem véletlen, Isten öröktől fogva akarta, Isten szeret engem, és terve van velem.
A lényeg a szeretet – hangsúlyozta a pápa. – A parancsolatok pusztán a szeretet gyakorlati kifejtését tartalmazzák, a szeretet útjára irányítanak. Olyan alapvető értékekre figyelmeztetnek, mint a társadalom alapját jelentő család; az élet, amelyet Isten ajándékaként kell tisztelnünk; a férfi és a nő megszentelt kapcsolata, valamint a társadalmi rend és igazság. Ezek azok az alapértékek, amelyek megmutatják az igaz szeretet helyes útját. Istennek minden emberrel terve van, de mindenkinek igyekeznie is kell azt tenni, ami a szeretet lényege: hogy élete ajándék legyen mások számára.
Ez sok lemondással jár – folytatta XVI. Benedek pápa –, de aki igaz és nagy dolgokért adja oda magát, igazi életre lel. Mindenki megtalálja a maga hivatását az önkéntes szolgálatban, imaközösségben, mozgalmakban, a plébánián vagy a szakmájában. Nem az a fontos, hogy valaki tudós-e vagy földműves: Isten számára mindenki fontos, és minden szép, ha teljes odaadással éljük, olyan szeretettel, amely valóban megváltja a világot.
Szentatya, mit jelent az, hogy Jézus szeretettel tekint ránk? Ma is megtapasztalhatjuk ezt?
Úgy gondolom, igen, mert az Úr mindig jelen van, és mindannyiunkra szeretettel néz, csak észre kell vennünk a tekintetét. Ahhoz, hogy találkozni tudjunk Jézussal, először is meg kell tapasztalnunk, hogy szeret, és meg kell ismernünk őt. Ennek különféle útjai vannak. Az első: meg kell ismernünk Jézus személyét, ahogyan az evangéliumok bemutatják. A nagy példabeszédek – pl. a tékozló fiú vagy az irgalmas szamaritánus története – nagyon gazdag képet adnak róla. Minden példabeszédben, ahogy a hegyi beszédben is – világított rá a Szentatya – valóban megismerjük Jézus arcát, aki irántunk való szeretetből teljesen odaadta önmagát, egészen a kereszthalálig.
Elmélkednünk kell tehát Jézus személyéről, de nem elég pusztán elvont vagy elméleti síkon megismerni őt. Fontos, hogy a szívünkkel is megismerjük, azaz beszélgessünk vele az imádságban. Egy embert nem lehet ugyanúgy megismerni, mint ahogy a matematikát tanulmányozzuk, vagyis kizárólag az értelmünkkel. A személy megismeréséhez, különösen ha Jézusról van szó, az értelemre és a szívre egyaránt szükség van. Csak akkor tudjuk őt egyre jobban megismerni és szeretetét megtapasztalni, ha szeretettel, vagyis nyitott szívvel fogadjuk mindazt, amit mondott és tett. Fontos hát, hogy az Egyház közösségében figyelmesen hallgassuk Jézus igéjét, és válaszoljunk rá imádságunkkal, a vele való beszélgetéssel, amiben elmondjuk neki kéréseinket és kérdéseinket. Az igazi beszélgetés során egyre inkább rájövünk, hogyan ismerhetjük meg, s a megismerésből születik a szeretet.
Természetesen nem elég csak elmélkedni, imádkozni: tennünk is kell. A cselekvés – jót tenni, törődni felebarátainkkal – a Jézus felé vezető út lényeges része. Számos lehetőség kínálkozik; mindenki tudja, mit tehet a plébánián vagy a közösségében, hogy Krisztussal együtt odaadóan tevékenykedjen másokért, hogy élőbb legyen az egyház, hogy a hit valóban hatékony erő legyen a mai társadalomban. A lényeg: tudjunk meghallgatni, válaszolni, merjünk belépni a hívők közösségébe, őrizzük a Krisztussal való közösséget a szentségekben (az Eucharisztiában és a szentgyónásban), váltsuk tettekre hitünk szavait, amelyek erőt adnak, és megmutatják Jézus igazi arcát. Az ő szeretete segít és átformál minket – hangsúlyozta a pápa.
Szentatya, honnan meríthetek erőt a nagy döntésekhez, ki tud segíteni?
Kezdjük egy nehéz dologgal: a lemondással, ami végül megszépül, ha tudjuk, miért vállaljuk. Ez indokolja a lemondással járó nehézségeket is. Szent Pál említi, hogy az olimpiai versenyzőknek nagyon kemény fegyelmezettségben kellett élniük, sok mindenről le kellett mondaniuk, hogy elnyerjék a győzelmet. Ez a példa – mondta a pápa – nemcsak a sportra, hanem az élet minden területére érvényes. Senki sem lehet például jó szakember megfelelő felkészültség nélkül, ami mindig fegyelmet és sok lemondást követel. Ugyanígy a művészetben vagy az élet más területein. Vagyis meg kell értenünk, hogy egy cél eléréséhez, legyen az akár szakmai, sport, művészeti vagy kulturális, sok mindenről le kell mondanunk, áldozatokat kell hoznunk. Az emberi lét művészete sok lemondást követel. A lemondások segítenek, hogy megtaláljuk az Isten igéje által mutatott utat, és ne kerüljünk a drog, az alkohol, a szexualitás, a pénz, a lustaság rabságába. Ezek eleinte szabadsággal kecsegtetnek, valójában azonban egyre leküzdhetetlenebb rabság kezdetét jelentik.
Igazi szabadságot az ad, és az teszi értékessé az életet, ha legyőzzük a pillanatnyi kísértést, és tovább megyünk a jó felé – figyelmeztetett XVI. Benedek. – Látnunk kell tehát: ha nem mondunk nemet bizonyos dolgokra, nem erősödik a valódi életre kimondott, nagy igenünk. Legyenek példáink a szentek, akik tudtak lemondani, s így szabaddá váltak; gazdagítják az egész világot, és megmutatják, hogyan is lehet élni.
Arra a kérdésre pedig, hogy ki tud segíteni, azt mondanám, hogy segítenek az egyháztörténelem nagy alakjai, segít Isten igéje, segít a plébániai közösség, a mozgalom, a vállalt szolgálat. Segít olyan emberek barátsága, akik előttünk járnak az élet útján, és meg tudnak győzni arról, hogy ez a helyes út. Kérjük az Urat, adjon nekünk mindig olyan barátokat, akik segítenek meglátni a helyes utat, s így szép és örömteli életre leljünk!
(A válaszokat a SIR olasz katolikus hírügynökség szerkesztett anyaga alapján közöljük.) - Magyar Kurír

Lelkitükör fiataloknak – ma
(Segítség a gyónási készületben)

1.    "Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"
Mi, ki miatt szorul háttérbe Isten hétköznapjaidban? Hiányosak ismereteid? Nem eléggé ismered, tudod, hogy Ő nagyon szeret téged? Tanulás, számítógép, TV, szórakozások is főbb helyen vannak? Szoktál naponta beszélgetni Vele? Olvasod, elmélkeded, éled az evangéliumot? Vallásos olvasmányaid is vannak? Jársz hittanra?
2.    "Isten nevét hiába ne vedd!"
Hogy beszélsz? Istenről csak tisztelettel? Töltelékszónak sem használom nevét? Káromkodás? Csúnya, nyomdafestéket nem tűrő szövegek? - Nemcsak a vallásos, de az intelligens, kulturált ember is odafigyel beszédmódjára, szókincsére!
3.    "Az Úr napját szenteld meg!"
Minden vasárnap részt veszel a szentmisén? Nem is késel el? Szentáldozáshoz minden szentmisén járulsz? A perselybe is dobsz minden alkalommal? Rendszeresen (1-2 havonként) gyónsz? Szolgálatot is vállalsz (ministrálás, felolvasás, ének)? Amennyire lehet, hétköznapi munkát ugye nem végzel? Ünnepelsz, pihensz?
Az Egyház, plébániai közösségem életében tevékenyen részt veszek (programok, munkák)? Anyagilag is támogatom plébániai közösségem (egyházi adó=bevételem 1%-a – akár a zsebpénzből is!)?
A böjti napokat (pl. minden pénteket) komolyan veszem?
4.   "Atyádat és anyádat tiszteld!"
Szüleim, nagyszüleim, tanáraim, főnökeim iránti tisztelet, szeretet, engedelmesség?  Testvére(i)mmel való kapcsolatom? Keresztszüleimmel való kapcsolatom?
5.    "Ne ölj!"
Vigyázok magam és mások testi-lelki épségére? Szeretetlen beszéd, vitatkozás, veszekedés? Tudok, szoktam bocsánatot kérni? Hetvenszer hétszer is megbocsátani (Ne nyugodjék le a nap haragotok felett)? Emberi kapcsolataimban működik a szeretet? Nem ölöm magam? Nikotin, ital, kábítószer, gyógyszerek? Étkezés rendben? Pihenés? Közlekedési szabályok betartása?
6.    "Ne paráználkodj!"
A szexualitás helyén van életemben? Gondolataim, beszédem, cselekedeteim tiszták? TV, olvasmányok, internet... szemem? Az együtt járásunk is tiszta, "testmentes"? Saját testem sem játékszer – önkielégítés?
7.    "Ne lopj!"
Ami nem az enyém, az nem az enyém! Kis dolgokban is hűséges vagyok? A napot  sem lopom? Kötelességteljesítés? Mulasztások? Lustaság? A rám bízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzem?
8.    "Ne hazudj!"
Őszinteség, igazmondás? Pletykálkodás, rágalmazás, mások hibáinak kibeszélése? Mások becsületében nem tettem kárt? Mindig igazságos vagyok?
9.    "Felebarátod házastársát ne kívánd!"
Hűség - már házasság előtt! Őrzöm magam annak a valakinek a számára, aki számára teremtve vagyok (a házasságig megőrzött szüzesség... érintetlenség!)? Együttélés nincs!
10.    "Mások tulajdonát ne kívánd!"
Irigység? Önzés? Gyűjtési szenvedély? Szívesen adok, ajándékozok? Tudok együttörülni másokkal? Tudok gratulálni mások sikereinek?

Hivatások vasárnapja alkalmából XVI. Benedek pápa a fiatalokra is ráirányítja a papok figyelmét. Többek között:
-    arra hív minden keresztényt, hogy válaszoljon az életszentségre való egyetemes meghívásra
-    elengedhetetlen mindazok példája, akik már "igent" mondtak Istennek
-    személyes tanúságtétel bátorítani fogja a fiatalokat, hogy jövőjüket meghatározó, elkötelezett döntéseket hozzanak
-    szükség van a találkozás és a párbeszéd művészetére, amely fényt tud adni nekik, és kísérni tudja őket útjukon
-    azt kívánom, hogy ez a világnap ismét értékes alkalom legyen sok fiatalnak, hogy elgondolkodjanak saját hivatásukról, egyszerűséggel, bizalommal és teljes készséggel elfogadva azt
-    Szűz Mária, az Egyház Édesanyja őrizze meg a hivatás legkisebb csíráját is azok szívében, akiket az Úr hív, hogy még szorosabban kövessék őt. Adja meg, hogy ez a csíra, virágzó fává fejlődjön, s bőséges gyümölcsöket hozzon az Egyház és az egész emberiség javára. Ezért imádkozom és mindenkire apostoli áldásomat adom.


II. János Pál pápa imája a fiatalokért

"Íme a te anyád! (Jn 19,27)
Szűz Mária, Jézus maga bízott bennünket Terád a keresztről -
hogy így is megerősítse Ő a világ egyetlen Üdvözítője!
János apostolban az Egyház minden gyermeke rád bízatott Mária,
s úgy tűnik még ennél is több, a világ fiataljait bízta rád az Úr.
Gyöngéd Édesanya, akinek mindig éreztem oltalmát,
ma este újra rád bízom őket.
Oltalmadban, köpenyed árnyékában keresnek menedéket.
Isteni kegyelem Anyja, ékesítsd fel őket Krisztus szépségével!
Hiszen ők ennek az évszázadnak gyermekei, akik az új évezred hajnalán
bűnöktől sebzetten élnek, sebzi őket a gyűlölet és erőszak, a terrorizmus, a háborúk-
S mégis ők az a fiatalság, akikre bizalommal tekint az Egyház,
mert bízik abban, hogy Isten kegyelmének segítségével ebben a történelmi órában,
növekedni fognak a hitben és az Evangélium szerinti tanúságtevő életben
Mária, segítsd őket válaszolni hivatásukra!
Vezesd őket az igazi szeretet megismerésére, áldd meg érzelmeiket.
Erősítsd őket a szenvedés idején, Tedd őket Krisztus húsvéti üzenetének:
- Békesség veletek! – félelem nélküli hordozóivá:
S velük önmagamat is újra Rád bízom, és szívből bizalommal mondom ki neked újra:
Totus tuus ego sum! Egészen a Tied vagyok!
Ők is velem együtt kiáltják: Totus tuus! Egészen Tiéd! Amen!

                                                          2003. Virágvasárnap - A fiatalok világnapján


Pápai üzenet az ifjúsági világnapra - 2010.

Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?

Kedves barátaim!

Erre az évre esik a Tiszteletre Méltó II. János Pál pápa kezdeményezésére alapított Ifjúsági Világnap huszonötödik évfordulója, amely a világ hívő fiataljainak éves találkozójául szolgál. Prófétai kezdeményezés volt ez, amely bőséges gyümölcsöt hozott, lehetővé téve, hogy a fiatal keresztény generációk találkozzanak egymással, meghallgassák Isten igéjét, felfedezzék az Egyház szépségét és olyan erős hitélményekben részesüljenek, amelyek sokakat arra a döntésre késztettek, hogy teljesen Krisztusnak szenteljék magukat.
A jelenlegi, XXV. Ifjúsági Világnap egy fontos állomás a következő világtalálkozó felé vezető úton, amelyet 2011 augusztusában Madridban tartunk, és ahol reményeim szerint sokan élhetitek majd meg a kegyelem ajándékát.
Az ünnepre való felkészülés jegyében szeretnék ajánlani nektek néhány szempontot a világnap idei témájával kapcsolatban: "Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" (Mk 10,17), amelyet Jézus és a gazdag ifjú találkozásának evangéliumi jelenetéből vettünk; ezzel a témával már
II. János Pál pápa is foglalkozott 1985-ben egy gyönyörű levélben, amelyet akkor először intézett a fiatalokhoz.
1. Jézus találkozik egy fiatallal
"Amikor [Jézus] útnak indult – olvashatjuk Szent Márk evangéliumában –, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: ’Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?’ ’Miért mondasz engem jónak? – kérdezte Jézus. – Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!’ ’Mester – válaszolta –, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.’ Jézus ránézett és megkedvelte. ’Valami hiányzik még belőled – mondta neki. – Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!’ Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.“ (Mk 10, 17-22).

Ez a történet szépen mutatja, milyen nagy figyelemmel fordult Jézus a fiatalok felé, felétek, várakozásaitok, reményeitek felé, és megmutatja azt is, mennyire vágyik arra, hogy személyesen találkozzon veletek, és párbeszédbe elegyedjen minden egyes fiatallal. Hiszen Krisztus megszakítja az útját, hogy válaszolhasson az őt megszólító fiatal kérdésére. Szívesen áll rendelkezésére annak, aki ég a vágytól, hogy a "Jó Mesterrel" beszélhessen, hogy tőle tanulhassa meg, hogyan járja végig az élet útját. Elődöm ezzel az evangéliumi részlettel akart arra buzdítani benneteket, hogy "talán így könnyebb lesz nektek a saját beszélgetéseteket Jézussal folytatni; olyan beszélgetést, amely alapvető és lényeges a fiatalok számára". (Dilecti Amici, 2.)
2. Jézus ránézett és megkedvelte
Az evangéliumi történetben Szent Márk kihangsúlyozza, hogy "Jézus ránézett és megkedvelte" (Mk 10,21). Az Úr tekintetében rejtőzik e különleges találkozás és az egész keresztény tapasztalat lényege. Valóban, a kereszténység elsősorban nem erkölcsi tanítás, hanem Jézus Krisztus megtapasztalása, aki személy szerint szeret minket, fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat; akkor is szeret minket, amikor hátat fordítunk neki.

A jelenetet magyarázva II. János Pál pápa a fiatalokhoz fordulva hozzátette: "Kívánom, hogy megélhessétek Krisztusnak ezt a tekintetét! Kívánom, hogy megismerhessétek az igazságot, hogy ő, Krisztus szeretettel tekint rátok!" (Dilecti Amici, 7.). Szeretettel, amely a kereszten annyira teljes és mindenre kiterjedő formában nyilvánul meg, hogy Szent Pál csodálattal írja: "szeretett engem és feláldozta magát értem" (Gal 2,20). "Az a tudat, hogy az Atya minket már szeretett az ő fiában, hogy Krisztus mindenkit állandóan szeret – írja szintén II. János Pál pápa – ez szilárd tartást ad egész emberi egzisztenciánknak" (Dilecti Amici, 7.), és lehetővé teszi, hogy sikerrel vegyünk minden akadályt: bűneink felismerését, a szenvedést, a csüggedést.
Ebben a szeretetben találjuk meg a keresztény élet forrását és az evangelizáció alapvető okát: ha valóban találkoztunk Jézussal, nem tehetünk mást, mint hogy tanúságot teszünk róla mindazoknak, akiknek a tekintete még nem találkozott az övével!
3. Az élet céljának felfedezése
Az evangéliumi fiatalban észrevehetünk egy olyan vonást, amelyhez hasonló bennetek is megvan. Ti is mind tele vagytok tehetséggel, energiával, álmokkal, reményekkel: bőven áradó forrásokkal! Maga az életkorotok is valódi kincs, nemcsak nektek, hanem másoknak is, az Egyháznak és a világnak.
A gazdag ifjú azt kérdi Jézustól: "Mit tegyek?". Az életszakasz, amelyben most vagytok, a felfedezések ideje: az Istentől kapott adományok és felelősségeitek felfedezéséé. Ezen kívül pedig meghatározó választások ideje, hogy kiépíthessétek életetek útját. Most van itt az ideje, hogy felvessétek a lét valódi értelmének kérdését, és elgondolkodjatok: "Elégedett vagyok az életemmel? Nem hiányzik belőle valami?".
Csakúgy, mint az evangéliumi fiatal, talán ti is megtapasztaljátok a bizonytalanságot, a szorongást és a szenvedést, és ezek arra indítanak benneteket, hogy a középszerű életnél többről álmodjatok. Ezek felvetik bennetek a kérdést: min múlik a sikeres élet? Mit kell tennem? Mi lehet az én életem célja? "Mit kell tennem, hogy életemnek meglegyen a teljes értéke és értelme?" (Dilecti Amici, 3.)
Ne féljetek szembenézni ezekkel a kérdésekkel! Nem fognak felülkerekedni rajtatok, azokat a nagy vágyakat fejezik ki, amelyek szívetek mélyén laknak. Épp ezért meghallgatást nyernek. Ezeket a kérdéseket nem felületesen kell megválaszolni, hanem úgy, hogy eleget tegyenek az életre és a boldogságra vonatkozó elvárásaitoknak.
Ahhoz, hogy felfedezzétek azt az életcélt, amely teljesen boldoggá tehet titeket, hallgassatok Istenre, akinek mindannyiótokra megvan a szeretet-terve. Kérdezzétek meg tőle bizalommal: Uram, mi a te teremtői és atyai terved az életemmel kapcsolatban? Mi a te akaratod? Szeretném teljesíteni." Biztosak lehettek benne, hogy válaszolni fog. Ne féljetek a választól! "Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud." (1Jn 3,20)
4. Gyere és kövess engem!
Jézus arra hívja a gazdag ifjút, hogy lépjen túl személyes vágyai és tervei megvalósításán: "Gyere és kövess engem!" A keresztény hivatás az Úr szeretet-felajánlásából származik, és csak a szeretet válaszának köszönhetően valósulhat meg: "Jézus arra hívja tanítványait, hogy teljesen ajánlják fel életüket, emberi számítás és haszonlesés nélkül, feltétel nélküli bizalommal Istenben. A szentek elfogadják ezt a meghívást, és alázatos szelídséggel követik a keresztre feszített és feltámadt Krisztust. Tökéletességük, amely a hit logikája szerint emberi ésszel olykor felfoghatatlan, abban lakozik, hogy nem önmagukat helyezik a középpontba, hanem az evangélium szerint élve azt választják, hogy az árral szemben haladnak." (XVI. Benedek homíliája a boldoggáavatások alkalmából, L’Osservatore Romano, 2009. október 12-13., 6. o.).
Oly sok tanítványának példáján keresztül ti is örömmel fogadhatjátok, kedves barátaim a meghívást Krisztus követésére, hogy intenzív, gyümölcsöző módon éljetek a világban. Valóban, a keresztség által Jézus mindenkit arra hív, hogy konkrét tettekkel kövesse őt, hogy mindennél jobban szeresse, és felebarátain keresztül szolgálja őt. A gazdag ifjú sajnos nem fogadta el a meghívást, és szomorúan távozott. Nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy elszakadjon az anyagi javaktól azért, hogy megtalálja a Jézus által kínált még nagyobb javakat.
Az evangéliumi gazdag ifjú szomorúsága mindenki szívében megszületik, akinek nincs bátorsága követni Krisztust, nincs bátorsága meghozni a helyes döntést. De sosincs késő válaszolni neki!
Jézus soha nem fárad bele abba, hogy szeretettel fordítsa felénk tekintetét, és tanítványai közé hívjon; de egyesektől ennél radikálisabb döntést vár. A jelenleg is tartó papság évében arra szeretném buzdítani a fiatalokat, hogy figyeljenek, nem tartogat-e számukra az Úr egy nagyobb ajándékot, a papi szolgálat útján. Kérem őket, fogadják áldozatkészen és lelkesen a szeretet e különleges jelét, és egy pap vagy lelki vezető segítségével induljanak el ezen a megkülönböztetett úton. Ne féljetek, kedves fiúk és lányok, ha az Úr a szerzetesi, misszionáriusi életre vagy különleges, megszentelt életre hív benneteket: ő valódi örömmel ajándékozza meg azt, aki bátran válaszol neki!
Kérem azokat is, akik a házasságra éreznek hivatást, hogy fogadják hittel azt, igyekezzenek szilárd alapokat teremteni ahhoz, hogy megélhessék a nagyszerű, hűséges szerelmet, amely nyitott az élet ajándékára. Ez a hivatás gazdagság és kegyelem a társadalom és az Egyház számára.
5. Fordulj az örök élet felé
"Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?". Az evangéliumi fiatal kérdése nagyon távol áll sok mai fiatal érdeklődésétől, mivel, ahogy elődöm megjegyezte, "Nem az a generáció vagyunk-e, amelynek a látóhatárát teljesen a világ és az előrejutás igénye tölti ki?" (Dilecti Amici, 3.). De az "örök élet" kérdése gyakran felbukkan létünk fájdalmas pillanataiban, amikor elveszítünk valakit, aki közel állt hozzánk, vagy amikor sikertelenséget tapasztalunk.
De mi az "örök élet", amelyre a gazdag fiatal utal? Jézus mutatja meg nekünk, amikor tanítványaihoz fordulva kijelenti: "viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki" (Jn 16,22). Ezek a szavak a vég nélküli boldogság izgalmas lehetőségére utalnak, arra az örömre, hogy az isteni szeretet tölt be minket örökké.
A ránk váró biztos jövő felől való gondolkodás ad teljes értelmet létünknek. Életcélunkat olyan horizontok felé irányítja, amelyek nem korlátozottak és múlékonyak, hanem tágak és mélyek, és arra vezetnek, hogy szeressük a világot – amelyet maga Isten is annyira szeretett –, hogy munkálkodjunk fejlődésén a hitből és a reményből születő szabadsággal és örömmel. Olyan horizontok ezek, amik segítenek abban, hogy ne abszolutizáljuk a földi valóságot, hogy érezzük, Isten még nagyobb távlatokat készít nekünk, és hogy Szent Ágostonnal ismételjük: "Vágyakozzunk együtt a mennyei hazára, sóvárogjunk a mennyei hazára, érezzük magunkat zarándoknak idelent" (Kommentár Szent János evangéliumához, Homília 35,9). Az 1925-ben, 24 éves korában elhunyt Boldog Pier Giorgio Frassati, tekintetét mereven az örök életre szegezve mindig azt mondta: "Élni akarok, nem csak lenni!", és egy barátjának küldött fotóra, amely sziklamászás közben készült, ezt írta: "A magasba tartva", utalva ezzel nem csupán a keresztény tökélyre, de az örök életre is.
Kedves fiatalok, arra kérlek titeket, hogy ne hagyjátok ki ezt a szempontot életcélotokból: örök életre vagyunk hivatva. Isten arra teremtett minket, hogy örökké vele legyünk. Ez segít majd teljes értelmet adni választásaitoknak és minőséget életeteknek.
6. A parancsok, az igaz szeretet útja
Jézus a tízparancsolatra emlékezteti a gazdag ifjút, mint annak feltételét, hogy "kincsed lesz az égben". A tízparancsolat az alapvető kiindulópont ahhoz, hogy szeretetben éljünk, világosan meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, és felépítsük szilárd és tartós életcélunkat. Jézus tőletek is megkérdezi, hogy ismeritek-e a parancsolatokat, és törődtök-e azzal, hogy gondolkodásotokat az isteni törvény szerint alakítsátok, illetve, hogy a gyakorlatban is megvalósítjátok-e azt.
Persze olyan kérdésekről van szó, amelyek szembemennek a mai mentalitással, amely értékektől, szabályoktól, objektív normáktól mentes szabadságot kínál, és arra buzdít, hogy utasítsuk el a pillanatnyi vágyak minden korlátját. De ez nem az igazi szabadság felé vezető út. Ez a saját rabszolgájává teszi az embert, spontán vágyai és olyan bálványok rabjává, mint a hatalom, a pénz, a gátlástalan örömök és a világ csábításai, képtelenné téve őt a szeretetre törekvő, veleszületett hivatása betöltésére.
Isten azért állítja elénk a parancsolatokat, mert az igazi szabadságra akar nevelni, mert velünk akarja felépíteni a szeretet, az igazság és a béke országát. Meghallgatni és alkalmazni a parancsokat nem jelenti azt, hogy elszigetelődünk, hanem azt, hogy megtaláljuk az igazi szabadság és szeretet útját. A parancsolatok nem korlátozzák a boldogságot, hanem megmutatják, hogyan találhatjuk meg azt. Jézus a gazdag ifjúval folytatott beszélgetés elején emlékeztet rá, hogy az isteni törvény jó, mert "Isten jó".
7. Szükségünk van rátok
A mai fiataloknak rengeteg olyan problémával kell szembenézniük, amelyek a munkanélküliségből, a biztos vonatkoztatási pontok és a konkrét jövőkép hiányából adódnak. Időnként az a benyomásuk támadhat, hogy tehetetlenek a jelenlegi válsággal és annak következményeivel szemben. A nehézségek ellenére ne hagyjátok magatokat elbizonytalanítani, ne adjátok fel álmaitokat! Inkább tápláljátok szívetekben a testvériség, az igazság és a béke vágyát. A jövő annak kezében van, aki határozott életcélt és reményt keres, és megtalálja azt. Ha akarjátok, a ti kezetekben lesz a jövő, mert azok az adományok és kincsek, amelyeket az Úr a szívetekbe rejtett, és a Jézussal való találkozás formált, valódi reményt adhatnak a világnak! A szeretetében való hit megerősít és nagylelkűvé tesz titeket, megadja a bátorságot, amellyel derűsen vághattok neki az élet útjának, és amellyel felvállalhatjátok családi és hivatásbeli felelősségeteket. Törekedjetek arra, hogy jövőtöket a komoly személyiségépítés és tanulás útján alakítsátok ki, hogy hatékony és áldozatkész módon szolgálhassátok a köz javát.
A nemrég megjelent, a teljes körű emberi fejlődésről szóló Caritas in veritate című enciklikámban felsoroltam néhány nagy, mai kihívást, amelyek sürgetőek és lényegesek világunk sorsára nézve: ilyenek a Föld erőforrásainak kihasználása és a környezetvédelem, a javak igazságos elosztása és a pénzügyi mechanizmusok ellenőrzése, a szegény országokkal való szolidaritása az emberiségnek, a világban pusztító éhínség elleni küzdelem, az élet kultúrájának szolgálata, a népek közötti béke építése, a vallások közötti párbeszéd és a tömegkommunikációs eszközök helyes használata.
Olyan kihívások ezek, amelyekre válaszolnotok kell, hogy igazságosabb és testvériesebb világot építhessetek. Kihívások, amelyek igényes és szenvedélyes életcélt igényelnek, amelybe beleveszitek minden kincseteket Isten terve szerint, amelyet előre megrajzolt nektek. Ez nem azt jelenti, hogy hősies vagy különleges tetteket kellene véghez vinnetek, hanem azt, hogy minden tehetségeteket és képességeteket kamatoztatva folytonosan a hitben és a szeretetben tevékenykedtek.
A papság évében arra bíztatlak titeket, hogy ismerjétek meg a szentek, különösen a szent papok életét. Látjátok majd, hogy Isten vezette őket, és napról napra találtak rá az útjukra, a hitben, a reményben és a szeretetben. Krisztus mindannyiótokat arra hív, hogy vele együtt munkálkodjatok, és vállaljátok felelősségeteket a szeretet civilizációjának építésében. Ha az ő Igéjét követitek, a ti utatok is megvilágosodik, és magas célokig vezet majd, amelyek örömmel töltenek el és értelmet adnak életeteknek.
Szűz Mária, az Egyház Édesanyja kísérjen titeket oltalmával. Megemlékezem rólatok imádságaimban, és szeretettel küldöm áldásomat.
                                                                                     Vatikán, 2010. február 22.  XVI. Benedek pápa

Szent Imre herceg - a magyar ifjúság védőszentje

„A nemes Imre herceg elõkelõ nemzetségbõl, mint a cédrus a Libanonról, Szent Istvántól, Magyarország elsõ királyától származott, erényekkel nagyon feldíszítve ragyogóan tündökölt” – szerepel az Árpád-kori legendák és intelmek című könyvben.
I. István király és Gizella királyné gyermekei közül csak két fiúgyermek nevét ismeri az utókor: Ottóét és Imréét. Imre életének töredékeit és üzenetét krónikák és legendák villantják fel. A herceg 1000 és 1007 között született Székesfehérváron. Szülei különös gondot fordítottak nevelésére. 1015-től Gellért püspök tanította latinra, különböző tudományokra, a vallás és a papi élet rejtelmeire, elvégeztetve vele a kor legmagasabb iskolai fokozatait. Imre tizenöt éves korától atyja, I. István mellett az államirányítás tudományát, a hadvezérséget, a diplomáciát sajátíthatta el.
Fiához írt intelmeiben István király őszintén, barátian tanította, hogy mindenekelőtt őrizze meg a katolikus hitet, erősítse az egyházi rendet, hozzon igaz ítéletet, minden cselekedetében mutasson türelmet, tanács nélkül semmit se tegyen, az elődök példája mindig legyen szeme előtt, „sűrűn teljesítse az imádkozás kötelmét, s a kegyességet, irgalmasságot s a többi erényt éber gonddal megtartsa”.
Atyai rendelkezésből királyi nemzetségből származó leányt jegyeztek el Imrével. Jóllehet apja kívánságára megházasodott, a herceg a szűzesség lelki útját választotta. A hagyomány szerint titokban, a város székesegyházának északi oldalán található Szent György-kápolna falai között tett tisztasági fogadalmat. „... a könnyek patakjával fojtotta el a szerelem tüzét, és bár lángot hordozott keblében, nem égett meg annak tüzétől. ... Nagy ugyan a tisztaságért való küzdelem, de nagyobb a jutalma” – olvasható az az Árpád-kori legendák és intelmek című kötetben. A szűzi erény útján járókról írja János apostol a Jelenések könyvében: „követik a Bárányt, ahová csak megy.” Előttük a mennyei udvarban egyetlen hely sincs elzárva, számukra minden isteni hajlék feltárul.
István király hatalmának csúcsán, 1031-ben egyetlen életben maradt fiát, Imrét kívánta megkoronáztatni Székesfehérvárott, trónját és országában a kereszténység zsenge vetését a jövő számára biztosítandó. Valószínűleg ez alkalomra készült Gizella királyné keze munkájával és irányítása alatt azon miseruha, amelyet 900 esztendőn keresztül használtak koronázási palástként. Ám az időben, vadászat közben egy vadkan halálra sebezte a trónörököst, aki 1031. szeptember 2-án belehalt sebeibe. „Siratta őt Szent István és egész Magyarország vigasztalhatatlanul, nagy sírással...” – szerepel a krónikákban.
Szent László király Imrét atyjával, Istvánnal és nevelőjével, Gellért püspökkel 1083-ban az ország főpapjai és világi nagyjai jelenlétében oltárra emeltette – ez felelt meg akkor a szenttéavatásnak. A magyarság, a magyar ifjak példaképéről e szavakkal emlékezett Prohászka Ottokár: „Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet, példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mint ha az országot arasznyi uralmával boldogítja.”
„Uralkodjál mindnyájuknak felette békességesen, alázatosan, szelíden, haragnak, kevélynek és gyűlölségnek nélküle, mindiglen elmédben tartván, hogy mind az embereknek egy állapotjuk vagyon, és hogy semmi föl nem emel, hanemha az alázatosság, és hogy semmi meg nem aláz, hanemha a kevélység és gyűlölség. Ha békességes lész, akkor királynak mondatol és király fiának, és szeretve lész mind a vitézektől. Ha haragos, kevély, gyűlölködő, békétlen lész, ... bizony a vitézeknek ereje a királyi méltóságoknak lankadására lészen és idegeneknek adatik a te országod. ... Ha bírni akarod a királyságnak tisztességét, szeressed az igaz ítéletet. Ha bírni akarod a te lelkedet, légy türelmes... mert a békességtűrő királyok uralkodnak, a türelmetlenek pedig kegyetlenkednek. Valamikor is adatik néked valamiben ítélned, mi te méltóságodhoz illő, békességes tűréssel és irgalmassággal, avagy szánakodással ítéljed meg, hogy dicséretes és ékes legyen a te koronád. ... Azért tehát, szerelmetes fiam, én szívemnek édessége, jövendő sarjak reménysége, kérlek, parancsolom, hogy mindenütt és mindenben malaszttól gyámolíttatva nemcsak atyádfiaihoz és rokonaidhoz, avagy fő emberekhez vagy vezérekhez ... légy kegyelmes, hanemha az idegenekhez is és mindenekhez, kik te hozzád jőnek. Mert a kegyességnek míve téged mindeneknél nagyobb boldogságra vezet” – szerepel Szent István király Imre fiához írott intelmeiben. - Magyar Kurír


Esküvőre készültök, vagy házasságra? – Hét jó tanács jegyeseknek

 

A házasságok több mint fele kudarccal végződik. Mit tehet egy jegyespár azért, hogy sikerüljön a házassága? Nagyon sokat! Íme néhány ötlet:

Ne siettessétek az esküvőt!

Mindennek megvan a maga ideje, mondja az Írás, és ez vonatkozik a jegyességre is. Akárcsak az évszakok váltakozását, a jegyesség idejét sem lehet és nem is szabad siettetni. Együtt akarjátok nyakatokba venni a világot, s ez nem megy egyik napról a másikra – főleg ha közben lázasan szervezitek életetek legnagyobb társas eseményét. Úgy érdemes tehát kitűzni az esküvő dátumát, hogy bőven legyen időtök a kapcsolatotok ápolására.

Legyetek türelemmel – és szabjatok megfelelő határokat!

A szexuális kísértést mindenki megtapasztalja, akár házasságban él, akár egyedül. Így próbálja a Sátán tönkretenni Isten ajándékát – és azután sem adja fel, hogy az ember az oltárnál kimondta a boldogító igent. Ha most nem állsz ellen, lehet, hogy később sem fogsz! Akkor sem lesz könnyebb! Amúgy pedig ami igazán értékes, arra megéri várni.

Ismerjétek meg egymás családját!

A mai rohanó világban a legtöbben távol élnek szeretteiktől. A házasság sikeréhez viszont közösségre és családra van szükség. Tehát: látogassátok őket! Telefonáljatok! Küldjetek nekik ajándékot! És bátran menjetek kerítést javítani! Ma nagyobb szükség van a családra, mint valaha. 

Beszélgessetek boldog házaspárokkal!

Keressetek olyan házaspárokat, akiknek öt, tíz, húsz éve volt az esküvőjük – és figyeljetek, füleljetek, tanuljatok! Akinek sikerült végigmennie ezen a rögös úton, jól ismeri a problémákat, és sok hasznos tanáccsal szolgálhat.

Keressetek jó jegyesfelkészítést! 

A felkészülés segít, hogy jobban megértsétek a társas viselkedésmintákat – amelyeket általában a családból hozunk magunkkal –, mégpedig jóval azelőtt, hogy a kapcsolatotokban problémák jelentkeznének. A jó felkészítés a lehetséges konfliktusforrásokra is kitér és megoldási javaslatokat is ad.

Imádkozzatok közösen, és együtt járjatok templomba!

Ez lesz házasságotok alapja. A közös ima erősíti összetartozásotokat, és lehetővé teszi, hogy megnyissátok egymás előtt a szíveteket. Úgyhogy máris elkezdhetitek!

Hosszú távon gondolkodjatok!

Ami az esküvői kiadásokat illeti, csábítónak tűnhet az egyedi készítésű menyasszonyi ruha vagy egy drága gyűrű. Később azonban, amikor autó- vagy lakásvásárlásra kerül sor, mindez komolytalannak tűnik. Az adósság is hatalmas feszültséget tud okozni a házasságban. Tehát: legyetek megfontoltak a vásárlásban! (Forrás: Annabelle Robertson, cbn.com)


Szexualitás, tisztaságra nevelés - letölthető anyagok az Országos Lelkipásztori Intézet honlapján:

Az Országos Lelkipásztori Intézet honlapján ( http://w3.oli.katolikus.hu/cimlap ) – számos más értékes dokumentum mellett – ingyenesen letölthető a dublini Pure in Heart közösség angol nyelvű prezentációjának magyar nyelvű változata.

Az eredeti dizájnnal megjelent prezentáció 78 diát tartalmaz, amelyek fiataloknak szóló előadás alapjául vagy beszélgetés indítására is szolgálhatnak a tiszta szerelem témájában. A 3,4MByte nagyságú pdf-file letölthető innen. (Letölthetők továbbá Farkas István piarista, Tomka Ferenc, Gabriele Kuby és Pálhegyi Ferenc e témában megjelent írásai.)
A prezentáció CD-n is megjelent. Megrendelés, információ az oli[kukac]katolikus.hu e-mail címen.
Magyar Kurír


IMÁDSÁGOK
Ima a tisztaságért (a dublini Pure in Heart Közösség imája)

Jézus, add, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogyan Te szeretsz. Tedd tisztává testünket, szellemünket és szívünket, hogy megláthassuk Istent és az Ő tervét velünk. Tisztíts meg  minket és gyógyítsd meg a bűn okozta sebeket. Erősíts meg minket minden nap, hogy megélhessük azt a szeretetet, amelyre hívsz. Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk nem tiszta, de Benned erősek és szentek lehetünk.
Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly tiszta Szűz. Hozzád imádkozunk a világ tisztaságáért és különösen a fiatalok tisztaságáért. Mária, olyan tiszták szeretnénk lenni, mint Te vagy. Szent József, a Te bátorságodat kérjük, hogy őrködhessünk mások és önmagunk tisztasága felett. Kérünk, segíts Jézussal való utunkon, hogy megdicsőíthessük Istent testünkben, és egy napon veletek legyünk a mennyben.
Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk követni. Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy mindig Ő vezessen és bátorítson minket. Szereteted Lelke kössön egybe minket, hogy mindig egy szívvel és lélekkel jöjjünk Hozzád, és kitartóan munkálkodjunk együtt országod eljöveteléért. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Szent József, könyörögj értünk!
Szent Rafael arkangyal, könyörögj értünk!
Szent Goretti Mária, könyörögj értünk!
Ámen.

Jegyesek imája
Köszönöm Neked a boldogságot Uram, amit nekünk ajándékoztál.
Te vezettél bennünket egymáshoz. Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk, és segíthessük egymást a házasság felé vezető úton.
A szeretet a megbocsátásból él. Add, hogy egymásnak tudjunk megbocsátani, hogy növekedjünk egymás szeretetében. Minél inkább megkedveljük egymást, annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is.
Add, hogy egymást mindinkább megismerjük, mind bensőségesebben szeressük, s minden gyöngeségünkkel, szívünk dobbanásával és élőszóval is elmondhassuk egymásnak a boldogító vallomást:
Szeretlek!

Imádság tiszta szerelemért
Urunk, Mennyei Atyánk!
Tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása.
Ezért kérünk Téged, terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy a
házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk.
Világosíts meg és erősíts meg bennünket, hogy már most
gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy Neked tetsző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet, az áldozatkészséget, az
őszinteséget és a tisztalelkűséget.
Add, hogy együtt növekedjünk szeretetedben: hogy szeressük
mindazt, amelyben megcsillan valami a Te fenséges arcodból.
Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük egymást, hogy tisztán
és szűzen járuljunk szent oltárod elé, és ezzel méltók legyünk
áldásodra,Krisztus Urunk által. Ámen.

Ima a házastársért
Uram! Istenem!
Te azért dobbantottad össze szívünket, hogy egy életen át boldoggá tegyük egymást. De Te tudod a legjobban, hogy a boldogság mennyi áldozattal jár,
Te tudod a legjobban, milyen szeretet lehet biztosítéka az igazi boldogságnak.
Apostolod erről a szeretetről írta a legszebb himnuszát. Az igazi szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel...
Ha Te ezt üzented a szeretetről apostolod által, biztosan van ilyen szeretet, és csak az ilyen szeretet tehet igazán boldoggá bennünket.
Mi segítségedet, erődet kértük házasságkötésünkkor.
Most azt kérem, segíts így szeretni, és add meg nekünk az ebből fakadó boldogságot.
Mert tiszta emberi erővel lehetetlen így szeretni, én pedig akarom ilyen szeretettel széppé tenni hitvestársam és családunk életét, akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, életünket, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat meg nekünk.
Szűz Mária és Szent József!
Ti biztosan így szerettétek egymást.
Járjatok közbe értem, értünk, hogy példátokat követve életünk zengje a szeretet szép himnuszát.
Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Imádság jó feleségért
Mennyei Atyám!
Te belátod egész életemet, mint én a hegycsúcsról a messze elterülô tájat.
Te már tudod, hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok,
aki majd értem elhagyja apját és anyját, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék  s én őhozzá.
Adj türelmet és józanságot, amikor választásra és mérlegelésre kerül a sor, hogy ne az elvakult szenvedély befolyásolja döntésemet,
hanem a tiszta, önzetlen szeretet!
Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértô
élettársat, leendő gyermekeimnek szerető édesanyját, akit Te már akkor rendeltél számomra, mielött még mindketten megszülettünk volna!
Ámen.

Imádság igaz férjért
Mennyei Atyám!
Valahol már él az a férfi, aki engem keres, akihez én egész szívemmel tartozhatom a Te szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim apja lesz.
Légy hozzá jó! Őrizd meg őt tisztán, önfegyelemben és nemes
lélekben - számodra és számomra!
Védj meg engem is - az ő számára! Hintsd szívünkbe kegyelmed
magját életünk tavaszán, hogy szívünk termékennyé váljék, és Neked tetsző, boldog családi otthont építhessünk!
Ámen.