Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

2021.
 
Dec. 3. MISSZIÓ
A szentmise véget ért, menjetek:
küldetésetek van,
hirdessétek az evangéliumot,
szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretettel...
Holnap, szombaton adventi lelkinapunk!

Dec. 2. SZIKLÁRA
„Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. ... aki házát sziklára építette." (Mt 7,21. 24-27)
- Nem csak imádság, hanem tenni Isten akaratát!

Nov. 29. HAJNALI MISE
- Örülök, hogy plébániai közösségünk jópár tagjával együtt kezdhettük a "hajnali virrasztásokat"! Istennek hála. Elkezdtük kóstolgatni Ferenc pápa meghívását a szinódusi folyamatra. Mai témánk a Szentlélek volt. Ismerkedjünk Vele, hívogassuk! - Szentlélek: "aki arra vezet bennünket, amerre Isten akarja, hogy menjünk, és nem arra, amerre személyes elképzeléseink és ízlésünk vezetne bennünket..."
Ferenc pápa imája:
Jöjj, Szentlélek! Te, aki új nyelveket támasztasz, és életadó szavakat adsz ajkunkra, óvj meg attól, hogy múzeumegyházzá váljunk, mely tetszetős, de néma, melynek sok múltja, de kevés jövője van! Jöjj közénk, hogy a szinódus megélése során ne engedjük, hogy csalódás uralkodjon el rajtunk, hogy ne vegyük el a prófécia erejét, és ne egyszerűsítsünk mindent meddő vitákra! Jöjj, szeretet Lelke, nyisd meg szívünket a figyelmes hallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten, hívő szent népét! Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.

Nov. 28. ADVENT I.
Bűnbánat (esti lelkiismeretvizsgálat, gyónás!)...
Szüntelenül imádkozni (Istennel, Istenben élni)...
Gyarapodni a szeretetben: egymás és mindenki iránt...

Nov. 26. HÁLAADÁS
A liturgiában holnap este már advent. Véget ért az egyházi év. A mai szentmisében, szentségimádáson elkezdtük a visszatekintést az eltelt egy évre. A válaszos zsoltárban ismételgettük: „Dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké!”  - És lehet folytatni, sorolgatni… Van miért. Rengeteg kegyelem érkezett az egy év alatt, egyéni és közösségi életünkben… Kinyithatjuk a Fotóalbumunkat, a Plébánostól érkezett gondolatokat, ki-ki a saját jegyzeteit (lelki naplóját). Fordítsunk rá időt!

Nov. 23. VIGYÁZZATOK
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben... Ne kövessétek őket!" (Lk 21,5-11)
- Járványhelyzet, oltásellenesség, pártok, szekták...
- Mi kövessük az Egyház hivatalos tanítását... Jézust, az evangélium szellemében!  - Pl. felnőtt hittanokra is ezért járunk...
SZENT I. KELEMEN PÁPA: ...minden erőnkkel arra törekedjünk, hogy azok közé kerüljünk, akik őt szeretik, és elnyerhessük megígért ajándékait. De hogyan történjék ez, kedveseim? Úgy, ha hitünk által istenismeretünk megszilárdul, ha szorgosan keressük azt, ami Isten előtt jó és kedves, ha megtesszük, amit szent akarata rendelt, ha az igazság útján járunk, elvetünk magunktól minden igazságtalanságot, gonoszságot, fösvénységet, pártoskodást, álnokságot és csalást.
SZENT KOLUMBÁN: Az én békémet adom nektek, az én békémet hagyom rátok (Jn 14, 27). De mi hasznunk van abból, ha tudjuk, hogy jó dolog a béke, és mégsem őrizzük meg gondosan? ... Nagyon törékeny ugyanis az a dolog, amit már könnyelmű beszéddel is el lehet pusztítani, és testvérednek egy kis megsértése is tönkretesz. Az emberek ugyanis legszívesebben másokról beszélnek, és másokkal törődnek, meggondolatlanul hiábavaló dolgokról fecsegnek, és megszólják a távollevőket...

Nov. 21. KRISZTUS KIRÁLY
- bizonyára örült nekünk a tegnap esti szentségimádáson?! Hála Istennek sokan voltunk! Jó volt a csendben (is) hallgatni, szemlélni Őt… beszélgetni Vele: mire hív, miben kell továbblépnem, változnom… Jó volt a szeretetében „fürödnünk”…
- Ma (is) ünnepeljük Őt, megerősödve hitünkben, hogy ilyen Királyunk van… kérni, hogy hűségesek tudjunk lenni Hozzá…
- Szemléljük tovább Krisztus Királyt! Hagyjuk, hogy tekintete és szavai átformáljanak és gyógyítsanak bennünket, hogy napról napra megtérve egyre jobban hasonlóvá váljunk hozzá!”
- A keresztény élet azt jelenti: meghallgatjuk és tettekre váltjuk az Úr szavát (Mt 7,24). Ezzel a magatartással tudjuk igazán kifejezni Jézus iránti szeretetünket, és ápolni a vele való barátságunkat (Jn 14,23).”

Nov. 20. FELTÁMADUNK
"Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben..." (Lk 20,27-40)
Ma: 
- 12-kor esküvő
- 17-18 "NEK-szentségimádás" (áldozási lehetőséggel)
- Holnap országos gyűjtés a Karitász céljaira.

Nov. 19. SZENT ERZSÉBET
- Ma este felnőtt keresztelés, elsőáldozás... szentségimádás... fiatal házasok...
- Holnap du. bekapcsolódás a "világméretű szentségimádásba" (17.00)https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/1424

Nov. 16. MARGIT
Nyolc gyermeket szült, megszelídítte férjét... egész környezete megváltozott...
- A szombati szentségimádásra már sorra érkeznek a jelentkezők! Örülök neki!
- Örülök, hogy a tegnap esti Közös hittanra sokan beneveztek (zoom) és aktívan részt vettek - elfogadva Ferenc pápa meghívását, elkezdve a "szinodális folyamatot"... Tartalmas, gyümölcsöző folytatást!

Nov. 13. MAGYAR SZENTEK
"Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: Hazánkat így mentsd meg!"
- "Covid után, covid előtt... köd előttem, köd utánam"... - Remek, őszi gyalogtúránk (zarándoklatunk) volt: Normafa-Makkosmária-Jánoshegy... 16.000 lépés, friss levegő... Istennek hála!

Nov. 10. HÁLA
„Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” (Lk 17,11-19)
- Sokszor, sok mindenért elfelejtünk hálát adni! Pedig minden nap van miért, kiért… Lehet, hogy kérni többet szoktunk?  
- Ma este hálaadó szentmisét tartottunk, az esti rózsafüzért imádkozó csapat, akik már egy éve, minden este fél 9-kor együtt imádkozzuk zoom-on a rózsafüzért! Mennyi kegyelem/ajándék érkezett már!

Nov. 7. BEDOBNI
„Jézus … figyelte… ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.” (Mk 12,38-44)
- Nemcsak a pénzről van szó (persely, egyházi adó, adomány)!
Az özvegy mindent „bedobott”… Te mennyit dobsz be, mennyire dobod be magad az egyház, a plébániai közösség életébe, a közösség és üdvösséged javára.
- Jézus mindent bedobott értem, egész életét!
Istennek hála és köszönet, mert plébániai közösségünkben is vannak, akik „bedobják magukat” (mikor hova kell, lehet), akik sokat, sok mindent adnak… jelen vannak, részt vesznek a közös teherviselésben…
- A héten is „bedobhatjuk magunkat”! – Pl. Esti zoom-os rózsafüzér, Gizella kör, Katekumenek, Babák-mamák, Biblia óra, Ifjúsági, Gyalogtúra…

Nov. 4. BORROMEO
A mai nap könyörgése: 
Urunk, Istenünk, őrizd meg népedben Borromeo Szent Károly püspök lelkületét, hogy Egyházad szüntelenül megújuljon Fiad képmására, és így megismertesse Krisztust a világgal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
- Szent Károly, segíts, hogy mindig tudjunk megújulni!

Okt. 31. HALLD!
Isten végtelenül szeret bennünket, törődik velünk, "használati utasítást adott életünkre..." ! Ezért... „Az Ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez: Féld az Urat, Istenedet egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket meghagyok neked, fiaidnak és unokáidnak is… Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben.” (MTörv 6,2-6)
„Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!” (Mk 12,28b-34)
- Ne legyenek más isteneim! A világ sokfélét kínál. Kinek mi, ki az istene, ki, vagy mi van az első helyen életében? - Lelkiismeretvizsgálat!
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”
- Ez a minimum! – Magunkat nagyon tudjuk szeretni… És másokat? - Minden nap van rá lehetőség!

Okt. 29. NAPINDÍTÓ GONDOLATOK
A Mária Rádióban 7 óra 26 perctől…
Ma este 6-kor Boldog Chiara Badano emlékmise lesz templomunkban...

Okt. 27. SZŰK KAPU
Szentlecke: „Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik” (Róm 8,28) 
Evangélium: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak...” Lk 13,22-30 
ÉRSEKSÉGRŐL: „Javasoljuk, hogy a zárt terekben, főleg a szűkebb légterű templomokban vagy más helyiségekben használjunk ismét szájmaszkot mások egészségének védelmében.”

Okt. 25. DE JÓ VOLT
a szombati kisgyerekesek lelkinapja
a vasárnap délelőtti szentmise
a vasárnap esti orgonaáhítat
a ma délelőtti Gizella összejövetel/közös ebéd
a ma esti katekumen összejövetel
Mindenért Istennek hála és köszönet a jelenlévőknek, szolgálattevőknek!

Okt. 22. SZENT II. JÁNOS PÁL
Ne féljetek!

Okt. 21. TŰZ
- „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!...”  (Lk 12,49-53) – Ég bennem a tűz? "Krisztus szeretete sürget minket"! Nehogy langyos keresztény legyek! 
- Ma utolsó királyunkra, a 2004-ben boldoggá avatott IV. Károlyra is emlékezünk!

Okt. 18. KÖZÖSSÉGI HITTAN
Ma este John Onaiyekan, nigériai bíboros előadását (NEK) fogjuk megnézni/meghallgatni és átbeszélgetni. 
Az előadás az Eucharisztiáról, szentmiséről szól. Mindenkinek nagyon ajánlott a téma felfrissítése, új nézőpontok megismerése. Fontos, hogy minél jobban értsük a szentmisét, eucharisztiát!

Okt. 16. SZENTEK

Okt. 12. ÍTÉLKEZÉS
A mai szentleckéből (Róm 2,1-11)
„Nincs mentség számodra, bárki légy is, te, ember, aki másokat megítélsz. Amikor ugyanis mást megítélsz, önmagadat marasztalod el. Te bírónak érzed magad, de ugyanúgy viselkedel, mint akit megítélsz. Márpedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújt azokra, akik ilyesmit tesznek.
Te, ember, aki megítéled mások bűnös tetteit, de magad ugyanazt megteszed, azt hiszed, hogy megmenekülhetsz Isten ítélete elől? … Ő megfizet kinek-kinek tettei szerint…”

Okt. 9. BOLDOGOK
„És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!” (Lk 11,27-28) 

Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR Királynője ünnepe
Templomunk, plébániánk védőszentje… - névnapja! Reggel 8-tól egész nap nyitva a templom. Lehet jönni, köszönteni Máriát!
Az esti 6 órai szentmisével zárjuk az ünnepet. 
Kossuth Rádió: TANÚIM LESZTEK - A rózsafüzérről (9. perctől)…

Okt. 5. FAUSTINA
Adjunk hálát Isten irgalmasságáért!
Legyünk mi is irgalmasok egymáshoz!

Okt. 3. TÖRVÉNYEK... LELKIPÁSZTORKODÁS
Ajánlom kinyitni az OLVASTAM ablakunkat is…

Okt. 1. RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA
Többen megjegyezték, hogy
- milyen szép volt a ma esti szentségimádás (létszám, gyónók, imák)…
- milyen sokan összejöttek – tettre kész hívek – a holnapi ünnepre „rendezkedni”…
Remélem holnap, szombaton is itt lesz plébániánk apraja-nagyja, hiszen közösségünk legnagyobb ünnepe (templomunk születés és névnapja). 
És mi vagyunk a házigazdája a Rózsafüzért Imádkozók XII. Országos Találkozójának!
De. 10-kor kezdjük az ünneplést!
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!

Szept. 30. SZENTÍRÁS
a SZENTÍRÁS-FORDÍTÓ – Szent Jeromos – ünnepén mise után folytatjuk, 18.45-kor összejövünk, hogy közösen megértsük a szentírás egy-egy mondatát és azt hogyan tudjuk bevinni életünkbe, beirányozzuk az októberi hónapunkat... és készüljünk szombati országos ünnepünkre (templomunk születés, - és névnapjára)…

Szept. 28. RUIZ LŐRINC ÉS TÁRSAI VÉRTANÚK
Amikor híre ment, hogy vértanúságot szenvedett Ruiz Lőrinc fiatal családapa és társai (tizenhatan), a domonkosok Te Deumot énekeltek (nem gyászénekeket) 1637-ben.
- Ruiz Lőrinc bírái előtt megvallotta, hogy keresztény, és kész meghalni Istenért: „Életemet ezerszer is kész lennék odaadni érette. Hittagadó sohasem leszek. Megölhettek, ha akartok. Kész vagyok meghalni Istenért.”
Ez életének összegzése, hitének tanúbizonysága és halálának értelme. Az ifjú családapa ebben a mozzanatban tanúsította és tökéletes fokra emelte a keresztény hittanítást, amelyben a Szent Domonkos-rendi testvérek binondói iskolájában részesült, tudniillik azt a katekézist, amelynek Krisztus az egyetlen középpontja, mert Krisztusról szól, és mert maga Krisztus tanítja a hithirdető ajka által.
A kínai apától és tagalog nyelvű anyától származó Ruiz Lőrinc példája figyelmeztet, hogy mindannyiunk életének teljesen Krisztus szerint kell alakulnia.
Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy napról napra felajánljuk önmagunkat, és válaszolunk vele Krisztus áldozatára, mert ő avégett jött a világba, hogy életünk legyen, és egyre bőségesebben legyen. (II. János Pál pápa beszédéből)
- Mi a különböző élethelyzetekben hogyan, mennyire valljuk meg hitünket... milyen áldozatot merek hozni a keresztény élet gyakorlásában?! Vagy élem a kényelmes, önző életemet...

Szept. 24. SZENT GELLÉRT
Szent Gellért, könyörögj érettünk - magyarokért, a magyar kereszténységért...!

Szept. 20. NEK-UTÁN
Öröm volt ma este közösbe tenni a NEK-es benyomásainkat, a kapott kegyelmeket. A bőség zavara miatt nem került mindenkire sor… de leírni is érdemes: ki, mit kapott. Köszönet mindazoknak, akik elfogadták a KÖZÖS összejövetelre a meghívást. Együtt folytathatjuk a NEK-et.
- Ajánlom a Ferenc pápa ablakunkat is kinyitni!

Szept. 19. TIROLI KERESZTÜNK
A Duna Tv Útmutató című műsorának mai adásában volt szó az Eucharisztikus Kongresszus emblematikus keresztjeiről, melyek a Hungexpo-n ill. a Hősök terén voltak láthatók. A mi Tiroli keresztünket is bemutatták...:

Szept. 15. FÁJDALMAS ANYA
- Mindenki folytatja – új lelkesedéssel, elkötelezettséggel – a NEK-et? --  Több szentmise, szentáldozás, gyónás, szentségimádás, részvétel a közösségi összejövetelek, stb…

Szept. 8. KISBOLDOGASSZONY
- Égi Édesanyánknak szép születésnapi ajándék volt bizonyára a mai NEK-nap is. - Örülök, hogy plébániánkról is jópáran együtt vehettünk részt a programokon.
- A Magyar Kurir és a NEK honlapja minden nap részletes beszámolóban részesít mindenkit!
- Este 6-kor templomunkban is felköszöntjük Máriát!

Szept. 6. NEK
ÖRÜLÖK, hogy  levelezőlistáinkon már is érkeznek a NEK-élmények... Köszönöm! - Ez is evangelizáció!
- A tegnapi evangéliumban hangzott el: "Nyilj meg!" - Ne zárjuk magunkba a kapott kegyelmeket, osszuk meg egymással!

Szept. 4. MIÉRT
- Miért megyek a NEK programjaira? Főleg a három szentmisére...?
Mert katolikus vagyok... mert végre együtt lehetek a magyar/a világegyház közös "rendezvényén" testvéreimmel... mert tanúságtétel a világ előtt (is), hogy vannak még katolikusok... él az egyházunk... Mert együtt lehetek az Egyház látható fejével, "együtt misézhetek " vele... együtt Jézus körül... mert a fizikai jelenlét nagyon fontos (még ha nem is látok, hallok mindent)... A TV-ben csak műsort, közvetítést nézek... Mert... lehetne még sorolni tovább... (És azt is beszéld meg Jézussal, ha nem-et mondasz! Miért?)...
- Tudod, hogy a templomunk Tiroli keresztje már kinnt áll a Hősök terén?

Szept. 2. EVEZZ A MÉLYRE
Nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát... 
- Az új hittanos évben mi is Jézus köré "sereglünk" (szentmisék, hittanok, összejövetelek, stb.), hogy hallgassuk, tanuljunk tőle és kövessük - éljük az evangéliumot. Újrakezdési lehetőség!
Evezz a mélyre (Lk 5,1-11)
Ne elégedjek meg az eddigiekkel, a "magam módján vallásos" (langyos) élettel, ne emberi módon gondolkodjam. Vágjak bele egy radikálisabb (áldozatokat is hozni tudó) kalandba, elkötelezett keresztény, Krisztus-követő életbe! - Pl. fizikailag, személyesen is résztveszek legalább a NEK három ünnepi szentmiséjén (és persze egyéb programokon is)! - A NEK után pedig megújult lélekkel együtt folytatjuk plébániai közösségünkben!
LETÖLTHETŐ:

Aug. 31. ESZTERGOMI BAZILIKA
- Quae sursum sunt quaerite, hirdeti a felirat az 1856. augusztus 31-én Scitovszky János prímás által a mennybe felvett Boldogságos Szűz Mária tiszteletére felszentelt Esztergomi Bazilika dunai homlokzatán, kifejezve a templom szent hivatását: az odafent valókra (Kol 3, 1) irányítani mindenki figyelmét.
- A mi templomunk is az "odaföntvalókra" irányítja figyelmünket. - Felfedeztem már? Hétköznap is látogatom Jézust, betérek? Hozok érte áldozatot (takarítás, anyagi támogatás, szolgálatok, stb.)?

Aug. 28. EGYÜTT
- Nagyon örültem, hogy sokan EGYÜTT voltunk a csütörtöki életigén (újak is) és a mai úri-i bringatúrán is EGYÜTT, eső helyett napsütésben...
- Holnap ismét EGYÜTT a hittan évnyitó szentmisén, "mindenki születés napján", agapén...
- Mai ev.: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” ... „Te gonosz és lusta szolga! ...Vegyétek csak el tőle a talentumot ... Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék: és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van!  (Mt 25,14-30) 
- Hogyan gazdálkodom az Istentől kapott talentumokkal (idő, képesség, stb.)?

Aug. 27. SZENT MÓNIKA
- Mikor eladósorba került, Mónikát a még pogány Patriciushoz adták feleségül. Sokat fáradozott azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak, de nem szavakkal, hanem a tettei által hagyta beszélni férjével az Urat. Férje hűtlenségeit és féktelen dühkitöréseit hallgatag türelemmel viselte, s a szeretetnek az a nyelve, amelyben a bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánult meg, végül meghódította a férjét. Patricius élete vége felé katekumen lett, és a halálos ágyán megkeresztelkedett.
- Mónika rendíthetetlen hite és erős szeretete főleg fiával, Ágostonnal szemben mutatkozott meg. Könnyek között könyörgött a fiáért hosszú évekig… aki megtért és Szent Ágoston püspök lett

Aug. 26. ÚJ TANÉV
- Mai zsolozsmából: Térjetek vissza, hűtlen fiaim; és meggyógyítom elpártolástokat.”
- Vasárnap (29.-én) hittan évnyitó! Újrakezdés, visszatérési lehetőség, folytatás... - Kezdődnek (folytatódnak) az összejövetelek, gyerek és felnőtt hittanok... Figyeljük a hirdetéseket, programjainkat!
- "Íme, hozzád térünk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk."
- Ma este Életige összejövetel - nyitott, bárki jöhet. Visszatekintés és a szeptember beirányozása...

Aug. 25. PÉLDAKÉPEK
Szent Lajos – bölcs kormányzó (király). Kiemelkedő buzgósággal gyakorolta a bűnbánatot, imaéletet… Szigorú reformok: büntetéseket szabott ki a prostitúcióra, káromkodásra, szerencsejátékokra, felülvizsgálta a peres ügyeket… 11 gyermekes édesapa… Franciaország védőszentje…
Kalazanci Szent József – a piarista szerzetesrend alapítója. Összegyűjtötte a szegény gyermekeket. Plébániáján megnyitotta Európa első ingyenes népiskoláját. – „sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát” (a gyermekek nevelését)…

Aug. 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY
- "Nincs más út, csak Isten útja, bármit hoz reánk!" - Istent... Jézust... az Egyházat választom... rá építem életem... mert "sziklára" akarok építeni! (Mt 7,24-29)

Aug. 19. A SZERETET MŰVÉSZETE
- Mindenkit szeretni, elsőként (én kezdem), mint önmagadat, Jézust látni mindenkiben… - Hogy megy? Sikerül? Ne add fel! Lehet újrakezdeni!
Szent Bernát: „A szeretet önmagában elegendő, önmagában és önmagáért is kívánatos. Önmagában érdem és jutalom is. A szeretet nem keresi sem okát, sem gyümölcsét önmagán kívül: maga a szeretet gyakorlása a gyümölcs. Szeretek, mert szeretek; szeretek, hogy szeressek….”

Aug. 18. ÖRÜLJ
Az Atya szeret téged! Annyi mindent kapsz tőle! - Örülj, hogy másokat (mindenkit) is szeret. Ne irigykedj rájuk, ne vedd zokon, ha más is kap (esetleg úgy tűnik, hogy többet is), necsak az "igazságot" keresd, próbálj az Atya szeretetével nézni (ne kérd számon az Atyát!), ajándékozz te is másokat, elvárások nélkül... (Mt 20,1-16a)
- Imádkozzunk a ma este kezdődő lelkigyakorlatunkért

Aug. 15. NAGYBOLDOGASSZONY

Aug. 12. 70x7
- „…hányszor kell megbocsátanom…?" (Mt 18,21-19,1)
Hányszor hallottuk már!? És még mindig sokan elakadnak az első próbatételnél, megbocsátási lehetőségnél… - „Köztetek ne így legyen!”
- Hat gyermekes édesanya, majd korán özvegy… majd...

Aug. 8. SZENTLECKE
Ugyanazt üzenem, mint Pál apostol:
"Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét... Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk Istennek jó illatú áldozati adományként." (Ef 4,30–5,2)

Aug. 6. JÉZUSSAL
„Uram, jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17,1-9) – Három apostol fölment Jézussal egy hegyre. Isteni, Isten-élményben volt részük!
Örülök, hogy az elmúlt napokban többen is meghallották Jézus hívását, elvonultak hozzá/vele…
- Egész napos szentségimádás… egész nap nyitva a templom! Lehetett jönni… jöttek. Pl. mennyi kisgyerekes anyuka megy a játszótérre, melegben is (vagy éppen vásárolni, orvoshoz, stb…). Mennyi nyugdíjas van, stb... - Templomba? Jézushoz? Csak egy pár percre is? – Azért mindig akad egy pár…
- A mai ünnepen, esti misére is jött egy anyuka, apuka a babájával. Ott maradtak az elsőpénteki szentségimádáson is. Másfél óra! A baba csendben, mosolyogva…
- Örülök, hogy - elsőpéntek lévén - vihettem Jézust azokhoz, akik már nem tudnak Jézushoz jönni!
- De olyan is van (most is volt), hogy megbeszéltük, holnap megyek a beteghez (jönnek értem). Nem kellett mennem... Másnap reggel jött a telefon: az éjjel átköltözött... Ne várjunk az utolsó pillanatig (mert nem tudjuk, mikor van az utolsó pillanat!).
- Elvonulva Jézussal... egyedül is, közösen is...
- Közeledik a lelkigyakorlatunk is... Mennyi lehetőség!

Aug. 1. KRISZTUSBA
„…vessétek le a régi embert…”(Ef 4,17.20-24)
- Minden este le szoktuk vetni ruháinkat. Ne csak a testünkkel törődjünk… vessünk le mindent, ami „régi”, nem keresztény, nem krisztusi, nem Istennek tetsző…
„…Öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonló..." 
- Reggel öltözködni kezdünk… Ne csak a ruhánkat vegyük fel, hanem öltözzünk Krisztusba is (pl. a reggeli imában)…
Ld. még a Prédikációk ablakot is!

Júl. 30. ÜNNEPEK
„Ezek lesznek az Úr ünnepei, a szent összejövetelek, amelyeket a maguk idejében meg kell tartanotok…”  (Lev 23,1)
- Mennyire veszem komolyan az ünnepeket? A vasárnapok mellett a hétköznapra esőket is…
„Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában... botránkoztak rajta... Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. (Mt 13,54-58)
- Hogyan fogadom Jézus tanítását? 
Örülök, hogy a nyár közepén, a tegnap esti életige összejövetelen sokan részt vettek (újak is)… szükségét érzik a közösségnek, az evangélium jobb megértésének… - nem csak nyaralgatunk...

Júl. 27. JÉZUS TANÍT
A Szentírásban minden benne van!
A baj, hogy sokan nem olvassák, nem tanulmányozzák.
Vannak, akik olvassák, de nem értik, nem hallják ki belőle az üzenetet.  Nem baj, mert lehet kérdezni, kérni Jézust, hogy magyarázza meg. Ld. pl. a mai evangélium (Mt 13,36-43).
Örülök, hogy többen is jönnek a plébánoshoz kérdéseikkel (pl. lelkibeszélgetés, gyónás kapcsán) és választ kapnak… 
Rengeteg szentírást magyarázó könyv is van a katolikus egyházban… Ezeket is érdemes forgatni. 
- És persze nagyon fontos, hogy aztán a tanítást életre is váltsuk. Pl. minden hónap utolsó csütörtökén ez ügyben jövünk össze (Életige).

Júl. 22. HÉT ÖRDÖG
- Mária Magdolnából "hét ördögöt űzött ki Jézus". - Bennem is van legalább "hét ördög", hét bűn, hét olyan terület, amelyeket jó lenne kiűzni, ami nem Istennek tetsző, nem építő (ami nem építi Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat, közösségemet)... Szedjem össze, tartsak bűnbánatot, kérjem Isten irgalmasságát (gyónjam meg), dolgozzak rajta, hogy ezektől meg tudjak tisztulni, szabadulni, és - mint Mária Magdolna - legyek a feltámadás, a feltámadt Jézus tanúja... hűséges Jézushoz... tanúságtevő keresztény, krisztuskövető...

Júl. 18. VASÁRNAPI ÖRÖMHÍR
- "Pásztorokat rendelek föléjük..." (Jer 23)
- "Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom" (Zsolt 22)
- "Ő a mi békességünk..." (Ef 2,14-)
- "Megesett rajtuk a szíve... Gyertek, pihenjetek egy kicsit... elmentek egy magányos helyre... tanítani kezdte őket..." (Mk 6,30-) - akik megkeresték...

Júl. 15. ISTEN BEMUTATKOZIK
- "Aki van!" (Kiv 3,13-) - Az Állandó Létező... Akire mindig számíthatok...
- "Sosem felejti Isten az Ő szövetségét" (Zsolt 104) - Ő hűséges... Legyek én is mindig, mindenben hozzá hűséges... ne hűtlenkedjek!
- "Jöjjetek hozzám... én felüdítelek titeket..." (Mt 11,28-) - Köszönöm, hogy sokszor, sokféleképpen tapasztalhatom...
- Ő "szelíd és alázatos szívű"... Legyek én is... Tanuljak tőle... mindig van újrakezdési lehetőség!

Júl. 11. HELYES ÚT
A mai vasárnap könyörgése: Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá.
- Ez a keresztények=krisztuskövetők élete, feladata... Bármit sugalljon a sátán, környezetünk, a helyi vagy a világpolitika, stb. Mindent elutasítani, mindig Krisztust ... a Szentírás szerinti életet választani! - Nem könnyű, óriási ellenszélben kell élnünk, de meneteljünk tovább, ha kell a vértanúságig is! Ezt tették és teszik előttünk a vértanúk, hitvallók milliói.

Júl. 9. ISTEN GONDOSKODIK
- József történetét olvastuk az elmúlt napokban a Ter. könyvéből… Roppant izgalmas az élete… hogyan, mi-mindenen keresztül mutatja meg Isten a gondoskodó szeretetét (minden rosszból jót hoz elő). Saját élettörténetünket is végig gondolhatjuk… Mennyi állomása volt már életünknek! Hányszor tapasztalhattuk meg Isten gondoskodó szeretetét… Istennek hála!
- Legutóbb a három napos kerékpár túránkon. Sokan, sok kilométerrel, sok testi-lelki élménnyel… (lesz majd képes-szöveges beszámoló is). Istennek hála!

Júl. 3. JÉZUSSAL
- Tegnap este az elsőpénteki szentségimádáson jó volt együtt lenni Jézussal…
- Holnap ismét vár bennünket. De. 9-től a rózsafüzér titkai segítségével szemlélhetjük Őt.

Júl. 1. PRÓBATÉTEL
„Az Úr gondoskodik.” (Ter 22,1-) – Ábrahám hitét sokszor próbára tette az Úr. Gondoljunk erre, mert a mi életünkben is sokféle próbatétel van. Bízzunk az Úrban, szeretetében!

Jún. 25. MEGTISZTULÁS
„Akarom, tisztulj meg!... menj, mutasd meg magad a papnak..." (Mt 8,1-4)
- Mindnyájunknak van mitől megtisztulni! Erre való a bűnbocsánat (gyónás) szentsége. Isten szeret minket, segíteni akar...
- Akik nem gyónhatnak (több oka is lehet), vagy még nem szeretnének, azok is jöhetnek beszélgetésre...

Júl. 23-24. KERESZTELŐ JÁNOS
 „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek … menj el azokhoz,  akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok! Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak … és mondd el nekik mind, amit parancsolok neked… (Jer 1,4-)
- Köszönöm Uram, hogy ott voltam tervedben, a meghívást, a küldetést!
- Ma este Életige összejövetel! Mindenki hivatalos, hogy a nyári szünetben is táplálkozhassunk!

Jún. 18. MIT GYŰJTESZ?
„…Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is…” (Mt 6,19-23) - Mit gyűjtsek? A jézusi tanításból, az evangélium megéléséből való tapasztalatokat!
Tegnap: „… Eljegyeztelek titeket egy férfival, Krisztussal, hogy tiszta szűzként vezesselek titeket őhozzá. Félek azonban, hogy a gonosz lélek, amint álnokul rászedte Évát, a ti elméteket is megzavarja, és akkor véget ér a Krisztushoz való őszinte ragaszkodástok…”(2Kor 11,1-11) – Legyek minden körülmények között hűséges a Jegyeshez, Jézus Krisztushoz!
Holnap: Papszentelés… Imádkozzunk a szentelendőkért, kispapunkért… Örülök, hogy többen ott is leszünk Esztergomban!

Jún. 12. MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE
"Szavait anyja mind megőrizte szívében." (Lk 2,41-51a) - Mária így is élte az Igét... és minket is biztat: "Tegyétek, amit mond (Jézus)!"... Váltsuk életre az evangéliumot!
- A mai ünnepet "Mária Műve" (fokláre mozgalom) szervezésében országos találkozóval ültük meg. Sok plébánia (a Roki is) beszámolt életéről: hol, hogyan építik a helyi egyházat... - Istennek hála, él az Egyház! Holnap, a hittanévzáró szentmisén (Te Deum) ezért is hálát adunk...

Jún. 8. TI VAGYTOK
„Ti vagytok a föld sója..." - Só vagy? Ízesítesz a találkozásokban, közösségben...? 
"Ti vagytok a világ világossága." - Világítasz? - Szereteteddel, jócselekedeteiddel, az egység élésével, építő jelenléteddel...?
"hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!” (Mt 5,13-16)

Jún. 6. A TANÍTVÁNYOK
„Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?”... A tanítványok elmentek... ahogy megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát. (Mk 14,12-16. 22-26)
- Ma is és mindig öröm, hogy vannak kérdező tanítványok (sokszor kérdezés nélkül is) - plébániai közösségünkben is - , akik meglátják, teszik, amit lehet, kell... akik örömmel szolgálják közösségünket.
- Örülök (Jézus is!) az úrnapi körmenet résztvevőinek. Tanúságot tehettünk a "világban" az Oltáriszentségben is jelenlévő Jézusról. - Mindig jó együtt ünnepelni!

Jún. 5. TÖBBET ADOTT
„Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.” (Mk 12,38-44)
- Isten fizessen meg kinek-kinek nagylelkűségéért! - Adományok, egyházi hozzájárulás ("egyházi adó"), stb... 

Jún. 2. TÉVEDÉSEK
„Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az Írásokat..." (Mk 12,18-27)
- Bizony, érdemes tanulmányozni az "írásokat" = Szentírás, egyházi dokumentumok...

Máj. 30. ÚTMUTATÓ (Duna TV)

Máj. 27. EGYÜTT
Húsvéttal indulva, Pünkösdre is gondolva a fő üzenet: EGYÜTT! A tanítványok együtt! Hányszor olvastuk, hallottuk a szentírásban, prédikációkban?!
Milyen jó, hogy újra és újra együtt lehetünk! 
Minden nap a szentmiséken, litániákon, minden este a közös rózsafüzér-imákon... Ma Életige, tegnap ifjúság, babák-mamák, hétfőn katekumenek - holnap férfi-est, és jön a többi lehetőség... és már személyesen a plébánián!
Örülök, hogy többen is keresik/megragadják az "együtt" alkalmakat! EGYÜTT Jézus körül, Jézussal köztünk = ez a pünkösd utáni kereszténység, az Egyház, plébánia lényege!

Máj. 25. LELKIISMERET
Ajánlatos komolyan venni...

Máj. 24. MÁRIAREMETE
Hangolódtunk a NEK-re... közösen hívogattuk a Szentlelket... Ünnepeltük Máriát, az Egyház Anyját...

Máj. 23. PÜNKÖSD
Karácsony, Húsvét, Pünkösd... a "legnagyobb" ünnepek.- A mai ünnepet tetézte baba, iskolás és felnőttek: 4 keresztelés, 5 elsőáldozás... Ez is a Szentlélek kiáradás, az Egyház "születése, növekedése" volt. Íme egy visszhang: Kedves Mai Ünnepeltek! Óriási öröm, hogy ma megtörtént a keresztelésetek, elsőáldozásotok! Imádkozunk Értetek, hogy életetek hátralévő évtizedeiben hűségesen megmaradjatok a hit útján, most már Jézussal a legszorosabb egységben éljétek az életetek!

Máj. 22. A LÉNYEG
„Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így felelt:…Te csak kövess engem!” (Jn 21,20-25)
- Sok mindent nem értünk, sok mindennel/mindenkivel törődünk… De a lényeg, amihez mindig vissza kell térnünk: Te csak kövess engem! Ezt igyekezzem – minden nap, többször is újrakezdve – szem előtt tartani… Ez a lényeg!
- Istennek hála a mai bükki gyalogtúráért! Ború és derű... A csodálatos, virágzó természet, a teremtett világ szépsége és pünkösdi előzetes: közösségben, együtt!

Máj. 17. AZ ATYA VELEM VAN
„...Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van... A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.” (Jn 16,29-33) 
- Igen. Ma is vannak bőven, akik "ki-ki a maga útján megy". Nem figyelve Jézusra, az egyházra, a vezetésre... Legyünk hűségesek!
- Az Atya velem van! - Ez a legnagyobb biztonsága Jézusnak, erre épít. Én is! - Ez a mi reményünk, örömünk... ezért nem adjuk fel!

Máj. 14. JÖJJ SZENTLÉLEK!
- Elkezdődött a Szentlélek-kilenced! Honlapunkon is van rá minta, de ki-ki a maga módján is hívogathatja, illetve készülhet Pünkösd ünnepére. Legfontosabb a kegyelem állapota (gyónás, szentáldozás…). A litániákon és a szentmiséken közösen is hívjuk a Szentlelket!
- „Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul…” (Jn 16,20-23a)

Máj. 13. FATIMAI SZŰZANYA
Üzenete: "Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!"
- KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

Máj. 11. SALKAHÁZI SÁRA
- Jézus így búcsúzott (mai evangélium): „Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem...” (Jn 16,5-11)
- Salkaházi Sára így búcsúzott: "...Ó, édes Jézusom, teljes megnyugvással és készséggel fogadom már most a halál azon nemét, amely Neked tetszik, az összes vele járó gyötrelmekkel, fájdalmakkal és szenvedéssel együtt. Ámen.”

Máj. 8. SZENTLÉLEK
- "...a Szentlélek megtiltotta,... Jézus Lelke nem engedte meg nekik..." (ApCsel 16,1-10) - Figyeljünk mindig a belső hangra... a Szentlélekre... és higyjük el, hogy a Szentlélek vezeti egyházi előljáróinkat, még ha sokszor nem is értjük rögtön...
- Nagyon szép volt az első közös tavaszi biciklizés! Ld. Fotóalbumunk... Istennek hála a résztvevőkért, a kölcsönös szeretetért és a csodaszép időért!

Máj. 7. GIZELLA
"Ami a magyar népet leginkább megindította, és a keresztény élet elfogadására bírta, az Szent István példás vallásossága és ennek megfelelő életmódja volt. Ehhez járult családja kimagasló példaadása, amelyet hitvese, Boldog Gizella és fia, Szent Imre nyújtott. Így történt, hogy az a nép, amelyet egykor „a keresztények ostorának” tartottak, a hithirdetők munkája révén olyan nemzetté vált, amely mint a kereszténységnek századokon át hűséges követője, a hit bátor védőjének kitüntető nevét érdemelte ki... 
Titeket pedig, kedves hívek, kiváltképpen kérünk, hogy pótoljátok azt, amit paptestvéreitek elvégezni nem tudnak, legyetek azon, hogy otthonotokban, családjaitokban, az emberek között, akikkel érintkeztek, az evangélium világossága soha el ne homályosodjék. Az ilyen tanúságtétel néha bátor helytállást kíván, nehézségekkel jár, önmagatokról és érdekeitekről való lemondásra kötelez: de mindezekért bőséges lesz a jutalmatok az Úr Krisztus ígérete szerint: Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt (Lk 12, 8)
Legyetek meggyőződve arról, hogy nem vagytok egyedül, s a többiektől magatokra hagyatva, amikor fáradhatatlan munkával arra törekedtek, hogy az a hit, amely Szent István buzgó munkájának eredményeként rendkívüli módon megerősödött nemzetetekben, ne csak megmaradjon a maga érintetlenségében, hanem a mindennapi élet gyakorlatában új életerővel mintegy újra felvirágozzék, és új megnyilvánulási formákkal gyarapodjék a társadalom mai igényei szerint. Mint Krisztus titokzatos testének tagjai, legyetek meggyőződve róla, hogy ti annak az Egyháznak vagytok gyermekei, amely szerető lélekkel részt vesz minden egyes fiának aggodalmában, örömében és reményében..." (Szent VI. Pál pápa)
- Szombaton "laza" bringázás

Máj. 5. LITÁNIÁK
Májusban minden nap közösen imádkozzuk templomunkban. Sokan nem értik, miért kell oly sokszor elmondani Mária megszólításait… és a „könyörögj érettünk” fohászt.
- Akit szeretünk, nem unalmas többször/sokszor is megszólítani…
- A sok „könyörögj érettünk”, szintén van miért/kiért. Pl. minden fohásznál más-más valamire/valakire gondolhatok. Remek lehetőség így (is) imádkozni különböző szándékokra!
- No, és a közös ima… ráadásul Mária templomunkban…!
- Testvérem! Nincs szükséged égi édesanyánkra?! Egy alkalom se fér bele életedbe?
++ A mai evangélium is segít megszívlelni, tálcán kínálja a lehetőséget: „… Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. … Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik…" 
(Jn 15,1-8) 

Máj. 1. SZENT JÓZSEF, A MUNKÁS
- Örülök, hogy jó páran a reggeli Szent József misével, majd a litániával kezdhettük a napot…
- Örülök, hogy sokan eljöttek templomkertünk építésére/szépítésére… Isten fizesse meg!
- Örülök a tegnap esti férfi-estnek is!

Ápr. 30. ÚTKERESÉS
„Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn 14,1-6)
- Bőven van lehetőségünk megtalálni az utat!
- Pl. a Szentírás, a Katolikus Egyház Katekizmusa, a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, Az egyházi törvénykönyv… prédikációk, hittanos összejövetelek, stb. – Ismered ezeket? Szoktad olvasgatni? 

Ápr. 29. KÖZÖSSÉGBEN
„…közösségben vagyunk vele … közösségben vagyunk egymással…” (1Jn 1,5–2,2).
- Imádkozzunk, hogy ez napról napra valósuljon plébániánkon!

Ápr. 28. KERESZTÉNY ÉDESANYA
Ma Szent Gianna Beretta Mollára emlékezünk, aki édesanyaként tett tanúságot Isten és az élet szeretetéről.

Ápr. 25. PAPI HIVATÁSOK VILÁGNAPJA
- Köszönöm az imákat, leveleket (köszöntéseket)… és a „Hallgatni fognak szavamra (megtapasztalását), és egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet” (Jn 10,11-18)
- Imádkozzunk papi hivatásokért! 

Ápr. 24. KEMÉNY BESZÉD
Már az ószövetségi választott nép is sokszor elutasította (vértanúkká tette!) a prófétákat, Isten hírnökeit, majd következett Jézus… és a kétezer éves egyháztörténelem…
- Mindig voltak, akik a lelkesedés (manna evés, csodák, szép prédikációk) után hátat fordítottak, hűtlenek lettek… nem vállalták fel az Isten melletti elköteleződést. Amikor már a tettek mezejére kellett/kell lépni (pl. az evangélium szerinti élet, az Egyház tanítása), lelépnek. – Ezt tapasztalta meg Jézus, aztán az apostolok és a mindenkori lelkipásztorok is…
- De mindig voltak/vannak hűségesek is! Ld. pl. a mai evangélium: „…Ti is el akartok menni? Simon Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Jn 6,60-69) 

Ápr. 23. SZENT ADALBERT
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye védőszentje.
- ld. még az OLVASTAM ablakot...

Ápr. 20. JÉZUS 
„… elmentek, hogy megkeressék Jézust.” 
- Szoktad te is keresni? Hol, hogyan keresed?
„Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.”
- Mennyi testi és mennyi lelki táplálékot „fogyasztasz”? 
„Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” (Jn 6,22-29)
- Napi szinten is érdemes feltennünk a kérdést! 
„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.” (Jn 6,30-35) 
- Milyen tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban?

Ápr. 16. BERNADETT
- Vasárnaptól már visszaáll templomunkban a miserend - NYILVÁNOS SZENTMISÉK!

Ápr. 14. ÚJJÁSZÜLETNI
A húsvét utáni szentmiséken  nem egyszer előkerült az „újjászületni” (különösen is aktuális) gondolat, jézusi felhívás…
Mit jelent újjászületni? Beszélgettünk is róla, de lehet folytatni több irányban is… Segítség lehet pl. a Lelkiségi mozgalmak háza táján szétnézni… mert sokféle újjászületés van a katolikus egyházon belül is. Pl.: https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus_lelkis%C3%A9gi_mozgalom

Ápr. 11. IRGALMASSÁG
- Du. 3 órakor zoom-on imádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét...
- Majd folytatjuk - a Költészet napján - verses délutánnal. Mindenki hozhatja kedvenc versét, megajándékozhatjuk egymást... de "tapsolni" is jöhetsz...

Ápr. 9. VELED MEGYÜNK
„Elmegyek halászni.” „Mi is veled megyünk” (Jn 21,1-14)
- Jézussal, Péterrel, a pápával, a főpásztorral, a plébánossal… Az Egyház egysége!
„Az Úr az!” 
- Add Uram, hogy mindig, minden helyzetben felismerjelek!

Ápr. 8. BÉKESSÉG NEKTEK
Húsvét kegyelmei, ajándékai...
„Békesség nektek!”
- Mindig békével indulsz a szentmiséről? Meddig őrzöd a békét magadban, környezetedben? 
"Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek.”(Lk 24,35-48)
- Élsz a bűnbocsánat lehetőségével? Bármelyik nap jöhetsz gyónni! Rendszeresen szoktál?
- Megtérés = változás, változtatás! Komolyan veszed? 

Ápr. 7. LÁTÁS 
„…látásukban akadályozva voltak…” (Lk 24,13-35) 
Sokan vannak látásukban akadályozottak… Mi is!?
- Mennyi mindent nem ismerünk fel, nem ismerünk be…
Feltámadott! Nyisd meg a szemünket!

Ápr. 6. KÖZÖSSÉGÉPÍTŐK
Ajánlom az OLVASTAM ablakunkat!...
Ezért örülök mindazoknak, akik ebben a járványhelyzetben is hűségesek közösségünkhöz… 
- Naponta jönnek áldozni, vállalnak templomőrzést, követik a vasárnapi youtube szentmiséinket, részt vesznek a hétköznapi zoom-os szentmiséinken, az esti közös rózsafüzérimáinkon, hittanos összejöveteleken, stb. – Láthatjuk, hallhatjuk egymást, beszélgethetünk…
- Vannak, akik 10 percet, vagy órákat is rászánnak, hogy templomunk és plébániánk kertje/udvara szép legyen… sokféle fizikai munka is van (mozgási, levegőzési lehetőség!). Nem azt nézik, hogy mit nem lehet, hanem, hogy mit lehet csinálni! – Még sok minden pozitívumot lehetne sorolni, hogy mik vannak a kulisszák mögött…
- Plébániai közösségünk élő, építő tagjai!

Ápr. 4. HÚSVÉTVASÁRNAP
A halál le van győzve!!! – Ld. Hallgasd a mai szentmisét:
És egy meglepetés híveinktől:

Ápr. 3. NAGYSZOMBAT
Templomunk 9.00-17.30-ig nyitva.
Gyóntatás 16.00-tól, áldoztatás 17.00 órakor
20.00 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA majd a SZENTMISE. Közvetítve Plébániánk youtube csatornáján. https://www.youtube.com/watch?v=Z7fLxJxx4PA

Ápr. 2. NAGYPÉNTEK
15.00 URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE - youtube csatornánkon közvetítve.
17.00 Áldoztatás... gyóntatás... 18.00 óráig nyitva a templom.
- Az Egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek legfeljebb háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket az Örök Főpap iránt, és a testi lemondás emlékeztet minket Jézus mindhalálig tartó szeretetére.

Ápr. 1. VEGYÉTEK ÉS EGYÉTEK
Ma ünnepeljük, hogy van eucharisztiánk (szentmise, szentáldozás, papság...).
- Du. 5-kor áldoztatás templomunkban, 6-kor pedig szentmise-közvetítés Plébániánk youtube csatornáján!
"Üdvözlégy Oltáriszentség..."

Márc. 31. HÚSVÉTI VACSORA
„A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.” (Mt 26,14-25)
- Mint tudjuk, a húsvét ünneplése Nagycsütörtök este kezdődik A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP! Véletlen se a vasárnapi misével kezdje valaki az ünneplést! Az már a „IV. felvonás”!
- Plébániánk Youtube video csatornája csütörtökön 18, pénteken 15, szombaton 20, vasárnap de. 10-kor közvetíti templomunkból a szertartásokat.
- Természetesen a szentgyónást se hagyja ki senki. Templomunkban a héten minden nap fél 4től - fél 6-ig (pénteken a du.-i szertartás után) van gyóntatás (közben 5-kor áldoztatás).
Komolyan készüljünk a kereszténység, az év legnagyobb ünnepére!

Márc. 30. JÚDÁS
- „Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem.”Sokféle áruló/árulás van.
Ha megkeresztelt emberként nem követed Krisztust, nem az evangélium szerint élsz…
Ha mások háta mögött… ha mások (közösség) hibáit kibeszéled…
Ha kétszínű vagy… mutatod, hogy vele vagy, közben ellene dolgozol…
Ha a közösség előtt nem vállalod fel nyíltan a nézeteid…
Ha nem éled/építed az egységet (Jézus új parancsa: Legyenek mindnyájan egy!)…
„Aki nincs Velem, ellenem van…”
Stb.…
- „Életedet adod értem? Bizony, bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.” (Jn 13,21-33.36-38) – A Péter féle hűtlenségek (pl. gyávaság… csak szövegelsz…).
Jézus segíts, hogy mindezeket elkerüljem, hűséges tanítványod tudjak lenni! Egyházam, közösségem építő tagja tudjak lenni! Uram, irgalmazz!

Márc. 28. VIRÁGVASÁRNAP
- És...a Passiót hallgatva, elmélkedve: "Mondd, te kit választanál?" Jézust, vagy Barabást? - A hétköznapokban mindig Jézust, az evangéliumi életet választom, vagy önző módon elfordulok tőle, nem őt választom...

Márc. 27. KÉSZÜLET
„Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?” (Jn 11,45-57)
- Vajon hozzánk (a Rokiba) eljön-e? Hozzám eljön-e? - Ha szépen felkészülök/felkészülünk, akkor igen!
Zoom-os szentmise minden hétköznap 18.00 órakor van! Belépési linket a plébánostól lehet kérni.
- Áldoztatás minden nap 17.00 órakor van templomunkban. 

Márc. 25. BEFOGADNI JÉZUST
„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott. (Lk 1,26-38)
Mária befogadja Jézust. Minden nap van alkalmunk nekünk is. Figyeljek a belső hangra… mondjam ki az IGEN-t Isten akaratára!
- Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe van. A lelki adoptálók ilyenkor szokták letenni, megújítani fogadalmukat, ígéretüket… Befogadni egy magzatot, akiket a „szülei” nem akarnak. – Az esti 6 órai szentmisében nálunk is, szép számmal lesznek befogadók!

Márc. 24. KATEKUMENEK
„Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,31-42)
- Nemcsak a katekumeneknek kell ismerkedni Jézus tanításával (akik a ma esti szentmisén újra „bemutatkoznak”), hanem mindnyájunknak. Sőt a tanítást életre is kell váltani. Így maradunk meg igazán benne!  
- Zoom-os mise minden hétköznap 18.00 órakor. Belépési link a plébánostól kérhető.

Márc. 21. BÚZASZEM
- Ld. mai Prédikáció a misében - https://www.youtube.com/watch?v=t1iLFJ3oiuw&t=26s
- És még a mai „üzenetből”:
Uram, Jézus! Te vagy az élet és a halál Ura! 
Utolsó óráidban is biztosítasz engem arról, hogy nagyon szeretsz, és arra tanítasz, ha követlek, mindig veled maradok, és ott leszek, ahol te vagy. Példabeszédeddel arra bátorítasz, hogy ne féljek önmagamnak meghalni, mert aki csak önmagának él, egyedül marad. De aki le tud mondani önző önmagáról, a világ hívságaihoz való ragaszkodásáról, aki tud áldozatot hozni, és jó mag módjára nem fél a "földbe hullni", az bőséges termést hoz.
Erősíts meg engem ebben az elhatározásomban, hogy legyen erőm minden körülmények között másokért élni, hogy bőséges termést hozzak, így általam is megdicsőüljön a te neved!
Kereszthalálod ereje által vond magadhoz az egész világot, hogy mindenki jó gyümölcsöt teremjen, és minden nyelv téged dicsérjen és áldjon! Ámen.

Márc. 20. ÜZENET
- A mai üzenet: Ha igazi és örök életet akarsz, "tiltsd el a nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon csalárdságot, fordulj el a gonosztól és tedd a jót! Keresd a békét és járj utána!- Ha ezt megteszitek, szemem rajtatok lesz, és fülem meghallja könyörgéseteket. És még mielőtt segítségül hívnátok, azt mondom nektek: "Íme, itt vagyok" (Zsolt 33, 14-).
Honlapunkon külön ablak!

Márc. 19. SZENT JÓZSEF – FŐ ÜNNEP
„József igaz ember volt…  úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.” (Mt 1,16.18-21.24a) – Lehet (ajánlatos!) követni!
- SZENT JÓZSEF ÉVE van. Olvasgassuk, tanulmányozzuk a Szent Józsefről szóló írásokat. Honlapunkon is van egy kis gyűjtemény a SZENT JÓZSEF ÉVE ablakunkban!
- Ma Férfi est!

Márc. 17. CSAPATBAN
Vízilabdázókat fogadott a pápa
Mindig csapatban dolgozzunk, ne egyedül! – mondta Ferenc pápa a vendégeinek. – Ha nincs csapat, nincs igazi sport sem.” A pápa szerint azok, akik egyedül akarnak játszani, végül nem érnek el semmit, vagy csak saját sikerüket keresik, és megkárosítják a csapatot.
- Az Egyház, a plébánia is erről szól! Szívleljük meg!

Márc. 16. NINCS EMBEREM
„… aki…” (Jn 5,1-16)
- Először is hálát adok és köszönöm, hogy plébániai közösségünkben vannak jó páran, akik sokrétű szolgálatot vállalnak, tevékenyen részt vesznek életünkben, észre veszik a tenni valókat, „állandóan a fedélzeten vannak”…
- Az érem másik oldala: sokszor úgy érzem, hogy „nincs emberem”. Mert „az aratni való sok, a munkás kevés”… vagyis sokszor érződik a hiány a különböző területeken. – Természetesen mindenkinek a lelkiismeretére és lehetőségeire van bízva, hogy lép-e, hogyan építi közösségünket, hogy nem…

Márc. 15. SZENTSÉGIMÁDÁS
HAZÁNKÉRT
Ravasz László: Imádság a hazáért
Örökkévaló Istenem! Köszönöm Neked, hogy magyarnak teremtettél és megengedted nekem, hogy e nép szenvedéseiben, gyászában, dicsőségében és szégyenében részt vegyek. Vallom előtted bűneinket, amelyek az én bűneim is: szívünk kemény, értelmünk balgatag, hitünk ingadozó és a lelkünk pártos. Meghajtjuk fejünket ostorod alatt és vezekelünk a porban és hamuban.
De ígéreteid igazak és ámenek. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal és tudjuk, hogy az ég és föld megrendülhet, de ezt a szövetséget Te meg nem rontod soha. Hisszük, hogy ha Hozzád térünk és Te leszel egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk.
Könyörgök Hozzád, töltsd ki Szent Lelkedet erre a népre! Tartson bűnbánatot böjtöléssel, sírással és kesergéssel és úgy térjen meg Hozzád, a mi Istenünkhöz, mert könyörülő és irgalmas vagy Te, késedelmes a haragra és nagykegyelmű.
Vidd ezt a népet üdvösséges önismeretre, hogy lássa meg bűneit és gyűlölje meg; forduljon el attól, ami vesztét okozta s tegye rá életét a Te ígéretedre.
Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és egymás közötti viszályt és növeld meg a mi hitünket történelmi hitvallásunkban és emberi méltóságunkban.
Legyünk a Te néped; és ne lehessünk másképpen magyarok, csak mint a Te néped.
Kezedben van nemzetünk jövendője. Nem kutatjuk, mit hoz, csak Te magad jöjj. Egyengetjük a Te ösvényeidet és készítjük számodra az utat. Imádkozó magyarok tábora egyre nő, szentséges öltözetükben siet a Te néped a Te sereggyűjtésed napján. Királlyá koronázzuk magunkat és népünk felett a Te Szent Fiadat és nemzeti jövőnket, egész történelmünket odaszenteljük a Te dicsőségedre. Szánj meg és válts meg minket, óh Szenteknek Szentje! Ámen
Istenünk, hálát adunk NEKED, hogy történelmünk alakításával meghívást kapott népünk az igaz hitre. Köszönjük, Urunk, hogy minden hűtlenség ellenére kiemeltél bennünket a bajból, kivezettél minden kilátástalanságból. Az elpártolás, lanyhaság, divatos anyagelvűség kísértése ma sem múlt el a fejünk fölül. Ezért kérünk, Istenünk, fogadd el engesztelésünket és fékezd meg a ránk leselkedő erkölcsi veszélyeket.Engesztelünk TÉGED, Istenünk, népünk történelmi botlásaiért.
- I r g a l m a z z   n é p ü n k n e k,   U r u n k!  (ism.)
- A pogánysághoz véres harcok árán való ragaszkodásért.
- Árulásainkért.
- Türelmetlenségeinkért.
- Ellenségeskedő nagyravágyásunkért.
Fölösleges harcainkért.
Egyházaddal való szembefordulásainkért.
Engesztelünk Téged az igazságtalan uralkodóink bűneiért.
A társadalmi igazságtalanságokért.
A köztünk élő szegények és nyomorultak cserbenhagyásáért.
A házasságtörésekért, paráznaságokért.
Az elpusztított magzatokért.
Az egymással és másokkal szembeni becstelenségekért.
Minden esetért, amikor vagy vert, vagy ölt a magyar.
A cserbenhagyott vidékek népének lelki felkarolásának elhanyagolásáért.
Trianon tragédiájának elfelejtéséért.
Elszakadt területeink magyarságának elhanyagolásáért.
A fasizmussal való megalkuvásért.
A kommunizmussal való megalkuvásért.
A liberalizmus befogadásáért.
A hitélet elhanyagolásáért.
A magyartalan divatok bálványozásáért.
A magyarság és a kereszténység ellenségeinek támogatásáért.
Az egymás közti széthúzásért, féltékenykedésért.
Környezetünk védelmének és gondozásának elhanyagolásáért.
A szellemi kincsünkben való művelődés elhanyagolásáért.
Minden meggondolatlan gyűlölködésért.
Az egyéni haszonlesések rombolásáért.
Az ifjúság hitre és magyarságra nevelésének elhanyagolásáért.
Minden szentségek nélkül felnőtt gyermekért, fiatalért.
A részegeskedésekért, amelyek nemzetünkre szinte háborús csapást mérnek.
A kábítószerek elterjedése elleni harcban történt meghátrálásunkért.
Minden fajtalanságért, embertelenségért, természetellenességért.
A nemzeti elkényelmesedésért.
Minden családi béke elhanyagolásáért.
Főpapjaink, papjaink megrágalmazásáért.
A templomainkról való gondoskodás elmulasztásáért.
A papi és szerzetesi hivatások visszautasításáért.
A keresztény sajtó elhanyagolásáért.
Betegségükben szentségekkel el nem látott halottainkért.
Beszenteletlen sírjainkért.
Nemzetünk lelki újjáéledésének reményében engesztelve kérünk:
 - I r g a l m a z z   n é p ü n k n e k,   U r u n k!

Márc. 14. A LEGNAGYOBB SZERETET
Mai evangélium (jóhír, örömhír): „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
A legnagyobb szeretet: a kereszt! – Ld. mai prédikáció
- Chiara Lubich 2008. március 14.-én távozott a földi életből… Boldoggá avatása folyamatban.

Márc. 13. JÉZUS A MÉRCE
„Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember…” (Lk 18,9-14)
- Kihez hasonlítod magad? Ne a másik emberhez mérd magad! A kereszténynek Krisztus a mérce! Ha Őt nézem, rögtön alázatosabb tudok lenni. Hol vagyok én még tőle?!
- A szentmisékre is – többek között – ezért járunk, hogy Jézus legyen előttünk, Őt vegyük magunkhoz, kérve Őt, hogy alakítson bennünket az „Ő szíve szerint”…
Öröm, hogy a zoom-os miséken is szép számmal összejövünk. Még a mai reggelen is többen voltunk, mint szoktunk!
Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának (2013) évfordulója. Imádkozzunk érte! https://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-eltesse-szentatyat-nyolc-eve-valasztottak-meg-ferenc-papat
- Holnap a 10 órai szentmisét youtub csatornánkon közvetítjük! https://youtu.be/Yo1q10aqIN8

Márc. 11. JÉZUSSAL
... és az ő megbízottjaival/küldöttjeivel egységben (pápa, püspök...)!
"Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.” (Lk 11,14-23)

Márc. 10. A MÁRIA RÁDIÓBAN
Reggel 8 óra után:
Istennek hála ajándékaiért!

Márc. 5. INTÉZKEDÉSEK
Többek között ez jött a Bíboros úrtól:
A részletes tudnivalókat hamarosan hirdetem...

Márc. 4. BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN
"...a lelkipásztorkodás örökös küzdelem saját gyarlóságunkkal, s azoknak az embereknek örök gyarlóságával, akik között élnünk kell, mint a szent titok kiszolgáltatóinak; hogy a világ az ő démoni erőivel mindig ellentétes beállítottságú az Egyházzal szemben, mert nem tudja elviselni az erkölcsért és a jóért folytatott harcot s ennek a harcnak végső kimenetelébe vetett győzedelmes hitet, mellyel az Egyház napjai előtte jelentkeznek..."

Márc. 3. VÁLLALJA
„Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott... keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.” (Mt 20,17-28) - Tudatosan vállalja a szenvedést, halált, mert a feltámadás tudatában él! Megváltásunkért, a mennyországért, az örök életért mindent!
- Testvérem! Benned mennyire élő a feltámadás ténye, hite? Mit, mennyit mersz "bevállalni"? Csak a földi életed nézed, vagy van keresztény távlatod is?

Márc. 2. MINDNYÁJAN TESTVÉREK VAGYTOK
- pl. a házastársad nemcsak társ… sokkal több! Testvéred (Krisztusban)!
- családtagod, plébániai közösséged tagjai, stb… testvéred!
Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. – Szolgálni egymást, a közösséget
Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.” (Mt 23,1-12)Alázatossági gyakorlatok… Nem én vagyok a valaki! A testvérem adott esetben, területen több, ügyesebb, okososabb, stb. mint én… 

Márc. 1. IRGALOM
„Legyetek irgalmasok... Ne mondjatok ítéletet senki fölött.. Ne ítéljetek el senkit... Bocsássatok meg... Adjatok..." (Lk 6,36-38) 
- Már csak valóra kell váltani!

Febr. 27. ITT AZ ALKALMAS IDŐ
- „…Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!” 
(Mt 5,43-48) – Ma ismét hozzáfoghatok (folytathatom) a szenttéválásomon dolgozni… törekedni a tökéletességre!
- Ajánlom mindenki figyelmében honlapunkon az OLVASTAM ablakot!

 Febr. 25. ÜZENET
"Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek" (Mt 7,7-12)
Van olyan, aki nem szimpatikus neked? Valaki, aki esetleg megbántott? Esetleg haragszol valakire? 
A mai nap végre ne arra várj, hogy ő tegye meg az első lépést feléd, ne várj tőle semmit. Fogadd el őt olyannak, amilyen, bocsásd meg neki szívből, és igyekezz, hogy Te csalj elsőként mosolyt az ő arcára. - Hallod? Kopognak! Nyiss hát ajtót!

Febr. 22. SZENT PÉTER
- És kérjük Szent Péter közbenjárását Ferenc pápáért (Péter 265. utódáért)… https://www.youtube.com/watch?v=JPAuwLunPmU

Febr. 17. HAMVAZÓSZERDA
Ma este 6-kor – szentmisével, hamvazkodással – közösen kezdjük a nagyböjtöt!

Febr. 16. KÖZÖSSÉG
Nagyon örülök 
- a tegnapi felnőtt hittannak! A résztvevőknek, a nagy létszámnak, a fontos témák (liturgia, szentmise, közösség, szentségek – keresztség) átbeszélgetésének, hozzászólásoknak…!
- a több mint három hónapja együtt imádkozó rózsafüzércsapatnak (online)…
- a látható (és sokszor láthatatlan) szolgálóknak
Mai  zsoltár-válasz:  Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet. (28,1-)

Febr. 15. JÉZUS FELSÓHAJTOTT
Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni. Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.” Ezzel otthagyta őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára. (Mk 8,11-13) 
- Gondoljuk bele magunkat Jézus helyzetébe! „vitatkoznak vele… felsóhajt…” Mi-mindent át kellett neki élni az emberek között... „otthagyta őket”.
- MA ESTE 7-kor felnőtt hittan! Lehet jönni „vitatkozni”, nem hagylak ott benneteket!

Febr. 14. VALENTIN
Hétfőn felnőtt hittan, pénteken jegyesek+fiatal házasok...

Febr. 12. SIKETNÉMA
De kár, hogy sokszor siket vagy(ok)! Nem hallod a belső hangot, az üzenetet (szentírásból, prédikációból)…
De kár, hogy sokszor néma vagy. Nem kommunikálsz…
„NYÍLJ MEG!” – mondja Jézus a mai evangéliumban. Téged is gyógyítani akar! (Mk 7,31-37)

Febr. 8. BAKHITA
Már filmet is néztünk róla! Nagyon ajánlott (újra)megnézni! - Ma van az ünnepe!
Mai ev.: „…kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult...” (Mk 6,53-56) – Mi a szentáldozásban minden nap érinthetjük Jézust! Az evangéliumban is… a felebarátainkban is…

Febr. 6. BESZÁMOLTAK
„…az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak…( Mk 6,30-34)
- Mi is küldve vagyunk (pl. minden szentmise végén, egy-egy hittanóra után, stb.). Nagyon fontos, hogy Jézusnak (pl. esti imában) és egymásnak is „beszámoljunk” küldetésünk teljesítéséről, hogyanjáról. Osszuk meg egymással apostolkodásunk, evangelizációnk gyümölcseit! Lelki vagyonközösség!

Febr. 5. MIT TANÁCSOLSZ
A lány megkérdezte az édesanyját... és az gyilkosságot tanácsolt lányának (Mk 6,14-29)
- Papi pályafutásom során sokszor tapasztaltam, hogy a szülők nagyon sokszor bűnt, nem Isten akaratát, nem az evangélium lelkületét tanácsolják gyermekeiknek, hanem önös érdekeiket, bűnöket sugallnak, parancsolnak! Legyen az karrierépítés, párválasztás, együttélések, családtervezés, abortusz (!), stb…. Tehát sok esetben nem mondhattam: kérdezd meg édesanyádat, szüleidet… Óriási felelősség Isten előtt!
A szentleckében konkrét témák hangzottak el (Zsid 13,1-8)
- Testvéri szeretet, vendégszeretet, szenvedők, paráznaság, házasságtörés, házasélet tisztasága, kapzsiság, elöljárók követése…
Pénteki (mindennapi) lelkitükrök!

Febr. 3. SZENT BALÁZS
„…Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.” (Mk 6,1-6) 
- Sokan szeretnének meggyógyulni, csodákat várnak. – Jézus hitet kér! Ez sokakban nincs meg. Fontos a kegyelem állapota is!– Sokan kérik a Balázs-áldást, beállnak a sorba hamvazkodni is, stb… De nincsenek a kegyelem állapotában. Istentől várják az ajándékot, de a maguk részét nem teszik meg! Bűnbánat, szentgyónás...!

Febr. 2. GYERTYASZENTELŐ
A gyermek Jézus bemutatása a templomban…
- Öröm, hogy sok szülő, már anyja méhében bemutatja gyermekét az Úrnak… aztán jön a keresztelő, majd a gyermek folyamatos vallásos nevelése minden szinten.
- A ma esti szentmisén is bemutatjuk a gyermekeket (imádkozunk értük, külön áldásban részesítjük őket)…
- Ma könyörgő nap van a szerzetesi hivatásokért is.
- A szentmise után már lehet részesülni a Balázs-áldásban is, mivel holnap, szerdán Szent Balázs ünnepe.

Febr. 1. FOKOLARE

Jan. 31. JÉZUS MEGÉRKEZETT
Ev.: Mk 1,21-28 
mediaklikk – Duna TV – Neked szól c. műsor (5-6 perc)
Honlapunkon a Prédikációk ablakban részletesebben kifejtve a mai evangélium!

Jan. 30. MIÉRT FÉLTEK?
- Még mindig nincs bennetek hit? - Nagy félelem fogta el ugyanis őket. 
Jézust magukkal vitték (Mk 4,35-41) – Minden reggel ültessem be én is a csónakomba! Bízzam rá magam!
- Istennek hála, hogy a járvány ellenére is sok (online) találkozási lehetőség van plébániai közösségünkben! Gyerek-hittanok, ifjúság, hittel ismerkedők, jegyesek, fiatal házasok, babák-mamák, felnőtt hittan, életige, lelkiségi találkozók, minden este közös rózsafüzér, telefonok, e-mailek… Mind-mind alkalom, hogy rámosolyogjunk egymásra (maszk nélkül!), hitünkben erősödjünk, hogy ne féljünk… És persze a szentmisék „élőben”, személyes találkozások!…

Jan. 26. TANÍTVÁNYOK
A mai zsolozsmából:
- „Tudjuk, e szentek Úr papjai voltak, bor s kenyér gondos átváltoztatói, éhező lelkek pásztorai, s biztos útmutatói…
- Krisztus, te lelkipásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által!”
És újra ajánlom megnézni, átelmélkedni az alábbi rövid filmet a szentmise, a pap lényegéről…

Jan. 25. PÁLFORDULÁS
Megtérés… változás… új élet… rátalálás Krisztusra… - Az egyik legnagyobb keresztényüldözőből az egyik legnagyobb apostol lett!
Feltette a kérdést, amit nekünk is gyakran fel kell tennünk (akár naponta is): „Mit tegyek, Uram?” (ApCsel 22,3-16) -- És Jézus válaszol!

Jan. 24. ZÁRÁS ÉS FOLYTATÁS
- Ma ér véget az Imahét a keresztények egységéért. Természetesen folytathatjuk az imádkozást e célra, és tehetünk is sok mindent Jézus leghőbb vágyának megvalósulásáért: „Legyenek mindnyájan egy!”
- Az Imanyolcad 8. napja: Háromszor szent Isten! Hálát adunk, hogy megteremtettél és szeretsz bennünket. Hálát adunk, hogy jelen vagy bennünk és az egész teremtettségben. Hadd tekintsünk úgy erre a világra, amint te, szeretettel. Így tekintve, hadd munkálkodjunk reménységgel a világért, hogy az igazság és a békesség virágozzék, nevednek dicsőségére. Ámen.
- Isten Igéjének vasárnapja… Ld. (hallgasd!) honlapunkon a Prédikációk ablakot!

Jan. 23. NÖVEKEDÉS AZ EGYSÉGBEN
Imanyolcadunk 7. napja: Szentlélek! Megelevenítő tűz és lágy szellő, jöjj és lakozzál bennünk.
Újítsd meg bennünk az egység iránti szenvedélyt, hogy átéljük, hozzád vagyunk kötve, és ez egyesít bennünket.
Hadd egyesüljenek és tegyenek bizonyságot közösen az őket megtartó reménységről mindazok, akik Krisztust öltötték magukra keresztségükben. Ámen

Jan. 22. IMAHÉT
Mások elfogadása
Jézus Krisztus! Szeretnénk teljesen elfogadni a velünk élő testvéreket. Tudod, hogy milyen gyakran tehetetlennek érezzük magunkat szenvedéseik láttán, de te mindig előttünk vagy, és már befogadtad őket szenvedésedben. Szólj hozzájuk szavainkban, erősítsd őket cselekedeteink által, és áldásod nyugodjon mindannyiunkon. Ámen.

Jan. 21. MAI NAP
- A KEK mai témája a halál! Mindenki érdekelt benne, érdemes tanulmányozni (1006-tól)
- Az Imahét mai napjából: Megújulás Isten igéje által
„Imádkozzunk és dolgozzunk azért, hogy Isten uralkodjék. Egész nap Isten igéje leheljen életet a munkába és a pihenésbe. Tartsa meg mindenben a belső csendet, hogy Krisztusban lakozhassunk. Töltsön be a boldogságok lelke: az öröm, az egyszerűség és az irgalmasság.”
- Szent Ágnes, könyörögj érettünk!

Jan. 20. FIGYELTÉK
„…A farizeusok figyelték Jézust… Vádaskodni akartak ugyanis ellene…” (Mk 3,1-6)
- Ugye nálunk (keresztények között) nincs ilyen? Senki nem akar vádaskodni, senki ellen?!
- Jézus nem törődik velük, teszi a dolgát (az Atya akaratát), gyógyít, tanít…
- Istenünk, Atyánk! Te Krisztus és testvéreink által nyilatkoztatod ki szeretetedet. Nyisd meg szívünket, hogy befogadjuk egymást különbözőségeinkkel együtt, és megbocsátással éljünk. Add, hogy egy testként éljünk együtt, hogy mindegyikünk ajándéka napvilágra kerüljön.Hadd legyünk együtt az élő Krisztus tükörképe! Ámen.(Imahét)

Jan. 19. AZ EGYSÉG HETE
"... a szeretet mindent elbír, mindent türelmesen elvisel; a szeretethez nem fér semmi szenny, semmi gőg; a szeretet nem tűr szakadást, a szeretet nem szít lázadást, a szeretet mindenben összhangot teremt. A szeretet az Isten választottait tökéletessé teszi; szeretet nélkül semmi sem kedves az Isten előtt. Szeretetben fogadott el minket az Úr övéinek; irántunk való szeretete késztette a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy Isten akaratából saját vérét adja oda értünk: testét testünkért, életét életünkért..."(Szent I. Kelemen pápa)

Jan. 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT
A szent királylány életének alapszabálya egészen egyszerűen hangzik, de a négy egyszerű tétel az evangélium egész tökéletességét magában foglalja: Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.
- Magyar szent - ugye minden magyar jön szentmisére - engesztelni hazánkért, stb...
- Ma online FELNŐTT HITTAN, 19.00 órától! Fő téma az Imanyolcad anyaga…

Jan. 16. KÖVESS ENGEM
- Már ma is, most is, ebben a pillanatban is! Pl. gyakran kérdezzem: Jézus most mit tenne az én helyemben?! Kövessem/éljem az evangéliumot!  Figyeljem, mire hív!
- Jézus mindenkit meg akar menteni! Bűnbánó lélekkel fogadjam be én is a házamba, szívembe, életembe! (Mk 2,13-17)

Jan. 15. REMETE SZENT PÁL

Jan. 14. TISZTULJ MEG
„Akarom! Tisztulj meg!… menj, mutasd meg magadat a papnak…” (Mk 1,40-45)
- Mikor gyóntál utoljára? Milyen rendszeresen szoktál? Van állandó gyóntatód, lelkivezetőd?
- Meg szoktad mutatni magadat a papnak (gyónás, lelkibeszélgetés)? 

Jan. 11. TÉRJETEK MEG
… és higgyetek az evangéliumban… Jöjjetek utánam.”  (Mk 1,14-20)
Megtérni  =
- változni, változtatni… Jézust választani, az evangélium szerinti életet… =
- a szeretetet választani… a jót feltételezni… félre tenni a negatív látást, stb.

Jan. 9. JULIANUS TÚRA
Évadnyitó túrán voltunk! Örülök, hogy a fiatal házasok/családok is beneveztek. Jó volt már kimenni, mozogni, levegőzni az Istentől ajándékozott természetbe... (ld. honlapunkon a Fotóalbum képeit!).
Éppen ma van Szent Julianusz napja!

Jan. 8. JÉZUS SZÍVE
Megesett a szíve az embereken…(Mk 6,34-44)
- Ti adjatok nekik enni! Gondoskodó szeretet (kenyérszaporítás...) 
- Küldi a pásztorokat, a tanítványokat, mindannyiunkat… mert rengeteg éhező ember van (fizikai, szellemi, lelki). 
- Mindazt, amink van, osszuk meg embertársainkkal! – De fogadjuk is el, amit adni akar Jézus (az egyház elöljáróin, embertársainkon keresztül). 
- Engedjem, hogy tápláljon Jézus: a szentmisében, szentségekben (gyónás, áldozás, hittanok, stb.)
Az esti szentmise után ma is szentségimádás 19.15-ig!

Jan. 6. VÍZKERESZT
Kötelező szentmise! (Templomunkban 18.00 órakor)
Természetesen nem azért jövünk misére, mert kötelező! Hanem csatlakozunk a bölcsekhez... 
- "Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki..." (Mt 2,1-12)
- "menjünk és keressük fel őt, hogy ajándékot vigyünk neki"- Lehet készülni, milyen ajándékot teszek Jézus elé, a Szent Család elé?!

Jan. 5. JÖJJ, NÉZD MEG
Tegyük félre az előítéleteket, rágalmakat! Nemcsak azért, mert bűn, hanem mert rombolja (nem építi!) az egyházat,  közösségünket.– „Jöhet valami jó…? Jöjj, nézd meg!” (Jn 1,43-51). Beszélgettél már vele? Személyesen győződj meg, vedd fel a kapcsolatot testvéreddel, stb… 
- Elkezdődtek a lakásszentelések is!

Jan. 3. BÖLCSESSÉG
A mai liturgikus szövegekben többször szerepel a BÖLCSESSÉG szó. A Prédikáció is e körül forgott.
A Bölcsesség: Isten… az Ige, aki testet öltött. Ma is testet tud ölteni, ha éljük (az Igét), ha pl. „ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben”… közénk jön az Isten! Ne magamba zárkózva, okoskodva, duzzogva, kritizálva, másokat kibeszélve, stb. „kereszténykedjek”!
- A bölcs közösségek akkor tudnak előre haladni, ha egységben vannak, és a tagjai a személyes ambíciójukat, vágyaikat, álmodozásaikat alárendelik az Igazságnak, hogy az Úr népe legyen teljesen egységes, és az Úr ügye tudjon előre haladni…”
Új esztendőben, új szívekkel…! --  BÚÉK!

Jan. 1. BÉKE VILÁGNAPJA
… és a mai Prédikációt!
„LEGYEN BÉKESSÉG KÖZTÜNK MINDENKOR!”

2020

2019