Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Templomunk és plébániánk rövid története
Templomunk belső tere

A Szent Domonkos szerzetesrend 1905-ben nyilvános kápolnát nyitott Budapesten, a Thököly úton, majd ugyanitt felépült 1912-15 között a templom is a Rózsafüzér Királynéja tiszteletére Hofhauser Antal tervei szerint, Paulheim Ferenc kivitelezésében. 1915. október 3-án Csernoch János hercegprímás szentelte fel a templomot, mint a Rózsafüzér Királynéja országos szentélyét. A plébánia 1919-ben alakult. 1951-ig domonkos atyák, majd 1989-ig egyházmegyés papok szolgáltak a templomban. 1989 és 2007 között ismét a Domonkos Rendhez, 2007. augusztusa óta pedig újra az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez tartozik a templom és a plébánia (Rózsafüzér Királynéja Plébánia néven).

A templom bemutatása
A templom egy magasabb és egy alacsonyabb toronnyal rendelkező, félkörös apszissal ellátott, latinkereszt alaprajzú, egyhajós, 4000 ember befogadására képes csarnoktemplom. Hossza 47 m, szélessége 30 m, magassága 22 m, tornya a kereszttel együtt 80 m magas. A főoltárt Möller István tervezte carrarai márványból, amelyen a Rózsafüzér Királynéja látható a kis Jézussal, balra Szent Domonkos, amint átveszi a szentolvasót, jobbra Siennai Szent Katalin, lejjebb külön fülkében Szent V. Pius pápa és Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító szobra áll. A két kis mellékoltáron álló Jézus Szíve és Szent József szobor Ligeti Lajos műve. A kereszthajó oltárait az Árpád-házi Szent Margit és Szent Domonkos oltárokat Petrovácz Gyula tervezte. Fölöttük Kontuly Béla 1940-es években készült szekkói láthatók: a szent királyleány és a rendalapító életéből vett jeleneteket ábrázolnak.

A színes üvegablakok a kor nagy üvegfestői, Róth Miksa, Palka József, Zsellér Imre és Waltherr Gida műhelyeiben készültek 1922 és 1940 között. A szentély és az urnatemető jelenlegi ablakait Kontuly Béláné Fuchs Hajnalka készítette a 40-es-50-es évek fordulóján. A szentélyben a hét szentség, a 

hajóban ó- és újszövetségi jelenetek, a freskókba foglalt ablakokon pedig Szent Margit és Szent Domonkos életéből vett jelenetek láthatók.  Az orgonakarzat alatt álló Pieta-t Antal Károly, Páduai Szent Antal szobrát Krausz I. készítette. A bejárat melletti hatalmas feszület a "tiroli kereszt", Andreas Crepaz munkája, amelyet tiroliak hoztak 1930-ban Budapestre a Szent Imre év alkalmából, és az ünnepségek után templomunknak adományozták. Ez a kereszt ékesítette II. János Pál pápa 1991-ben, a Hősök terén tartott szentmiséjének oltárát.

Templomfelújítás

1997-ben egy nagy tűzeset következtében teljesen kiégett az orgona és környéke, valamint jelentős károkat szenvedett a templom, melyet ezt követően életveszélyessé nyilvánítottak és használaton kívül helyeztek.
A templom 2007-ben került az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez, amelynek jelentős anyagi támogatásával (és egy-két "állami" pályázat segítségével) 2008. tavaszán megkezdődhetett a templom belső felújítása. A munkálatok során megerősítették a meggyengült mennyezetet, kicserélték az elektromos vezetékeket, majd a sok kőműves munka után újrafestették színes ill. díszítő festéssel a falakat. Az orgona újjáépítése is - mely évekkel korábban kezdődött az erre a célra létrehozott alapítvány segítségével – a befejezéséhez közeledik.

A műemléki védelem alatt álló értékes ólomüveg ablakok felújítása 2012-ben megkezdődött. Az ablakok restaurálását Tóth Erzsébet üvegfestő mester végzi, az újonnan született, 2014-ben felszentelt rózsaablak színesüvege is az ő műve.
Virtuális séta templomunkban